Μουρνιές (Χανιά)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Μουρνιές (Χανιά)

Αντίστοιχοι όροι

Μουρνιές (Χανιά)

Σχετικοί όροι

Μουρνιές (Χανιά)

4 Αρχειακή περιγραφή results for Μουρνιές (Χανιά)

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουρνιών

  • GRGSA-IAK EDU005.02
  • Αρχείο
  • 1945 - 2008

Γενικοί έλεγχοι, μαθητολόγια, βιβλία πράξεων, εξερχόμενα έγγραφα Σχολικού Συνεταιρισμού

2ο Δημοτικό Σχολείο Μουρνιών

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Μουρνιών

  • GRGSA-IAK EDU138.01
  • fonds
  • 1969 - 1998

Μαθητολόγια, βιβλίο μητρώου, βιβλία πρακτικών, φάκελος κτηρίου

2ο Νηπιαγωγείο Μουρνιών

Συλλογή Ανέστη Μακριδάκη, Δ/ντη Γραφείου Τύπου

  • GRGSA-IAK COL062.01
  • Αρχείο
  • 1912 - 1998

Έγγραφα σχετικά με τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, με τον Εθνικό Οργανισμό Χειροτεχνίας, με την αναστύλωση της οικίας γέννησης του Ελ. Βενιζέλου στις Μουρνιές, με τους Γενικούς Διοικητές Κρήτης και με τους Εβραίους

Μακριδάκης, Ανέστης