Εκπαίδευση - Ημαθία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Εκπαίδευση - Ημαθία

Equivalent terms

Εκπαίδευση - Ημαθία

Σχετικοί όροι

Εκπαίδευση - Ημαθία

81 Αρχειακή περιγραφή results for Εκπαίδευση - Ημαθία

81 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Μικτού Γυμνασίου Κοπανού

  • GR EDU038.01
  • Αρχείο
  • 1977-1979

Περιέχει: αντίγραφα γενικού ελέγχου αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων 1977-78, 1978-79

Μικτό Γυμνάσιο Κοπανού

Αρχείο 14ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

  • GR EDU061.01
  • Αρχείο
  • 1928-1957

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε δύο κουτιά. Περιλαμβάνει : α) Μαθητολόγια 1943-1957, β) Γενικούς ελέγχους του 4ου Δ.Σχ και Β' Δ.Σχ Θηλέων, 1928-1957, γ) Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1943-1957.

14ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Βέροιας

  • GR EDU001.07
  • Αρχείο
  • 1914-2008

Περιέχει: α) δέκα βιβλία Γενικών Ελέγχων αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων (1914-1979), β) δύο βιβλία πράξεων σχολικής Εφορείας (1976-1986), γ) ένα ευρετήριο Μητρώου μαθητών 1979-1997, δ) ένα βιβλίο πράξεων Λυκειάρχη (1981-1990), ε) ένα βιβλίο Ειδικού Μητρώου Γενικών εξετάσεων (1982-1987), στ) επτά βιβλία πρωτόκολλα (1989-2007). Επίσης έντυπο υλικό - μηχανογραφικές καταστάσεις πανελλαδικών εξετάσεων από (1989-2008).

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Βέροιας

  • GR EDU001.05
  • Αρχείο
  • 1963-2007

Περιέχει : Ατομικούς φακέλους των Μπαρμπέρη Αθανασίου, Υφαντίδη Ηλία, Νίτσιου Θωμά, Μπεμπέτσου Στυλιανού, Μητροπούλου-Καπάμου Όλγας, Λιολιοπουλου Φωτίου.

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Βέροιας

  • GR EDU001.04
  • Αρχείο
  • 1964-1983

Περιέχει δεκατέσσερεις (14) φακέλους με απολυτήρια Γυμνασίου, Ενδεικτικά - Απολυτήρια Δημοτικών, αποδεικτικά μεταγγραφής, τίτλους διετούς, ενδεικτικά Γυμνασίου Αρρένων από σχολεία της Βέροιας, κοινοτήτων του Ν.Ημαθίας, Γρεβενών, Πιερίας, Ροδόπης κτλ., αποδεικτικά απορρίψεως.

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Βέροιας

  • GR EDU001.03
  • Αρχείο
  • 1943-2005

Περιλαμβάνει : α) ατομικούς φακέλους εκπαιδευτικών (1945-2005), β) δελτία κινήσεως προσωπικού (1951-1972), γ) καταστάσεις πενελληνίων εξετάσεων (1978-1986), δ) μισθοδοτικές καταστάσεις (1965-1999), ε) βεβαιώσεις αποδοχών (1987-1999), στ) σχολικό ταμείο - σχολική εφορεία (1976-1982), ζ) βιβλίο ανεξεταστέων (1972-1980), η) αλληλογραφία (1963-2001), θ) τίτλους σπουδών : απολυτήρια Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, Ενδεικτικά Γυμνασίου - Λυκείου Ν. Ημαθίας και άλλων Νομών (1950-1999)

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας

  • GR EDU053.01
  • Αρχείο
  • 1945-1999

Περιέχει: Πιστοποιητικά εγγραφής, ενδεικτικά, δικαιολογητικά εγγραφής, τίτλους σπουδών, εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, εορτές, ομιλίες, Ερυθρός Σταυρός, Προσκοπισμός, Έρανος, Ειδική Νομοθεσία περί Συνδικαλισμού, Σύλλογοι Γονέων, Επίταξη, επιστράτευση, εκλογές, Εγκύκλιοι επιθεωρητή, έγγραφα Σχολικού Συμβούλου, Άδειες, Άδειες Υγειονομικής περίθαλψης, κατατακτήριες εξετάσεις, αξιολόγηση μαθητών, εξετάσεις, μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, μεταθέσεις, αποδεικτικά μεταγραφής, σχολική επιτροπή, λαϊκή επιμόρφωση, κανονισμός λειτουργίας Π.Ε. και ΝΔΕ, διορισμοί, εκθέσεις, αποζημιώσεις, εμπιστευτικά - αλληλογραφία, τμήμα δημιουργικής απασχόλησης, βιβλία βιβλιοθήκης - περιοδικά - δημοσιεύματα - εφημερίδες - συλλογικά όργανα, συγκρότηση αρμοδιοτήτων κεντρικών και περιφερειακών συλλογικών οργάνων, αντίγραφα πρακτικών, προγράμματα - μέθοδοι - ύλη διδασκαλίας, οδηγίες - διδακτέα και διδαχθείσα ύλη, εκπαιδευτική νομοθεσία, ιδιωτική εκπαίδευση, πειθαρχικά, υπηρεσιακές εκθέσεις, θέματα μη νομικού ενδιαφέροντος, φοίτηση/ έτη σπουδών, κύκλοι, υποτροφίες, επιμόρφωση - μετεκπαίδευση, θέματα οργάνωσης και μεθόδων, αντίγραφα νομοθεσίας, οργάνωση αρχείου, νομοθεσία σχολείου, φυσική αγωγή, κατασκηνώσεις 1982-1998, μισθοδοσία, οικονομικά, σχολική υγιεινή (υγειονομική εξέταση - περίθαλψη μαθητών, εμβολιασμός, απολύμανση), εξοπλισμός (έπιπλα, αθλητικό υλικό), σύσταση - λύση υπαλληλικής σχέσης, απολογισμός, εγκύκλιοι.

1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

  • GR EDU002.01
  • Αρχείο
  • 1894-1981

1) Φακέλους διαταγών και εγκυκλίων και φακέλους απολογισμών (1971-1981), 2) Φακέλους απολογισμών και φακέλους Υφυπουργού, Περιφερειακού Διευθυντού, Φακέλους Νομαρχίας, Φακέλους Αλληλογραφίας, Πιστοποιητικά, Ατομικός φάκελος (1937-1981), 3) Βιβλία πράξεων, πρωτοκόλλου, προϋπολογισμών και απολογισμών, Μαθητολόγια, Βαθμολόγια, Βιβλία βιβλιοθήκης και εποπτικών οργάνων (1904-1977) και 4) Βιβλία ταμείου, Διαχειριστικά, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία βιβλιοθήκης και υλικού (1894-1971)

1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου

  • GR EDU060.01
  • Αρχείο
  • 1909-1961

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε δύο κουτιά. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1909-1961, β) Γενικούς ελέγχους 1921-1961, γ) βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1944-1961.

1ο Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου

Αρχείο 1ου Λυκείου Βέροιας

  • GR EDU001.01
  • Αρχείο
  • 1879-1990

Βιβλία πράξεων (συλλόγου καθηγητών), Βιβλία πράξεων παιδαγωγικών συνεδρίων, Βιβλία πράξεων σχολικής επιτροπής και σχολικής εφορείας, Βιβλίο πράξεων γυμνασιάρχου γυμνασίου αρρένων, Βιβλία πράξεων τακτικών συνελεύσεων των μαθητικών κοινοτήτων και του 15μελούς συμβουλίου, Πρακτικά συνεδρίων διδασκαλικού συλλόγου Αστικής Σχολής και Ελληνικού Ημιγυμνασίου (1914-1988), Πρωτόκολλα αλληλογραφίας εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων, Πρωτόκολλο αποδεικτικών, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας σχολικής εφορείας, Βιβλίο διδαχθείσας ύλης (1887-1989), Μητρώα μαθητών και Μαθητολόγια (1879-1977), Βαθμολόγια, Ειδικούς ελέγχους, Βοηθητικά βιβλία ειδικών ελέγχων, και κατατακτήριων εξετάσεων και απολυτηρίων στρατευσίμων μαθητών (1884-1977), Βιβλίο προφορικής βαθμολογίας και απουσιών, Γενικό έλεγχο, Βιβλίο ανεξεταστέων, Απολυτήρια περασμένων ετών που δεν παραλήφθηκαν, Βιβλία εισιτηρίων εξετάσεων, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών (1914-1977), Πρωτόκολλα αιτήσεων για δικαιολόγηση απουσιών και δηλώσεων για χορήγηση πιστοποιητικών (1938-1984), Μισθολογικά μητρώα προσωπικού, Ημερολόγιο λειτουργίας Γυμνασίου, Ημερολόγιο Λυκείου, Βιβλία υλικού, Βιβλίο ανακοινώσεων και Βιβλίο αποφάσεων γυμνασιάρχη, Βιβλίο προσκλήσεων Συλλόγου καθηγητών, Μητρώο καθηγητών, Βιβλίο προσέλευσης καθηγητών, Φάκελο ατομικό του επιστάτη Ρέππου Μερκουρίου Εμμανουήλ, Φάκελο Οικονομικής Εφορείας (1923-1988).

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Λυκείου Βέροιας

  • GR EDU001.06
  • Αρχείο
  • 1978-1980

Περιέχει : α) αντίγραφα γενικού ελέγχου 1978-1979, β) αντίγραφα απολυτηρίων 1979-1980

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Λυκείου Βέροιας / Βιβλιοθήκη

  • GR EDU001.02
  • Αρχείο
  • 1818-1977

1) Στερεότυπες εκδόσεις αρχαίων συγγραφέων (1857-1940), 2) Στερεότυπες εκδόσεις αρχαίων και βυζαντινών συγγραφέων - φιλολογικές μελέτες (1840-1958), 3) Λογοτεχνικά θεατρικά έργα - ομιλίες - διαλέξεις (1896-1976), 4) Ιστορικά - λαογραφικά - θρησκευτικά έργα (1884-1976) και 5) φιλοσοφικά - κοινωνιολογικά - αρχαιολογικά - τέχνης - οικονομικά - ποικίλου περιεχομένου έργα - αναλυτικό πρόγραμμα (1818-1977).

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου

  • GR EDU059.01
  • Αρχείο
  • 1925-1960

Αποτελείται από έξι θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1925-1948, β) Γενικούς Ελέγχους 1936-1955, γ) Βιβλίο Βιβλιοθήκης, δ) Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1934-1957, ε) Πράξεις Σχολικής Εφορείας 1937-1960, στ) Βιβλίο Ταμείου Σχολικής Εφορείας 1953-1968.

2ο Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου

Αρχείο 2ου Λυκείου Αλεξάνδρειας

  • GR EDU009.01
  • Αρχείο
  • 1986

Περιέχει : ένα φάκελο με μηχανογραφικές (εξε) καταστάσεις και αυτοκόλλητα του 4ου εξεταστικού κέντρου Αλεξάνδρειας καθώς και αρχείο θεμάτων 1986

2ο Λύκειο Αλεξάνδρειας

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας

  • GR EDU085.01
  • Αρχείο
  • 1970-1998

Μητρώο Νηπίων, Βιβλία Πράξεων Εφορείας, Βιβλίο Σχολικού Ταμείου, Βιβλίο Οπτικοακουστικών Μέσων και Εποπτικών Οργάνων, Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής Ειδών, Βιβλία Παρουσίας Εκπαιδευτικών, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Δικαιολογητικά εγγραφής νηπίων, Εισερχόμενα και Εξερχόμενα Έγγραφα.

2ο Νηπιαγωγείο Βέροιας

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

  • GR EDU062.01
  • Αρχείο
  • 1944-1967

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) Γενικούς ελέγχους 1946-1960, β) Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής 1944-1956, γ) Μαθητολόγιο 1953-1967.

3ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

  • GR EDU058.01
  • Αρχείο
  • 1946-1958

Αποτελείται από τέσσερεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε τρία κουτιά. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1946-1954, β) Γενικό έλεγχο 1946-47 έως 1951-52, γ) βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1946-1960, δ) Οικονομικούς απολογισμούς 1952-1958.

7ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας

  • GR EDU080.02
  • Αρχείο
  • 1953-2010

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρωτόκολλο εμπιστευτικό, βιβλία πρωτοκόλλου διεκπεραίωσης εγγράφων, μητρώα και ευρετήριο μητρώων μαθητών, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλίο βιβλιοθήκης, μητρώο προσωπικού, βιβλίο πράξεων σχολικού συμβουλίου, βιβλίο πρακτικών διευθυντού, βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας, βιβλίο πράξεων 9ης σχολικής επιτροπής, βιβλίο εσόδων εξόδων 9ης σχολικής επιτροπής, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πρακτικών συλλόγου διδασκάλων, βιβλία πρακτικών συλλόγου διδασκόντων Δημ. Σχ. Ροδακινέας, έγγραφα αλληλογραφίας Δημ. Σχ. Ροδακινέας, στέλεχος ενταλμάτων πληρωμής, βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας Ροδακινέας και Νέας Στράντζας, βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας Νέας Στράντζας, ενδεικτικά, δικαιολογητικά εγγραφής, τίτλοι σπουδών, αποδεικτικά στάσιμων, αποδεικτικά μετεγγραφής, σχολικός συνεταιρισμός, πρωτόκολλα Νέας Στράντζας και Ροδακινέας, οικονομικός απολογισμός, Νέας Στράντζας, Εμπιστευτική αλληλογραφία, αλληλογραφία με τον σχολικό σύμβουλο, εκμίσθωση κυλικείου, πληρωμή καθαριστριών, αρχείο σχολίατρου, σχολικός κλήρος, μεταβολές μαθητών, μαθητικά συσσίτια.

7ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας

  • GR EDU080.01
  • Αρχείο
  • 1927-1967

Αποτελείται από βιβλία των καταργημένων Δημοτικών Σχολείων Νέας Στράντζας και Ροδακινέας. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1941-1967, β) Γενικούς ελέγχους 1927-1967, γ) βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1946-1967

7ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

Αρχείο 8ου Νηπιαγωγείου Βέροιας

  • GR EDU052.01
  • Αρχείο
  • 1969-2008

Περιλαμβάνει: α) πιστοποιητικά νηπίων για εγγραφή, αιτήσεις εγγραφής και καταστάσεις εγγραφέντων νηπίων (1982-2008), β) δικαιολογητικά λήξης σχολικού έτους (1990-1999), γ) ατομικά δελτία υγείας παιδιών (2006-2007), δ) βιβλία μητρώου νηπίων και μαθητολόγια (1969-1998), ε) Βιβλίο πράξεων (1969-1984), στ) βιβλίο υλικού (1970-1998), ζ) πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1969-2006), η) φάκελλος αλληλογραφίας (1969-2005) με θέματα: ζητήματα προσωπικού, λειτουργία υπηρεσίας, εμπιστευτική αλληλογραφία, οικονομικά ζητήματα, στατιστικά κ.α., θ) βιβλία ταμείου (1969-1986), ι) πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής ειδών (1973-1980), ια) απολογισμοί - προϋπολογισμοί (1970-1981), ιβ) εκπαιδευτικά περιοδικά: Το Σχολείο και το Σπίτι (1973-1987), Επιστημονικό βήμα του Διδασκάλου (1973-1984).

8ο Νηπιαγωγείο Βέροιας

Αρχείο Β' Γυμνασίου Αρρένων Βέροιας

  • GR EDU019.01
  • Αρχείο
  • 1972-1988

Περιέχει : α) αντίγραφα Γενικού ελέγχου αποτελεσμάτων ενιαυσίων εξετάσεων σχολ. ετών 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1976-77, 1977-78, β) αντίγραφα πρακτικών και γ) λυτά έγγραφα με ποικιλία θεμάτων

2ο Γυμνάσιο Αρρένων Βέροιας

Αρχείο Γυμνασίου Αγγελοχωρίου

  • GR EDU004.01
  • Αρχείο
  • 1973-1979

Περιέχει : α) αντίγραφα Γενικού ελέγχου κατώτερου κύκλου Αγγελοχωρίου (1973-1975) και β) αντίγραφα Γενικού ελέγχου Γυμνασίου (1976-1979).

Γυμνάσιο Αγγελοχωρίου

Αρχείο Γυμνασίου Αλεξάνδρειας

  • GR EDU007.01
  • Αρχείο
  • 1960-1979

Περιλαμβάνει : α) αντίγραφα Γενικού ελέγχου ετών 1960-1979, β) αλληλογραφία 1975-1976, και γ) απολυτήρια γυμνασίου 1961-1965

Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας

Αρχείο Γυμνασίου Αρρένων και Α' Αρρένων Βέροιας

  • GR EDU018.01
  • Αρχείο
  • 1962-1979

Περιέχει : α) αντίγραφα Γενικού ελέγχου αποτελεσμάτων ενιαυσίων εξετάσεων Γυμνασίου Αρρένων Βέροιας ετών 1966-1972, β) αντίγραφα Γενικού ελέγχου αποτελεμάτωντων ενιαυσίων εξετάσεων Α' Γυμνασίου Αρρένων Βέροιας 1972-1974 και 1977-1979, γ) αντίγραφα πρακτικών και πίνακες απολυθέντων μαθητών, δ) απολυτήρια 1962-1964

Γυμνάσιο Αρρένων Βέροιας

Αρχείο Γυμνασίου Επισκοπής

  • GR EDU036.01
  • Αρχείο
  • 1978-1979

Περιέχει : α) αντίγραφα γενικού ελέγχου αποτελεσμάτων ενιαυσίων εξετάσεων 1978-1979, β) συγκεντρωτικός πίνακας μαθητών σχολικού έτους 1978-1979

Μικτό Γυμνάσιο Επισκοπής

Αρχείο Γυμνασίου θηλέων και Α' Θηλέων Βέροιας

  • GR EDU020.01
  • Αρχείο
  • 1962-1979

Περιέχει : α) αντίγραφα γενικού ελέγχου του Γυμνασίου Θηλέων κατά τα σχολ. Έτη 1965-1972, β) αντίγραφα γενικού ελέγχου του Α' Γυμνασίου Θηλέων Βέροιας 1972-1979, γ) αντίγραφα πρακτικών και πίνακες απολυθέντων μαθητών, δ) απολυτήρια Γυμνασίου θηλέων Βέροιας 1962-1965

Γυμνάσιο Θηλέων Βέροιας

Αρχείο Γυμνασίου Πλατέος

  • GR EDU048.01
  • Αρχείο
  • 1972-1979

Περιέχει: Γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων (1972-73 και 1976-79)

Γυμνάσιο Πλατέος

Αρχείο Γυμνασίου Ριζωμάτων

  • GR EDU037.01
  • Αρχείο
  • 1975-1979

Περιέχει : αντίγραφα γενικού ελέγχου ενιαυσίων εξετάσεων σχολικών ετών 1975-76, 1976-77, 1978-79.

Γυμνάσιο Ριζωμάτων

Αρχείο Δ τμήματος Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών (ΠΙΚΠΑ)

  • GR MUN001.07
  • Αρχείο
  • 1948-2005

Περιλαμβάνει : α. Αλληλογραφία : βιβλία πρωτοκόλλου, εγκυκλίους, διαβιβαστικά, β. Μητρώο νηπίων : αιτήσεις για εγγραφή - επανεγγραφή - διαγραφή, ενστάσεις, γ. Θέματα προσωπικού, μισθοδοτικές καταστάσεις, ατομικούς φακέλους, άδειες, βιβλιάρια ενσήμων, αιτήσεις πρόσληψης, ιατρικούς ελέγχους, βιβλίο προσέλευσης, αλληλογραφία, εμπιστευτικά, δ. Έγγραφα διοικητικού συμβουλίου : βιβλία πρακτικών και αποφάσεων, εισηγήσεις - τροποποιήσεις Δ.Σ, συγκροτήσεις Δ.Σ, αποζημιώσεις μελών, αλληλογραφία, ε. Τροφοδοσία ΠΙΚΠΑ : δημοπρασίες, προμήθειες τροφίμων, δελτία εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, βιβλία τροφίμων ακι αναλώσιμου υλικού, βιβλία ελέγχου συσσιτούντων, βιβλία μη αναλώσιμου υλικού, προμήθεια παιχνιδιών, διαχείριση υλικού, προτόκολλα καταστροφής υλικού, στ. Διδακτική ύλη : βιβλία διδαχθείσας ύλης, εκπαιδευτικό υλικό, κατάλογος εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ζ. Στατιστικά στοιχεία, η. Διαγωνισμοί - μελέτες, θ. Μισθώσεις κτηρίου, ι. Κανονισμοί λειτουργίας, ια. Τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροφωτισμός, ιβ. Σχεδιασμός εκτάκτου ανάγκης, ιγ. Καταστάσεις, δικαιολογητικά, απολογισμοί, ιδ. Οικονομικά : προϋπολογισμοί - απολογισμοί, γραμμάτια, εντάλματα, μπλοκ επιταγών, δικαιολογητικά δαπανών, βιβλία εσόδων - εξόδων

Δήμος Βέροιας

Αρχείο Δημοσίου Γυμνασίου Μελίκης

  • GR EDU033.01
  • Αρχείο
  • 1972-1979

Περιέχει : α) αντίγραφα Γενικού ελέγχου Γυμνασίου κατωτέρου κύκλου (1072-1974), β) αντίγραφα Γενικού Τριταξίου Γυμνασίου (1974-1975), γ) αντίγραφα Γενικού ελέγχου Γυμνασίου (1975-1979), δ) έγγραφα σχολικής εφορείας Γυμνασίου κατωτέρου κύκλου (1973-1976).

Γυμνάσιο Μελίκης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγγελοχωρίου

  • GR EDU067.01
  • Αρχείο
  • 1940-1960

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) έξι Μαθητολόγια 1940-1960, β) δύο Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1945-1960, γ) τέσσερις γενικούς ελέγχους 1944-1957.

Δημοτικό Σχολείο Αγγελοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγκαθιάς - Κυψέλης

  • GR EDU063.01
  • Αρχείο
  • 1930-1973

Αποτελείται από βιβλία και έγγραφα των Δημοτικών Σχολείων Αγκαθιάς, Νεοχωρίου και Τριλοφιάς. Περιλαμβάνει: α) τρία Μαθητολόγια Δ.Σχ. Νεοχωρίου 1930-1951, β) πέντε Μαθητολόγια Δ.Σχ. Αγκαθιάς 1949-1964, γ) δύο Πρωτόκολλα Δ.Σχ. Αγκαθιάς 1945-1960, δ) βιβλίο πρακτικών Σχολικής Εφορείας Δ.Σχ. Αγκαθιάς, ε) Βιβλίο πράξεων Προσωπικού Δ.Σχ. Αγκαθιάς 1957-1973, στ) δύο Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών Δ.Σχ. Αγκαθιάς 1952-1959, ζ) δύο Γενικούς ελέγχους Δ.Σχ. Νεοχωρίου 1942-1960, η) τέσσερις Γενικούς ελέγχους Δ.Σχ. Αγκαθιάς 1950-1964, θ) Γενικό έλεγχο Νυχτερινού Σχολείου Αγκαθιάς 1956-1962, ι) απολογισμό σχολικού ταμείου Δ.Σχ. Τριλοφιάς 1953-1957 και άλλα έγγραφα του εν λόγω σχολείου ετών 1960-1965.

Δημοτικό Σχολείο Αγκαθιάς-Κυψέλης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βεργίνας - Παλατιτσίων

  • GR EDU071.01
  • Αρχείο
  • 1945-1973

Περιλαμβάνει : α) Απολογισμό σχολικού ταμείου 1945-1960, β) βιβλίο Σχολικού Ταμείου 1945, γ) Σχολική Εφορεία Βεργίνας (προϋπολογισμοί-απολογισμοί, βιβλία πρακτικών) 1945-1973, δ) Μαθητικά Συσσίτια και συσσίτια Παιδικής Εστίας 1946-1968, ε) αλληλογραφία Δημοτικού Σχολείου Βεργίνας (υπουργικές εγκύκλιοι, εισερχόμενα) 1954-1972.

Δημοτικό Σχολείο Βεργίνας-Παλατιτσίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δασκίου

  • GR EDU068.01
  • Αρχείο
  • 1934-1967

Περιλαμβάνει: α) τέσσερα Μαθητολόγια Δ.Σχ. Δασκίου και Νυχτερινής Σχολής 1934-1965, β) βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής 1950-1963, γ) τρία βιβλία Γενικού Ελέγχου (το ένα Νυχτερινής σχολής) 1948-1962, δ) τριάντα ένα (31) βιβλία από τη Σχολική Βιβλιοθήκη Δασκίου με α/α 1435-1465.

Δημοτικό Σχολείο Δασκίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Διαβατού - Μεσης

  • GR EDU055.01
  • Αρχείο
  • 1922-1977

Περιλαμβάνει μαθητολόγια, γενικούς ελέγχους και βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής των δημοτικών σχολείων Διαβατού και Μέσης, σχολικών ετών 1922-23 έως 1958-59 (σύνολο βιβλίων 17).

Δημοτικό Σχολείο Διαβατού-Μέσης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καβασίλων - Σκυλιτσίου

  • GR EDU054.01
  • Αρχείο
  • 1924-1981

Περιέχει: μαθητολόγια ετών 1924-1962, γενικούς ελέγχους ετών 1931-1962, βιβλίο δαμαλισμού ετών 1958-1962, πιστοποιητικό σπουδών ετών 1927-1950, βιβλίο υλικού ετών 1931-1939, κατάλογο βιβλίων βιβλιοθήκης και εποπτικών μέσων ετών 1929-1944, κατάλογο γονέων και κηδεμόνων ετών 1932-1938, πράξεις σχολικής εφορείας ετών 1931-1964, στατιστικά στοιχεία 1955-1960, τίτλος εγγραφής / τίτλος σπουδών 1950-1960, φακέλους αλληλογραφίας και βιβλίο πρωτοκόλλου 1930-1961, οικονομικά στοιχεία (προϋπολογισμοί - απολογισμοί, χρηματικά εντάλματα, αποδείξεις, πρωτόκολλα παραλαβής, πρακτικά εφορίας, βιβλία ταμείου) ετών 1946-1960.

Δημοτικό Σχολείο Καβασίλων-Σκυλιτσίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καμποχωρίου - Βρυσακίου

  • GR EDU070.01
  • Αρχείο
  • 1935-1970

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει : α) Μαθητολόγια Δημοτικών Καμποχωρίου και Βρυσακίου 1937-1958, β) Γενικούς ελέγχους Δημοτικών Καμποχωρίου και Βρυσακίου 1934-1957, γ) Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών Δ.Σχ. Καμποχωρίου 1945-1955.

Δημοτικό Σχολείο Καμποχωρίου-Βρυσακίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κλειδίου

  • GR EDU082.01
  • Αρχείο
  • 1947-1994

Αλληλογραφία, οικονομικά, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία υλικού, βιβλία πράξεων, Σχολικός Συνεταιρισμός, ασφάλιση προσωπικού, Κέντρο Επιμόρφωσης, βαθμολογίες και εκθέσεις μαθητών.

Δημοτικό Σχολείο Κλειδίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κορυφής

  • GR EDU084.01
  • Αρχείο
  • 1914-1955

Περιλαμβάνει: α) Τέσσερα (4) μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Κορυφής (1914-1942), β) τέσσερις (4) γενικούς ελέγχους Δημοτικού Σχολείου Κορυφής (1935-1950), γ) τρεις (3) ημερήσιους ελέγχους Δημοτικού Σχολείου Κορυφής (1948-1949, 1951-1952, 1955), δ) ένα (1) βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής Δημοτικού Σχολείου Κορυφής (1938-1947), ε) ένα (1) μαθητολόγιο Παλαιοχώρας (1937-1949 - λείπει το 1941), στ) πέντε (5) πρωτόκολλα πλειοδοτικής δημοπρασίας (1949-1950), ζ) δύο (2) εγκύκλιοι (Υπουργείο Γεωργίας (1949), Νομαρχία Ημαθίας (1949)), η) ένας (1) γενικός έλεγχος Παλαιοχώρας (1937-1948, λείπουν 1941 και 1944), θ) κατάσταση με τα έπιπλα, σκεύη και όργανα διδασκαλίας του Μονοτάξιου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχώρας, ι) ένα (1) μαθητολόγιο Νεοχωροπούλου (1944-1948), ια) ένας (1) γενικός έλεγχος Νεοχωροπούλου (1944-1947)

Δημοτικό Σχολείο Κορυφής

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου - Αράχου

  • GR EDU076.01
  • Αρχείο
  • 1946-1965

Αποτελείται από δύο θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια Δ.Σχ. Λιανοβεργίου 1946-1965 και β) Γενικούς ελέγχους Δ.Σχ. Λιανοβεργίου 1946 - 1965.

Δημοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου-Αράχου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου - Αράχου (Δημοτικό σχολείο Παλαιοχωρίου)

  • GR EDU076.02
  • Αρχείο
  • 1946-1993

2η παραλαβή: -Βιβλία πράξεων Σχολικής εφορίας, - Βιβλία ταμείου Δημοτικού σχολείου Παλαιοχωρίου, - Βιβλίο χορηγήσεων τροφίμων, - Βιβλίο χρηματικών ενταλμάτων, -Αρχείο σχολικής εφορίας, - Φάκελος διδασκαλίας Δημοτικού σχολείου Λιανοβεργίου, - Φάκελος αιτήσεων Δημοτικού σχολείου Λιανοβεργίου, - Φάκελος αλληλογραφίας Δημοτικού σχολείου Λιανοβεργίου, - Πρωτόκολλο αλληλογραφίας Δημοτικού σχολείου Λιανοβεργίου, - Φάκελος στατιστικών Δημοτικού σχολείου Λιανοβεργίου, Φάκελος οικονομικής διαχείρισης Δημοτικού σχολείου Λιανοβεργίου.

Δημοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου-Αράχου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λουτρού

  • GR EDU056.01
  • Αρχείο
  • 1924-1978

Περιέχει 37 βιβλία χωρισμένα σε επτά ενότητες, ως εξής: α) Μαθητολόγια Σχολικών ετών 1925-25 εώς 1972-73, β) Βιβλία γενικού ελέγχου σχολικών ετών 1926-27 εώς 1972-73, γ) πρωτόκολλα αλληλογραφίας ετών 1939-1969, δ) βιβλία βιβλιοθήκης (1955-1965), ε) βιβλία δαμαλισμού ετών 1938-1978, στ) βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας και συλλόγου Διδασκόντων σχ. ετών 1927-28 ως 1976-77, ζ) βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας και βιβλίο σχολικού συνεταιρισμού ετών 1947-1969.

Δημοτικό Σχολείο Λουτρού (Ημαθία)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νάουσας "Γαλάκεια"

  • GR EDU078.01
  • Αρχείο
  • 1871-1961

Αποτελείται από βιβλία των Δημοτικών Σχολείων: 3ο Δ. Σχ. Νάουσας "Γαλάκεια", 1ο Πλήρες Αρρένων, Ελληνικά Εκπαιδευτήρια, Ελληνική Σχολή Αρρένων, Παρθεναγωγείο Νάουσας. Περιλαμβάνει : α) Γενικούς ελέγχους 1ου Πλήρους Δ.Σχ. Αρρένων 1919-1930, β) Γενικούς Ελέγχους 3ου Δ.Σχ. Νάουσας 1929-1955, γ) Αποτελέσματα εξετάσεων 1871-1896, δ) Βαθμολόγιο 1910-1916, ε) Βιβλία βαθμολογιών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 1886-1915, στ) Μητρώο της Ελληνικής Σχολής αρρένων 1897-1915, ζ) Μαθητολόγια 1882-1959, η) Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής 1916-1960, θ) Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας 1931-1961.

3ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας ''ΓΑΛΑΚΕΙΑ''

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου - Σχοινά

  • GR EDU074.02
  • Αρχείο
  • 1955-2004

Περιλαμβάνει: έγγραφα και βιβλία που αφορούν σε 1) εγκυκλίους Νομαρχίας, Διευθύνσεως και λοιπών αρχών, 2) άδειες, αποσπάσεις, προϋπηρεσίες, 3) εξερχόμενα έγγραφα, 4) στατιστικά δελτία, 5) έσοδα - έξοδα, δημοπρασίες, σχολικές εφορίες, 6) αιτήσεις πολιτών, 7) 6 βιβλία: πρωτόκολλο 1969-1986, βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων 1974-2004, γενικό έλεγχο 1959-1967, βιβλίο δαμαλισμού 1956, μαθητολόγιο δημοσίου νυχτερινού σχολείου 1964-1965, βιβλίο βιβλιοθήκης 1957-1993.

Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου-Σχοινά

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου - Σχοινά

  • GR EDU074.01
  • Αρχείο
  • 1931-1969

Αποτελείται από βιβλία των Δημοτικών Σχολείων Νεοχωρίου - Σχοινά και Νεοχωρίου - Αλεξάνδρειας. Περιλαμβάνει: α) τέσσερεις Γενικού Έλεγχοι και ένα Μαθητολόγιο Δ.Σχ. Σχοινά 1931-1959, β) Μαθητολόγιο, Γενικός έλεγχος και Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής Δ.Σχ. Αλεξάνδρείας 1948-1966, γ) τριάντα τρία (33) βιβλία καταγραμμένα σε κίτρινα δελτία με α/α 1466-1498.

Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου-Σχοινά

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νησίου

  • GR EDU065.01
  • Αρχείο
  • 1930-1960

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) πέντε Γενικούς ελέγχους 1930-1957, β) τρία Μαθητολόγια 1946-1956, γ) Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής 1954-1960.

Δημοτικό Σχολείο Νησίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου - Πρασινάδας

  • GR EDU075.01
  • Αρχείο
  • 1922-1965

Αποτελείται από υλικό προερχόμενο από τα Δημοτικά Σχολεία Τσιανφόρου, Αλαμπόρου, Πρασινάδας και Πλατάνου, χωρισμένο σε έξι θεματικές ενότητες και τοποθετημένο σε τρία κουτιά. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια Δ.Σχ. Τσιναφόρου και Αλαμπόρου 1929-1963, β) Γενικούς ελέγχους Δ.Σχ. Τσιναφόρου και Αλαμπόρου - Πρασινάδας 1929-1954, γ) Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών Δ.Σχ. Μεγάλου Αλαμπόρου1922-1963, δ) Μητρώο Γονέων και Κηδεμόνων Δ.Σχ. Τσιναφόρου 193301945, ε) Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας Δ.Σ. Τσιναφόρου 1953-1963, στ) Βιβλίο πρακτικών, βιβλίο ταμείο και φάκελος Σχολικής Εφορείας Δ.Σχ. Τσιναφόρου - Πλατάνου 1951-1962, ζ) Φάκελλοι αλληλογραφίας (εισερχόμενες εγκύκλιοι επιθεωρητή, αλληλογραφία με λοιπές υπηρεσίες, εξερχόμενα) 1953-1965.

Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου-Πρασινάδας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου - Πρασινάδας

  • GR EDU075.03
  • Αρχείο
  • 1940-1970

Μαθητολόγιο Νυχτερινής Σχολής Πλατάνου 1964-1965, Γενικός έλεγχος Νυχτερινής Σχολής Πλατάνου (1964-1965), Πιστοποιητικό Σπουδών Δ.Σ. Πλατάνου (1964-1967), Βιβλίο δαμαλισμού (1962-1972), Βιβλίο πρακτικών Σχολικής Εφορείας Πλατάνου 1961-1966, Βιβλίο ιστορίας σχολείου, Γενικός έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Τσιναφόρου (1947-1970), Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών Κυδωνίας (1946-1957), Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Κυδωνίας (1946-1957), Γενικός έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Κυδωνίας (1946), Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Μικρού Αλαμπόρου (1940)

Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου-Πρασινάδας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλατέος

  • GR EDU069.01
  • Αρχείο
  • 1940-1973

Περιλαμβάνει: α) πέντε Γενικούς Ελέγχους 1940-1964, β) πέντε Μαθητολόγια 1941-1972, γ) βιβλίο "Εκδιδομένων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων" 1956-1960, δ) Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών 1955-1973, ε) δύο βιβλία πράξεων της Σχολικής Εφορείας 1949-1960.

Δημοτικό Σχολείο Πλατέος

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πολυπλατάνου

  • GR EDU073.01
  • Αρχείο
  • 1924-1966

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1927-1962, β) Γενικούς ελέγχους 1924-1962, γ) βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1952-1966.

Δημοτικό Σχολείο Πολυπλατάνου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Προδρόμου - ΑγίαςΤριάδας

  • GR EDU064.01
  • Αρχείο
  • 1939-1965

Αποτελείται από υλικό παραγόμενο από το Δ.Σχ. Παλ. Προδρόμου, το Δ.Σχ. Αγίας Τριάδας, και τις Νυχτερινές σχολές αυτών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1949-1960, β) Γενικούς ελέγχους 1949-1960, γ) Βιβλίο βιβλιοθήκης 1957-1980, δ) Πρωτόκολλο Νυχτερινής Σχολής 1959-1960, ε) Τίτλοι Σπουδών Νυχτερινής Σχολής Π. Προδρόμου 1939, 1941, 1956, 1959, 1964, στ) Αλληλογραφία Νυχτερινής Σχολής Π. Προδρόμου 1957-1960, ζ) Εκθέσεις Λειτουργίας 1957-1965, η) Στατιστικά στοιχεία 1955-1961, θ) Σχολικός Συνεταιρισμός 1956-1963, ι) Ευρετήριο εισαγωγής Σχολικών βιβλίων ύλης και γραφικής ύλης, ια) Καταστάσεις απόρων μαθητών στους οποίους διανεμήθηκαν δωρεάν σχολικά βιβλία 1962, ιβ) Δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα δημοπρασιών 1950-1961, ιγ) Εγκύκλιοι, Διαταγές και λοιπή αλληλογραφία 1949 - 1965, ιδ) βιβλία σχολικής εφορείας 1949-1967, ιε) καταστάσεις μαθητών που συμμετέχουν στα συσσίτια 1958-1960, προϋπολογισμός - απολογισμός και άλλα οικονομικά στοιχεία 1952-1965.

Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου-Αγίας Τριάδας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ράχης - Τριποτάμου

  • GR EDU066.01
  • Αρχείο
  • 1923-1960

Αποτελείται από υλικό παραγόμενο από τα Δημοτικά Σχολεία Ράχης, Κομνηνίου, Γεωργιανών, Τριποτάμου, Κουμαριάς και Μικρής Σάντας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: α) Βιβλία (δύο γενικοί έλεγχοι και ένα μαθητολόγιο) Δ.Σχ. Ράχης 1929-1953, β) Βιβλία (Βιβλίο γενικού ελέγχου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, δύο βιβλία κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δ.Σχ. Κομνηνίου) Δ.Σχ. Κομνηνίου 1937-1960, γ) Μαθητολόγιο Δ.Σχ. Γεωργιανών 1936-1945, δ) Βιβλία (τρεις γενικοί έλεγχοι, δύο μαθητολόγια, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής) Δ.Σχ. Τριποτάμου 1929-1956, ε) Βιβλία (γενικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής) Δ.Σχ. Κουμαριάς 1929-1952, στ) Βιβλία (τρία μαθητολόγια, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, γενικός έλεγχος) Δ.Σχ. Μικρής Σάντας 1923-1960.

Δημοτικό Σχολείο Τριποτάμου-Ράχης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ριζωμάτων

  • GR EDU077.01
  • Αρχείο
  • 1924-1959

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) Γενικό έλεγχο και μαθητολόγιο 1924-1931, β) μαθητολόγια 1937-1959, γ) βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής 1927-1940.

Δημοτικό Σχολείο Ριζωμάτων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σφηκιάς

  • GR EDU057.01
  • Αρχείο
  • 1946-1977

Περιέχει δώδεκα (12) βιβλία από τα δημοτικά σχολεία Σφηκιάς, Χαράδρας και Πολυδενδρίου ετών 1946-1977, με μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου και βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών.

Δημοτικό Σχολείο Σφηκιάς

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων

  • GR EDU081.01
  • Αρχείο
  • 1925-1996

Περιλαμβάνει : α) 119 βιβλία με α/α 1846-1964, β) Μαθητολόγιο (1929-1948), γ) Γενικός έλεγχος (1946-1956), δ) Βιβλία πράξεων σχολικής εφορίας (1936-1975), ε) Βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων (1968-1971), στ) Βιβλίο πράξεων διευθυντού 1972, ζ) Βιβλίο Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων (1972-1990), η) Βιβλίο ταμείου (1973-1981), θ) Βιβλίο αλληλογραφίας (1970-1992).

Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

Αρχείο Λάππειου Γυμνασίου Νάουσας

  • GR EDU040.02
  • Αρχείο
  • 1915-1943

Περιλαμβάνει 1 ηλεκτρονικό φάκελο με μητρώα μαθητών σε ψηφιακή μορφή, ετών 1915-16 εως 1942-43

Λάππειο Γυμνάσιο Νάουσας

Αρχείο Λάππειου Γυμνασίου Νάουσας

  • GR EDU040.01
  • Αρχείο
  • 1945-1973

Περιέχει: α) Γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων 1945-1972, β) τίτλους σπουδών 1960-1973

Λάππειο Γυμνάσιο Νάουσας

Αρχείο Λάππειου Λυκείου Νάουσας

  • GR EDU041.01
  • Αρχείο
  • 1964-1967

Περιέχει: α) τίτλους σπουδών 1966 - 1967, β) γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων 1964-1967

Λάππειο Λύκειο Νάουσας

Αρχείο Λυκείου Αλεξάνδρειας

  • GR EDU008.01
  • Αρχείο
  • 1964-1980

Περιέχει : αντίγραφα απολυτηρίων (1979-1980) και αντίγραφα γενικού ελέγχου (1964-1979)

Λύκειο Αλεξάνδρειας

Αρχείο Λυκείου Θηλέων Νάουσας

  • GR EDU045.01
  • Αρχείο
  • 1975-1979

Περιέχει: γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων 1975-1979

Λύκειο Θηλέων Νάουσας

Αρχείο Λυκείου Πλατεός

  • GR EDU049.01
  • Αρχείο
  • 1976-1980

Περιέχει: α) γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων (1976-1979), β) φωτοαντίγραφα απολυτηρίων (1979-1980) γ) πρωτόκολλο Λυκείου 1976-1979

Λύκειο Πλατέος

Αρχείο Μικτού Γυμνασίου Βέροιας

  • GR EDU022.01
  • Αρχείο
  • 1939-1962

Περίεχει : α) αντίγραφα Γενικού ελέγχου αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων (1939-1941) από τα : Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βέροιας, Τριτάξιο Αστικό Βέροιας, Γυμνάσιο Νέου Τύπου Βέροιας, Εξατάξιο Γυμνάσιο Βέροιας, β) αντίγραφα γενικού ελέγχου αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων του Μικτού Γυμνασίου από 1945-1961, γ) αντίγραφα πρακτικών, δ) απολυτήρια Γυμνασίου 1959-1962.

Μικτό Γυμνάσιο Βέροιας

Αρχείο Νηπιαγωγείου Αγίας Βαρβάρας

  • GR EDU072.01
  • Αρχείο
  • 1956-1976

Περιλαμβάνει: α) βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας ετών 1956-1960, και β) βιβλίο Ταμείου Νηπιαγωγείου 1953-1975.

Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας

Αρχείο Νηπιαγωγείου Κλειδίου

  • GR EDU083.01
  • Αρχείο
  • 1969-1982

Βιβλίο εποπτικών οργάνων και οπτικοακουστικών μέσων (1970-1976), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1969-1975), βιβλίο πρακτικών (1969-1974), βιβλίο βιβλιοθήκης (1970-1973), αποδεικτικό εισαγωγής (1974), τριπλότυπο εισαγωγής υλικού (1978-1979), χρηματικά εντάλματα (1977-1978), διπλότυπο εισπράξεως (1971), δελτίο εισαγωγής υλικού (1976), εισερχόμενα έγγραφα (1971, 1973-1979, 1982), εξερχόμενα έγγραφα (1970-1977), απολογισμός χρήσεως (1970-1974, 1976-1978).

Νηπιαγωγείο Κλειδίου

Δημοτικό Σχολείο Νεοκάστρου

  • GR EDU079.01
  • Αρχείο
  • 1950-1963

Περιλαμβάνει: α) πρωτόκολλα αλληλογραφίας 1950-1961), β) γενικοί έλεγχοι (1954-1963).

Δημοτικό Σχολείο Νεοκάστρου

Ιδιωτική Συλλογή Μιχάλη Αδαμίδη

  • GR COL038.02
  • Αρχείο
  • 1960-1961

Περιέχει : δεκατρείς (13) ελέγχους προόδου, διαγωγής και φοιτήσεως της Δ' τάξης κατά την Α' τριμηνία του σχολικού έτους 1960-1961 του 9ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

Αδαμίδης, Μιχάλης