Αρχείο EDU002.01 - Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR EDU002.01

Τίτλος

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

Ημερομηνία(ες)

  • 1894-1981 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

71 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας
Ημερομηνία εισαγωγής: 1991-12-06
ΑΒΕ: 17

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Φακέλους διαταγών και εγκυκλίων και φακέλους απολογισμών (1971-1981), 2) Φακέλους απολογισμών και φακέλους Υφυπουργού, Περιφερειακού Διευθυντού, Φακέλους Νομαρχίας, Φακέλους Αλληλογραφίας, Πιστοποιητικά, Ατομικός φάκελος (1937-1981), 3) Βιβλία πράξεων, πρωτοκόλλου, προϋπολογισμών και απολογισμών, Μαθητολόγια, Βαθμολόγια, Βιβλία βιβλιοθήκης και εποπτικών οργάνων (1904-1977) και 4) Βιβλία ταμείου, Διαχειριστικά, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία βιβλιοθήκης και υλικού (1894-1971)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες