Εμφανίζει 323 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ημαθία (Νομός)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Νάουσας

 • GR ADM028.01
 • Αρχείο
 • 1970-1977

Περιλαμβάνει : τριάντα επτά (37) ατομικούς φακέλους με: άδειες μοτοποδηλάτων, άδειες λειτουργίας καταστημάτων και Λούνα Παρκ, άδειες σχετικές με ζαχαροπλαστείο Δούμου Κ., άδεια χρήσης πεζοδρομίου, άδεια διαφημίσεως (διανομής φυλλαδίων), άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, άδειες μετάβασης, άδεια αύξησης ισχύος (ψυγείο), αφαιρέσεις αδείας κυκλοφορίας οχημάτων, χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, χορήγηση βεβαίωσης αιτιών θανάτου.

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας

Αρχείο Β Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Ημαθίας (ΕΦΚΑ) (Πρώην ΟΑΕΕ Βέροιας)

 • GR ADM008.04
 • Αρχείο
 • 1980-2011

Επτά (7) βιβλία παρουσίας προσωπικού ΤΕΒΕ 2006-2011, τέσσερα (4) βιβλία πρωτοκόλλου ΤΣΑ 1980-2004, ένα βιβλίο παρουσίας υπαλλήλων ΤΣΑ 2001-2005, βιβλίο μητρώου ιδιοκτητών αυτοκινήτων Δ.Χ. υποκαταστήματος ΤΣΑ Βέροιας 1968-1980, μπλοκ (στελέχη) αποδείξεων πληρωμής θεραπευτικών μέσων και παρακλινικών εξετάσεων 2007, μπλοκ αποδείξεων εισιτηρίων νοσηλείας 2000-2001, 2004-2009, κατάσταση χρέωσης συνταγολογίων στους ασφαλισμένους 2002-2010, τρία (3) μπλοκ παραπεμπτικών για παρακλινικές εξετάσεις 2000-2008.

Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. Βέροιας

Ιδιωτική Συλλογή Παύλου και Δημητρίου Πυρινού

 • GR COL044.02
 • Αρχείο
 • 1804-1994

Περιέχει τριάντα τέσσερα (34) βιβλία με α/α 504-537 και τέσσερις (4) φωτογραφίες που απεικονίζουν α) τη Φιλόπτωχο αδελφότητα κυριών Βέροιας, β) Εκδρομείς της Φιλοπτώχου αδελφότητος κυριών Βέροιας, γ) Σάλι Αλιάκμονα με έντεκα (11) άνδρες, δ) Σάλι Αλιάκμονα με εννιά (9) κοπέλες και επτά (7) άνδρες.

Πυρινός, Παύλος Δ.

Ιδιωτική Συλλογή Π. Τροχόπουλου

 • GR COL026.02
 • Αρχείο
 • 1995

Πρόκειται για ένα βιβλίο του ιδίου με τίτλο "Ο μπαρμπα Γιώργης ο βουβαλάς και ο τραπεζίτης Λεβή" που εκδόθηκε στη Βέροια το 1995

Τροχόπουλος, Παναγιώτης

Αρχείο Β' Γυμνασίου Αρρένων Βέροιας

 • GR EDU019.01
 • Αρχείο
 • 1972-1988

Περιέχει : α) αντίγραφα Γενικού ελέγχου αποτελεσμάτων ενιαυσίων εξετάσεων σχολ. ετών 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1976-77, 1977-78, β) αντίγραφα πρακτικών και γ) λυτά έγγραφα με ποικιλία θεμάτων

2ο Γυμνάσιο Αρρένων Βέροιας

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας

 • GR ADM034.01
 • Αρχείο
 • 1950-2007

Το αρχείο περιέχει: φακέλους ασθενών καρδιολογικής (Φ1, 1987-1989), παθολογικής (Φ2, 1986-1989), ΩΡΛ (Φ3, 1987), χειρουργικής (Φ4, 1987-1989), μαιευτικής - γυναικολογικής (Φ5, 1992,1999), αξονικές τομογραφίες (Φ6, 1987-1988), έγγραφα για λοιμώδεις ασθένειες (Φ7, 1960-1973), έγγραφα για μαίες (Φ8, 1950-1986), εφημερίες ετοιμότητας ιατρών (Φ9, 1993-1996), προγράμματα προσωπικού (Φ10-13, 1981-1991), προσωπικό ιδιωτικού δικαίου (Φ14 1976-1981 και 1984-1985), υπηρεσιακές βεβαιώσεις νοσηλευτικού προσωπικού (Φ15, 1985-1988), μεταβολές προσωπικού (Φ16, 1955-1973), μισθοδοτικές καταστάσεις (Φ17, 1995, 2002-2007), εκκαθαριστικά σημειώματα (Φ18, 1993-1997), στατιστικά - απογραφικά (Φ19, 1956-1990), ατομικά δελτία κατάταξης (Φ20, 1997), στοιχεία απολογισμού (Φ21, 1993-1998), αλληλογραφία (Φ22, 1959-1985), οργανισμός - τροποποιήσεις (Φ23, 1956-1976), πρωτόκολλα εργασιών - παραλαβής υλικών - εξαγωγής γραφικών (Φ24 1985-1986, 1989, 1990, 1992), φύλλο - καρτέλες νοσηλείας ασθενών (Φ25, 1988-1990), εμπιστευτική αλληλογραφία (πιστοποιητικά,- δηλώσεις, συμβούλια νομιμοφροσύνης (Φ26, 1952-1974), δημοσιεύσεις προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων στο Νοσοκομείο (Φ27, 1967-1971 και 1964, 1974), δεκαπέντε βιβλία ημερήσιας διαταγής - κίνησης, αποφάσεων προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και έκτακτου Παθολογικού (Φ28, 1964-1993).

Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας

Αρχείο Γυμνασίου Ριζωμάτων

 • GR EDU037.01
 • Αρχείο
 • 1975-1979

Περιέχει : αντίγραφα γενικού ελέγχου ενιαυσίων εξετάσεων σχολικών ετών 1975-76, 1976-77, 1978-79.

Γυμνάσιο Ριζωμάτων

Αρχείο Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών (ΕΦΚΑ) Αλεξάνδρειας Ημαθίας (Πρώην ΙΚΑ)

 • GR ADM020.09
 • Αρχείο
 • 2004-2011

Δύο (2) βιβλία πρωτοκόλλου ΤΣΑ, τρία (3) βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, πέντε (5) βιβλία παρουσίας προσωπικού

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρειας

Αρχείο Δ τμήματος Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών (ΠΙΚΠΑ)

 • GR MUN001.07
 • Αρχείο
 • 1948-2005

Περιλαμβάνει : α. Αλληλογραφία : βιβλία πρωτοκόλλου, εγκυκλίους, διαβιβαστικά, β. Μητρώο νηπίων : αιτήσεις για εγγραφή - επανεγγραφή - διαγραφή, ενστάσεις, γ. Θέματα προσωπικού, μισθοδοτικές καταστάσεις, ατομικούς φακέλους, άδειες, βιβλιάρια ενσήμων, αιτήσεις πρόσληψης, ιατρικούς ελέγχους, βιβλίο προσέλευσης, αλληλογραφία, εμπιστευτικά, δ. Έγγραφα διοικητικού συμβουλίου : βιβλία πρακτικών και αποφάσεων, εισηγήσεις - τροποποιήσεις Δ.Σ, συγκροτήσεις Δ.Σ, αποζημιώσεις μελών, αλληλογραφία, ε. Τροφοδοσία ΠΙΚΠΑ : δημοπρασίες, προμήθειες τροφίμων, δελτία εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, βιβλία τροφίμων ακι αναλώσιμου υλικού, βιβλία ελέγχου συσσιτούντων, βιβλία μη αναλώσιμου υλικού, προμήθεια παιχνιδιών, διαχείριση υλικού, προτόκολλα καταστροφής υλικού, στ. Διδακτική ύλη : βιβλία διδαχθείσας ύλης, εκπαιδευτικό υλικό, κατάλογος εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ζ. Στατιστικά στοιχεία, η. Διαγωνισμοί - μελέτες, θ. Μισθώσεις κτηρίου, ι. Κανονισμοί λειτουργίας, ια. Τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροφωτισμός, ιβ. Σχεδιασμός εκτάκτου ανάγκης, ιγ. Καταστάσεις, δικαιολογητικά, απολογισμοί, ιδ. Οικονομικά : προϋπολογισμοί - απολογισμοί, γραμμάτια, εντάλματα, μπλοκ επιταγών, δικαιολογητικά δαπανών, βιβλία εσόδων - εξόδων

Δήμος Βέροιας

Αρχείο Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας

 • GR ADM023.02
 • Αρχείο
 • 1919-1995

Περιέχει : αλληλογραφία (1987-1995), βιβλία Διεκπεραίωσης Αλληλογραφίας, βιβλία πράξεων Νομαρχιακού Συμβουλίου Μ. Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας - Πιερίας, ατομικούς φακέλους εκπαιδευτικών, Δελτία κίνησης προσωπικού και ωρολόγια προγράμματα ιδιωτικών και Δημοσίων Σχολείων Ν. Ημαθίας και Πιερίας, Γενικές εκθέσεις επιθεωρητών, Μηνιαίες εκθέσεις Δημοσίων Γυμνασίων και ουσιαστικών προσόντων εκπαιδευτικών Ν. Ημαθίας, πειθαρχικοί φάκελοι εκπαιδευτικών, εμπιστευτικά έγγραφα, Διαδικασία πρόσκτησης οικοπέδων για την ανέγερση Γυμνασίων, καταστάσεις μαθητών, πειθαρχικές υποθέσεις ιδιωτικών σχολείων, φάκελος 1ου εξεταστικού κέντρου Γεν. εξετάσεων έτους 1986, Μισθοδοτικές καταστάσειςυπαλλήλων Μ.Ε. Ν. Ημαθίας, Βιβλίο Μισθολογικού Μητρώου, Βιβλία Αγοράς ενσήμων, εκτέλεση εργασιών στο γυμνάσιο Βέροιας (1943-1968), φάκελοι Σχολικής Εφορείας ταμείου Γυμνασίων - Λυκείων, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας ΝΥΣΜΕ Ημαθίας - Πιερίας και Δ/νσης Δ/βάθμιας εκπαίδευσης, Εφημερίδες της Κυβερνήσεως (1978-1990), 3 τόμοι εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, 1 τόμος εγκυκλοπαίδειας Ακαδημαϊκή, πληροφορίες για τα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα και τα ΕΠΛ (1951-1986). Από το Αρχείο της Δ/νσης Σωματικής Αγωγής : φάκελος του Εθνικού Γυμναστηρίου Βέροιας (1946-1971), Προγράμματα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού (1968-1989), Δημοτικό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών Βέροιας "Η Ελιά" (1958-1973), Γυμναστήρια Δημοτικών Σχολείων Α και Β Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Βέροιας (1955-1980), Εορτασμοί Εθνικών Επετείων (19978-1983), Φάκελοι Σωματικής Αγωγής (1961-1975), Φάκελοι Δ/ντων Εθνικού Γυμναστηρίου Βέροιας (1956-1972), Ποδοσφαιρικοί Αθλητικοί Σύλλογοι Ν. Ημαθίας, Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (1950-1985), Εθνικό Στάδιο Βέροιας, ένας φάκελος Γυμναστικού και Αθλητικού Συλλόγου "Βέροια" (1956-1968), Νομαρχιακή Επιθεώρηση Σωματικής Αγωγής (1957-1974), Επιτροπές Διοικήσεως Κοινοτικών Γυμνασίων (1967-1974), Πρωτόκολλα Δ/νσης Σωματικής Αγωγής (1957-1992), Αλληλογραφία της Επιτροπής Εθνικού Κέντρου Νεότητας Αλεξάνδρειας, Εθνικού Σταδίου Αλεξάνδρειας, Δημοτικού Γυμναστηρίου και Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας (1950-1978), Εθνικό Στάδιο Νάουσας (1934-1987), Εθνικό χιονοδρομικό κέντρο Σελίου (1970-1987), Κοινοτικό Γυμναστήριο Πλατέος (1970), Αθλητικές εγκαταστάσεις στο Κοινοτικό Γυμνάσιο Βεργίνας (1979-1980), Κλειστές αίθουσες γυμναστικής στα Κοινοτικά Γυμναστήρια Μελίκης, Πλατέος και Καβασίλων (1979-1980), δύο πειθαρχικοί φάκελοι καθηγητών Ν. Πιερίας (1970-1971), Πρωτόκολλο και βιβλίο ταμείου Αθλητικού Συλλόγου Βέροιας "ο Μέγας Αλέξανδρος" (1972-1978), βιβλίο ταμείου Αθλητικού Συλλόγου "ο Φίλιππος" (1970-1977), Βιβλία Πρακτικών Συμβουλίου Σωματικής Αγωγής (1956-1964), 117 τόμοι ΦΕΚ (1978-1990)

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας, Α΄ Γραφείο

Αρχείο Δ/νσης Προγραμματισμού Ν.Α. Ημαθίας

 • GR ADM003.09
 • Αρχείο
 • 1984-1995

Περιέχει : α) Νομαρχιακά προγράμματα ΔΕ : ΣΑΝΤ 1, ΣΑΝΤ 2, ΣΑΤΑ 1989, 1991, 1994 (σχολική στέγη), β) Ειδικά προγράμματα ΔΕ : ΣΑΕ 88, 89, ΣΑΕ - ΣΑΜ, γ) Προγράμματα ΕΤΠΑ, ΜΟΠ, ΣΠΑ, ΠΕΠ, δ) Πρωτοβουλίες ΕΟΚ μέσω διαφόρων προγραμμάτων, ε) Πενταετές πρόγραμμα οικονομικής Κοιν/κης Ανάπτυξης 1988-1999, στ) Πρόγραμμα εκμάθησης ξένων γλωσσών Δ.Υ., ζ) Αιτήματα Δήμων, Κοινοτήτων, Φορέων, Ιδιωτών για έργα, Χρηματοδοτήσεις, η) Θέματα προσωπικού, λειτουργίας, προφίλ Νομάρχη (συντονιστικό έργο), οικονομικής διαχείρισης, θ) θέματα ΟΤΑ Α&Β βαθμού.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας

Αρχείο Δασαρχείου Βέροιας

 • GR ADM010.03
 • Αρχείο
 • 1967-2004

Υλοτομίες δασών (1995, 1997, 1998), πρωτόκολλα ελέγχου δασικών προϊόντων (1995-1997), άδειες αποκόμισης δασικών προϊόντων, ατελείς άδειες υλοτομίας (1995-1997), άδειες θήρας Κυνηγητικού Συλλόγου Βέροιας (2002-2003), νομαρχιακά προγράμματα δασικής οδοποιίας (1995-1997), αντιπυρική προστασία (1995, 1996, 1997), μελέτη συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου (1989, 1993, 1995, 1998, 1999, 2001), διμηνιαία δελτία προόδου, κλιματολογικά δελτία δασικών μετεωρολογικών σταθμών (1971-1975), μελέτη μορφών παρούσης χρησιμοποιήσεως των γαιών λεκάνης Σπερχειού (1967), χορηγήσεις αδειών υλοτομίας ξυλείας για ατομικές ανάγκες (1996-2003).

Δασαρχείο Βέροιας

Ιδιωτική Συλλογή Λεων. Δαμιανίδη (φ/α)

 • GR COL009.02
 • Αρχείο
 • 1881 (και 1918)

Πρόκειται για: α) Δεκαοχτώ (18) ταχυδρομικά δελτάρια σε φ/α, μνημείων - τοποθεσιών της Βέροιας και β) μια (1) ιστορική πραγματεία για την επανάσταση και καταστροφή της Νάουσας (υπό Ν.Γ. Φιλιππίδη, Αθήνησι 1881).

Δαμιανίδης, Λεωνίδας

Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεανώ Ζωγιοπούλου

 • GR MUN001.04
 • Αρχείο
 • 1898-1998

Περιλαμβάνει : βιβλία τα οποία αναφέρονται σε θέματα διδακτικής και σχολικής αγωγής, παιδαγωγικά, ιστορικά, θρησκευτικά. Επίσης περιλαμβάνονται 47 τόμοι της Σύγχρονης Εγκυκλοπαίδειας Ελευθερουδάκη, 18 τόμοι της Μεγάλης Εγκυκλοπαίδειας των Νέων, Χάρη Πάτση, 7 τόμοι της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, 2 τόμοι Εγκυκλοπαίδειας Δημοτικού Σχολείου, 1 τόμος Ελληνική Μυθολογία και 9 τόμοι Ύλη και Διδακτική Μαθημάτων Δημοτικού Σχολείου.

Δήμος Βέροιας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νησίου

 • GR EDU065.01
 • Αρχείο
 • 1930-1960

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) πέντε Γενικούς ελέγχους 1930-1957, β) τρία Μαθητολόγια 1946-1956, γ) Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής 1954-1960.

Δημοτικό Σχολείο Νησίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου Πρασινάδας

 • GR EDU075.02
 • Αρχείο
 • 1931-1985

Διαταγές, εγκύκλιοι, αναλυτικά προγράμματα, ενδεικτικά, τίτλοι σπουδών, δαπάνες, βιβλία ταμείου, διαβιβαστικά

Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου-Πρασινάδας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πολυπλατάνου

 • GR EDU073.01
 • Αρχείο
 • 1924-1966

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1927-1962, β) Γενικούς ελέγχους 1924-1962, γ) βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1952-1966.

Δημοτικό Σχολείο Πολυπλατάνου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ράχης - Τριποτάμου

 • GR EDU066.01
 • Αρχείο
 • 1923-1960

Αποτελείται από υλικό παραγόμενο από τα Δημοτικά Σχολεία Ράχης, Κομνηνίου, Γεωργιανών, Τριποτάμου, Κουμαριάς και Μικρής Σάντας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: α) Βιβλία (δύο γενικοί έλεγχοι και ένα μαθητολόγιο) Δ.Σχ. Ράχης 1929-1953, β) Βιβλία (Βιβλίο γενικού ελέγχου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, δύο βιβλία κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δ.Σχ. Κομνηνίου) Δ.Σχ. Κομνηνίου 1937-1960, γ) Μαθητολόγιο Δ.Σχ. Γεωργιανών 1936-1945, δ) Βιβλία (τρεις γενικοί έλεγχοι, δύο μαθητολόγια, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής) Δ.Σχ. Τριποτάμου 1929-1956, ε) Βιβλία (γενικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής) Δ.Σχ. Κουμαριάς 1929-1952, στ) Βιβλία (τρία μαθητολόγια, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, γενικός έλεγχος) Δ.Σχ. Μικρής Σάντας 1923-1960.

Δημοτικό Σχολείο Τριποτάμου-Ράχης

Αρχείο ΕΟΠΥΥ - ΝΜΥ - ΙΚΑ Βέροιας

 • GR ADM035.01
 • Αρχείο
 • 1986-2010

Περιλαμβάνει: α) τρία βιβλία ορμονολογικών - ραδιοϊσοτοπικών εξετάσεων 2000-2006, β) δύο βιβλία εισιτηρίων - εξιτηρίων Γ.Ν. Βέροιας 1994-1998, γ) τρία βιβλία αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών και TRIPLEX 1997-2000, δ) τέσσερα βιβλία: αρχεία ανικανοτήτων Α.Υ.Ε. και Β.Υ.Ε. 1986-1997, ε) δύο βιβλία υπερηχογραφημάτων - υπερήχων 2000 και 2008-2010, στ) πέντε βιβλία αξονικών τομογραφιών (Παναγία - Ιπποκράτης) 1999-2010, ζ) βιβλίο οδοντιατρικού, η) τρία βιβλία πνευμονολογικών, φυσιοθεραπειών και αρχεία επιτροπών 1998-2003, θ) φακέλους με καταστάσεις υψηλού κόστους 2003-4, ι) καταστάσεις νοσηλίων 2003-4.

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.-Νομαρχιακή Μονάδα Ι.Κ.Α. Βέροιας

Αρχείο Εισαγγελίας Βέροιας

 • GR JUS007.01
 • Αρχείο
 • 1930-2004

Βιβλία ευρετήρια κατηγορουμένων (33), βιβλία προανακριτικών ξένων αρχών (8), βιβλία ωρίμων μηνύσεων Μονομελούς, (19), βιβλία πειστηρίων (2), βιβλία πινακίων Μονομελούς (43) και Τριμελούς (32), βιβλία πινακίων Δικαστηρίου ανηλίκων (4), βιβλία Ειρηνοδικείου Νάουσας (2), βιβλία πινακίων Μονομελούς Γιαννιτσών (2), βιβλία αυτόφωρων Κακουργιοδικείου (4), Μονομελούς (5), Δικαστηρίου ανηλίκων (1), Τριμελούς (3), βιβλία περαιωμένων προανακριτικών παραγγελιών (7), βιβλία προκαταρκτικών παραγγελιών (3), βιβλία προανακριτικών (9), Πρωτόκολλα αλληλογραφίας (36), βιβλία τελεσίδικων αποφάσεων (1), βιβλία ερήμην αποφάσεων (3), Πρωτόκολλα αποχής από ποινική δίωξη αλλοδαπών (2), βιβλία εκθέσεων εμφανίσεως (3), βιβλίο συγχωνεύσεων αποφάσεων (1), βιβλίο κλήσεων ξένων αρχών (2), βιβλία φυγόποινων και φυγοδίκων (2), βιβλίο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (1), βιβλίο αιτήσεων ακύρωσης αποφάσεων (1), βιβλίο διεκπεραίωσης βουλευμάτων (1), βιβλίο ωρίμων Μονομελούς (1), βιβλία περαιωμένων παραγγελιών (3), βιβλία αναβλητικών Μονομελούς (6) και Τριμελούς (3), βιβλία μηνύσεων (50), Μητρώο οικογενειών στρατευσίμων απόρων (1).

Εισαγγελία Βέροιας

Ιδιωτική Συλλογή Γιώργου Λιόλιου

 • GR COL029.02
 • Αρχείο
 • 1927-1949

Πρόκειται για εκλογικούς καταλόγους ετών 1927-1949 των: Ενορίας Αγίου Ιωάννου, Ενορίας Αγίου Αντωνίου, Ενορίας Κυριωτίσσης, Δήμου Βέροιας, Ενορίας Αγίου Γεωργίου, Συλλήβδην Απασών των Ενοριών

Λιόλιος, Γιώργος

Αρχείο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Βέροιας

 • GR ADM015.07
 • Αρχείο
 • 1989-1990, 1995-2010

Βιβλία υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων Ι.Κ.Α. (1986, 1990, 1995-2010).

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βέροιας

Αρχείο ΙΚΑ Νάουσας

 • GR ADM022.03
 • Αρχείο
 • 1982-2009

Περιέχει: 3 μπλοκ αδειών ασφαλισμένων, 2 μπλοκ ειδικών συνταγών ναρκωτικών, 1 φάκελος με εντολές οδοντιατρικών κατασκευών, 2 βιβλία κίνησης οδοντιατρικών κατασκευών, 2 βιβλία παρουσιών προσωπικού, 1 βιβλίο χρέωσης συνταγολογίων αγροτικών ιατρών, 1 βιβλίο ιστολογικών εργαστηρίων και test pap, 1 βιβλίο ειδικών συνταγολογίων, 1 βιβλίο χορήγησης ενέσεων, 4 βιβλία χορήγησης αντιγριπικών εμβολίων, 3 βιβλία εισαγωγών στο Γ.Ν. Νάουσας, 6 βιβλία εκτάκτων δαπανών, 5 βιβλία χρέωσης συνταγολογίων, 1 βιβλίο στατιστικής ιατρών, 18 βιβλία επισκέψεων ανοιχτής περίθαλψης, 1 βιβλίο χρέωσης οστομικών καθετήρων

'Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπική Μονάδα Υγείας Νάουσας

Αρχείο ΙΚΑ Τοπ. Υποκ/μα Αλεξάνδρειας

 • GR ADM020.04
 • Αρχείο
 • 1999-2005

Περιέχει : Συνταγολόγια γιατρών ετών 2001-2005, στελέχη συνταγών του Ν. 1429/87 (2001-2005), Γνωματεύσεις ανικανότητας (2000-2004), παραπεμπτικά ειδικών εξετάσεων (1999-2005).

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρειας

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου - Λυκείου Πλατέος

 • GR EDU047.01
 • Αρχείο
 • 1952-1965

Περιέχει: Γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων 1952-1965, β) μισθοδοτικές καταστάσεις (1964-1965), γ) απολυτήρια Γυμνασίου (1961-1964)

Ιδιωτικό Γυμνάσιο και Λύκειο Πλατέος

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Αγγελοχωρίου

 • GR EDU005.01
 • Αρχείο
 • 1956-1979

Περιέχει : α) τίτλους εγγραφής και τίτλους σπουδών, β) ενδεικτικά, αποδεικτικά, αποδεικτικά μετεγγραφής (Ημαθίας, Πέλλας, Καρδίτσας), γ) Ενδεικτικά Ιδιωτικού Λυκείου Αγγελοχωρίου και "Νέων Εκπαιδευτηρίων Βέροιας", δ) Απολυτήρια Δημοτικών Σχολείων με πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, διαβιβαστικά, καθώς και τίτλους διετούς φοίτησης, ε) αντίγραφα Γενικού ελέγχου και πράξεων προαγωγικών εξετάσεων (1958-1972)

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Αγγελοχωρίου

Αρχείο Ιδιωτικού Σχολείου Καβασίλων της Μαριάνθης Σαββοπούλου

 • GR EDU029.01
 • Αρχείο
 • 1954-1977

Περιέχει : α) ατομικούς φακέλους καθηγητών (1954-1967), β) έγγραφα σχετικά με την ίδρυση - λειτουργία του σχολείου 1955-1963, γ) αντίγραφα Γενικού Ελέγχου 1957-1964 και 1966-1967, δ) Γενικούς ελέγχους ενιαυσίων εξετάσεων 1964-1965, ε) αποτελέσματα απολυτηρίων εξετάσεων 1964, στ) μαθητολόγιο (1967-68), ζ) απολυτήρια γυμνασίου σχολικού έτους 1963-1964 η) έγγραφα άδειας, λειτουργίας, διαβιβαστικά και αιτήσεις διορισμού καθηγητών (1971-1976), θ) δύο βιβλία πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1971-1977), ι) δύο βιβλία διεκπεραιώσεως (1971-1977), ια) δύο βιβλία ειδικού ελέγχου (1974-1977), ιβ) βιβλίο πράξεων συλλόγου 1976-1977 και ιγ) Γενικός έλεγχος 1976-1977. Στο αρχείο αυτό περιέχεται το αρχείο του Ιδιωτικού Σχολείου Καβασίλων "Πηλείδη" που είναι συνέχεια του προηγούμενου

Ιδιωτικό Σχολείο Καβασίλων

Αρχείο Ιεροδικείου Βέροιας

 • GR OJC001.01
 • Αρχείο
 • 1602-1959 (Χρ. Κωδίκων: 1602-1882)

Πρόκειται για εκατόν είκοσι εννέα (129) κώδικες στην παλαιοτουρκική, οι οποίοι συνοδεύονται από 2 φακέλους με χειρόγραφα και δακτυλόγραφα μεταφράσεων κωδίκων που εκπονήθηκαν κατά τα έτη 1952-1959 και αφορούν τους κώδικες των αραβικών ετών 1049-1050

Ιεροδικείο Βέροιας

Αρχείο ΚΤΕΟ Ν. Ημαθίας

 • GR ADM005.05
 • Αρχείο
 • 1990-2000

Περιλαμβάνει : Ημερήσια προγράμματα πρόσκλησης οχημάτων (1998-2000) και 60 αντίγραφα δελτίων τεχνικού ελέγχου οχημάτων (1990-1995)

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Νομού Ημαθίας

Αρχείο Λάππειου Λυκείου Νάουσας

 • GR EDU041.01
 • Αρχείο
 • 1964-1967

Περιέχει: α) τίτλους σπουδών 1966 - 1967, β) γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων 1964-1967

Λάππειο Λύκειο Νάουσας

Αρχείο Λυκείου Θηλέων και Α' Λυκείο Θηλέων

 • GR EDU025.01
 • Αρχείο
 • 1964-1980

Περιέχει : α) απολυτήρια Λυκείου 1964-1965 και 1965-1966, β) αντίγραφα Γενικού ελέγχου 1964-1979, γ) αντίγραφα απολυτηρίων 1979-1980

Λύκειο Θηλέων Βέροιας

Αρχείο Μ.Τ.Ι.Α. Βέροιας

 • GR ADM001.03
 • Αρχείο

Συλλογή κειμηλίων: Μια παραδοσιακή βεροιώτικη στολή

Δήμος Βέροιας, Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Βέροιας

Αρχείο Μ.Τ.Ι.Α. Βέροιας

 • GR ADM001.01
 • Αρχείο
 • 1807-1990

Το αρχείο που αποτελούσε τον πυρήνα του Μόνιμου Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Βέροιας: Φάκελοι Αγρονομείων Γιαννιτσών, Αλμωπίας-Ενωτίας και Εδέσσης, φάκελοι Αγροφυλακής Πέλλης. Διοικητική Αλληλογραφία Μόνιμου Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Βέροιας με Υπουργεία και Δήμο Βέροιας. Αλληλογραφία Δήμου Βέροιας με Εισαγγελία Βέροιας. Φάκελοι Δήμου Βέροιας με ιστορικής σημασίας έγγραφα της περιόδου 1940-1950. Εφημερίδες: ''Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ'' , ''ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ'', ''ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΝ'', ''ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ'',''Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ'', ''Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ''. Διάγραμμα εκτελεσθέντων έργων 1966-1968 της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας.

Δήμος Βέροιας, Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Βέροιας

Αρχείο Μαθητικών Κατασκηνώσεων Κουστοχωρίου

 • GR EDU051.01
 • Αρχείο
 • 1976-1985

Περιλαμβάνει: Βιβλίο πρακτικών 1983-1985, πρωτόκολλα παραλαβής υλικού 1980-1982, μπλοκ παραγγελιών 1983-1985, μπλοκ αποδείξεων 1981, καταστάσεις κατασκηνωτών 1980-1985, εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας μαθητικών κατασκηνώσεων 1983, πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής ειδών 1981, πρωτόκολλα παραλαβής τροφίμων 1979-1984, βιβλία συσσιτίου 1979-1984, βιβλία δυνάμεως συσσιτούντων 1979-1985, βιβλία μητρώου κατασκηνωτών 1978-1982, βιβλία ημερολογίου 1977-1985, βιβλία αποθήκης τροφίμων 1977-1982, δελτία δυνάμεως κατασκηνωτών 1980-1981, βιβλίο υλικού, τετράδια πρόχειρων εντολών 1983-1985, εντολές συσσιτίου 1980-1984, διάφορα έγγραφα 1976-1983

Μαθητικές Κατασκηνώσεις Κουστοχωρίου

Αρχείο Νηπιαγωγείου Αγίας Βαρβάρας

 • GR EDU072.01
 • Αρχείο
 • 1956-1976

Περιλαμβάνει: α) βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας ετών 1956-1960, και β) βιβλίο Ταμείου Νηπιαγωγείου 1953-1975.

Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας

Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας. Δ/νση Διοικητικών

 • GR ADM003.07
 • Αρχείο
 • 1919-2004

Περιέχει αρχειακό υλικό των τμημάτων της Δ/νσης Εσωτερικών (Προσωπικού, Αποκέντρωσης, Γραμματείας και Εμπιστευτικά) και της Δ/νσης Διοικητικού από το 1995-2001. Α. Το τμήμα της Γραμματείας (Φ1-Φ23) περιέχει : Έγγραφα εμπιστευτικά, έγγραφα σχετικά με πολιτιστικές εκδηλώσεις, έγγραφα σχετικά με μισθολόγιο προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης, επιδόματα, έγγραφα σχετικά με τις εκλογές του 1970, έγγραφα αστικής και δημοτικής κατάστασης (διαβατήρια), ατομικούς φακέλους αξιολόγησης υπαλλήλων, εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων, ποινές, υπηρεσιακές μεταβολές, αλληλογραφία, επιχορηγήσεις, Υγειονομικούς ελέγχους, χορηγήσεις ναρκωτικών φαρμάκων, αξιολογήσεις τμήματος υγιεινής 1972, καταστάσεις επιφανών προσώπων Ν. Ημαθίας, έγγραφα σχετικά με την ίδρυση του Ιστορικού Αρχείου Βέροιας, Μνημόσυνο θυμάτων της Κομμουνιστικής κατά του Έθνους επιβολής, διακίνηση διαφόρων εντύπων, σχέδιο πολιτικής επιστράτευσης, διάφορα περιοδικά του 1954. Β. Το τμήμα Προσωπικού 1968-1997 (Φ24-Φ50) περιέχει : Θέματα προσωπικού (προκηρύξεις, προσλήψεις, αποσπάσεις, μισθολογικά, συνταξιοδοτικά κλπ.), περί τηλεφωνικών συνδέσεων, διοικητικά Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, ΕΣΔΔ, ΔΙΚΑΤΣΑ. Γ. Το τμήμα Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού 1984-2004 (Φ51-Φ54) περιέχει προκηρύξεις ΑΣΕΠ και εκτός ΑΣΕΠ, κατάταξη εθελοντών στο στρατό ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία, έγγραφα που αφορούν προσλήψεις σε διάφορες υπηρεσίες, μετεγγραφές, κατατακτήριες εξετάσεις, μεταπτυχιακά. Στους φακέλους Φ55-Φ59 περιέχεται εμπιστευτική αλληλογραφία (1919-1983) : α. Έλεγχοι και επιθεώρηση Υπηρεσιών Ν. Ημαθίας, β. Υπαλληλικά θέματα, γ. (δράση κομμουνιστών, πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης - κοινωνικών φρονημάτων, συνέδρια), δ. θέματα εξωτερικής πολιτικής, εθνικής ασφάλειας, Στρατολογικά, θρησκευτικές αιρέσεις, εκλογικά, κομματικά, Διεθνείς Σχέσεις, Απόδημος Ελληνισμός, Επαναπατρισμός, Οικονομικά, Εκπαιδευτικά, Φοιτητικές εξορμήσεις, κοινωνική πρόνοια, συνδικαλιστικά σωματεία, εμπόριο, τουρισμός, δημόσια έργα, άδειες πωλητών, Υγειονομικά ζητήματα, μέσα ενημέρωσης, εορτές, τελετές, πολιτιστικά συνέδρια. Δ. Το τμήμα Αποκέντρωσης της πρώην Δ/νσης Εσωτερικών 1936-1995 (φ60-Φ107) περιέχει: έγγραφα σχετικά με εκλογές αιρετών Ν.Σ. (1979-1981), Οικονομικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδος, συγκροτήσεις επιτροπών Νομαρχιακού Ταμείου, Κληροδοτήματα, Δωρεές Δημοσίου, Νομαρχιακή Επιτροπή Ισότητας, Νομαρχιακές επιτροπές, συνεδριάσεις και πρακτικά Ν.Σ., εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ, υπηρεσιακά συμβούλια, κλείσιμο - θεώρηση διαχειριστικών βιβλίων, γραφείο επικοινωνίας και πληροφόρησης πολίτη, ΠΣΕΑ, ρύθμιση περουσιών πολιτικών προσφύγων, στέγαση σχολείων, έρανοι, πολιτιστικά, τουριστικά, συμβούλια-εκδηλώσεις για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, ίδρυση - μεταφορά φαρμακείων, εταιρεία προστασίας ανηλίκων - αποφυλακισθέντων Βέροιας, περιφερειακή ένωση κοινωνικού ελέγχου, διάφορα έγγραφα. Στους φακέλους 108-118 (1958-1980) περιέχονται : Βιβλίο επιδόσεως εγγράφων επί αποδείξει, βιβλίο αντιπροσώπων ξένων κρατών στο Νομό, βιβλίο εγκυκλίων Νομαρχίας, Ευρετήριο ΦΕΚ, Ευρετήρια περιεχομένου, της βιβλιοθήκης της Ν.Α. Ημαθίας, βιβλίο Μητρώου Αυτοκινήτων Ν. Ημαθίας, βιβλίο Μητρώου Αρρένων Ν. Ημαθίας, βιβλίο σωμματείων Ν. Ημαθίας, βιβλία Επιτροπής - Συμβουλίου Βιομηχανίας και μεταλλείων, βιβλία προσωπικού Δημοσίων Διοικητικών Αρχών Ν. Ημαθίας και 73 βιβλία.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας

Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

 • GR ADM003.03
 • Αρχείο
 • 1991

Περιλαμβάνει : Αιτήσεις και δικαιολογητικά για την έκδοση δεκαπέντε (15) ατομικών και επτά (7) ομαδικών διαβατηρίων του 1991.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας

Αρχείο Νοσοκομείου Βέροιας

 • GR ADM034.02
 • Αρχείο
 • 1985-2012

Έγγραφα και μελέτες για επέκταση του Νοσοκομείου Βέροιας, αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση εσωτερικών χώρων, μισθώσεις ακινήτων για Νοσοκομείο και Ιατρείο Κοπανού, βιβλία αποθήκης, στατιστικά, αλληλογραφία Προέδρου, γενική αλληλογραφία, φάκελοι Κοινού Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, διαγωνισμοί και συμβάσεις, στοιχεία διακίνησης ασθενών.

Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας

Αρχείο ΟΑΕΔ Αλεξάνδρειας

 • GR ADM016.05
 • Αρχείο
 • 1984-2007

Περιλαμβάνει: α) ατομικούς φακέλους ανεργίας έτους 2003-2007, β) ατομικούς φακέλους τριμήνου βοηθήματος ετών 2006-2007, γ) ατομικούς φακέλους βοηθήματος αποφυλακισθέντων 2005-2007, δ) ατομικούς φακέλους βοηθήματος εκδοροσφαγέων 2005-2007, ε) ατομικούς φακέλους απορριπτικών αποφάσεων τακτικής ανεργίας 2004-2007, στ) φάκελους πρακτικής άσκησης ΤΕΙ 2003-2007, ζ) Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για Δελτία εγγραφής Ανέργων, Αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης, Καταγγελίες Σύμβασης Εργασίας, η) Φακέλους Προγραμμάτων ΝΘΕ (Νέων Θέσεων Εργασίας) ετών 1984-1994, θ) Φακέλους προγραμμάτων ΝΕΕ (Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών) ετών 1986-1987, ι) Αλληλογραφία.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρειας

Αρχείο ΟΑΕΔ Βέροιας

 • GR ADM002.01
 • Αρχείο
 • 1978-1988

Καταγγελίες σύμβασης εργασίας, καταστάσεις γνωστοποίησης ανέργων, φακέλους σπουδαστών ΚΑΤΕΕ, στελέχη ελέγχου εργοδοτών, αποκόμματα αιτήσεων, στοιχεία ασφαλισμένων, γνωστοποίηση στοιχείων ΔΛΟΕΜ, έκτακτη οικονομική ενίσχυση, στατιστικά στοιχεία, μετάκληση αλλοδαπών.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Αρχείο ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) Βέροιας

 • GR ADM008.02
 • Αρχείο
 • 1992-2004

Περιλαμβάνει : βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία παρουσίας προσωπικού, φακέλους με εκδικαζόμενες υποθέσεις (κυρίως για οφειλές στο ΤΕΒΕ) και εργατικά ατυχήματα.

Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. Βέροιας

Αρχείο ΟΑΕΕ Βέροιας

 • GR ADM008.03
 • Αρχείο
 • 1949-2006

Περιλαμβάνει είκοσι (20) βιβλία - πρωτόκολλα αλληλογραφίας ΤΣΑ (1967-2002), έξι (6) βιβλία - πρωτόκολλα αλληλογραφίας ΤΕΒΕ (2002-2004), τρία (3) βιβλία αποφάσεων δικαστηρίων ΤΕΒΕ (1988-1992, 1996-2000), δύο (2) βιβλία προσκλήσεων ΤΣΑ (1979-1986), βιβλίο - ευρετήριο λογισμών ασφαλισμένων ΤΣΑ (1967-1992), βιβλίο μηχανογράφησης εσόδων ΤΕΒΕ (1982), βιβλίο παρουσιών υπαλλήλων ΤΕΒΕ (2006), ειδικό βιβλίο παραγγελιών ΤΣΑ (1997-1998), πέντε (5) βιβλία - πρωτόκολλα αλληλογραφίας ΤΑΕ (1997-2006), δύο (2) βιβλία ελέγχου ΤΣΑ (1949-1951 1995-2000).

Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. Βέροιας

Αρχείο ΟΑΕΕ Νάουσας

 • GR ADM031.04
 • Αρχείο
 • 1979-2010

Περιλαμβάνει δύο (2) βιβλία παρουσίας προσωπικού, δύο (2) βιβλία διαγραφών και επανεγγραφών, βιβλίο και λυτά έγγραφα "ειδοποιήσεις μέσω ΜΥΦ" (1994-1997), βιβλίο κίνησης ελεγκτών (1985-1988), κατάσταση χρέωσης συνταγολογίων (τμήμα Έδεσσας) (2000-2002), κατάσταση θεώρησης βιβλιαρίων ασθενείας (2002), βιβλίο χρέωσης συνταγών και παραπεμπτικών (1987-2009), βιβλίο προσκλήσεων κατά δύστροπων ασφαλισμένων (1979-1987), προσκλήσεις για φορολογικούς καταλόγους ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) οικονομικών ετών 1998-1999 (2001-2002), ονομαστική κατάσταση προσκλήσεων Τ.Ε.Β.Ε (1979-1980), δώδεκα (12) βιβλία εισπρακτόρων (ανά τομέα) (1985-2003).

Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. Νάουσας

ΙΚΑ ΕΤΑΜ Βέροιας

 • GR ADM015.06
 • Αρχείο
 • 1983-2003

Περιέχει: Βεβαιώσεις μη οφειλής (1999-2008), εκθέσεις ελέγχου τέως ΤΕΑΜΚ (1988-2000), Προσκλήσεις σε εργοδότες (2002-2003), Στατιστικά στοιχεία Τμήματος Εσόδων (1987-1997), Αποφάσεις Διαγραφών Πρόσθετων Τελών, Προσκλήσεις - ατομικές ειδοποιήσεις προς οφειλέτες (1991, 2000), Αλληλογραφία τμήματος εσόδων (1998-2003), μηνυτήριες αναφορές (1983-2001).

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βέροιας

Αρχειο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ν. Ημαθίας

 • GR ADM024.02
 • Αρχείο
 • 1963-2003

Περιέχει : έργα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. Ημαθίας : Ύδρευσης, ασφαλτόστρωσης, αμμοχαλικόστρωσης, πεζοδρόμησης, τσιμενταυλάκων, κοινοτικής - αγροτικής οδοποιίας, κοινοτικών γυμναστηρίων, πλατειών, διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων, καθαρισμού χανδάκων, αποχετευτικών συστημάτων, διανοίξεων οδών. Περιέχει, επίσης, σχέδια και διαγράμματα των έργων (1963-2003). Στο φάκελο κάθε έργου υπάρχουν πρωτόκολλα, επιμετρήσεις, συμφωνητικά, τεχνικές εκθέσεις, πίνακες εργασιών, λογαριασμοί, προϋπολογισμοί, τιμολόγια, συγγραφές υποχρεώσεων και μελέτες

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αρχειο ΟΑΕΕ Νάουσας (πρώην ΤΕΒΕ)

 • GR ADM031.02
 • Αρχείο
 • 1992-2003

Περιλαμβάνει : α) δύο βιβλία πρωτοκόλλου 1992-2003 και 1993-1996, β) καρτέλες δικαιούχων ιατρών (1993-1996), γ) Συγκεντρωτικές καταστάσεις δελτίων αγοράς ενσήμων (1992-1995), δ) καταστάσεις Διαχειριστικών και δραστηριότητας (1993-1997), ε) Δελτία αγοράς ενσήμων ετών 1994 και 2008 (48 στελέχη).

Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. Νάουσας

Αρχείο Π.Ε.Δ.Υ. Αλεξάνδρειας

 • GR ADM046.01
 • Αρχείο
 • 1983-2011

Περιλαμβάνει τριάντα (30) Υπηρεσιακά βιβλία του ΙΚΑ Αλεξάνδρειας: α) τέσσερα (4) βιβλία Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής - ΟΓΑ (1984-2011), β) πέντε (5) βιβλία ανικανότητας (1989-2011), γ) τρία (3) βιβλία αναπηρίας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής - ΙΚΑ (1984-2011), δ) ένα (1) βιβλίο λουτροθεραπείας (1992-2003), ε) δύο (2) βιβλία στατιστικής ιατρών (1983-2004), στ) τρία (3) βιβλία έκτακτης περίθαλψης (1986-1993, 1996-2000, 2003-2010), ζ) τρία (3) βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (2005-2011), η) ένα (1) βιβλίο πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής υγειονομικού υλικού (1999-2000), θ) ένα (1) βιβλίο ιατρικών συνταγών, αγροτικών συνταγών, ναρκωτικών, ειδικών φαρμάκων (1984-2002), ι) ένα (1) βιβλίο συνταγολογίων ιατρών (2003-2010), ια) ένα (1) βιβλίο χρέωσης ιατρικών συνταγών (1985-1988), ιβ) ένα (1) βιβλίο συνταγολογίων Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας (2009-2010), ιγ) ένα (1) βιβλίο συνεδριάσεων ΑΜΕΑ (1999-2010), ιδ) ένα (1) βιβλίο χρέωσης αντιδραστηρίων - οδοντιατρείου (2003-2008), ιε) ένα (1) βιβλίο αδειών προσωπικού (2006-2007), ιστ) ένα (1) βιβλίο αγροτικών ιατρείων - συνταγολόγια (2002-2009).

Π.Ε.Δ.Υ. Αλεξάνδρειας

Αρχείο Παμμακεδονικής Ένωσης Ημαθίας

 • GR COL051.01
 • Αρχείο
 • 1994-1995

Περιλαμβάνει : Καταστατικό του Συλλόγου "Παμμακεδονική Ένωση Ν. Ημαθίας 1994-1995 σε αντίγραφο, προτάσεις για τον εορτασμό του Μακεδονικού αγώνα και πρόσκληση στα μέλη του Δ.Σ.

Παμμακεδονική Ένωση Ημαθίας

Αρχείο Πρωτοδικείου Βέροιας

 • GR JUS001.02
 • Αρχείο
 • 1913-1970

Περιλαμβάνει : Δύο χιλιάδες πεντακόσιους εβδομήντα οκτώ (2578) με αποφάσεις και πράξεις Προέδρου (1913 - 1968), αποφάσεις και πρακτικά ΜονομελούςΠλημμελειοδικείου (1913-1970), αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (1930-1970), Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων και προτάσεις (1913-1960), Βουλεύματα και πρακτικά υποβολής προτάσεων Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (1914-1970).

Πρωτοδικείο Βέροιας

Αρχείο Πρωτοδικείου Βέροιας

 • GR JUS001.05
 • Αρχείο
 • 1912-2009

Περιλαμβάνει: α) Βουλεύματα (1913-2003), β) Πρωτόκολλο Βουλευμάτων (τρία (3) βιβλία, 1970, 1975, 1986-2002), γ) Ευρετήριο Βουλευμάτων (έξι (6) βιβλία, 1946-1956, 1966-1977), δ) Βιβλίο εκδιδομένων Βουλευμάτων (τέσσερα (4) βιβλία, 1926-1976), ε) Πρόταση - Βουλεύματα (1949-2003), στ) Διατάξεις ανακριτού (1950-1997), ζ) Κλήσεις κατηγορουμένων (α' ανακριτικό γραφείο, 1989-1997), η) Ανακριτικό γραφείο - πίνακες (1986-1998), θ) Ανακριτικό γραφείο - εντάλματα (1987-1991), ι) Τμήμα βουλευμάτων - υπηρεσιακές βεβαιώσεις Βουλευμάτων και έγγραφα Εφέσεων (1988-1993). ια) Ανακριτικό γραφείο: αρχείο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων (1989-1998), ιβ) Βιβλίο ανακριτικό, περαιωμένων δευτεροεισακτών παραγγελιών (1948-1973), ιγ) Βιβλίο διεκπεραιώσεως ανακρίσεως (1959-1965), ιδ) Βιβλίο ανακρίσεως πρωτοεισακτών (1949-1955) και Πρωτόκολλο Β' τμήματος ανακρίσεως (1988-1999), ιε) Πρωτόκολλο ανακριτικό (τέσσερα (4) βιβλία: 1914-17, 1956-66, 19974-80, 1989-96), ιστ) Τρία (3) βιβλία "Ανάκριση" (1913-56, 1919-45, 1963-77), ιζ) Α' και Β' ανακριτικό - καρτέλες δικογραφιών (1989-1995), ιη) Εντάλματα προσωρινής κράτησης (1989-1997, λείπει 1992). ιθ) Εντάλματα σύλληψης (1989-1997), κ) Βιβλίο ενταλμάτων προσωρινής κράτησης προφυλακίσεως (1948-1987), κα) Εντάλματα σύλληψης και κατασχετήρια (ένα βιβλίο,1934-1964), κβ) Εντάλματα φυλακίσεως από αρχή (1945-1949) και βιβλίο ξένων αρχών (1939-1948), κγ) Ποινικές αποφάσεις Μονομελούς πλημμελειοδικείου (1913-1970), κδ) Βιβλίο συνθέσεων δικαστηρίου (1957-1961), κε) Βιβλίο ερήμην Μονομελούς πλημμελειοδικείου (1949-1971), κστ) Πρακτικά και αποφάσεις δικαστηρίου ανηλίκων (1940-1979), κζ) Τρία (3) βιβλία απολήψιμων μονομελούς πλημμελειοδικείου (1950-1988), δύο (2) βιβλία απολήψιμων βουλευμάτων σε βάρος των ψευδομηνυτών (1950-1993), ένας τόμος (α', β', γ') απολήψιμων εις βάρος ανηλίκων (1948-1965), ένα βιβλίο απολήψιμων κακουργοδικείου (1957-1977), πέντε (5) βιβλία απολήψιμων τριμελούς (1950-1988), κη) τριμελές πλημμελειοδικείο - ποινικά (1934-1988), Βιβλίο ενταλμάτων: συλλήψεις Τριμελούς (1932-1965), Βιβλίο τιμωρίας λιπομαρτύρων Τριμελούς (1952-1988), Βιβλίο ερήμην καταδικαστικών υποθέσεων Τριμελούς (1939-1948), βιβλίο εφέσεων Τριμελούς (1966-1985), κθ) Βιβλίο αποφάσεων ΜΟΔ (1963-1983), λ) Αποφάσεις και πρακτικά επιτροπών (1925-1926), λα) Αποφάσεις αγροτικών χρεών (1938-1943), λβ) Αποφάσεις ολομέλειας 1972, λγ) Αποφάσεις αποζημιώσεων (1925-1928), λδ) Βιβλίο αντιγράφων ποινικού τμήματος (1953-1955), λε) Βιβλίο εκδιδομένων αποφάσεων εργατικών διαφορών ( 1963-1972), λστ) Βιβλίο πράξεων και αποφάσεων εισηγητών και δικαστών (1976-1979), λζ) Αποφάσεις προέδρου - αναστολές (1981-1988), λη) Πράξεις 1969 και 1971, λθ) Προεδρικαί ματαιούμεναι και προεδρικαί ματαιωθείσαι (1947-1950, 1953), μ) Αποφάσεις και πρακτικά επί εξώσεων (1915,1925-1926, 1940), μα) Βιβλίο υιοθεσιών - αποφάσεων (1970-1989), μβ) Βιβλίο ερήμην καταδικασθέντων (1930-1948), μγ) Βιβλίο ακυρώσεως αγοραπωλησιών (1950-1989), μδ) Βιβλίο εφέσεων και αναιρέσεων Τριμελούς πλημμελειοδικείου Βέροιας (1948-1957), Βιβλίο εφέσεων και αναιρέσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας (1951-1966), Βιβλίο εφέσεων και αναιρέσεων κατά Βουλευμάτων ( 1952-1976), με) Αναιρέσεις (1976-1987, λείπουν 1978 και 1981), μστ) Αντίγραφα εφέσεων (1983, 1985-1987), μζ) Ανακοπές ερημοδικείας (1984), μη) Αναψηλαφίσεις (1987), μθ) Δύο (2) βιβλία ανακοπών (1913-30 και 1947-64), ν) Καθολικόν (αναλυτικόν καθολικόν) (1962-1972), να) Βιβλίο βεβαιωμένων δικαστικών εξόδων καταδικασμένων, αντιμωλία (1965-1981), νβ) Ειδικό ταμείο ανεγέρσεως δικαστικών μεγάρων και φυλακών Βεροίας : Βιβλίο ταμείου (1954-1963), Ημερολόγιον (1962-1969), Βιβλίο Διοικούσας επιτροπής (1967-1972), νγ) Καταστάσεις εισπράξεων δημοτικού ταμείου Βέροιας (1970-1982), νδ) Πρακτικά συζητήσεως του Δικαστηρίου (1959), νε) Βιβλίο προέδρου (1924-1925), νστ) Βιβλία εισαγομένων πρωτοεισακτών παραγγελιών (1955-1989) νζ) Ευρετήριο προτάσεων Συμβουλίου Αρχόμενων (1946), νη) Αλφαβητικό ευρετήριο εισαγομένων αγωγών (1953), νθ) Ευρετήριο κακουργοδικείου (1947-1955), ξ) Ευρετήριο αποφάσεων κακουργοδικείου (1937-1946), ξα) 2ο Πρωτόκολλο εισαγωγικών δίκης εγγράφων (Βιβλίο), (1934-1939), ξβ) Βιβλίο πειστηρίων (1952-1967), ξγ) καρτέλες διατάξεων υποδίκων Α και Β (1989-1991), ξδ) Αποφάσεις Συμβουλίου 1-51 (1946), ξε) Διατάξεις περαιτέρω ποινικής διώξεως (1924-1925), ξστ) τέσσερα (4) βιβλία απογραφών (1962-2007, λείπει 1975-1976), ξζ) Βιβλίο αιτήσεων ξένων (1949-1973), ξη) καταχωρήσεως δελτίων ποινικών μητρώων (1968-1988, 2005,2007,2009), ξθ) πίνακες δικηγόρων (1913-1954), ο) πέντε (5) βιβλία πρωτοκόλλου γραμματείας (1974-1994), οα) Βιβλίο αλληλογραφίας γραμματέως (1939-1940), οβ) Αλληλογραφία βεβαιώσεως δικαστικών εξόδων (1058-1971), ογ) Τριπλότυπα εισπράξεως (1959), οδ) Εκθέσεις γραμματέως (1915-1985), οε) Επτά (7) βιβλία εκθέσεων αναχωρήσεως και επανόδου δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων 1947-1959, 1971-1974, 1979-1989, 1989-1998), οστ) τέσσερα (4) βιβλία παρουσίας προσωπικού (1992-1998, 2003-2005), οζ) Βιβλίο αδειών (1988-2005), οη) Έξι (6) Βιβλία μισθολόγια Πρωτοδικείου Βέροιας (1929-1966), οθ) Βιβλίο ειδικού ταμείου κατασκευής αμαξιτής οδού Γέφυρα Κοκκόβης - Ριζώματα (1934-1942), π) Βιβλίο Μισθοδοσίας (1951-1970), πα) Αποδοχαί καθαριστών / καθαριστριών (1975-1983), πβ) Αποφάσεις αποζημιώσεων προέδρου (1930-1935), πγ) Πρακτικά εξετάσεως δικαστικών υπαλλήλων (1915-1931), πδ) Πρακτικά ορκωμοσίας δικαστικών υπαλλήλων (1913-1969), πε) Βιβλίο κακουργημάτων (1947-1963), πστ) Πρακτικά διασκέψεως Συμβουλίου (1931-1945), πζ) Αποφάσεις Συμβουλίου Πρωτοδικών (1912-1984, 1988-1993), πη) Πρακτικά υποβολής προτάσεων και πρακτικά διασκέψεως (1931-1938, 1940-1942), πθ) Εγγυοδοσίαι - εκθέσεις Εγγυοδοσιών και Παρακαταθηκών (1924-1945), ρ) Δηλώσεις ενοικιοστασίων βοσκών και αποφάσεις εξαιρέσεως ενοικιοστασίου βοσκών(1923, 1930-1958, λείπει 1935, 1936), ρα) Φάκελος ενεχύρων Μαρσαλ, αποφάσεων διαιτητών και δανειακών συμβάσεων (1950-1969, 1979), ρβ) Σχετικά μειοδοτικών διαγωνισμών δικαστικού μεγάρου ( 1986-1988), ργ) Ευρωεκλογές 2009 - εκλογικοί κατάλογοι, ρδ) Βουλευτικές εκλογές 2009 - εκλογικοί κατάλογοι, ρε) Βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασμών και βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ των υποψηφίων των συνδυασμών (2009), ρστ) Αρχαιρεσίες σωματείων (1995-2001). Αναγράφονται τα Σωματεία Ονομαστικά κατά έτος. Περιοχή Ημαθίας (Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια κλπ), σ) Εκλογικοί κατάλογοι 2007.

Πρωτοδικείο Βέροιας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας

 • GR ADM029.04
 • Αρχείο
 • 1980-2008

Περιέχει: α) Δελτία απεγκλωβισμού, β) δελτία τύπου, γ) υπηρεσιακά σημειώματα, δ) δελτία μεικτού εποχούμενου περιπόλου, ε) δελτία καύσεως κλαδιών, στ) επιχειρησιακή ετοιμότητα, ζ) παραπομπές ιδιωτών γιατρών για χορήγηση πιστοποιητικών υγείας, η) επίδομα παραγωγικότητας πολιτικών υπαλλήλων, θ) εκπαίδευση προσωπικού, ι) ισολογιστικές καταστάσεις.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας

 • GR ADM029.08
 • Αρχείο
 • 1972-2014

Περιλαμβάνει έγγραφα σχετικά με: α) προσωπικό: καταστάσεις παροχής οικογενειακού επιδόματος, αιτήσεις - ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, εκπαίδευση προσωπικού, θέματα ταυτοτήτων, κρίση παραμονής μονίμου προσωπικού, αποσπάσεις, έλεγχος απολυτηρίων, αθλητικές δοκιμασίες, επιχειρησιακή κάλυψη, καταστάσεις υπαλλήλων, β) οικονομικά: ισολογισμοί, υποβολή ετήσιου λογαριασμού Λέσχης (2000-2006), φωτισμός υπηρεσιών - δαπάνες, πληρωμή υπερβάσεων υπηρεσιακών κινητών τηλεφώνων, γ) υπηρεσιακά: οχήματα και υλικά.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας

 • GR ADM030.01
 • Αρχείο
 • 1976-2005

Περιέχει έγγραφα που αφορούν στη Νομοθεσία , κανονισμούς, αποφάσεις, δημόσιες σχέσεις, εθνικές και θρησκευτικές γιορτές, τηλεγραφικά - τηλεφωνικά - ταχυδρομικά τέλη, οργάνωση αντιπυρικού σχεδιασμού δασών - έλεγχοι, προϋπολογισμοί, στατιστικά στοιχεία, αιτήματα ιδιωτών. Επίσης περιέχει έγγραφα που αφορούν στο προσωπικό : προαγωγές, κατατάξεις, στρατολογία, μονιμοποίηση, μεταβολές εν γένει και στοιχεία ταυτότητας, εκπαιδεύσεις - μετεκπαιδεύσεις, καταστάσεις ανδρών και μισθοδοσίας, πολιτικούς υπαλλήλους, άδειες, καθαρίστρια, πειθαρχία ανδρών.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας

 • GR ADM030.05
 • Αρχείο
 • 1993-2008

Αποτελείται από έγγραφα σχετικά με 1) δυναμολόγιο και κατανομή υπηρετούσας δύναμης στην Π.Υ. Νάουσας, 2) ταχυδρομικά τέλη, 3) επιχειρησιακή κάλυψη, 4) πειθαρχικές ποινές, απονομή υλικών - ηθικών αμοιβών, 5) Νοσολογική κατάσταση υπαλλήλων, 6) Προϋπολογισμό απαιτούμενης δαπάνης, 7) πολιτικό προσωπικό, 8) Προκηρύξεις διαγωνισμών, 9) καταστάσεις μεταβολών - προαγωγές - κατατάξεις, 10) μισθολογικές καταστάσεις.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Βέροιας

 • GR ADM018.02
 • Αρχείο
 • 1984-2008

Δελτία χημικής ανάλυσης εισαγωγών - εξαγωγών (1997-2008), εισπράξεις ΔΕΧΕ (Μπλοκ) αιτήσεις (2000), εννέα (9) βιβλία είσπραξης και εννέα (9) βιβλία καταχώρησης (2000-2008)

Χημική Υπηρεσία Βέροιας

Αρχείο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GR ADM019.06
 • Αρχείο
 • 2007-2009

Περιλαμβάνει αλληλογραφία με πολίτες (2008-2009), στατιστικά στοιχεία (2008-2009), στατιστικά στοιχεία ημερησίων καταγγελιών (2009), συμβάσεις μερικής απασχόλησης (2007), πίνακες προσωπικού: γενικά, αστικού ΚΤΕΛ Βέροιας και Νάουσας, από λιανικό εμπόριο (2007, 2009).

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Νάουσας

 • GR ADM012.01
 • Αρχείο
 • 1990-1991

Περιλαμβάνει : Ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ (1990-1991) Ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής ισόβιας σύνταξης ΟΓΑ (1991), Καταστάσεις πληρωμής συντάξεων ΟΓΑ (1991), Αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής επιταγών συνταξιούχων ΙΚΑ και αναδρομικών σε συνταξιούχους ΙΚΑ (1991) και Αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής συντάξεων Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων (ΤΑΕ) (1991).

Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ταχυδρομικό Γραφείο Νάουσας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας

 • GR ADM014.03
 • Αρχείο
 • 1998-2003

Περιέχει : καταστάσεις καταθέσεων, καταστάσεις αποδόσεων, αναλυτικό ημερολόγιο, δελτίο στατιστικής, πρόχειρα ταμεία, αποδείξεις δαπανών γραφείων, βιβλίο παρουσιών υπαλλήλων, μπλοκ αποδόσεων τόκων ΕΠΚ, καταστάσεις καταθέσεων ΕΠΚ, καταστάσεις αποδόσεων ΕΠΚ, μπλοκ αποδόσεων προεξοφλημάτων, πινάκια αγοράς ξένων τραπεζικών επιταγών, καταστάσεις υπερωριών υπαλλήλων, μπλοκ πληρωμής στεγαστικών δανείων, καταστάσεις ορφανικών επιδομάτων, μπλοκ αιτήσεων αδειών προσωπικού, αιτήσεις προμήθειας υλικών.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Βέροιας

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ημαθίας (Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας)

 • GR ADM019.03
 • Αρχείο
 • 1988-1997

Περιλαμβάνει: Έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας, έγγραφα και εγκυκλίους Νομαρχίας Ημαθίας, Αντίγραφα μηνύσεων, Στατιστικά στοιχεία, διακαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου εργασίας σε ανηλίκους, άδειες υπερωριακής εργασίας, οικονομικά θέματα υπηρεσίας, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλληλογραφία με πολίτες, πίνακες προσωπικού, πίνακες προσωπικού ΚΤΕΛ.

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας

 • GR ADM027.01
 • Αρχείο
 • 1979-1999

Περιλαμβάνει : Άδειες τεχνικών παιγνίων, λειτουργίας καταστημάτων, εργασιών σερβιτόρων, ασκήσεως επαγγέλματος κλειθροποιού. Επίσης, υποβολές μηνύσεων εναντίον καταστηματαρχών.

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ν. Ημαθίας (Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

 • GR ADM019.01
 • Αρχείο
 • 1972-1996

Περιλαμβάνει : Καταστάσεις προσωπικού, δελτία ελέγχου, βιβλία μηνύσεων και εργατικών διαφορών, βιβλία αδειών Κυριακής εργασίας, υπερωριακής εργασίας και αδειών εργασίας αλλοδαπών, αποδείξεις φορτωτών, βιβλιάρια ανηλίκων, φακέλους συλλογικών συμβάσεων, φορτωτικών θεμάτων, στατιστικών στοιχείων, νυκτερινής εργασίας γυναικών, ωραρίου καταστημάτων, αλληλογραφίας, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και ισότητας φύλων.

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Τμήματος Τροχαίας Βέροιας

 • GR ADM026.01
 • Αρχείο
 • 1992-2000

Περιλαμβάνει : Τριακόσια εννιά (309) μπλοκ στελεχών τροχονομικών παραβάσεων POINT SYSTEM (19 φάκελλοι) για το διάστημα 11-2000 εώς 1-2002 του Αστυνομικού Τμήματος Τροχαίας Βέροιας και διαβιβαστικά καταστάσεων Σ.Ε.Σ.Ο. με συνημμένες καταστάσεις Σ.Ε.Σ.Ο. (1992-1994).

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, Τμήμα Τροχαίας Βέροιας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ριζωμάτων

 • GR EDU077.01
 • Αρχείο
 • 1924-1959

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) Γενικό έλεγχο και μαθητολόγιο 1924-1931, β) μαθητολόγια 1937-1959, γ) βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής 1927-1940.

Δημοτικό Σχολείο Ριζωμάτων

Αρχείο Μεταλλείων Μακεδονίας

 • BLA008
 • Αρχείο
 • 1935 - 1962

Αλληλογραφία, αιτήσεις για χορήγηση άδειας για εκμετάλλευση μεταλλούχων χώρων στις κοινότητες Φυτιάς, Αρκουδοχωρίου, Χωροπανίου, Πανοράματος, Γραδεμπορίου, Ωραιοκάστρου, Διχαλεύρης, Κωστοχωρίου Μαρούσας, Πευκωτού, Σκοτεινών των νομών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλης, Πιερίας. Σχεδιαγράμματα των χώρων αυτών, χημικές αναλύσεις μεταλλεύματος. Αλληλογραφία του Μεταλλευτικού Συνδέσμου Β.Ε., νόμοι και σχέδια νόμων για μεταλλευτικές έρευνες. Xάρτης της περιοχής των μεταλλείων, άδεια για εκμετάλλευση, έγγραφα εκμίσθωσης αυτών, συμφωνητικά μισθώσεων.

Μεταλλεία Μακεδονίας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Βέροιας

 • GR EDU001.05
 • Αρχείο
 • 1963-2007

Περιέχει : Ατομικούς φακέλους των Μπαρμπέρη Αθανασίου, Υφαντίδη Ηλία, Νίτσιου Θωμά, Μπεμπέτσου Στυλιανού, Μητροπούλου-Καπάμου Όλγας, Λιολιοπουλου Φωτίου.

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Βέροιας

 • GR EDU001.07
 • Αρχείο
 • 1914-2008

Περιέχει: α) δέκα βιβλία Γενικών Ελέγχων αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων (1914-1979), β) δύο βιβλία πράξεων σχολικής Εφορείας (1976-1986), γ) ένα ευρετήριο Μητρώου μαθητών 1979-1997, δ) ένα βιβλίο πράξεων Λυκειάρχη (1981-1990), ε) ένα βιβλίο Ειδικού Μητρώου Γενικών εξετάσεων (1982-1987), στ) επτά βιβλία πρωτόκολλα (1989-2007). Επίσης έντυπο υλικό - μηχανογραφικές καταστάσεις πανελλαδικών εξετάσεων από (1989-2008).

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας (Αλεξάνδρειας)

 • GR ADM023.01
 • Αρχείο
 • 1954-2002

Περιλαμβάνει : Αποτελέσματα εξετάσεων, Μεταλυκειακά κέντρα, Μισθοδοτικές καταστάσεις μεταλυκειακών κέντρων, Σύσταση λύση υπαλληλικής σχέσης, Έγγραφα Σχολείου Μελίκης που καταργήθηκε, έγγραφα σχετικά με φροντιστήρια, στατιστικά στοιχεία, μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, πρόγραμμα - μέθοδοι - ύλη, εξωδιδακτικές δραστηριότητες, άδειες - υγειονομική περίθαλψη, μισθοδοσία, οικονομικά.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας, Α΄ Γραφείο

Αρχείο 1ου Λυκείου Βέροιας / Βιβλιοθήκη

 • GR EDU001.02
 • Αρχείο
 • 1818-1977

1) Στερεότυπες εκδόσεις αρχαίων συγγραφέων (1857-1940), 2) Στερεότυπες εκδόσεις αρχαίων και βυζαντινών συγγραφέων - φιλολογικές μελέτες (1840-1958), 3) Λογοτεχνικά θεατρικά έργα - ομιλίες - διαλέξεις (1896-1976), 4) Ιστορικά - λαογραφικά - θρησκευτικά έργα (1884-1976) και 5) φιλοσοφικά - κοινωνιολογικά - αρχαιολογικά - τέχνης - οικονομικά - ποικίλου περιεχομένου έργα - αναλυτικό πρόγραμμα (1818-1977).

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

 • GR EDU062.01
 • Αρχείο
 • 1944-1967

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) Γενικούς ελέγχους 1946-1960, β) Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής 1944-1956, γ) Μαθητολόγιο 1953-1967.

3ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας

 • GR ADM039.01
 • Αρχείο
 • 2005-2008

Περιλαμβάνει αρχεία σχετικά με τις πράξεις βεβαίωσης παράβασης ΣΕΣΟ (point system), 2005-2008

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας

Αρχείο Γυμνασίου Αρρένων και Α' Αρρένων Βέροιας

 • GR EDU018.01
 • Αρχείο
 • 1962-1979

Περιέχει : α) αντίγραφα Γενικού ελέγχου αποτελεσμάτων ενιαυσίων εξετάσεων Γυμνασίου Αρρένων Βέροιας ετών 1966-1972, β) αντίγραφα Γενικού ελέγχου αποτελεμάτωντων ενιαυσίων εξετάσεων Α' Γυμνασίου Αρρένων Βέροιας 1972-1974 και 1977-1979, γ) αντίγραφα πρακτικών και πίνακες απολυθέντων μαθητών, δ) απολυτήρια 1962-1964

Γυμνάσιο Αρρένων Βέροιας

Ιδιωτική Συλλογή Νίκου Γαλανού

 • GR COL048.01
 • Αρχείο
 • 1853-1940

Πρόκειται για Δεκατρείς (13) χειρόγραφες σελίδες σε φ/α: 3 πωλητήρια που φέρουν και στοιχεία παλαιοτουρκικής γραφής (1853-1862), 1 συμφωνητικό (1906), 1 χρεωστικό (1906), 1 απόφαση Ειρηνοδικείου Νάουσας (1927), 1 προικοσύμφωνο (1928), 1 πιστοποιητικό Οικονομικής Εφορείας Νάουσας (1940), πιστοποιητικό Δήμου Νάουσας (1940), 1 αίτηση (1940).

Γαλανός, Νίκος

Ιδιωτική Συλλογή Μιχαήλ Γκόρη

 • GR COL028.04
 • Αρχείο
 • 1950-1965

Πρόκειται για ένα τόμο με εφημερίδες τοπικές με τίτλο "ο φρουρός της Ημαθίας", ένας φάκελος με αποκόμματα από τον οικονομικό ταχυδρόμο, ένα βιβλίο με τίτλο "Απόψεις επί της εκβιομηχανίσεως" του Γουίλιαμ Άρθουρ Λιούης και αποκόμματα από το περιοδικό "Ήλιος" δεμένα σε τόμο με τίτλο "Αρχαίο ελληνικό πνεύμα".

Γκόρης, Μιχαήλ

Ιδιωτική Συλλογή Μιχαήλ Γκόρη

 • GR COL028.03
 • Αρχείο
 • 1952-2006

Περιέχει : ένα φάκελο με τοπικές εφημερίδες "ο φρουρός της Ημαθίας", "Λαός", "Ελεύθερο βήμα" (11-2-1963 -- 23-9-2005), ένα φάκελο με γελοιογραφίες, αποκόμματα από τον "Οικονομικό ταχυδρόμο" (1952-1963), 1 βιβλίο που περιέχει 250 σκίτσα του γελοιογράφου Φωκ. Δημητριάδη, 7 βιβλία του ιδίου με τίτλο : α) "Εγώ ο Ορφέας", β) Διπλός ο μήνας του μέλιτος" γ) "Σε τρεις διαστάσεις", δ) "Το όραμα της Τέρψης", ε) "Στην κλίνη του Προκρούστη" 2 τόμοι, στ) "Η ξανθή νεράιδα του Βορρά", ζ) "Μια περιληπική ανατομία της πολιτικής των πολιτικών και του λαού" και ένα βιβλίο του Ι.Παπαδάκη-Στάϊκου.

Γκόρης, Μιχαήλ

Ιδιωτική Συλλογή Μιχαήλ Γκόρη

 • GR COL028.02
 • Αρχείο
 • 1995

Πρόκειται για ένα (1) βιβλίο του ιδίου με τίτλο "Διπλός ο μήνας του μέλιτος" που εκδόθηκε στη Βέροια το 1995.

Γκόρης, Μιχαήλ

Αρχείο Δήμου Βέροιας

 • GR MUN001.01
 • Αρχείο
 • 1947-1988

Πρόκειται για α) πιστοποιητικά γέννησης ετών 1979 & 1984 και β) αιτήσεις χορήγησης αντιγράφων Ληξιαρχικών πράξεων Γεννήσεων, Γάμων, Θανάτων ετών 1934, 1951, 1960, 1964,1969, 1973, 1978, 1983 & 1988

Δήμος Βέροιας

Αρχείο Δασαρχείου Βέροιας

 • GR ADM010.02
 • Αρχείο
 • 1937-1998

Περιλαμβάνει : φακέλους υλοτομίας δασών*, βιβλία φιλοδασικών επιτροπών, φάκελο κίνησης πυροσβεστικού οχήματος Κ.Υ.3655 Steyer, βιβλία παρουσίας υπαλήλων, βιβλία παραγωγής δασών Ελλάδος, φάκελος δικαιολογητικών εκδόσεων αδειών θήρας Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας, φάκελο απορρίψεων αιτημάτων πολιτών, φακέλους (3) πυρκαγιών, φάκελο υπολογισμών. Δάση : Χαράδρας, Μαρουσιας, Ξηρολίβαδου, Σφηνίτσας, Συκιάς, Φιλουριάς Ξηρολίβαδου "Έλατα 12", Καρατσαϊρ Αρσούμπαση.

Δασαρχείο Βέροιας

Ιδιωτική Συλλογή Μιχάλη Αδαμίδη

 • GR COL038.02
 • Αρχείο
 • 1960-1961

Περιέχει : δεκατρείς (13) ελέγχους προόδου, διαγωγής και φοιτήσεως της Δ' τάξης κατά την Α' τριμηνία του σχολικού έτους 1960-1961 του 9ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

Αδαμίδης, Μιχάλης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγγελοχωρίου

 • GR EDU067.01
 • Αρχείο
 • 1940-1960

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) έξι Μαθητολόγια 1940-1960, β) δύο Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1945-1960, γ) τέσσερις γενικούς ελέγχους 1944-1957.

Δημοτικό Σχολείο Αγγελοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δασκίου

 • GR EDU068.01
 • Αρχείο
 • 1934-1967

Περιλαμβάνει: α) τέσσερα Μαθητολόγια Δ.Σχ. Δασκίου και Νυχτερινής Σχολής 1934-1965, β) βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής 1950-1963, γ) τρία βιβλία Γενικού Ελέγχου (το ένα Νυχτερινής σχολής) 1948-1962, δ) τριάντα ένα (31) βιβλία από τη Σχολική Βιβλιοθήκη Δασκίου με α/α 1435-1465.

Δημοτικό Σχολείο Δασκίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καμποχωρίου - Βρυσακίου

 • GR EDU070.01
 • Αρχείο
 • 1935-1970

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει : α) Μαθητολόγια Δημοτικών Καμποχωρίου και Βρυσακίου 1937-1958, β) Γενικούς ελέγχους Δημοτικών Καμποχωρίου και Βρυσακίου 1934-1957, γ) Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών Δ.Σχ. Καμποχωρίου 1945-1955.

Δημοτικό Σχολείο Καμποχωρίου-Βρυσακίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου - Πρασινάδας

 • GR EDU075.01
 • Αρχείο
 • 1922-1965

Αποτελείται από υλικό προερχόμενο από τα Δημοτικά Σχολεία Τσιανφόρου, Αλαμπόρου, Πρασινάδας και Πλατάνου, χωρισμένο σε έξι θεματικές ενότητες και τοποθετημένο σε τρία κουτιά. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια Δ.Σχ. Τσιναφόρου και Αλαμπόρου 1929-1963, β) Γενικούς ελέγχους Δ.Σχ. Τσιναφόρου και Αλαμπόρου - Πρασινάδας 1929-1954, γ) Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών Δ.Σχ. Μεγάλου Αλαμπόρου1922-1963, δ) Μητρώο Γονέων και Κηδεμόνων Δ.Σχ. Τσιναφόρου 193301945, ε) Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας Δ.Σ. Τσιναφόρου 1953-1963, στ) Βιβλίο πρακτικών, βιβλίο ταμείο και φάκελος Σχολικής Εφορείας Δ.Σχ. Τσιναφόρου - Πλατάνου 1951-1962, ζ) Φάκελλοι αλληλογραφίας (εισερχόμενες εγκύκλιοι επιθεωρητή, αλληλογραφία με λοιπές υπηρεσίες, εξερχόμενα) 1953-1965.

Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου-Πρασινάδας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλατέος

 • GR EDU069.01
 • Αρχείο
 • 1940-1973

Περιλαμβάνει: α) πέντε Γενικούς Ελέγχους 1940-1964, β) πέντε Μαθητολόγια 1941-1972, γ) βιβλίο "Εκδιδομένων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων" 1956-1960, δ) Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών 1955-1973, ε) δύο βιβλία πράξεων της Σχολικής Εφορείας 1949-1960.

Δημοτικό Σχολείο Πλατέος

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων

 • GR EDU081.01
 • Αρχείο
 • 1925-1996

Περιλαμβάνει : α) 119 βιβλία με α/α 1846-1964, β) Μαθητολόγιο (1929-1948), γ) Γενικός έλεγχος (1946-1956), δ) Βιβλία πράξεων σχολικής εφορίας (1936-1975), ε) Βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων (1968-1971), στ) Βιβλίο πράξεων διευθυντού 1972, ζ) Βιβλίο Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων (1972-1990), η) Βιβλίο ταμείου (1973-1981), θ) Βιβλίο αλληλογραφίας (1970-1992).

Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 323