Αρχείο ADM014.03 - Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ADM014.03

Τίτλος

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας

Ημερομηνία(ες)

  • 1998-2003 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Βέροιας
Ημερομηνία εισαγωγής: 2006-03-30
ΑΒΕ: 130

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιέχει : καταστάσεις καταθέσεων, καταστάσεις αποδόσεων, αναλυτικό ημερολόγιο, δελτίο στατιστικής, πρόχειρα ταμεία, αποδείξεις δαπανών γραφείων, βιβλίο παρουσιών υπαλλήλων, μπλοκ αποδόσεων τόκων ΕΠΚ, καταστάσεις καταθέσεων ΕΠΚ, καταστάσεις αποδόσεων ΕΠΚ, μπλοκ αποδόσεων προεξοφλημάτων, πινάκια αγοράς ξένων τραπεζικών επιταγών, καταστάσεις υπερωριών υπαλλήλων, μπλοκ πληρωμής στεγαστικών δανείων, καταστάσεις ορφανικών επιδομάτων, μπλοκ αιτήσεων αδειών προσωπικού, αιτήσεις προμήθειας υλικών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Αρ. Δελτίων: 11, Αρ. Κουτιών: 2, Αρ. Φακέλων: 10

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης