Βέροια (Ημαθία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Βέροια (Ημαθία)

Equivalent terms

Βέροια (Ημαθία)

Σχετικοί όροι

Βέροια (Ημαθία)

142 Αρχειακή περιγραφή results for Βέροια (Ημαθία)

142 results directly related Exclude narrower terms

Αρχεία Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης

 • Αρχείο
 • 1920 - 1978

Φάκελοι χειροτονιών, ενοριακών και εφημεριακών θεμάτων, επισκοπικών θεμάτων, καταγγελιών, αδειών και αποδημιών, ιδρυμάτων, παλαιοημερολογιτών, γάμων, θεμάτων μοναστηριών, Μονών Αγίας Κυριακής, Αγίου Αθανασίου Σφηνίτσης, Μακρυρράχης, Μουστένης, Παναγίας Σουμελά, Τιμίου Προδρόμου.

Ιερά Μητρόπολις Βεροίας και Ναούσης

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Βέροιας

 • GR ADM013.01
 • Αρχείο
 • 1957-1973

Πρόκειται για δέκα βιβλία ταμείου ελεγκτηρίου εξόδων ετών 1957, 1960,1961, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1970, 1972 και για ένα Ημερολόγιο Ταμείου ετών 1970-1973.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Βέροιας

Αρχείο Τ.Ε.Β.Ε. Βέροιας

 • GR ADM008.01
 • Αρχείο
 • 1967-1990

Το περιεχόμενο του αρχείου αφορά τα εξής : εισιτήρια νοσηλείας ετών 1980-1988, γνωματεύσεις ΑΥΕ Βέροιας ετών 1967, 1975, 1980, 1985, πράξεις ανακατατάξεως ετών 1970-1990, αιτήσεις και αντίγραφα βεβαιώσεων ετών 1975,1980, 1985 και τέσσερα (4) βιβλία πρωτοκόλλου ετών 1981-1982.

Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. Βέροιας

Αρχείο 14ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

 • GR EDU061.01
 • Αρχείο
 • 1928-1957

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε δύο κουτιά. Περιλαμβάνει : α) Μαθητολόγια 1943-1957, β) Γενικούς ελέγχους του 4ου Δ.Σχ και Β' Δ.Σχ Θηλέων, 1928-1957, γ) Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1943-1957.

14ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Βέροιας

 • GR EDU001.07
 • Αρχείο
 • 1914-2008

Περιέχει: α) δέκα βιβλία Γενικών Ελέγχων αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων (1914-1979), β) δύο βιβλία πράξεων σχολικής Εφορείας (1976-1986), γ) ένα ευρετήριο Μητρώου μαθητών 1979-1997, δ) ένα βιβλίο πράξεων Λυκειάρχη (1981-1990), ε) ένα βιβλίο Ειδικού Μητρώου Γενικών εξετάσεων (1982-1987), στ) επτά βιβλία πρωτόκολλα (1989-2007). Επίσης έντυπο υλικό - μηχανογραφικές καταστάσεις πανελλαδικών εξετάσεων από (1989-2008).

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Βέροιας

 • GR EDU001.05
 • Αρχείο
 • 1963-2007

Περιέχει : Ατομικούς φακέλους των Μπαρμπέρη Αθανασίου, Υφαντίδη Ηλία, Νίτσιου Θωμά, Μπεμπέτσου Στυλιανού, Μητροπούλου-Καπάμου Όλγας, Λιολιοπουλου Φωτίου.

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Βέροιας

 • GR EDU001.04
 • Αρχείο
 • 1964-1983

Περιέχει δεκατέσσερεις (14) φακέλους με απολυτήρια Γυμνασίου, Ενδεικτικά - Απολυτήρια Δημοτικών, αποδεικτικά μεταγγραφής, τίτλους διετούς, ενδεικτικά Γυμνασίου Αρρένων από σχολεία της Βέροιας, κοινοτήτων του Ν.Ημαθίας, Γρεβενών, Πιερίας, Ροδόπης κτλ., αποδεικτικά απορρίψεως.

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Βέροιας

 • GR EDU001.03
 • Αρχείο
 • 1943-2005

Περιλαμβάνει : α) ατομικούς φακέλους εκπαιδευτικών (1945-2005), β) δελτία κινήσεως προσωπικού (1951-1972), γ) καταστάσεις πενελληνίων εξετάσεων (1978-1986), δ) μισθοδοτικές καταστάσεις (1965-1999), ε) βεβαιώσεις αποδοχών (1987-1999), στ) σχολικό ταμείο - σχολική εφορεία (1976-1982), ζ) βιβλίο ανεξεταστέων (1972-1980), η) αλληλογραφία (1963-2001), θ) τίτλους σπουδών : απολυτήρια Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, Ενδεικτικά Γυμνασίου - Λυκείου Ν. Ημαθίας και άλλων Νομών (1950-1999)

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Βέροιας

 • GR EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1874-1974

Περιλαμβάνει 123 βιβλία : λεξικά, ιστορικά, φιλοσοφικά, παιδαγωγικά, λογοτεχνικά, μελέτες, θεολογικά, νομικά

1ο Γυμνάσιο Βέροιας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

 • GR EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1894-1981

1) Φακέλους διαταγών και εγκυκλίων και φακέλους απολογισμών (1971-1981), 2) Φακέλους απολογισμών και φακέλους Υφυπουργού, Περιφερειακού Διευθυντού, Φακέλους Νομαρχίας, Φακέλους Αλληλογραφίας, Πιστοποιητικά, Ατομικός φάκελος (1937-1981), 3) Βιβλία πράξεων, πρωτοκόλλου, προϋπολογισμών και απολογισμών, Μαθητολόγια, Βαθμολόγια, Βιβλία βιβλιοθήκης και εποπτικών οργάνων (1904-1977) και 4) Βιβλία ταμείου, Διαχειριστικά, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία βιβλιοθήκης και υλικού (1894-1971)

1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Αρχείο 1ου Λυκείου Βέροιας

 • GR EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1879-1990

Βιβλία πράξεων (συλλόγου καθηγητών), Βιβλία πράξεων παιδαγωγικών συνεδρίων, Βιβλία πράξεων σχολικής επιτροπής και σχολικής εφορείας, Βιβλίο πράξεων γυμνασιάρχου γυμνασίου αρρένων, Βιβλία πράξεων τακτικών συνελεύσεων των μαθητικών κοινοτήτων και του 15μελούς συμβουλίου, Πρακτικά συνεδρίων διδασκαλικού συλλόγου Αστικής Σχολής και Ελληνικού Ημιγυμνασίου (1914-1988), Πρωτόκολλα αλληλογραφίας εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων, Πρωτόκολλο αποδεικτικών, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας σχολικής εφορείας, Βιβλίο διδαχθείσας ύλης (1887-1989), Μητρώα μαθητών και Μαθητολόγια (1879-1977), Βαθμολόγια, Ειδικούς ελέγχους, Βοηθητικά βιβλία ειδικών ελέγχων, και κατατακτήριων εξετάσεων και απολυτηρίων στρατευσίμων μαθητών (1884-1977), Βιβλίο προφορικής βαθμολογίας και απουσιών, Γενικό έλεγχο, Βιβλίο ανεξεταστέων, Απολυτήρια περασμένων ετών που δεν παραλήφθηκαν, Βιβλία εισιτηρίων εξετάσεων, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών (1914-1977), Πρωτόκολλα αιτήσεων για δικαιολόγηση απουσιών και δηλώσεων για χορήγηση πιστοποιητικών (1938-1984), Μισθολογικά μητρώα προσωπικού, Ημερολόγιο λειτουργίας Γυμνασίου, Ημερολόγιο Λυκείου, Βιβλία υλικού, Βιβλίο ανακοινώσεων και Βιβλίο αποφάσεων γυμνασιάρχη, Βιβλίο προσκλήσεων Συλλόγου καθηγητών, Μητρώο καθηγητών, Βιβλίο προσέλευσης καθηγητών, Φάκελο ατομικό του επιστάτη Ρέππου Μερκουρίου Εμμανουήλ, Φάκελο Οικονομικής Εφορείας (1923-1988).

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Λυκείου Βέροιας

 • GR EDU001.06
 • Αρχείο
 • 1978-1980

Περιέχει : α) αντίγραφα γενικού ελέγχου 1978-1979, β) αντίγραφα απολυτηρίων 1979-1980

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Λυκείου Βέροιας / Βιβλιοθήκη

 • GR EDU001.02
 • Αρχείο
 • 1818-1977

1) Στερεότυπες εκδόσεις αρχαίων συγγραφέων (1857-1940), 2) Στερεότυπες εκδόσεις αρχαίων και βυζαντινών συγγραφέων - φιλολογικές μελέτες (1840-1958), 3) Λογοτεχνικά θεατρικά έργα - ομιλίες - διαλέξεις (1896-1976), 4) Ιστορικά - λαογραφικά - θρησκευτικά έργα (1884-1976) και 5) φιλοσοφικά - κοινωνιολογικά - αρχαιολογικά - τέχνης - οικονομικά - ποικίλου περιεχομένου έργα - αναλυτικό πρόγραμμα (1818-1977).

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Τμήματος Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών

 • GR MUN001.05
 • Αρχείο
 • 1962-1995

Περιέχει : βιβλια και έγγραφα ποικίλου περιεχομένου, όπως : Πρακτικά συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, φακέλους του κτιρίου, φακέλους προσλήψεων προσωπικού, καταστάσεις πληρωμής, διακηρύξεις διαγωνισμών, συμφωνητικά, δημοπρασίες, φακέλους εγγραφής και ατομικά δελτία υγείας νηπίων, βιβλία υλικού και χρηματικής διαχείρισης, αλληλογραφία με : Υπ. Κοινωνικής Πρόνοιας, Νομαρχία Ημαθίας, Αμερικανική Οργάνωση Βοήθειας A.R.E, και διάφορα άλλα έγγραφα σχετικά με την λειτουργία του ιδρύματος.

Δήμος Βέροιας

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας

 • GR EDU085.01
 • Αρχείο
 • 1970-1998

Μητρώο Νηπίων, Βιβλία Πράξεων Εφορείας, Βιβλίο Σχολικού Ταμείου, Βιβλίο Οπτικοακουστικών Μέσων και Εποπτικών Οργάνων, Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής Ειδών, Βιβλία Παρουσίας Εκπαιδευτικών, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Δικαιολογητικά εγγραφής νηπίων, Εισερχόμενα και Εξερχόμενα Έγγραφα.

2ο Νηπιαγωγείο Βέροιας

Αρχείο 2ου Τμήματος Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών

 • GR MUN001.06
 • Αρχείο
 • 1957-1998

Περιέχει : Στελέχη ενταλμάτων, δελτία εισαγωγής - εξαγωγής, ελεγμένους προϋπολογισμούς ισολογισμούς, μισθολογικές καταστάσεις, βιβλία ελέγχου συσσιτούντων, βιβλία ημερήσιας δαπάνης, βιβλία μη αναλώσιμου υλικού, πρωτόκολλα εισερχομένων-εξερχομένων εγράφων, βιβλία προσκλήσεων, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων, καθολικό και ημερολόγιο χρηματικής διαχείρισης, φάκελοι αιτήσεων εγγραφών νηπίων, φάκελοι εγγράφων παλαιών κανονισμών λειτουργίας, βιβλία παρουσίας προσωπικού, βιβλία ημερήσιας δαπάνης Παιδικού Σταθμού, βιβλίο διεκπεραιώσεως, βιβλίο επιταγών, μισθολόγιο, βιβλιάρια ενσήμων ΙΚΑ, φάκελοι αλληλογραφίας με Νομαρχία και άλλες Υπηρεσίες.

Δήμος Βέροιας

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

 • GR EDU062.01
 • Αρχείο
 • 1944-1967

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) Γενικούς ελέγχους 1946-1960, β) Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής 1944-1956, γ) Μαθητολόγιο 1953-1967.

3ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

 • GR EDU058.01
 • Αρχείο
 • 1946-1958

Αποτελείται από τέσσερεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε τρία κουτιά. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1946-1954, β) Γενικό έλεγχο 1946-47 έως 1951-52, γ) βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1946-1960, δ) Οικονομικούς απολογισμούς 1952-1958.

7ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Αρχείο 8ου Νηπιαγωγείου Βέροιας

 • GR EDU052.01
 • Αρχείο
 • 1969-2008

Περιλαμβάνει: α) πιστοποιητικά νηπίων για εγγραφή, αιτήσεις εγγραφής και καταστάσεις εγγραφέντων νηπίων (1982-2008), β) δικαιολογητικά λήξης σχολικού έτους (1990-1999), γ) ατομικά δελτία υγείας παιδιών (2006-2007), δ) βιβλία μητρώου νηπίων και μαθητολόγια (1969-1998), ε) Βιβλίο πράξεων (1969-1984), στ) βιβλίο υλικού (1970-1998), ζ) πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1969-2006), η) φάκελλος αλληλογραφίας (1969-2005) με θέματα: ζητήματα προσωπικού, λειτουργία υπηρεσίας, εμπιστευτική αλληλογραφία, οικονομικά ζητήματα, στατιστικά κ.α., θ) βιβλία ταμείου (1969-1986), ι) πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής ειδών (1973-1980), ια) απολογισμοί - προϋπολογισμοί (1970-1981), ιβ) εκπαιδευτικά περιοδικά: Το Σχολείο και το Σπίτι (1973-1987), Επιστημονικό βήμα του Διδασκάλου (1973-1984).

8ο Νηπιαγωγείο Βέροιας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας

 • GR ADM025.02
 • Αρχείο
 • 2001-2004

Περιλαμβάνει: αρχεία σχετικά με τις περιοδικές αναφορές του τμήματος για τις χρονολογίες 2001 εώς 2004

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας

 • GR ADM025.01
 • Αρχείο
 • 1964-1980

Περιλαμβάνει : Εξήντα (60) ατομικούς φακέλους με αιτήσεις για έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας, βεβαιώσεις συνταξιοδοτήσεων, άδεια διαφήμισης με μεγάφωνο, μεταδημότευση, μηνύσεις, άδεια χειριστού φορτωτή, άδεια εισπράκτορος λεωφορείου, άδεια κατάληψης πεζοδρομίου, βεβαίωση μόνιμης διαμονής, βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος οδηγού, βεβαίωση αλλαγής διεύθυνσης, κοινοποιήσεις μηνύσεων, βεβαίωση ύπαρξης εν ζωή, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Επίσης, άλλα έγγραφα σχετικά με οδηγούς και παραβάσεις, αφαιρέσεις αδειών ικανότητας, εκθέσεις αποδόσεως, συστάσεις, κλήσεις προς απολογία, είσπραξη, άδεια ασκήσεως υπαιθρίου επαγγέλματος ψιλοπώλη, άδεια εγκαταστάσεως μηχανοκινήτου αιώρας, και άλλες άδειες παντός τύπου. Επιπλέον περιλαμβάνει βεβαιώσεις παύσης λειτουργίας καταστήματος, κατοχής μοτοποδηλάτου, και διοικητικούς ελέγχους και κυρώσεις.

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας

Αρχείο Β' Γυμνασίου Αρρένων Βέροιας

 • GR EDU019.01
 • Αρχείο
 • 1972-1988

Περιέχει : α) αντίγραφα Γενικού ελέγχου αποτελεσμάτων ενιαυσίων εξετάσεων σχολ. ετών 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1976-77, 1977-78, β) αντίγραφα πρακτικών και γ) λυτά έγγραφα με ποικιλία θεμάτων

2ο Γυμνάσιο Αρρένων Βέροιας

Αρχείο Β Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Ημαθίας (ΕΦΚΑ) (Πρώην ΟΑΕΕ Βέροιας)

 • GR ADM008.04
 • Αρχείο
 • 1980-2011

Επτά (7) βιβλία παρουσίας προσωπικού ΤΕΒΕ 2006-2011, τέσσερα (4) βιβλία πρωτοκόλλου ΤΣΑ 1980-2004, ένα βιβλίο παρουσίας υπαλλήλων ΤΣΑ 2001-2005, βιβλίο μητρώου ιδιοκτητών αυτοκινήτων Δ.Χ. υποκαταστήματος ΤΣΑ Βέροιας 1968-1980, μπλοκ (στελέχη) αποδείξεων πληρωμής θεραπευτικών μέσων και παρακλινικών εξετάσεων 2007, μπλοκ αποδείξεων εισιτηρίων νοσηλείας 2000-2001, 2004-2009, κατάσταση χρέωσης συνταγολογίων στους ασφαλισμένους 2002-2010, τρία (3) μπλοκ παραπεμπτικών για παρακλινικές εξετάσεις 2000-2008.

Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. Βέροιας

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας

 • GR ADM034.01
 • Αρχείο
 • 1950-2007

Το αρχείο περιέχει: φακέλους ασθενών καρδιολογικής (Φ1, 1987-1989), παθολογικής (Φ2, 1986-1989), ΩΡΛ (Φ3, 1987), χειρουργικής (Φ4, 1987-1989), μαιευτικής - γυναικολογικής (Φ5, 1992,1999), αξονικές τομογραφίες (Φ6, 1987-1988), έγγραφα για λοιμώδεις ασθένειες (Φ7, 1960-1973), έγγραφα για μαίες (Φ8, 1950-1986), εφημερίες ετοιμότητας ιατρών (Φ9, 1993-1996), προγράμματα προσωπικού (Φ10-13, 1981-1991), προσωπικό ιδιωτικού δικαίου (Φ14 1976-1981 και 1984-1985), υπηρεσιακές βεβαιώσεις νοσηλευτικού προσωπικού (Φ15, 1985-1988), μεταβολές προσωπικού (Φ16, 1955-1973), μισθοδοτικές καταστάσεις (Φ17, 1995, 2002-2007), εκκαθαριστικά σημειώματα (Φ18, 1993-1997), στατιστικά - απογραφικά (Φ19, 1956-1990), ατομικά δελτία κατάταξης (Φ20, 1997), στοιχεία απολογισμού (Φ21, 1993-1998), αλληλογραφία (Φ22, 1959-1985), οργανισμός - τροποποιήσεις (Φ23, 1956-1976), πρωτόκολλα εργασιών - παραλαβής υλικών - εξαγωγής γραφικών (Φ24 1985-1986, 1989, 1990, 1992), φύλλο - καρτέλες νοσηλείας ασθενών (Φ25, 1988-1990), εμπιστευτική αλληλογραφία (πιστοποιητικά,- δηλώσεις, συμβούλια νομιμοφροσύνης (Φ26, 1952-1974), δημοσιεύσεις προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων στο Νοσοκομείο (Φ27, 1967-1971 και 1964, 1974), δεκαπέντε βιβλία ημερήσιας διαταγής - κίνησης, αποφάσεων προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και έκτακτου Παθολογικού (Φ28, 1964-1993).

Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας

Αρχείο Γυμνασίου Αρρένων και Α' Αρρένων Βέροιας

 • GR EDU018.01
 • Αρχείο
 • 1962-1979

Περιέχει : α) αντίγραφα Γενικού ελέγχου αποτελεσμάτων ενιαυσίων εξετάσεων Γυμνασίου Αρρένων Βέροιας ετών 1966-1972, β) αντίγραφα Γενικού ελέγχου αποτελεμάτωντων ενιαυσίων εξετάσεων Α' Γυμνασίου Αρρένων Βέροιας 1972-1974 και 1977-1979, γ) αντίγραφα πρακτικών και πίνακες απολυθέντων μαθητών, δ) απολυτήρια 1962-1964

Γυμνάσιο Αρρένων Βέροιας

Αρχείο Γυμνασίου θηλέων και Α' Θηλέων Βέροιας

 • GR EDU020.01
 • Αρχείο
 • 1962-1979

Περιέχει : α) αντίγραφα γενικού ελέγχου του Γυμνασίου Θηλέων κατά τα σχολ. Έτη 1965-1972, β) αντίγραφα γενικού ελέγχου του Α' Γυμνασίου Θηλέων Βέροιας 1972-1979, γ) αντίγραφα πρακτικών και πίνακες απολυθέντων μαθητών, δ) απολυτήρια Γυμνασίου θηλέων Βέροιας 1962-1965

Γυμνάσιο Θηλέων Βέροιας

Αρχείο Δ τμήματος Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών (ΠΙΚΠΑ)

 • GR MUN001.07
 • Αρχείο
 • 1948-2005

Περιλαμβάνει : α. Αλληλογραφία : βιβλία πρωτοκόλλου, εγκυκλίους, διαβιβαστικά, β. Μητρώο νηπίων : αιτήσεις για εγγραφή - επανεγγραφή - διαγραφή, ενστάσεις, γ. Θέματα προσωπικού, μισθοδοτικές καταστάσεις, ατομικούς φακέλους, άδειες, βιβλιάρια ενσήμων, αιτήσεις πρόσληψης, ιατρικούς ελέγχους, βιβλίο προσέλευσης, αλληλογραφία, εμπιστευτικά, δ. Έγγραφα διοικητικού συμβουλίου : βιβλία πρακτικών και αποφάσεων, εισηγήσεις - τροποποιήσεις Δ.Σ, συγκροτήσεις Δ.Σ, αποζημιώσεις μελών, αλληλογραφία, ε. Τροφοδοσία ΠΙΚΠΑ : δημοπρασίες, προμήθειες τροφίμων, δελτία εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, βιβλία τροφίμων ακι αναλώσιμου υλικού, βιβλία ελέγχου συσσιτούντων, βιβλία μη αναλώσιμου υλικού, προμήθεια παιχνιδιών, διαχείριση υλικού, προτόκολλα καταστροφής υλικού, στ. Διδακτική ύλη : βιβλία διδαχθείσας ύλης, εκπαιδευτικό υλικό, κατάλογος εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ζ. Στατιστικά στοιχεία, η. Διαγωνισμοί - μελέτες, θ. Μισθώσεις κτηρίου, ι. Κανονισμοί λειτουργίας, ια. Τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροφωτισμός, ιβ. Σχεδιασμός εκτάκτου ανάγκης, ιγ. Καταστάσεις, δικαιολογητικά, απολογισμοί, ιδ. Οικονομικά : προϋπολογισμοί - απολογισμοί, γραμμάτια, εντάλματα, μπλοκ επιταγών, δικαιολογητικά δαπανών, βιβλία εσόδων - εξόδων

Δήμος Βέροιας

Αρχείο Δ/νσης Εσωτερικών Ν. Ημαθίας

 • GR ADM003.01
 • Αρχείο
 • 1969-1987

1) Μελέτες, εκτέλεση, προϋπολογισμός έργων Δήμου Βέροιας και επικυρώσεις αυτών από Ν.Ημαθίας, 2) Μελέτες, εκτέλεση, προϋπολογισμός έργων Δήμου Αλεξάνδρειας και επικυρώσεις αυτών από Ν.Ημαθίας, 3) Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Ν.Ημαθίας 1979-1983, Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών των ΟΤΑ για το έτος 1982 και προϋπολογισμό Ν.Ημαθίας ετών 1980-81-82, 4) Λογοδοσία Δημάρχων και Κοινοτάρχων Ν. Ημαθίας για πεπραγμένα ετών 1978-79-80 και 1983, εκθέσεις πεπραγμένων Νομάρχη Ημαθίας και Δ/ντη Εσωτερικών Ημαθίας ετών 1975-76-77-78-79-80-81, Συγκρότηση επιτροπών κοινοτικής ανάπτυξης έτους 1978 και Εκθέσεις πεπραγμένων τοπικών επιτροπών κοινοτικής ανάπτυξης έτους 1978 και είσπραξη εσόδων, καθώς και καταστάσεις υπηρεσιακής δραστηριότητας δημοτικών και κοινοτικών εισπρακτόρων Ν.Ημαθίας, 5) Εγκυκλίους, Διαταγές Υπουργείων προς Ν.Ημαθίας οικονομικού περιεχομένου, τακτικές και έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις στους ΟΤΑ, 6) Κίνηση υπαλλήλων Ν. Ημαθίας, Αλληλογραφία Ν. Ημαθίας με Υπουργεία, Νομαρχίες και Δήμους, 7) Επικυρώσεις αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων και Δημαρχιακών Επιτροπών Δήμων Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας από Ν.Ημαθίας, Απολογισμούς Δήμων και κοινοτήτων Ν.Ημαθίας προς επίτροπο ελεγκτικού Συνεδρίου, Στατιστικά Δελτία απολογισμών Δήμων και Κοινοτήτων, 8) Εισερχόμενα και εξερχόμενα TELEX Ν.Ημαθίας.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας

Αρχείο Δήμου Βέροιας

 • GR MUN001.01
 • Αρχείο
 • 1947-1988

Πρόκειται για α) πιστοποιητικά γέννησης ετών 1979 & 1984 και β) αιτήσεις χορήγησης αντιγράφων Ληξιαρχικών πράξεων Γεννήσεων, Γάμων, Θανάτων ετών 1934, 1951, 1960, 1964,1969, 1973, 1978, 1983 & 1988

Δήμος Βέροιας

Αρχείο Δήμου Βέροιας

 • GR MUN001.02
 • Αρχείο
 • 1978-1989

Πρόκειται για αιτήσεις δημοτών και απαντήσεις προς αυτούς, αλληλογραφία με Υπουργεία, σε συνεργασία με τοπικές εκκλησιαστικές αρχές κ.α.

Δήμος Βέροιας

Αρχείο Δασαρχείου Βέροιας

 • GR ADM010.03
 • Αρχείο
 • 1967-2004

Υλοτομίες δασών (1995, 1997, 1998), πρωτόκολλα ελέγχου δασικών προϊόντων (1995-1997), άδειες αποκόμισης δασικών προϊόντων, ατελείς άδειες υλοτομίας (1995-1997), άδειες θήρας Κυνηγητικού Συλλόγου Βέροιας (2002-2003), νομαρχιακά προγράμματα δασικής οδοποιίας (1995-1997), αντιπυρική προστασία (1995, 1996, 1997), μελέτη συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου (1989, 1993, 1995, 1998, 1999, 2001), διμηνιαία δελτία προόδου, κλιματολογικά δελτία δασικών μετεωρολογικών σταθμών (1971-1975), μελέτη μορφών παρούσης χρησιμοποιήσεως των γαιών λεκάνης Σπερχειού (1967), χορηγήσεις αδειών υλοτομίας ξυλείας για ατομικές ανάγκες (1996-2003).

Δασαρχείο Βέροιας

Αρχείο Δασαρχείου Βέροιας

 • GR ADM010.02
 • Αρχείο
 • 1937-1998

Περιλαμβάνει : φακέλους υλοτομίας δασών*, βιβλία φιλοδασικών επιτροπών, φάκελο κίνησης πυροσβεστικού οχήματος Κ.Υ.3655 Steyer, βιβλία παρουσίας υπαλήλων, βιβλία παραγωγής δασών Ελλάδος, φάκελος δικαιολογητικών εκδόσεων αδειών θήρας Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας, φάκελο απορρίψεων αιτημάτων πολιτών, φακέλους (3) πυρκαγιών, φάκελο υπολογισμών. Δάση : Χαράδρας, Μαρουσιας, Ξηρολίβαδου, Σφηνίτσας, Συκιάς, Φιλουριάς Ξηρολίβαδου "Έλατα 12", Καρατσαϊρ Αρσούμπαση.

Δασαρχείο Βέροιας

Αρχείο Δασαρχείου Βέροιας

 • GR ADM010.01
 • Αρχείο
 • 1913-1971

Περιλαμβάνει : Αιτήσεις για άδεια υλοτομίας, Άδειες απόληψης δασικών προϊόντων, Απαγορευτικές διατάξεις βοσκής και Άρσεις απαγορευτικών διατάξεων, Πρωτόκολλα εγκατάστασης, Πρωτόκολλα τελικής επιθεώρησης και καταλογισμού, Κοστολόγιο παραγωγής δασικών προϊόντων, Μιθωτήρια, Εκθέσεις αυτοψίας πυρκαϊας και εξετάσεις μαρτύρων, Χειρόγραφα σχεδιαγράμματα δασικών θέσεων, Πίνακες υλοτομίας, Ιδιωτικά συμφωνητικά δασικών προϊόντων ανάμεσα σε αγοραστή και πωλητή, Διορισμός ιδιωτικών Δασοφυλάκων, Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας ιδιωτικών Δασοφυλάκων, Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων ιδιωτικών Δασοφυλάκων, Αναφορές για ιδιωτικούς Δασοφύλακες, Απολογίες ιδιωτικών Δασοφυλάκων, Πρακτικά συνεδριάσεων δασικών συνεταιρισμών.

Δασαρχείο Βέροιας

Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεανώ Ζωγιοπούλου

 • GR MUN001.04
 • Αρχείο
 • 1898-1998

Περιλαμβάνει : βιβλία τα οποία αναφέρονται σε θέματα διδακτικής και σχολικής αγωγής, παιδαγωγικά, ιστορικά, θρησκευτικά. Επίσης περιλαμβάνονται 47 τόμοι της Σύγχρονης Εγκυκλοπαίδειας Ελευθερουδάκη, 18 τόμοι της Μεγάλης Εγκυκλοπαίδειας των Νέων, Χάρη Πάτση, 7 τόμοι της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, 2 τόμοι Εγκυκλοπαίδειας Δημοτικού Σχολείου, 1 τόμος Ελληνική Μυθολογία και 9 τόμοι Ύλη και Διδακτική Μαθημάτων Δημοτικού Σχολείου.

Δήμος Βέροιας

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας

 • GR JUS002.01
 • Αρχείο
 • 1985-1997

Περιλαμβάνει : υποθέσεις Μονομελούς και Τριμελούς Πρωτοδικείου (κρατικές, Ν.702/77, Ν.1406/83, Δημοτικές εκλογικές υποθέσεις, καταργήσεις δίκης όλων των κατηγοριών).

Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας

 • GR JUS003.02
 • Αρχείο
 • 1925-2006

Περιέχει : Πρακτικά και αποφάσεις συνεδριάσεως πταισματοδικείου (1957-1970), Πολιτικές αποφάσεις (1957-1970), Δικόγραφα και σχετικά πολιτικών υποθέσεων (1925-1970), Εκθέσεις αγωγής - ανακοπής μικροδιαφορών (1949-1970), Δικόγραφα μικροδιαφορών (1955-1962), Αποφάσεις μικροδιαφορών και πρακτικά συνεδριάσεως ετών 1957-1970 (1956-1974), Πρακτικά και αποφάσεις μονομελούς πλημμελειοδικείου (1964-1970), Πρακτικά συνεδριάσεως ειρηνοδικείου, Εκλογές 5/7/1964, 16/10/1966, 5/4/1969 (1959-1967), Αποφάσεις εκούσιας δικαιοδοσίας 1969, Αιτήσεις διαταγών πληρωμής (1957-1970), Αποδεικτικά παραλαβής χρηματικών τίτλων πταισματοδικείου, Αποδεικτικά παραλαβής χρηματικών τίτλων μονομελούς πλημμελειοδικείου, Ημερήσιες καταστάσεις εισπράξεων μον. πλημ/κείου, πταισματοδικείου, ειρηνοδικείου, Δικόγραφα εφέσεων, Εκλογές (1956-1970), Γεωργικοί Συνεταιρισμοί (1948-1970), Αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών (1958-1969), Αιτήσεις του Ν.Δ. 39/58/59 (1959-1960), Ατομικά στατιστικά Δελτία Κατηγορουμένων (1957-1958), ενενήντα τρία (93) βιβλία Ειρηνοδικείου (1952-2006), Πινάκια, Βιβλία εφέσεων, Ευρετήρια ποινικών και πολιτικών αποφάσεων, Εκθέσεων κατάθεσης δικογράφων, εφέσεων και αναφορών, πρωτόκολλα, απολήψιμων εξόδων, μισθοδοσίας υπαλλήλων, λιπομαρτύρων, πρακτικών και συνεδριάσεων πλημμελειοδικείου, τρία βιβλια με τίτλο "Στατιστική της Δικαιοσύνης" 1961-1963, Δημοτικά και Κοινοτικά κτηματολόγια (1954-1960), Αλληλογραφία με Εισαγγελία Βέροιας (1956-1961).

Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βέροιας

 • GR JUS004.03
 • Αρχείο
 • 1964-1978

Περιλαμβάνει: Σχετικά Αγωγών Μικροδιαφορών (1964-1978), Σχετικά Αγωγών Τακτικής Διαδικασίας (1972-1978), Σχετικά Αγωγών Ειδικής Διαδικασίας, Εκουσίας και εκλογικά ετών (1972-1978), Σχετικά αγωγών ασφαλιστικών μέτρων (1972-1978), Πρακτικά συμβιβασμού (1970-1978), ματαιωθείσες αγωγές (1974-1978), Αλληλογραφία (1977).

Ειρηνοδικείο Βέροιας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βέροιας

 • GR JUS004.02
 • Αρχείο
 • 1929-1994

Περιέχει: 23 βιβλία με το εξής περιεχόμενο: κτηματολόγιο Κοινοτήτων Ν. Ημαθίας, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, πινάκια πολιτικών υποθέσεων, εκθέσεων και επιδόσεων δικαστικών κλητήρων και βιβλίο ΓΛΣ Καστανιάς. Επίσης περιέχει: Σχετικά Μικροδιαφορών (1955-71), Ματαιωθείσες Μικροδιαφορές (1963-1973), Σχετικά και αποφάσεις τακτικής Διαδικασίας 1970- 1974, Σχετικά και αποφάσεις ειδικής διαδικασίας 1969-1971, Υποθέσεις εκούσιας Δικαιοδοσίας (1971), Αγωγές ασφαλιστικών μέτρων (1970-1971), Ματαιωθείσες τακτικής, ειδικής, εκούσιας διαδικασίας και Ασφαλιστικών Μέτρων (1971-1973), Συναλλαγματικές (1971-1976), Πολιτικά Δικόγραφα (1963-1966), Εκλογικά (1994), Εφέσεις (1971-73), Αλληλογραφία εισερχόμενη και εξερχόμενη με Υπηρεσίες (1969-1976).

Ειρηνοδικείο Βέροιας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βέροιας

 • GR JUS004.04
 • Αρχείο
 • 1979-1984

Αποτελείται από επτά (7) θεματικές ενότητες: α) αγωγές μικροδιαφορών 1979-1984, β) αγωγές ασφαλιστικών μέτρων 1979-1983, γ) πρακτικά συμβιβασμού (1979-1983), δ) σχετικά τακτικής διαδικασίας, ε) ματαιωθείσες μικροδιαφορές (1979-1983), στ) ματαιωθείσες αγωγές ειδικής διαδικασίας / ασφαλιστικά μέτρα (1979-1983), ζ) ματαιωθείσες αγωγές τακτικής διαδικασίας / εκούσιας δικαιοδοσίας (1979-1983).

Ειρηνοδικείο Βέροιας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βέροιας

 • GR JUS004.01
 • Αρχείο
 • 1912-1976

Περιέχει: α) πολιτικές εκθέσεις και πράξεις, β) πολιτικές αποφάσεις, γ) πρακτικά πολιτικών αποφάσεων, δ) πρακτικά προτάσεων, ε) προτάσεις και πρακτικά εξώσεων και συναλλαγματικών, στ) πρακτικά αποφάσεων επί εξώσεων, ζ) αποφάσεις εξώσεων και συναλλαγματικών, η) αιτήσεις τακτικής διαδικασίας, θ) αιτήσεις ειδικής διαδικασίας, ι) πολιτικές αποφάσεις τακτικής διαδικασίας, ια) πολιτικές αποφάσεις ειδικής διαδικασίας, ιβ) αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, ιγ) πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά εκούσιας δικαιοδοσίας, ιδ) πρακτικά εργατικών αποφάσεων, ιε) εργατικές αποφάσεις, ιστ) εφέσεις, ιζ) ανακοπές, ιη) ειδικά πρακτικά, ιθ) διάφορα πρακτικά, κ) πολιτικά πρακτικά, κα) ματαιωθείσες αγωγές μικροδιαφορών, εκθέσεις αιτήσεων προς εκτέλεση μικροδιαφορών, πρακτικά συμβιβασμού μικροδιαφορών, κβ) 1 βιβλίο του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας.

Ειρηνοδικείο Βέροιας

Αρχείο Εισαγγελίας Βέροιας

 • GR JUS007.02
 • Αρχείο
 • 1930-2004

Βιβλία ευρετήρια κατηγορουμένων (33), βιβλία προανακριτικών ξένων αρχών (8), βιβλία ωρίμων μηνύσεων Μονομελούς, (19), βιβλία πειστηρίων (2), βιβλία πινακίων Μονομελούς (43) και Τριμελούς (32), βιβλία πινακίων Δικαστηρίου ανηλίκων (4), βιβλία Ειρηνοδικείου Νάουσας (2), βιβλία πινακίων Μονομελούς Γιαννιτσών (2), βιβλία αυτόφωρων Κακουργιοδικείου (4), Μονομελούς (5), Δικαστηρίου ανηλίκων (1), Τριμελούς (3), βιβλία περαιωμένων προανακριτικών παραγγελιών (7), βιβλία προκαταρκτικών παραγγελιών (3), βιβλία προανακριτικών (9), Πρωτόκολλα αλληλογραφίας (36), βιβλία τελεσίδικων αποφάσεων (1), βιβλία ερήμην αποφάσεων (3), Πρωτόκολλα αποχής από ποινική δίωξη αλλοδαπών (2), βιβλία εκθέσεων εμφανίσεως (3), βιβλίο συγχωνεύσεων αποφάσεων (1), βιβλίο κλήσεων ξένων αρχών (2), βιβλία φυγόποινων και φυγοδίκων (2), βιβλίο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (1), βιβλίο αιτήσεων ακύρωσης αποφάσεων (1), βιβλίο διεκπεραίωσης βουλευμάτων (1), βιβλίο ωρίμων Μονομελούς (1), βιβλία περαιωμένων παραγγελιών (3), βιβλία αναβλητικών Μονομελούς (6) και Τριμελούς (3), βιβλία μηνύσεων (50), Μητρώο οικογενειών στρατευσίμων απόρων (1).

Εισαγγελία Βέροιας

Αρχείο Εισαγγελίας Βέροιας

 • GR JUS007.01
 • Αρχείο
 • 1924-1961

Αποτελείται από 29 βιβλία: α) βιβλίο Φυγοποίνων (1924-1951), β) βιβλίο Υποδίκων (1928-1942), γ) ευρετήριο Μηνύσεων (1933-1942), δ) βιβλία Μηνύσεων (7) (1938-1955), ε) βιβλίο Δικογραφίας (1938-1943), στ) βιβλίο Δικασίμων (1938-1948), ζ) βιβλίο Πιστοποιητικών Εισαγγελίας (1940-1946), η) βιβλίο Ωρίμων Νάουσας (1941-1960), θ) βιβλίο Ερήμην Τριμελούς (1943-1946), ι) πινάκιο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νάουσας (1945-1950), ια) βιβλίο Ωρίμων Μονομελούς, ιβ) βιβλίο Τριμελούς (1943-1946), ιγ) βιβλίο Ερήμην Μονομελούς (1949-1953), ιδ) βιβλίο Προτάσεων Εισαγγελίας (1949-1954), ιε) βιβλίο Ειρηνοδίκου Νάουσας (1949-1955), ιστ) βιβλίο Αλφαβητικών Τριμελούς (1949-1955), ιζ) βιβλίο Εισαγγελίας (1951-1952), ιη) βιβλίο Βουλευμάτων (1952-1964), ιθ) Αναβλητικών Μονομελούς (1955-1958), κ) βιβλίο Παραδιδομένων Δικογραφιών (1955-1961), κα) βιβλίο Διεκπεραίωσης (1957), κβ) Ποινικό Μητρώο (1960-1961), κγ) βιβλίο Προτάσεων (1946-1952) και από ένα δέμα με λυτά έγγραφα που έχουν περιέλθει στο βιβλίο Δικασίμων.

Εισαγγελία Βέροιας

Αρχείο ΕΟΠΥΥ - ΝΜΥ - ΙΚΑ Βέροιας

 • GR ADM035.01
 • Αρχείο
 • 1986-2010

Περιλαμβάνει: α) τρία βιβλία ορμονολογικών - ραδιοϊσοτοπικών εξετάσεων 2000-2006, β) δύο βιβλία εισιτηρίων - εξιτηρίων Γ.Ν. Βέροιας 1994-1998, γ) τρία βιβλία αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών και TRIPLEX 1997-2000, δ) τέσσερα βιβλία: αρχεία ανικανοτήτων Α.Υ.Ε. και Β.Υ.Ε. 1986-1997, ε) δύο βιβλία υπερηχογραφημάτων - υπερήχων 2000 και 2008-2010, στ) πέντε βιβλία αξονικών τομογραφιών (Παναγία - Ιπποκράτης) 1999-2010, ζ) βιβλίο οδοντιατρικού, η) τρία βιβλία πνευμονολογικών, φυσιοθεραπειών και αρχεία επιτροπών 1998-2003, θ) φακέλους με καταστάσεις υψηλού κόστους 2003-4, ι) καταστάσεις νοσηλίων 2003-4.

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.-Νομαρχιακή Μονάδα Ι.Κ.Α. Βέροιας

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Βέροιας (Κουκουμπρή) "Αριστοτέλης"

 • GR EDU014.01
 • Αρχείο
 • 1952-1965

Περιέχει : α) αντίγραφα Γενικού ελέγχου αποτελέσματος ενιαυσίων εξετάσεων και Γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων απολυτηρίων εξετάσεων, β) πρακτικά και διαβιβαστικά προς τον Δ/ντή και Γενική Επιθεώρηση Μ.Ε., γ) απολυτήρια των ετών 1963-1964 και 1964-1965

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Βέροιας ''Αριστοτέλης''

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Βέροιας "Νέα Εκπαιδευτήρια Βέροιας" (Γεωργίου Τσαλέρα)

 • GR EDU010.01
 • Αρχείο
 • 1948-1984

Περιέχει : Τίτλους σπουδών (1957-1983), Διοριστήρια καθηγητών (1959-1977), Ατομικοί δάκελοι καθηγητλων (1955-1970), Μαθητολόγια (1964-1979), Ειδικοί έλεγχοι (1964-1979), Πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1976-1984), Γενικοί Έλεγχοι αποτελεσμάτων (1957-1979), Μητρώα μαθητών (1979-1984), αρχείο απολυτηρίων εξετάσεων (1964-1974), αποσπάσματα Γενικού ελέγχου (1970-1980).

Ιδιωτικό Γυμνάσιο "Νέα Εκπαιδευτήρια Βέροιας''

Αρχείο Ιδιωτικού Λυκείου Βέροιας "Νέα Εκπαιδευτήρια"

 • GR EDU011.01
 • Αρχείο
 • 1960-1984

Περιέχει : α) Τίτλους σπουδών εγγραφέντων σχολ. Ετών 1965-1967, 1976-1984 (απολυτήρια Γυμνασίου, αποδεικτικά απορρίψεως και μετεγγραφής, ενδεικτικά Λυκείου), β) Ευρετήριο μαθητών, γ) Ημερολόγιο, δ) Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ε) Βοηθητικό ειδικού ελέγχου, στ) μαθητολόγιο, ζ) αποσπάσματα βιβλίου πιστοποιητικών σπουδής, η) φωτοαντίγραφα πράξεων Απολυτηρίων εξετάσεων, θ) αντίγραφα Γενικού ελέγχου εξετάσεων, ι) μητρώο μαθητών, ια) φ/α μητρώου μαθητών, ιβ) αποσπάσματα γενικού ελέγχου και μαθητολογίου, ιγ) λυτά έγγραφα, ιδ) διάφορα έγγραφα (ατομικά δελτία μαθητών, αντίγραφα πράξεων και βιβλίων πιστοποιητικών σπουδών, κατάσταση εξεταζομένων στις πανελλήνιες εξετάσεις).

Ιδιωτικό Λύκειο "Νέα Εκπαιδευτήρια Βέροιας''

Αρχείο Ιεροδικείου Βέροιας

 • GR OJC001.01
 • Αρχείο
 • 1602-1959 (Χρ. Κωδίκων: 1602-1882)

Πρόκειται για εκατόν είκοσι εννέα (129) κώδικες στην παλαιοτουρκική, οι οποίοι συνοδεύονται από 2 φακέλους με χειρόγραφα και δακτυλόγραφα μεταφράσεων κωδίκων που εκπονήθηκαν κατά τα έτη 1952-1959 και αφορούν τους κώδικες των αραβικών ετών 1049-1050

Ιεροδικείο Βέροιας

Αρχείο Ιεροδικείου Βέροιας

 • GR OJC001.02
 • Αρχείο
 • 1602-1882

Αρχείο Ιεροδικείου Βέροιας: Συλλογή μικροφίλμ ιεροδικαστικών κωδίκων

Ιεροδικείο Βέροιας

Αρχείο Ιεροδικείου Βέροιας (Οθωμ.)

 • OJC005
 • Αρχείο
 • 1602 - 1882 (έτος Εγίρας 1011 - 1308)

Ιεροδικαστικές αποφάσεις, φιρμάνια, διαταγές, φορολογικές κατανομές.

Ιεροδικείο Βέροιας

Αρχείο ΙΚΑ Βέροιας

 • GR ADM015.05
 • Αρχείο
 • 1995-2007

Περιέχει: 3 βιβλία παρουσιών υγειονομικού προσωπικού, 6 βιβλία αδειών γιατρών, 3 βιβλία αδειών προσωπικού, 1 βιβλίο χορήγησης ενέσεων, 1 βιβλίο εκτελεσθέντων ΗΚΓ, 1 βιβλίο χρέωσης ορμονικών εξετάσεων, 1 βιβλίο χρέωσης triplex, 1 βιβλίο χρέωσης αξονικών, 3 βιβλία χρέωσης φυσιοθεραπειών, 1 φάκελο με έντυπα εβδομαδιαίων προγραμμάτων παρουσίας προσωπικού, 1 φάκελο με έντυπα μηνιαίων στατιστικών δελτίων οδοντιάτρων, 1 φάκελο με έντυπα μηνιαίων στατιστικών δελτίων εργαστηρίων, 1 φάκελο ημερησίων / μηνιαίων στατιστικών δελτίων γιατρών, 1 φ. με μηνιαία στατιστικά στοιχεία εμβολίων, 1 φ. με μηνιαίες καταστάσεις λοιμωδών νόσων, 2 φ. με καταστάσεις προληπτικού οδοντοιατρικού ελέγχου στα Δημοτικά και 1 φ. για τα Γυμνάσια.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βέροιας

Αρχείο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Βέροιας

 • GR ADM015.07
 • Αρχείο
 • 1989-1990, 1995-2010

Βιβλία υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων Ι.Κ.Α. (1986, 1990, 1995-2010).

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βέροιας

Αρχείο Μεταφραστικού Γραφείου Βέροιας

 • OCD010
 • Αρχείο
 • 1915 - 1953

7 φάκελοι μεταφράσεων τίτλων ιδιοκτησίας από διάφορα χωριά του καζά Βέροιας. Λυτά έγγραφα με μεταφράσεις τίτλων ιδιοκτησίας.

Μεταφραστικό Γραφείο Βέροιας

Αρχείο Μικτού Γυμνασίου Βέροιας

 • GR EDU022.01
 • Αρχείο
 • 1939-1962

Περίεχει : α) αντίγραφα Γενικού ελέγχου αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων (1939-1941) από τα : Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βέροιας, Τριτάξιο Αστικό Βέροιας, Γυμνάσιο Νέου Τύπου Βέροιας, Εξατάξιο Γυμνάσιο Βέροιας, β) αντίγραφα γενικού ελέγχου αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων του Μικτού Γυμνασίου από 1945-1961, γ) αντίγραφα πρακτικών, δ) απολυτήρια Γυμνασίου 1959-1962.

Μικτό Γυμνάσιο Βέροιας

Αρχείο Μορφωτικού Συλλόγου «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

 • GR COL033.01
 • Αρχείο
 • 1995

Πρόκειται για ένα βιβλίο του Γιάννη Μελετίδη με τίτλο "Οδοιπορικό στο συνοικισμό Προμηθέας Βέροιας", που εκδόθηκε στη Βέροια το 1995

Μορφωτικός Σύλλογος ''ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ''

Αρχείο Μ.Τ.Ι.Α. Βέροιας

 • GR ADM001.03
 • Αρχείο

Συλλογή κειμηλίων: Μια παραδοσιακή βεροιώτικη στολή

Δήμος Βέροιας, Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Βέροιας

Αρχείο Μ.Τ.Ι.Α. Βέροιας

 • GR ADM001.01
 • Αρχείο

Το αρχείο που αποτελούσε τον πυρήνα του Μόνιμου Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Βέροιας: Φάκελοι Αγρονομείων Γιαννιτσών, Αλμωπίας-Ενωτίας και Εδέσσης, φάκελοι Αγροφυλακής Πέλλης. Διοικητική Αλληλογραφία Μόνιμου Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Βέροιας με Υπουργεία και Δήμο Βέροιας. Αλληλογραφία Δήμου Βέροιας με Εισαγγελία Βέροιας. Φάκελοι Δήμου Βέροιας με ιστορικής σημασίας έγγραφα της περιόδου 1940-1950. Εφημερίδες: ''Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ'' , ''ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ'', ''ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΝ'', ''ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ'',''Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ'', ''Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ''. Διάγραμμα εκτελεσθέντων έργων 1966-1968 της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας.

Δήμος Βέροιας, Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Βέροιας

Αρχείο ΝΜΥ - ΙΚΑ Βέροιας

 • GR ADM015.04
 • Αρχείο
 • 1999-2008

Περιέχει : πέντε (5) συνταγολόγια γιατρών, δύο (2) ειδικών φαρμάκων, δύο (2) μπλοκ παραπεμπτικών ειδικών φαρμάκων, δύο (2) μπλοκ εξιτηρίων νοσοκομείου, δύο (2) μπλοκ διατακτικών γνωματεύσεων, ένα (1) μπλοκ αδειών ασφαλισμένων και μία κατάσταση-μπλοκ εξετασθέντων

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βέροιας

Αρχείο Νομαρχ. Μον. Υγείας (Ν.Μ.Υ.) ΙΚΑ Βέροιας

 • GR ADM015.01
 • Αρχείο
 • 1974-1993

Περιλαμβάνει τα εξής: Αντίγραφα (στελέχη) ναρκωτικών συνταγών ετών 1982-1986, Αντίγραφα (στελέχη) συνταγών ειδικών φαρμάκων ετών 1986, Βιβλία αναγγελιών εκτάκτου περιθάλψεως ετών 1986-1988 και 1990-1992, Αντίγραφα (στελέχη) ιατρικών γνωματεύσεων εντολών πληρωμών επιδόματος έτους 1988, Βιβλίο παραδόσεως στελεχών συνταγών εις ιατρούς ετών 1974-1981, Βιβλίο παρουσίας ιατρών ΙΚΑ ετών 1986-1988, Βιβλίο παρουσίας προσωπικού ΙΚΑ ετών 1980-1982, Αιμοληψίες ασθενών ΙΚΑ Βέροιας έτους 1985, Αιμοληψίες ασθενών ΙΚΑ Νάουσας ετών 1985-1986, Βιβλίο εργασίας γιατρών και προσωπικού ετών 1986-1989, Βιβλίο εξωτερικών αιμοληψιών ετών 1982-1985, Βιβλίο φυσικοθεραπείας ασθενών ΙΚΑ ετών 1987-1989, Βιβλίο καρδιογραφημάτων ετών 1992-1993, Βιβλίο οδοντιατρικών τμημάτων ετών 1977-1985, Βιβλίο Νοσοκομείου (εισαγωγές ασθενών) ετών 1986-1989 και Υπηρεσιακό σημείωμα (εσωτερική αλληλογραφία) ετών 1986-1989.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βέροιας

Αρχείο Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας (Ν.Μ.Υ.) ΙΚΑ Βέροιας

 • GR ADM015.02
 • Αρχείο
 • 1979-2000

Περιλαμβάνει : Βιβλίο εισιτηρίων - εξιτηρίων εισαγομένων ασθενών στο Γ.Ν.Ν. Βέροιας, Βιβλίο ΑΥΕ αξονικών τομογραφιών, οστικής πυκνότητας, ακουστικών, φυσιοθεραπειών, Βιβλίο εγγραφής οδοντοστοιχιών, Βιβλίο έκτακτης περίθαλψης, Βιβλία παρουσίας προσωπικού - ιατρών, Βιβλίο καταγραφής συνταγολογίων κατά γιατρό, Βιβλίο καταγραφής επαναλαμβανομένων συνταγών, Βιβλίο καταγραφής συνταγολογίων, Βιβλίο καταγραφής μπλοκ αδειών ομματοϋαλίων - διατακτικών, βιβλίο ραντεβού μετακινήσεων ασθενών, βιβλίο καταγραφής αξονικών τομογραφιών, Αντίγραφα μπλοκ ημερησίων ραντεβού, έντυπα αδειών ασφαλισμένων, στελέχη υπηρεσιακών σημειωμάτων. στελέχη ιατρικών γνωματεύσεων αναρρωτικών αδειών υγειονομικού προσωπικού και γιατρών, στελέχη υπηρεσιακών σημειωμάτων ΑΥΕ - ΒΥΕ, Έντυπα στατιστικής οδοντοϊατρικών εργασιών.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βέροιας

Αρχείο Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας (Ν.Μ.Υ.) ΙΚΑ Βέροιας

 • GR ADM015.03
 • Αρχείο
 • 1967-2002

Περιέχει : Διαταγές Διοίκησης (1985-1992), Παραπεμπτικά για ΑΥΕ Ανικανοτήτων, Αποφάσεις Λουτροθεραπείας, Παραπεμπτικά για Λογοθεραπεία, Καρκινικοί Δείκτες, Αποφάσεις για ορμονολογικές, φυσιοθεραπείες, λογοθεραπείες, Βιβλίο καταγραφής ενεσοθεραπείας, βιβλίο εγγραφής οδοντοστοιχίων, βιβλίο εξαγωγή οδόντων, βιβλίο εγγραφής οδοντοτριατικών εργασιών, Μπλοκ στατιστικής οδοντοτριατικών εργασιών, Βιβλίο τηλεφώνων εργαστηρίων Νοσοκ. Θεσσαλονίκης, Βιβλίο ΑΥΕ σπινθηρογραφημάτων, ορμονολογικών, καρκινικοί δείκτες, Βιβλίο καταγραφής ασφαλισμένων για ΗΚΓ/ΤΑ, Βιβλίο ΑΥΕ καταγραφής Λογοθεραπείας, ΩΡΛ, Οφθαλμολογικά, Οδοντιατρικά, Σακχαρόμετρα, Ταινίες Σακχάρου, Συνταγολόγια ιατρών μηνών 2ου, 3ου, 4ου του 1999, Βιβλίο καταγραφής συρίγγων, ινσουλίνης που δόθηκαν σε ασθενείς.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βέροιας

Αρχείο Νοσοκομείου Βέροιας

 • GR ADM034.02
 • Αρχείο
 • 1985-2012

Έγγραφα και μελέτες για επέκταση του Νοσοκομείου Βέροιας, αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση εσωτερικών χώρων, μισθώσεις ακινήτων για Νοσοκομείο και Ιατρείο Κοπανού, βιβλία αποθήκης, στατιστικά, αλληλογραφία Προέδρου, γενική αλληλογραφία, φάκελοι Κοινού Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, διαγωνισμοί και συμβάσεις, στοιχεία διακίνησης ασθενών.

Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας

Αρχείο ΟΑΕΔ Βέροιας

 • GR ADM002.01
 • Αρχείο
 • 1978-1988

Καταγγελίες σύμβασης εργασίας, καταστάσεις γνωστοποίησης ανέργων, φακέλους σπουδαστών ΚΑΤΕΕ, στελέχη ελέγχου εργοδοτών, αποκόμματα αιτήσεων, στοιχεία ασφαλισμένων, γνωστοποίηση στοιχείων ΔΛΟΕΜ, έκτακτη οικονομική ενίσχυση, στατιστικά στοιχεία, μετάκληση αλλοδαπών.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Αρχείο ΟΑΕΔ Βέροιας

 • GR ADM002.03
 • Αρχείο
 • 1939

Περιλαμβάνει : ατομικούς φακέλους ΕΣΠΑ, ατομικούς φακέλους ανεργίας, ατομικούς φακέλους οικογενειακών επιδομάτων, μητρότητας εφεδρείας, παλιννοστούντων, ειδικού βοηθήματος, απορριπτικές αποφάσεις ανεργίας, βεβαιώσεις αποδοχών επιδόματος ανεργίας και βεβαιώσεις ανεργίας, διάφορα έγγραφα απασχόλησης, ασφάλισης, υποστήριξης και ποικίλων θεμάτων. Επίσης, ένα (1) τόμο με αλφαβητική κατάσταση του τακτικού προσωπικού (1999).

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ.-ΚΠΑ 2 Βέροιας

 • GR ADM002.05
 • Αρχείο
 • 2001-2013

Απορριπτικές αποφάσεις ταμείου, Εγκριτικές - Απορριπτικές αποφάσεις τριμηνιαίου βοηθήματος, Εγκριτικές - Απορριπτικές αποφάσεις ειδικού επιδόματος ανέργου, Εγκριτικές - Απορριπτικές αποφάσεις ειδικού βοηθήματος αποφυλακισμένων, Εγκριτικές - Απορριπτικές αποφάσεις ειδικού επιδόματος εφεδρείας, Εγκριτικές - Απορριπτικές αποφάσεις ειδικού βοηθήματος μακροχρόνια ανέργων, Εγκριτικές - Απορριπτικές αποφάσεις ειδικού επιδόματος παλιννοστούντων

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Αρχείο ΟΑΕΕ Βέροιας

 • GR ADM008.03
 • Αρχείο
 • 1949-2006

Περιλαμβάνει είκοσι (20) βιβλία - πρωτόκολλα αλληλογραφίας ΤΣΑ (1967-2002), έξι (6) βιβλία - πρωτόκολλα αλληλογραφίας ΤΕΒΕ (2002-2004), τρία (3) βιβλία αποφάσεων δικαστηρίων ΤΕΒΕ (1988-1992, 1996-2000), δύο (2) βιβλία προσκλήσεων ΤΣΑ (1979-1986), βιβλίο - ευρετήριο λογισμών ασφαλισμένων ΤΣΑ (1967-1992), βιβλίο μηχανογράφησης εσόδων ΤΕΒΕ (1982), βιβλίο παρουσιών υπαλλήλων ΤΕΒΕ (2006), ειδικό βιβλίο παραγγελιών ΤΣΑ (1997-1998), πέντε (5) βιβλία - πρωτόκολλα αλληλογραφίας ΤΑΕ (1997-2006), δύο (2) βιβλία ελέγχου ΤΣΑ (1949-1951 1995-2000).

Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. Βέροιας

Αρχείο ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) Βέροιας

 • GR ADM008.02
 • Αρχείο
 • 1992-2004

Περιλαμβάνει : βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία παρουσίας προσωπικού, φακέλους με εκδικαζόμενες υποθέσεις (κυρίως για οφειλές στο ΤΕΒΕ) και εργατικά ατυχήματα.

Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. Βέροιας

Αρχείο Πρωτοδικείου Βέροιας

 • GR JUS001.02
 • Αρχείο
 • 1913-1970

Περιλαμβάνει : Δύο χιλιάδες πεντακόσιους εβδομήντα οκτώ (2578) με αποφάσεις και πράξεις Προέδρου (1913 - 1968), αποφάσεις και πρακτικά ΜονομελούςΠλημμελειοδικείου (1913-1970), αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (1930-1970), Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων και προτάσεις (1913-1960), Βουλεύματα και πρακτικά υποβολής προτάσεων Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (1914-1970).

Πρωτοδικείο Βέροιας

Αρχείο Πρωτοδικείου Βέροιας

 • GR JUS001.05
 • Αρχείο
 • 1912-2009

Περιλαμβάνει: α) Βουλεύματα (1913-2003), β) Πρωτόκολλο Βουλευμάτων (τρία (3) βιβλία, 1970, 1975, 1986-2002), γ) Ευρετήριο Βουλευμάτων (έξι (6) βιβλία, 1946-1956, 1966-1977), δ) Βιβλίο εκδιδομένων Βουλευμάτων (τέσσερα (4) βιβλία, 1926-1976), ε) Πρόταση - Βουλεύματα (1949-2003), στ) Διατάξεις ανακριτού (1950-1997), ζ) Κλήσεις κατηγορουμένων (α' ανακριτικό γραφείο, 1989-1997), η) Ανακριτικό γραφείο - πίνακες (1986-1998), θ) Ανακριτικό γραφείο - εντάλματα (1987-1991), ι) Τμήμα βουλευμάτων - υπηρεσιακές βεβαιώσεις Βουλευμάτων και έγγραφα Εφέσεων (1988-1993). ια) Ανακριτικό γραφείο: αρχείο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων (1989-1998), ιβ) Βιβλίο ανακριτικό, περαιωμένων δευτεροεισακτών παραγγελιών (1948-1973), ιγ) Βιβλίο διεκπεραιώσεως ανακρίσεως (1959-1965), ιδ) Βιβλίο ανακρίσεως πρωτοεισακτών (1949-1955) και Πρωτόκολλο Β' τμήματος ανακρίσεως (1988-1999), ιε) Πρωτόκολλο ανακριτικό (τέσσερα (4) βιβλία: 1914-17, 1956-66, 19974-80, 1989-96), ιστ) Τρία (3) βιβλία "Ανάκριση" (1913-56, 1919-45, 1963-77), ιζ) Α' και Β' ανακριτικό - καρτέλες δικογραφιών (1989-1995), ιη) Εντάλματα προσωρινής κράτησης (1989-1997, λείπει 1992). ιθ) Εντάλματα σύλληψης (1989-1997), κ) Βιβλίο ενταλμάτων προσωρινής κράτησης προφυλακίσεως (1948-1987), κα) Εντάλματα σύλληψης και κατασχετήρια (ένα βιβλίο,1934-1964), κβ) Εντάλματα φυλακίσεως από αρχή (1945-1949) και βιβλίο ξένων αρχών (1939-1948), κγ) Ποινικές αποφάσεις Μονομελούς πλημμελειοδικείου (1913-1970), κδ) Βιβλίο συνθέσεων δικαστηρίου (1957-1961), κε) Βιβλίο ερήμην Μονομελούς πλημμελειοδικείου (1949-1971), κστ) Πρακτικά και αποφάσεις δικαστηρίου ανηλίκων (1940-1979), κζ) Τρία (3) βιβλία απολήψιμων μονομελούς πλημμελειοδικείου (1950-1988), δύο (2) βιβλία απολήψιμων βουλευμάτων σε βάρος των ψευδομηνυτών (1950-1993), ένας τόμος (α', β', γ') απολήψιμων εις βάρος ανηλίκων (1948-1965), ένα βιβλίο απολήψιμων κακουργοδικείου (1957-1977), πέντε (5) βιβλία απολήψιμων τριμελούς (1950-1988), κη) τριμελές πλημμελειοδικείο - ποινικά (1934-1988), Βιβλίο ενταλμάτων: συλλήψεις Τριμελούς (1932-1965), Βιβλίο τιμωρίας λιπομαρτύρων Τριμελούς (1952-1988), Βιβλίο ερήμην καταδικαστικών υποθέσεων Τριμελούς (1939-1948), βιβλίο εφέσεων Τριμελούς (1966-1985), κθ) Βιβλίο αποφάσεων ΜΟΔ (1963-1983), λ) Αποφάσεις και πρακτικά επιτροπών (1925-1926), λα) Αποφάσεις αγροτικών χρεών (1938-1943), λβ) Αποφάσεις ολομέλειας 1972, λγ) Αποφάσεις αποζημιώσεων (1925-1928), λδ) Βιβλίο αντιγράφων ποινικού τμήματος (1953-1955), λε) Βιβλίο εκδιδομένων αποφάσεων εργατικών διαφορών ( 1963-1972), λστ) Βιβλίο πράξεων και αποφάσεων εισηγητών και δικαστών (1976-1979), λζ) Αποφάσεις προέδρου - αναστολές (1981-1988), λη) Πράξεις 1969 και 1971, λθ) Προεδρικαί ματαιούμεναι και προεδρικαί ματαιωθείσαι (1947-1950, 1953), μ) Αποφάσεις και πρακτικά επί εξώσεων (1915,1925-1926, 1940), μα) Βιβλίο υιοθεσιών - αποφάσεων (1970-1989), μβ) Βιβλίο ερήμην καταδικασθέντων (1930-1948), μγ) Βιβλίο ακυρώσεως αγοραπωλησιών (1950-1989), μδ) Βιβλίο εφέσεων και αναιρέσεων Τριμελούς πλημμελειοδικείου Βέροιας (1948-1957), Βιβλίο εφέσεων και αναιρέσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας (1951-1966), Βιβλίο εφέσεων και αναιρέσεων κατά Βουλευμάτων ( 1952-1976), με) Αναιρέσεις (1976-1987, λείπουν 1978 και 1981), μστ) Αντίγραφα εφέσεων (1983, 1985-1987), μζ) Ανακοπές ερημοδικείας (1984), μη) Αναψηλαφίσεις (1987), μθ) Δύο (2) βιβλία ανακοπών (1913-30 και 1947-64), ν) Καθολικόν (αναλυτικόν καθολικόν) (1962-1972), να) Βιβλίο βεβαιωμένων δικαστικών εξόδων καταδικασμένων, αντιμωλία (1965-1981), νβ) Ειδικό ταμείο ανεγέρσεως δικαστικών μεγάρων και φυλακών Βεροίας : Βιβλίο ταμείου (1954-1963), Ημερολόγιον (1962-1969), Βιβλίο Διοικούσας επιτροπής (1967-1972), νγ) Καταστάσεις εισπράξεων δημοτικού ταμείου Βέροιας (1970-1982), νδ) Πρακτικά συζητήσεως του Δικαστηρίου (1959), νε) Βιβλίο προέδρου (1924-1925), νστ) Βιβλία εισαγομένων πρωτοεισακτών παραγγελιών (1955-1989) νζ) Ευρετήριο προτάσεων Συμβουλίου Αρχόμενων (1946), νη) Αλφαβητικό ευρετήριο εισαγομένων αγωγών (1953), νθ) Ευρετήριο κακουργοδικείου (1947-1955), ξ) Ευρετήριο αποφάσεων κακουργοδικείου (1937-1946), ξα) 2ο Πρωτόκολλο εισαγωγικών δίκης εγγράφων (Βιβλίο), (1934-1939), ξβ) Βιβλίο πειστηρίων (1952-1967), ξγ) καρτέλες διατάξεων υποδίκων Α και Β (1989-1991), ξδ) Αποφάσεις Συμβουλίου 1-51 (1946), ξε) Διατάξεις περαιτέρω ποινικής διώξεως (1924-1925), ξστ) τέσσερα (4) βιβλία απογραφών (1962-2007, λείπει 1975-1976), ξζ) Βιβλίο αιτήσεων ξένων (1949-1973), ξη) καταχωρήσεως δελτίων ποινικών μητρώων (1968-1988, 2005,2007,2009), ξθ) πίνακες δικηγόρων (1913-1954), ο) πέντε (5) βιβλία πρωτοκόλλου γραμματείας (1974-1994), οα) Βιβλίο αλληλογραφίας γραμματέως (1939-1940), οβ) Αλληλογραφία βεβαιώσεως δικαστικών εξόδων (1058-1971), ογ) Τριπλότυπα εισπράξεως (1959), οδ) Εκθέσεις γραμματέως (1915-1985), οε) Επτά (7) βιβλία εκθέσεων αναχωρήσεως και επανόδου δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων 1947-1959, 1971-1974, 1979-1989, 1989-1998), οστ) τέσσερα (4) βιβλία παρουσίας προσωπικού (1992-1998, 2003-2005), οζ) Βιβλίο αδειών (1988-2005), οη) Έξι (6) Βιβλία μισθολόγια Πρωτοδικείου Βέροιας (1929-1966), οθ) Βιβλίο ειδικού ταμείου κατασκευής αμαξιτής οδού Γέφυρα Κοκκόβης - Ριζώματα (1934-1942), π) Βιβλίο Μισθοδοσίας (1951-1970), πα) Αποδοχαί καθαριστών / καθαριστριών (1975-1983), πβ) Αποφάσεις αποζημιώσεων προέδρου (1930-1935), πγ) Πρακτικά εξετάσεως δικαστικών υπαλλήλων (1915-1931), πδ) Πρακτικά ορκωμοσίας δικαστικών υπαλλήλων (1913-1969), πε) Βιβλίο κακουργημάτων (1947-1963), πστ) Πρακτικά διασκέψεως Συμβουλίου (1931-1945), πζ) Αποφάσεις Συμβουλίου Πρωτοδικών (1912-1984, 1988-1993), πη) Πρακτικά υποβολής προτάσεων και πρακτικά διασκέψεως (1931-1938, 1940-1942), πθ) Εγγυοδοσίαι - εκθέσεις Εγγυοδοσιών και Παρακαταθηκών (1924-1945), ρ) Δηλώσεις ενοικιοστασίων βοσκών και αποφάσεις εξαιρέσεως ενοικιοστασίου βοσκών(1923, 1930-1958, λείπει 1935, 1936), ρα) Φάκελος ενεχύρων Μαρσαλ, αποφάσεων διαιτητών και δανειακών συμβάσεων (1950-1969, 1979), ρβ) Σχετικά μειοδοτικών διαγωνισμών δικαστικού μεγάρου ( 1986-1988), ργ) Ευρωεκλογές 2009 - εκλογικοί κατάλογοι, ρδ) Βουλευτικές εκλογές 2009 - εκλογικοί κατάλογοι, ρε) Βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασμών και βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ των υποψηφίων των συνδυασμών (2009), ρστ) Αρχαιρεσίες σωματείων (1995-2001). Αναγράφονται τα Σωματεία Ονομαστικά κατά έτος. Περιοχή Ημαθίας (Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια κλπ), σ) Εκλογικοί κατάλογοι 2007.

Πρωτοδικείο Βέροιας

Αρχείο Πρωτοδικείου Βέροιας

 • GR JUS001.03
 • Αρχείο
 • 1914-1990

Περιέχει: εισηγητικές εκθέσεις (1918-1980), πράξεις εισηγητών και δικαστών (1918-1980), εργατικά (1946-1972), βιβλία πλημμελειοδικείου, πολιτικό τμήμα πρωτοδικείου (1922-1977), ποινικό τμήμα πρωτοδικείου (1930-1965), διαταγές πληρωμής (1968-1980), εφέσεις - ανακοπές - ένδικα μέσα (1914-1990), ειδικά - διάφορα πρακτικά (1914-1980), εκλογικά (1956-1984), πρακτικά δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας (1962-1965).

Πρωτοδικείο Βέροιας

Αρχείο Πρωτοδικείου Βέροιας

 • GR JUS001.04
 • Αρχείο
 • 1929-1967

Περιλαμβάνει: 50 βιβλία (μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις) με α/α βιβλίου 1796-1845

Πρωτοδικείο Βέροιας

Αρχείο Πρωτοδικείου Βέροιας

 • GR JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1976-1990

Περιλαμβάνει : Δικογραφίες βουλευμάτων (1976, 1981, 1986), Δικογραφίες Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας (1976-1981, 1986) Δικογραφίες Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας (1976, 1981, 1986), Κωδικοποιημένους εκλογικούς καταλόγους ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 1984 Και 1989, κωδικοποιημένους εκλογικούς καταλόγους Δημοτικών εκλογών 1986, κωδικοποιημένους εκλογικούς καταλόγους Βουλευτικών εκλογών 1989, δείγματα ψηφοδελτίων Βουλευτικών, Δημοτικών και εκλογών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (από 1982 έως 1990).

Πρωτοδικείο Βέροιας

Αρχείο Πταισματοδικείου Βέροιας

 • GR JUS006.02
 • Αρχείο
 • 1965-2003

Αποτελείται από έντεκα θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε σαράντα δύο κουτιά. Περιλαμβάνει: α) βιβλία πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας 1988-1997, β) βιβλία απολήψιμων 1986-2003, γ) βιβλίο προκαταρτικών παραγγελιών 1987-2000, δ) βιβλίο πρωτοεισαγόμενων παραγγελιών 1983-1990, ε) βιβλίο αδειών 1972-1991, στ) εκθέσεις και πράξεις, αποφάσεις πταισματοδίκη 1983-1993, ζ) αναβλητικές αποφάσεις 1965-1994, η) μισθοδοτικές καταστάσεις 1991-1996, θ) αλληλογραφία με Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων 1971-1988, ι) αποφάσεις και πρακτικά 1970-1975 και 1977, ια) Δικογραφίες 1976-1980.

Πταισματοδικείο Βέροιας

Αρχείο Πταισματοδικείου Βέροιας

 • GR JUS006.01
 • Αρχείο
 • 1914-1990

Αποτελείται από: α) πρακτικά και αποφάσεις Πταισματοδικείου Βέροιας (1914-1977), β) βιβλίο θεωρήσεων (1948-1956), γ) βιβλίο Μερίδας Πταισματοδικών ( 1952-1964), δ) Μισθολογικό μητρώο (1953-1976), ε) βιβλίο ποινικών αποφάσεων (1966-1970), στ) ευρετήρια ποινικών αποφάσεων (1970-1973), ζ) βιβλίο μη πρωτοεισακτέων παραγγελιών ξένων αρχών (1972-1989), η) βιβλίο εκθέσεων επανόδου (1973-1983), θ) βιβλίο υποβολής περαιωμένων προανακριτικών παραγγελιών ( 1973-1990), ι) βιβλία πρακτικών και αποφάσεων πταισματοδικείων (1977-78 και 1980-82), ια) πρακτικά αποφάσεων Διοικητικού και Γενικής Συνέλευσης (1984-1990), ιβ) κατάσταση ασφαλίσεως προσωπικού (1979-1985), ιγ) αποδεικτικά παραλαβής εισπρακτέων εσόδων (1980-1983), ιδ) Εισερχόμενη αλληλογραφία Υπουργείου Δικαιοσύνης (1985-1990), ιε) Νομικές αποφάσεις πταισματοδικείου Βέροιας (19856-1987).

Πταισματοδικείο Βέροιας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας

 • GR ADM029.04
 • Αρχείο
 • 1980-2008

Περιέχει: α) Δελτία απεγκλωβισμού, β) δελτία τύπου, γ) υπηρεσιακά σημειώματα, δ) δελτία μεικτού εποχούμενου περιπόλου, ε) δελτία καύσεως κλαδιών, στ) επιχειρησιακή ετοιμότητα, ζ) παραπομπές ιδιωτών γιατρών για χορήγηση πιστοποιητικών υγείας, η) επίδομα παραγωγικότητας πολιτικών υπαλλήλων, θ) εκπαίδευση προσωπικού, ι) ισολογιστικές καταστάσεις.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας

 • GR ADM029.08
 • Αρχείο
 • 1972-2014

Περιλαμβάνει έγγραφα σχετικά με: α) προσωπικό: καταστάσεις παροχής οικογενειακού επιδόματος, αιτήσεις - ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, εκπαίδευση προσωπικού, θέματα ταυτοτήτων, κρίση παραμονής μονίμου προσωπικού, αποσπάσεις, έλεγχος απολυτηρίων, αθλητικές δοκιμασίες, επιχειρησιακή κάλυψη, καταστάσεις υπαλλήλων, β) οικονομικά: ισολογισμοί, υποβολή ετήσιου λογαριασμού Λέσχης (2000-2006), φωτισμός υπηρεσιών - δαπάνες, πληρωμή υπερβάσεων υπηρεσιακών κινητών τηλεφώνων, γ) υπηρεσιακά: οχήματα και υλικά.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας

 • GR ADM029.03
 • Αρχείο
 • 1985-2005

Περιέχει : Έγγραφα α) που αφορούν στις προμήθειες - δαπάνες για καθαριότητα, καύσιμα, γραφική ύλη, φαρμακευτικό υλικό, β) για το προσωπικό της Υπηρεσίας όπως : υπηρεσιακές μεταβολές, επιμόρφωση, μισθλογικά, και γ) απογραφικά στοιχεία, όπως προκύπτει από το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής της Διοίκησης.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας

 • GR ADM029.05
 • Αρχείο
 • 1970-2009

Περιλαμβάνει: α) τρία βιβλία του κέντρου ψυχαγωγίας της Π.Υ. 1970-1991, β) Επιχειρησιακή κάλυψη 2004-2005, γ) ένα φάκελο εκκαθαρίσεων του Αρχείου Π.Υ. Βέροιας 1979-1996, δ) πίνακες κενών θέσεων και μεταθέσεων αξιωματικών 2000-2008, ε) πίνακες κενών θέσεων και μεταθέσεων Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστών, Πυροσβεστών (τμήμα 2ο) 2000-2007, στ) πίνακες μορίων υπαξιωματικών Πυρονόμων και Πυροσβεστών 2008, ζ) μεταβολές αξιωματικών και πυροσβεστών 2007, η) Εκπαίδευση προσωπικού 2005-2009, θ) Πολιτικό προσωπικό - Τσαχουρίδου Γεωργία 2002-2009, ι) Προϋπολογισμός, προμήθειες, δικαιολογητικά δαπανών 1992-2002, ια) απολογισμός και δικαιολογητικά διαχείρισης υλικού 1978-1994, ιβ) Εγκατάσταση αλεξικέραυνου 1997, ιγ) στατιστικούς πίνακες 1998-2009, ιδ) εκθέσεις επιθεώρησης 2002-2004, ιε) πυρασφάλεια - φάκελος δειγματοληπτικών ελέγχων, ιστ) δελτία ταυτότητας εθελοντών πυροσβεστών 2003-2009, ιζ) Άδεια καύσης 2000, ιη) Ανασυγκρότηση Πρωτοβάθμιου, Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων - Θεάτρων 2000-2007.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας

 • GR ADM029.07
 • Αρχείο
 • 2002-2012

Περιλαμβάνει : Διάφορα έγγραφα (ΕΔΕ, Υγειονομικό Έλεγχο Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Ποινές και επιπλήξεις, Παροχή βοήθειας, Εκκαθαριστικά σημειώματα, Απογραφή, Θέματα Προσωπικού κ.α.) ετών 2002-2012.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας

 • GR ADM029.01
 • Αρχείο
 • 1979-2004

Έγγραφα που αφορούν θέματα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, έγγραφα σχετικά με κατατάξεις και προσκλήσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα και την Πυροσβεστική Ακαδημία, Προκηρύξεις, διαγωνισμούς, μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακά, σεμινάρια, φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας. Ακόμη περιλαμβάνει έγγραφα σχετικά με τιμητικές διακρίσεις, ποινές, σχέδια επέμβασης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, οικονομικά θέματα, έγγραφα σχετικά με προμήθεια εξοπλισμού, αναλωσίμων και έλεγχο πυροσβεστήρων.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας

Αρχείο Σωματείου Οπωρολαχανοπωλών Βέροιας

 • GR COL049.01
 • Αρχείο
 • 1938-1974

Αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες: α) ένα βιβλίο Προσκλήσεων συνεδριάσεων Δ.Σ. 1946-1955, β) βιβλίο εσόδων - εξόδων και κατάλογο ονομαστικό των μελών 1944-1955, γ) δύο βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας 1938-1974, δ) ένα φάκελο με λυτά έγγραφα 1948-1967, όπου περιλαμβάνεται και το Καταστατικό του Σωματείου

Σωματείο Οπωρολαχανοπωλών Βέροιας

Αρχείο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GR ADM019.06
 • Αρχείο
 • 2007-2009

Περιλαμβάνει αλληλογραφία με πολίτες (2008-2009), στατιστικά στοιχεία (2008-2009), στατιστικά στοιχεία ημερησίων καταγγελιών (2009), συμβάσεις μερικής απασχόλησης (2007), πίνακες προσωπικού: γενικά, αστικού ΚΤΕΛ Βέροιας και Νάουσας, από λιανικό εμπόριο (2007, 2009).

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GR ADM019.05
 • Αρχείο
 • 1999-2009

Περιλαμβάνει αναγγελίες και αυτοψίες ατυχημάτων (1999,2001), στατιστικά στοιχεία (2001-2003), εκ των προτέρων γνωστοποιήσεις εργασιών (2002-2003), διακοπές εργασιών (2000-2002), δελτία ελέγχου (2001), στοιχεία ελέγχου κοινοπραξίας Πολυμύλου Κοζάνης (Άδειες Χειριστών 2003), μικτές επιτροπές οικοδομικών έργων Βέροιας (2002-2006), μικτές επιτροπές οικοδομικών έργων Αλεξάνδρειας (2002-2006), μικτές επιτροπές οικοδομικών έργων Νάουσας (2002-2006), πράξεις επιβολής προστίμων (2002-2003), προγράμματα επίσκεψης τεχνικών ασφαλείας και ιατρών (2009).

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας

 • GR ADM014.03
 • Αρχείο
 • 1998-2003

Περιέχει : καταστάσεις καταθέσεων, καταστάσεις αποδόσεων, αναλυτικό ημερολόγιο, δελτίο στατιστικής, πρόχειρα ταμεία, αποδείξεις δαπανών γραφείων, βιβλίο παρουσιών υπαλλήλων, μπλοκ αποδόσεων τόκων ΕΠΚ, καταστάσεις καταθέσεων ΕΠΚ, καταστάσεις αποδόσεων ΕΠΚ, μπλοκ αποδόσεων προεξοφλημάτων, πινάκια αγοράς ξένων τραπεζικών επιταγών, καταστάσεις υπερωριών υπαλλήλων, μπλοκ πληρωμής στεγαστικών δανείων, καταστάσεις ορφανικών επιδομάτων, μπλοκ αιτήσεων αδειών προσωπικού, αιτήσεις προμήθειας υλικών.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Βέροιας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας

 • GR ADM014.04
 • Αρχείο
 • 1999-2005

Περιέχει παρουσιολόγια υπαλλήλων, 1 πρωτόκολλο, στατιστικά στοιχεία ταμείων, εφοδιασμός καταστήματος, βιβλιάρια, πληρωμές δανείων, ημερήσιες καταστάσεις και μηνιαίες κινήσεις, ειδικές προθεσμιακές καταθέσεις - ομόλογα.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Βέροιας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας

 • GR ADM014.05
 • Αρχείο
 • 1996-2005

Περιέχει: ένα βιβλίο πρωτοκόλλου, τρία βιβλία παρουσίας προσωπικού, αιτήσεις χορήγησης αδειών προσωπικού και υλικού, Δελτία στατιστικής και ταμειακής κατάστασης, Ημερήσιες καταστάσεις αποδόσεων - αποσβέσεων - καταθέσεων, Ημερολόγιο ταμείου, Ειδικές προθεσμιακές καταστάσεις εισπράξεων, πληρωμών και προεξοφλημάτων, Αποδείξεις πληρωμής τόκων, δαπανών γραφείου, χρηματικού εφοδιασμού, μηνιαίο δελτίο κίνησης κουμπαράδων και ανακοινώσεις αντικατάστασης βιβλιαρίων

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Βέροιας

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 142