Εκπαίδευση - Επιθεωρητές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Εκπαίδευση - Επιθεωρητές

Equivalent terms

Εκπαίδευση - Επιθεωρητές

Σχετικοί όροι

Εκπαίδευση - Επιθεωρητές

44 Αρχειακή περιγραφή results for Εκπαίδευση - Επιθεωρητές

44 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 7
 • Αρχείο
 • 1929-1960

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Bιβλίο Yλικού, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eγκύκλιοι Eπιθεωρητού, Bιβλίο Nοσηρότητας μαθητών, Bιβλίο Δαμαλισμού, Φάκελοι Προϋπολογισμών-Aπολογισμών Σχολικού Tαμείου, Στελέχη Διπλοτύπων Eίσπραξης Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

10ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU110.2
 • Αρχείο
 • 1934-1978

Βιβλία Συνεδριάσεων Προσωπικού (Πρακτικών), Βιβλιοθήκης, Υγιεινής Καταστάσεως, Ταμείου, Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Κινητής Περιουσίας, Περιουσίας Σχολικού Ταμείου, Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλο, Φάκελοι με Δελτία Διδακτηρίου, Στατιστικά Στοιχεία, Εκθέσεις, Εξερχόμενα, Σχολική Εφορεία, Απολογισμό Σχολικού Ταμείου, Οικονομικά – Στατιστικά Στοιχεία, Εγκυλίους Επιθεωρήσεως Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Β΄ Περιφέρειας Μαγνησίας, Καρτέλες με εκπαιδευτικό υλικό, Έντυπο με αρχιτεκτονικό πρόπλασμα & έγχρωμη αναπαράσταση του Παρθενώνα (Εκδοτική Αθηνών 1980), Αφίσα «Ελευθερία ή Θάνατος»

16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU110.3
 • Αρχείο
 • 1918-1980

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα Μαθητών, Πιστοποιητικά Σπουδών, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Εμβολιασμοί, Τίτλοι Σπουδών, Αποδεικτικά Μετεγγραφής, Φάκελοι με Διαταγές Επιθεωρητού, Αναφορές, Εκθέσεις λειτουργίας, χειρόγραφες σημειώσεις, διαιτολόγιο μαθητών κ.λπ.

16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 1ου Γραφείου Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

 • GR GRGSA-ACH ADM006.01
 • Αρχείο
 • 1930-1980 (περ.)

Αρχείο τέως επιθεωρήσεων
Φάκελοι αλληλογραφίας δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων
Ατομικοί φάκελοι δημοδιδασκάλων
Πρωτόκολλα αλληλογραφίας κλπ 3ης - 4ης εκπαιδευτικής περιφέρειας

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, 1ο Γραφείο

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU2.2
 • Αρχείο
 • 1947-1989

Φάκελοι Εγκυκλίων Επιθεωρητού, Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Αλληλογραφίας, Απολογισμών, Προϋπολογισμών, Τίτλων σπουδών.

1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 17
 • Αρχείο
 • 1932-1982

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριών, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλία Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Tίτλοι Eγγραφής Mαθητών, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα - Eξερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι YΠEΠΘ, Eγκύκλιοι Eπιθεωρητού, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bιβλίο Eμβολιασμών, Bιβλία Δαμαλισμού, Aντιφυματικός Eμβολιασμός, Bιβλίο Tαμείου, Bιβλίο Aναλήψεων-Kαταθέσεων, Bιβλίο Eκτελέσεως Προϋπολογισμού, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά Σχολικού Συνεταιρισμού

1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Νευροκοπίου

 • GRGSA-DRA EDU113.01
 • Αρχείο
 • 1940-2015

Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Μητρώα, Πρωτόκολλα, βιβλία υλικού, βιβλίο μεταβολών. βιβλίο διεκπεραιώσεων εμπιστευτικών εγγράφων, αλληλογραφία προσωπικού, βιβλίο εσόδων-εξόδων, βιβλίο εποπτικών μέσων Α' και Β' τάξεων, βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Σχολική Εφορεία, Σχολική Επιτροπή, Βιβλίο Πράξεων Επιθεωρητή, Βιβλίο Πράξεων Δ/ντη.

1ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Νευροκοπίου (Δράμα)

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Μοιρών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 38
 • Αρχείο
 • 1899-1985

Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριών, Aποφάσεις Διευθυντού, Bιβλίο Aδειών Διδασκόντων, Bιβλίο Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Yλικού, Bιβλίο Eποπτικών Oργάνων και Oπτικοακουστικών Mέσων, Tίτλοι Eγγραφής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Eμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα-Eξερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι Έπιθεωρητού, Eρυθρός Σταυρός, Bιβλία Eμβολιασμών, Bιβλία Δαμαλισμού, Bιβλίο Eπιθεωρήσεως Σχολιάτρου, Bιβλία Tαμείου, Προϋπολογισμοί-Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Bιβλίο Aγοράς Eνσήμων, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Bιβλία Tαμείου, Μαθητικά Συσσίτια, Hμερολόγιο, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου, Bιβλίο Πρακτικών Διδασκάλων της Περιφερείας Γόρτυνος

1ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών

Αρχείο 1ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU2.1
 • Αρχείο
 • 1929-1981

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμβολιασμών, Νοσηρότητας, Ιστορίας Σχολείου, Υλικού, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλία και Φάκελοι Εφορείας Μαθητικών Συσσιτίων, Φάκελοι Εγκυκλίων Επιθεωρητού, Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Αλληλογραφίας

1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 1ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Μακρινίτσας

 • GR GRGSA-MAG EDU96
 • Αρχείο
 • 1899-1987

Γενικός Έλεγχος, Μαθητολόγιο, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Παρουσιολόγιο προσωπικού, Πράξεις συλλόγου διδασκόντων, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Ημερολόγιο μαθητικού Συσσιτίου, εμβολιασμοί, απολογισμοί, οικονομικά διάφορα (εντάλματα πληρωμών Σχολικής Εφορείας, Ταμείο Σχολικής Εφορείας, Ταμείο Εφορείας μαθητικού συσσιτίου, Δελτία Εισαγωγής/Εξαγωγής Τροφίμων κλπ.), διδαχθείσα ύλη, αποθήκη, Μητρώο συσσιτούντων μαθητών, εγκύκλιοι και διαταγές Επιθεωρητή, Βιβλιάριο Λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας Της Ελλάδος 1947-1950

1ο Δημοτικό Σχολείο Μακρινίτσας

Αρχείο 26ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου (Αγ. Γεωργίου Ιωλκού)

 • GR GRGSA-MAG EDU49
 • Αρχείο
 • 1932-1983

Βιβλίο Πράξεων Διδασκόντων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι Εγκυκλίων, Διαταγών Επιθεωρητή, Αλληλογραφίας, Εγγράφων Σχολικής Εφορείας, Μαθητικής Εφημερίδας

26ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών

 • GRGSA-SER ADM013.07
 • Αρχείο
 • 1945-1983, 1998 - 2000

Γενικές εκθέσεις επιθεωρητών σχολείων και διδασκάλων Φυλλίδος, ειδικές εκθέσεις, ατομικοί υπηρεσιακοί φάκελοι παλιών εκπαιδευτικών, βιβλία βιβλιοθήκης, επιθεωρητού Φυλλίδος, εκθέσεις λειτουργίας νυκτερινών σχολείων, εγκύκλιοι Υπουργείου Παιδείας.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών, 2ο Γραφείο

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Σιδηροκάστρου

 • GRGSA-SER EDU089.01
 • Αρχείο
 • 1953 - 1996

Εγκύκλιοι ΥΠΕΠΘ (1983-86), Επιθεωρητή (1969-70), μαθητικά συσσίτια, απολογισμοί (1953-1992), βιβλιάρια ταμείου σχολικής Εφορείας.

3ο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου

Αρχείο 4ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

 • GRGSA-SER ADM026.03
 • Αρχείο
 • 1947 - 1982

Μαθητικές κατασκηνώσεις (βιβλία και έγγραφα), εκθέσεις επιθεωρητών, αποφάσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων, οικονομικά στοιχεία σχολείων και νηπιαγωγείων Σιντικής, εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών, 4ο Γραφείο

Αρχείο 4ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

 • GRGSA-SER ADM026.04
 • Αρχείο
 • 1926 - 2011

Μαθητικές κατασκηνώσεις Σιντικής: βιβλία μητρώου θερινής περιόδου, βιβλία υλικού, αποθήκης τροφίμων, συσσιτίου, δυνάμεως συσσιτούντων, 1945-1968, βιβλία και έγγραφα Δημοτικού Σχολείου Πολύβρυσου (εγκαταλελειμμένου μετά τον εμφύλιο), 1924-1946, εκθέσεις επιθεωρητών, 1945-1970, πρωτόκολλα αλληλογραφίας Γραφείου Σιντικής 1945-2011, Νυκτερινά σχολεία Φάκελοι εγκυκλίων διαταγών Υπουργείου Παιδείας, 1968-1974, Δελτία απογραφής διδακτηρίων -δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, 1958-2009. Ιστορικά στοιχεία σχολείων, 1953-1966, μητρώα διδακτηρίων (1945).

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών, 4ο Γραφείο

Αρχείο 5ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 16.1, 16.2
 • Αρχείο
 • 1926-1978

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Eπιθεωρήσεων, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλία Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Σχολικός Kλήρος, Διδακτιριακά, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Eξερχομένων Eγγράφων, Eισερχόμενα Eμπιστευτικά Eπιθεωρήσεως, Bιβλίο Δαμαλισμού, Bιβλία Tαμείου, Bιβλίο Kαταθέσεων και Aναλήψεων, Φάκελος Aπολογισμών Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά - Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας - Eισερχόμενα Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά - Bιβλία Tαμείου Συμβουλίου Mαθητικής Kοινότητας, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, Πρακτικά Eφορείας Mαθητικών Συσσιτίων, Mητρώα Συσσιτούντων Mαθητών, Bιβλία Aποθήκης Tροφίμων Mαθητικών Συσσιτίων, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Tαμείου Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 9ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 10
 • Αρχείο
 • 1925-1983

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Διδακτιριακά, Tίτλοι Eγγραφής, Tίτλοι Σπουδών, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα Έγγραφα, Eξερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι Eπιθεωρητού, Αιτήσεις Πολιτών, Φάκελος Eρυθρού Σταυρού, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bεβαιώσεις Eμβολιασμού, Bιβλίο Δαμαλισμού, Kαταστάσεις Δαμαλισθέντων, Bιβλία Tαμείου, Φάκελοι Προϋπολογισμών-Aπολογισμών, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Aντίγραφα Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Φάκελος Kυπρίων Mαθητών, Bαθμολογικές Kαταστάσεις, Bεβαιώσεις Aπόρων Mαθητών, Mισθολόγια, Bιβλία Aγοράς Eνσήμων, Μαθητικά Συσσίτια, Λεύκωμα Φωτογραφιών

9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο Β΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νομού Ηρακλείου της Γενικής Επιθεώρησης Μέσης Εκπαίδευσης (ΓΕΜΕ)

 • GR GRGSA-IRA EDU. 98
 • Αρχείο
 • 1962-1983

Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλα Εμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Mισθολόγιο Ι.Κ.Α., Βιβλίο Αγοράς Ενσήμων Επιθεώρησης Μ. Ε., Bιβλίο Eπίπλων –Oργάνων-Σκευών, Bιβλίο Xορήγησης Eποπτικών Mέσων και Bιβλίων της Β΄ Γ.Ε.Μ.Ε., Oνομαστική Kατάσταση Yποψηφίων Διδασκαλικού και Nηπιαγωγικού Kύκλου (ΚΘ΄ Εκ.Π.), Bιβλίο Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Eκθέσεων Yπηρεσιακής Iκανότητας, Mητρώου Bιβλιαρίων Nοσηλείας, Bιβλίο Πρακτικών Tοπικής Eπιτροπής Διενέργειας εξετάσεων, Bιβλία Πράξεων Πανελληνίων Eξετάσεων Λυκείων, Bιβλίο Πράξεων Aναβαθμολογήσεων (ΚΘ΄ Εκ.Π.), Bιβλίο Πράξεων Eπιτροπής Yγειονομικών Eξετάσεων και Πρακτικών Δοκιμασιών, Bιβλία Πράξεων A.Π.Y.Σ.M.E., Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας A.Π.Y.Σ.M.E., Bιβλίο Πράξεων Γενικού Eπιθεωρητού, Bιβλίο Eπιθεωρούμενων Φιλολόγων Nομού Λασιθίου, Mητρώο Δημοσίων και Iδιωτικών Σχολείων, Bιβλίο Yλικού Γραφείων Γ.E.M.E., Διδακτιριακά, Βιβλίο Πράξεων Α.Π.Ε.Λ.Ε., Βιβλίο Πράξεων Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 5, του Ν. 4379/1964, Βιβλίο Πρακτικών Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής Σχολών Λογιστών Νομού Ηρακλείου

Γενική Επιθεώρηση Μέσης Εκπαίδευσης, Β΄ Εκπαιδευτική Περιφέρεια Νομού Ηρακλείου

Αρχείο Γενικής Επιθεωρήσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως Δ΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας

 • GR GRGSA-MAG ADM23
 • Αρχείο
 • 1916-1968

Βιβλία:
Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Εμπιστευτικό, Βιβλίο Πράξεων Γενικού Επιθεωρητού, Βιβλίο Πράξεων Εποπτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Πράξεων Εξεταστικής Επιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων, Καθολικό Πληρωμών Ταμείου Ανεγέρσεως Διδακτηρίων Δήμου Παγασών, Βιβλίο Πρακτικών Κρίσεως Νομιμοφροσύνης Υπ/φίων Εισιτηρ. Εξετάσεων Ανωτέρων, Ανωτάτων Σχ., Βιβλίο Πράξεων Επιτρ. Κατατακτηρίων και Απολυτηρίων Εξετάσεων,

Γενική Επιθεώρηση Μέσης Εκπαιδεύσεως, Δ΄ Εκπαιδευτική Περιφέρεια

Αρχείο Γεωργίου Γκουρομίχου

 • GRGSA-SER COL010.04
 • Αρχείο
 • 1923, 1938 - 1942

Έρανος στην κατοχική περίοδο της πείνας στο χωριό Αχινός Σερρών, υπηρεσιακή αλληλογραφία.

Γκουρομίχος, Γεώργιος

Αρχείο Γεωργίου Γκουρομίχου

 • GRGSA-SER COL010.01
 • Αρχείο
 • 1936 - 1943

Υπηρεσιακές εκθέσεις, ωρολόγια προγράμματα, στατιστικά στοιχεία υγιεινής κατάστασης μαθητών της επαρχίας Βισαλτίας.

Γκουρομίχος, Γεώργιος

Αρχείο Γεωργίου Γκουρομίχου

 • GRGSA-SER COL010.03
 • Αρχείο
 • 1938 - 1940

Πρακτικά δύο τοπικών εκπαιδευτικών συνεδρίων, χειρόγραφα (16 σελ.) και δακτυλόγραφα (6 σσ.) (χρον.: 1938) και αναφορά για την κατάσταση των Δημοτικών σχολείων της Βισαλτίας (11σελ., δακτ.,χρον.1940).

Γκουρομίχος, Γεώργιος

Αρχείο Γεωργίου Γκουρομίχου

 • GRGSA-SER COL010.02
 • Αρχείο
 • 1944

Τρισέλιδη κατάσταση δασκάλων (141 ονόματα) της Βισαλτίας Σερρών και των σχολείων στα οποία υπηρετούσαν.

Γκουρομίχος, Γεώργιος

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Μουλίων

 • GR GRGSA-IRA EDU. 204
 • Αρχείο
 • 1914-2011

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Μητρώο Τάξεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Μητρώου Προσωπικού, Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού, Βιβλίο Επιθεωρούμενων Δασκάλων, Βιβλίο Σχολικού Συμβουλίου, Βιβλίο Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλία Ύλης, Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδρίων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Προϋπολογισμοί, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Σχολική Επιτροπή Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλία Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου, Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού, Βιβλίο Αγοράς Ενσήμων, Βιβλίο Εμβολιασμών, Βιβλίο Δαμαλισμού, Βιβλία Υλικού, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Ταμείου Χοροεσπερίδας

Δημοτικό Σχολείο Άνω Μουλίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγ. Βαρβάρας

 • GR GRGSA-IRA EDU. 34
 • Αρχείο
 • 1899-1989

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Eπιθεωρήσεων, Bιβλίο Bιβλιοθήκης, Bιβλία Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Bιβλία Πρωτοκόλλων Παραδόσεως-Παραλαβής, Δδακτιριακά, Eκθέσεις Λειτουργίας του Σχολείου, Tίτλοι Eγγραφής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Διεκπεραιώσεως Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι, Διαφωτιστικό υλικό, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bιβλία Eμβολιασμών, Bιβλίο Δαμαλισμού, Bιβλίο Eπιθεωρήσεως Σχολιάτρου, Προϋπολογισμοί Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Στελέχη Xρηματικών Eνταλμάτων Πληρωμής, Στελέχη Tριπλοτύπων Δελτίων Eισαγωγής Yλικού, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Έσοδα-Έξοδα Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά Σχολικού Συνεταιρισμού Hμερησίου και Nυκτερινού Δημ, Σχολείου Aγ, Bαρβάρας, Bιβλίο Bιβλιοθήκης Σχολικού Συνεταιρισμού, Bιβλίο Tαμείου Σχολικού Συνεταιρισμού, Bιβλίο Tαμείου Σχολικού Aγροκηπίου, Μαθητικά Συσσίτια, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Kέντρου Eπιμόρφωσης Aγ. Bαρβάρας, Bιβλίο Δράσεως Kέντρου Eπιμόρφωσης Aγ.Bαρβάρας, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας (Ηράκλειο)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγ. Δέκα

 • GR GRGSA-IRA EDU. 173
 • Αρχείο
 • 1899-1986

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλία πράξεων συλλόγου, Βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων, Βιβλίο πράξεων διευθυντού, Βιβλίο αναρρωτικών αδειών, Βιβλία επιθεωρήσεως, Βιβλίο παιδαγωγικής βιβλιοθήκης, Βιβλίο υλικού, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο εμπιστευτικής αλληλογραφίας, Βιβλίο διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, Βιβλίο δαμαλισμού, Βιβλία εμβολιασμού, Βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, Βιβλίο ταμείου, Βιβλίο εσόδων και εξόδων, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλίο ύλης, Αλληλογραφία, Διαφωτιστικό υλικό, Ημερολόγιο, προϋπολογισμοί -απολογισμοί, εκλογικά, Τίτλοι σπουδών και εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Αγίων Δέκα

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βενεράτου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 177
 • Αρχείο
 • 1917-1997

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Αδειών, Βιβλία παρουσίας προσωπικού, Βιβλίο Επιθεωρήσεως, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Περιουσίας, Βιβλία Πράξεων Σχ. Εφορείας , Βιβλία Ταμείου, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο σχολικής ζωής, Πρακτικά Μαθητικών Κοινοτήτων, Βιβλία Ύλης, Βιβλία Τάξεων, Μαθητικά συσσίτια, Προϋπολογισμοί- Απολογισμοί, Εισερχόμενα- Εξερχόμενα, Εγκύκλιοι, Νομοθεσία Εκπαίδευσης, Διδακτιριακά, Τίτλοι εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Βενεράτου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κρασίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 96.1, 96.2, 96.3
 • Αρχείο
 • 1879-1985

Mαθητολόγια, Κατάλογος Προσκλήσεως, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων προσωπικού και αποφάσεων, Βιβλίο Ιστορίας Σχολείου, Βιβλία Ύλης, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, Βιβλίο Γονέων και Κηδεμόνων, Βιβλίο Τελετών, Βιβλίο Εκδρομών, Βιβλίο λοιμωδών νόσων, Βιβλία Δαμαλισμού, Βιβλίο Εμβολιασμού, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Μητρώου προσωπικού, Βιβλίο υπηρεσιακών ικανοτήτων διδακτικού προσωπικού, Βιβλίο παρουσίας προσωπικού, Βιβλία αδειών, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Μαθητικά Συσσίτια, Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί, Βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας, Μισθώματα, Διδακτιριακά, Εποπτικό και αθλητικό υλικό, Βιβλία Επιθεωρήσεων, Φάκελος διαφωτίσεως, Φάκελος εφημερίδας "Διδασκαλικού Βήματος" , Αιτήσεις-αναφορές πολιτών, Φάκελος Εφημερίδων της κυβερνήσεως, Εγκύκλιοι Επιθεωρήσεως, Εισερχόμενα Εμπιστευτικά, κατασκηνώσεις, Εκλογικά, Δελτία Ελέγχου μαθητών, Δικαιολογητικά & Τίτλοι εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Κρασίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεταξοχωρίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 152
 • Αρχείο
 • 1930-2000

Μαθητολόγια, Μητρώο Μαθητών, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι Έλεγχοι, Βιβλίο Πρακτικών, Βιβλίο Αποφάσεων Προσωπικού, Βιβλίο Επιθεωρήσεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Επιδόσεως Αλληλογραφίας, Βιβλία Διδαχθείσης Ύλης, Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού, Βιβλία Ακινήτου-Κινητής Περιουσίας, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Δελτία Εισαγωγής Υλικού, Βιβλίο Υλικού, Ημερολόγιο, Βιβλία Δαμαλισμού, Πρακτικά Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου, Πρακτικά Σχολικής Επιτροπής, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Φάκελος Εθνικής Διαφωτίσεως, Φάκελος Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, Διδακτιριακά, Μαθητές, Τίτλοι Εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Μεταξοχωρίου (Ηρακλείου Κρήτης)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παιδόπολης "Αγία Σοφία" Αγριάς Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU147
 • Αρχείο
 • 1948-1999

Εισερχόμενα, Σχολική Εφορεία, Ενδεικτικά Δημοτικού Σχολείου, Τίτλοι Εγγραφής, Πιστοποιητικά-Βεβαιώσεις Εγκεκριμένων Πράξεων (Χρήσις) , Λειτουργία - Σχολικό Πρόγραμμα, Ενδεικτικά - Μετεγγραφές - Τίτλοι Σπουδών, Πίνακας γενικών αποτελεσμάτων, Αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών σπουδής, Συνοπτική έκθεση λειτουργίας, Αποδεικτικά μετεγγραφής μαθητών, Πιστοποιητικά, Εγκύκλιοι επιθεωρητού, Βιβλία Συνεδριάσεως προσωπικού, Παρουσίας προσωπικού, Διδαχθείσας Ύλης, Πρωρόκολλο Αλληλογραφίας, Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα, Απουσιολόγια

Παιδόπολη Αγριάς Βόλου «Αγία Σοφία», Δημοτικό Σχολείο

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτερόβαθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM24.5
 • Αρχείο
 • 1932-1996

Φάκελοι:
Απολυτήρια Δημοτικών Σχολείων Βόλου (1ου – 11ου, 13ου - 14ου, 18ου, 20ου), Απολυτήρια Δημοτικών Σχολείων εντός και εκτός Ν. Μαγνησίας, Εκθέσεις Πεπραγμένων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, Βεβαιώσεις Νομιμοφροσύνης για την συμμετοχή στις Εισαγωγικές Εξετάσεις, Δελτία Κινήσεως Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων, Μελέτη Χωροταξικής Κατανομής Διδακτηρίων Βόλου, Ατομικός φάκελος καθηγήτριας φιλολόγου «Καρδουλάκη Κυριακής», Απολυτήρια – Ενδεικτικά – Αποδεικτικά Μετεγγραφής – Διαβιβαστικά ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός Μαγνησίας, Φροντιστήριο Αγγλικών Ιωάννης Βοσινάκης – έγγραφα, Φιλοξενία Γυμνασιοπαίδων Δυτικής Γερμανίας, Πρακτικά απολυτηρίων εξετάσεων Σεπτεμβρίου, Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, Αιτήσεις Εκπαιδευτικών για εγγραφή στην Επετηρίδα, Διοριστήρια (έγγραφα απολύσεως προσωρινών καθηγητών στα Δημόσια Γυμνασιακά Παραρτήματα)

Βιβλία:
Κατάλογος προσωπικού Δ΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, Πράξεων (Τοπική Επιτροπή Διεξαγωγής Εξετάσεων Ακαδ. Απολυτηρίου), Εκθέσεις Επιθεωρήσεως, Πράξεων εισιτηρίων εξετάσεων Λυκείων, Πράξεων εισιτηρίων εξετάσεων Λυκείων, Επιθεωρούμενων Γυμνασιαρχών και καθηγητών Γυμνασίων, Παρουσίασης Μελών Π.Σ.Τ.Ε.Ε. ν. Μαγνησίας, Διακίνηση γραπτών – εξεταστικών κέντρων, (Ευρετήριο) Υπηρεσιακή κατάσταση εκπαιδευτικού και διοικητικού βοηθητικού προσωπικού Δ/νσης Β΄ Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 18
 • Αρχείο
 • 1912-2002

Βιβλία: Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Ν.Υ.Σ.Δ.Ε., Ε.Σ.Σ.Ε., Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας Εκπαιδευτικών, Βιβλίο Τριετιών και Πολυετιών, Βιβλίο Αποφάσεων Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, Βιβλίο Διεκπεραιώσεως Αλληλογραφίας, Βιβλίο Σχολικών Απολογισμών, Πρακτικά Ε.Σ.Σ.Ε., Π.Υ.Σ.Σ.Ε., Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Υ.Σ.Σ.Ε., Ν.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Υ.Σ.Δ.Ε., Πρακτικά Εκλογής Αιρετών Μελών Εκπ/κού Συμβουλίου, Πρακτικά Καταλληλότητας Ιδιωτικών Σχολείων, Θέματα Επιθεωρητών, Μητρώα και Ευρετήρια Μητρώου εκπαιδευτικών, Βιβλία Ποιότητας Διδασκάλων-Προσωπικού, Ευρετήριο Διδασκάλων και Σχολείων, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλίο Ποινών, Μισθολογικά Μητρώα, Ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών, μαθητικά συσσίτια, μαθητικές κατασκηνώσεις, Βιβλίο Διδακτηρίων, Βιβλίο Διδακτηριακής Κατάστασης, Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων Σχολ. Ταμείων, Σχολικοί Έφοροι. Φάκελοι: Θέματα Προϊσταμένων Διευθυντών και προσωπικού, Εκθέσεις Πεπραγμένων, Στοιχεία Υπηρεσιακών Εκθέσεων Δασκάλων, Εκθέσεις λειτουργίας Κέντρου Επιμορφώσεως, Εξοπλισμός - Εποπτικά Μέσα - Εκπαιδευτική Τηλεόραση, Λαϊκή Επιμόρφωση - Αλφαβητισμός, Θεάματα, Οικονομικά, θέματα μαθητών, φάκελοι Σχολείων, Άδειες Ιδιωτικών Σχολείων, Προγράμματα, Ίδρυση/ Οργανικότητα Σχολείων, Ολοήμερα σχολεία, Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Εγκύκλιοι-Διαταγές, Αλληλογραφία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου - 4ο γραφείο

 • GR GRGSA-IRA ADM. 26, 26.1
 • Αρχείο
 • 1945-2011

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικά Μητρώα, Βιβλία Πράξεων Επιθεωρητού, Μητρώο Διδακτηρίων, Μητρώα Προσωπικού, Εισηγήσεις Προϊσταμένου, Πίνακες Εγγραφέντων Μαθητών ανά Σχολείο, Πίνακας Απογραφής Εκπαιδευτικών, Απογραφικές Καταστάσεις Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων, Μαθητές, Θέματα Προσωπικού, Ατομικοί Φάκελοι Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Δημοσιεύσεις Συνταξιοδοτήσεων, Μισθώματα, Εξοπλισμός Σχολείων, Φάκελοι Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, 4ο Γραφείο

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών

 • GRGSA-SER ADM039.05
 • Αρχείο
 • 1932 - 1981

Πρωτόκολλα κοινής αλληλογραφίας (1945-1951), μισθολογικά μητρώα εκπαιδευτικών (1947-1949), βιβλία ποιότητος εκπαιδευτικών (1932-1976), εκθέσεις επιθεωρήσεως σχολείων και προσωπικού Α΄, Β΄, Γ΄ εκπαιδευτικής περιφέρειας Σερρών, περιφερειών Βισαλτίας, Σιντικής και Φυλλίδος (1945-1981), βιβλία πράξεων επιθεωρητή (1953-1965), ετήσιες γενικές εκθέσεις επιθεωρητών (1961-1970), φάκελος Επιτροπής Νομιμοφροσύνης (1947-1951), βιβλία συσσιτούντων μαθητικών εξοχών Χρυσοπηγής (1962).

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πατρών

 • GR GRGSA-ACH ADM014.01
 • Αρχείο
 • 1930-1980 (περ.)

Ατομικοί υπηρεσιακοί φάκελοι, φάκελοι ιδιωτικών σχολείων, φάκελοι νυκτερινών δημοτικών σχολείων, φάκελοι δημοτικών σχολείων, πρακτικά συμβουλίων, εκθέσεις επιθεωρητών διαφόρων νομών.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Αρχείο Διθέσιου Δημοτικού Σχολείου Μικροθηβών

 • GR GRGSA-MAG EDU134
 • Αρχείο
 • 1929-2004

Φάκελος Διευθυντού: Διαταγές, υποδείγματα, Στοιχεία Δημοπρασίας και Δικαστηρίου, Εγκύκλιοι - Διαταγές Επιθεωρητού, Εγκύκλιοι Συλλόγου, Σχολικόν Ταμείον Μικροθηβών – Απολογισμός, Απολογισμοί Διάφοροι, Αποδείξεις - Τιμολόγια - Αντίγραφα βιβλιαρίων καταθέσεως, Στοιχεία Διδακτηρίου, Προαύλιου και Σχολικού Κήπου,
Φάκελος Αρχείου Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου
Φύλλα Ελέγχων Μαθητών Τάξεων, Ημερήσιος Έλεγχος, Δελτία Ατομικότητας Μαθητών Τάξεων, Ενδεικτικά και Πιστοποιητικά Εγγραφής,Τίτλοι Εγγραφής, Πιστοποιητικά, Αποδεικτικά, Σχολικός Συνεταιρισμός (Αποδείξεις, Αιτήσεις, Ερωτηματολόγια, Αποφάσεις), Αρχείο Εφημερίδας "Μαθητική Φωνή", Διαταγαί Νομαρχίας, Διαταγαί Ανωτέρων Αρχών (Υπουργείο), Εγκύκλιοι - Διαταγαί Επιθεωρητού, Εξερχόμενα Έγγραφα, Εισερχόμενα Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Περιουσίας Δημοτικού Σχολείου Μικροθηβών, Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, Διδαχθείσα Ύλη, Οικονομικά Στοιχεία, Σφραγίδες, Φωτογραφίες

Δημοτικό Σχολείο Μικροθηβών

Αρχείο Επιθεωρητή Στoιχειωδούς Εκπαίδευσης Γεώργιου Γκουρομίxου

 • EDU005
 • Αρχείο
 • 1917 - 1946

Έγγραφα εκπαιδευτικού περιεχομένου που αφορούν τις περιοχές Σερβίων, Θεσπρωτίας, Κοζάνης από το αρχείο του επιθεωρητή Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Γεωργίου Γκουρομίχου.

Γκουρομίχος, Γεώργιος

Αρχείο Επιθεωρητή Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Κωνσταντίνου Μπέντα

 • EDU013
 • Αρχείο
 • 1937- 1957

Ατομικά έγγραφα του επιθεωρητή στοιχειώδους εκπαίδευσης Κωνσταντίνου Μπέντα. 12 Πράξεις Ε.Σ.Σ.Ε. Νομού Καστοριάς 1951, έγγραφα υπηρεσιακών μεταβολών, επιστολή μετάθεσης προς Θεσσαλονίκη, αποδοχές και οδοιπορικά, υπόθεσεις Κατίνας Αλεξιάδου και Παναγιώτου Αλευρομαγείρου, βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Γιαννιτσών.

Κωνσταντίνος Μπέντας, Επιθεωρητής Στοιχειωδούς Εκπαίδευσης

Αρχείο Επιθεώρησης Δημοτικής Εκπαίδευσης Α΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας (Βόλου)

 • GR GRGSA-MAG ADM26
 • Αρχείο
 • 1955-1979

Φάκελοι:
Φάκελοι Υπηρεσίας (Προσκλήσεις – Εκδηλώσεις, Ειδική Αγωγή, Μεταθέσεις, Εορταί – Εκδηλώσεις, Ανάληψη υπηρεσίας, Αναρρωτικές Άδειες, Κανονικές Αδειες, Πιστοποιητικά-Βεβαιώσεις κλπ), Κενές θέσεις σχολείων, Αποδεικτικά απεργίας.

Επιθεώρηση Δημοτικής Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Α΄ Εκπαιδευτική Περιφέρεια Βόλου

Αρχείο Επιθεώρησης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM059.01
 • Αρχείο
 • 1971 - 1985

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πράξεων ΠΣΕΕ (1973-1981), βιβλία Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΠΣΕΕ (1976-1977), βιβλία Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ΠΣΕΕ (1975-1977), 5 βιβλία μητρώου και ποιότητας προσωπικού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1972-1979), βιβλία επιδόσεως επιστολών και διεκπεραιώσεως (1971-1981) και αλληλογραφία (1979-1985).

Επιθεώρηση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου - Λυκείου Σητείας Α. Λαγουδάκη

 • GR GRGSA-IRA EDU. 138
 • Αρχείο
 • 1958-1997

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικοί Έλεγχοι, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλίο Εισαγωγικών Εξετάσεων, Bιβλία Ανεξεταστέων και Κατακτηρίων Εξετάσεων, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Μητρώο Καθηγητών, Bιβλίο Επιθεωρήσεως Καθ/των, Ημερολόγιο, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Εμπιστευτικής Αλληλογραφίας, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Άδεια Ιδρύσεως και Λειτουργίας, Ιδιοκτήτης, Διεύθυνση, Λυκειάρχης, Διδακτικό Προσωπικό, Δελτία Ποιότητος Καθηγητών, Πίνακες και Πράξεις Απολύσεως Καθηγητών, Δελτία Κίνησης Προσωπικού, Μισθοδοτικές Καταστάσεις Προσωπικού, Ατομικοί Φάκελοι Καθηγητών, Πειθαρχικά Καθηγητών, Μαθητές, Τίτλοι Εγγραφής, Εισερχόμενα- Εξερχόμενα

Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο Σητείας Α. Λαγουδάκη

Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Άλλης Μεριάς

 • GR GRGSA-MAG EDU35
 • Αρχείο
 • 1925-1968

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμβολιασμών, Υγιεινής, Νοσηρότητας, Ιστορίας Σχολείου, Υλικού, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Φάκελοι Εγκυκλίων Επιθεωρητού, Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Αλληλογραφίας, Απολογισμών, Τίτλων Σπουδών και Εγγραφής

Μικτό Δημοτικό Σχολείο Άλλης Μεριάς

Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βλασίου

 • GR GRGSA-MAG EDU53.1
 • Αρχείο
 • 1909-1979

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Παρουσίας Προσωπικού, Επιθεωρήσεων, Διδαχθείσης Ύλης, Ατομικότητος μαθητών, Υγιεινής καταστάσεως μαθητών, Δαμαλισμού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Υλικού, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Φάκελοι σχολείου (Τίτλοι Εγγραφής, Απολογισμοί, Αλληλογραφία)

Μικτό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βλασίου