Εκπαίδευση - Εξετάσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Εκπαίδευση - Εξετάσεις

Equivalent terms

Εκπαίδευση - Εξετάσεις

Σχετικοί όροι

Εκπαίδευση - Εξετάσεις

39 Αρχειακή περιγραφή results for Εκπαίδευση - Εξετάσεις

39 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο 1ου Γυμνάσιου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU012.01
 • Αρχείο
 • 1975-1999

Βιβλίο διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, αλληλογραφίας επί αποδείξει, εμπιστευτική αλληλογραφία- ημερολόγιο σχολείου - ποινολόγιο - πρωτόκολλο δικαιολόγησης απουσιών - μαθητολόγιο - βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών - βιβλίο πράξεων συλλόγου - βιβλίο σχολικής επιτροπής - βοηθητικό ειδικού ελέγχου - πρωτόκολλο αλληλογραφίας - βιβλία διδασκόμενης ύλης - βιβλία φοιτήσεως - φάκελος εξετάσεων (θέματα) - φάκελος εσόδων/εξόδων - φάκελος προγραμματισμού διδασκαλίας - φάκελος εξωδιδακτικής εκδηλ. - τίτλοι σπουδών φακ. 21 - βιβλίο εργασιών - βιβλίο κατατακτήριων εξετάσεων

1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αγχιάλου ("Ευγένειο")

 • GR GRGSA-MAG EDU143.2
 • Αρχείο
 • 1937-1997

Καταστάσεις Κοινότητας Ν. Αγχιάλου, Μαθητικού συσσιτίου, Δελτία εξαγωγής τροφίμων Δικαιολογητικά διανομής τροφίμων - Μαθητικά συσσίτια και καταστάσεις συσσιτούντων μαθητών, Αποδεικτικά μετεγγραφής, Πιστοποιητικά, Πρακτικά Διάφορα, Στατιστικά Στοιχεία, Εξωσχολικές Δραστηριότητες, Γραπτά Προαγωγικών και Απολυτηρίων Εξετάσεων

Ευγένειο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αγχιάλου

Αρχείο 1ου Λυκείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU017.01
 • Αρχείο
 • 1977-1997 (1980-1990)

Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτοκόλλου, γραπτών δοκιμίων, θεμάτων εξετάσεων.

1ο Λύκειο Κομοτηνής

Αρχείο 2ου Γραφείου Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM50
 • Αρχείο
 • 1973-2010

Φάκελοι: της Υπηρεσίας, Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Ετήσιες Απογραφές Σχολείων, Δυσλεκτικοί, Επιμόρφωση – Μετεκπαίδευση, έγγραφα σχολείων, ιδιωτική εκπαίδευση, προγράμματα κινητικότητας, συμβάσεις καθαριστριών σχολείου, καταλήψεις, Αγωγή Υγείας, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Βαθμολογία εξετάσεων, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Ευέλικτη Ζώνη.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας, 2ο Γραφείο

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU115
 • Αρχείο
 • 1979-1997

Βιβλία αγοράς ενσήμων ΙΚΑ, Φάκελοι Εισερχόμενα Διάφορα, εξερχόμενα, Εισιτήριες Εξετάσεις Λυκείου, Φάκελοι Σχολείου

2ο Γυμνάσιο Βόλου

Αρχείο 2ου Λυκείου Αλεξάνδρειας

 • GR EDU009.01
 • Αρχείο
 • 1986

Περιέχει : ένα φάκελο με μηχανογραφικές (εξε) καταστάσεις και αυτοκόλλητα του 4ου εξεταστικού κέντρου Αλεξάνδρειας καθώς και αρχείο θεμάτων 1986

2ο Λύκειο Αλεξάνδρειας

Αρχείο 34ου Γυμνασίου Αθηνών

 • Αρχείο
 • 1991 - 1997

Φάκελοι με γραπτά δοκίμια προαγωγικών εξετάσεων του 34ου Γυμνασίου Αθηνών.

34ο Γυμνάσιο Αθηνών

Αρχείο 34ου Γυμνασίου Αθηνών

 • GRGSA-CA- EDU006.02
 • Αρχείο
 • 1997-1998

Φάκελοι με γραπτά δοκίμια προαγωγικών εξετάσεων του 34ου Γυμνασίου Αθηνών.

34ο Γυμνάσιο Αθηνών

Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU011.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1998

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων προσωπικού, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων, βιβλίο πράξεων σχολικών εφοριών, βιβλίο υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, φάκελος κατατακτήριων εξετάσεων, φάκελος εσόδων/εξόδων, απολογισμός σχολικού έτους 1973.

4ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής

Αρχείο Β΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νομού Ηρακλείου της Γενικής Επιθεώρησης Μέσης Εκπαίδευσης (ΓΕΜΕ)

 • GR GRGSA-IRA EDU. 98
 • Αρχείο
 • 1962-1983

Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλα Εμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Mισθολόγιο Ι.Κ.Α., Βιβλίο Αγοράς Ενσήμων Επιθεώρησης Μ. Ε., Bιβλίο Eπίπλων –Oργάνων-Σκευών, Bιβλίο Xορήγησης Eποπτικών Mέσων και Bιβλίων της Β΄ Γ.Ε.Μ.Ε., Oνομαστική Kατάσταση Yποψηφίων Διδασκαλικού και Nηπιαγωγικού Kύκλου (ΚΘ΄ Εκ.Π.), Bιβλίο Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Eκθέσεων Yπηρεσιακής Iκανότητας, Mητρώου Bιβλιαρίων Nοσηλείας, Bιβλίο Πρακτικών Tοπικής Eπιτροπής Διενέργειας εξετάσεων, Bιβλία Πράξεων Πανελληνίων Eξετάσεων Λυκείων, Bιβλίο Πράξεων Aναβαθμολογήσεων (ΚΘ΄ Εκ.Π.), Bιβλίο Πράξεων Eπιτροπής Yγειονομικών Eξετάσεων και Πρακτικών Δοκιμασιών, Bιβλία Πράξεων A.Π.Y.Σ.M.E., Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας A.Π.Y.Σ.M.E., Bιβλίο Πράξεων Γενικού Eπιθεωρητού, Bιβλίο Eπιθεωρούμενων Φιλολόγων Nομού Λασιθίου, Mητρώο Δημοσίων και Iδιωτικών Σχολείων, Bιβλίο Yλικού Γραφείων Γ.E.M.E., Διδακτιριακά, Βιβλίο Πράξεων Α.Π.Ε.Λ.Ε., Βιβλίο Πράξεων Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 5, του Ν. 4379/1964, Βιβλίο Πρακτικών Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής Σχολών Λογιστών Νομού Ηρακλείου

Γενική Επιθεώρηση Μέσης Εκπαίδευσης, Β΄ Εκπαιδευτική Περιφέρεια Νομού Ηρακλείου

Αρχείο Γενικής Επιθεωρήσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως Δ΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας

 • GR GRGSA-MAG ADM23
 • Αρχείο
 • 1916-1968

Βιβλία:
Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Εμπιστευτικό, Βιβλίο Πράξεων Γενικού Επιθεωρητού, Βιβλίο Πράξεων Εποπτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Πράξεων Εξεταστικής Επιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων, Καθολικό Πληρωμών Ταμείου Ανεγέρσεως Διδακτηρίων Δήμου Παγασών, Βιβλίο Πρακτικών Κρίσεως Νομιμοφροσύνης Υπ/φίων Εισιτηρ. Εξετάσεων Ανωτέρων, Ανωτάτων Σχ., Βιβλίο Πράξεων Επιτρ. Κατατακτηρίων και Απολυτηρίων Εξετάσεων,

Γενική Επιθεώρηση Μέσης Εκπαιδεύσεως, Δ΄ Εκπαιδευτική Περιφέρεια

Αρχείο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM52
 • Αρχείο
 • 1950-2008

Φάκελοι: της Υπηρεσίας, Γενικές Εξετάσεις και Εξετάσεις Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. - (Επιτηρητές- επιτροπές-ΕΚ), Καταστάσεις επιτυχόντων – αποτυχόντων, Ιδιωτικές Σχολές, εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, μαθητικοί διαγωνισμοί, Ίδρυση – Οργάνωση – Λειτουργία, Καταλήψεις.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας, Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αρχείο Γυμνασίου Αγριάς

 • GR GRGSA-MAG EDU41.1
 • Αρχείο
 • 1976-1989

Φάκελοι αντιγράφων Εξερχόμενης Αλληλογραφίας, υποψηφίων εισιτηρίων εξετάσεων, Μαθητικών Κοινοτήτων, διαταγών μεταθέσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, ΟΛΜΕ-ΕΛΜΕ

Γυμνάσιο Αγριάς

Αρχείο Δημοσίας Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU92
 • Αρχείο
 • 1970-1992

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικοί Έλεγχοι, Βοηθητικά βιβλία Ειδικών Ελέγχων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία επανεξεταστέων, Ημερολόγιο, Αναλυτικό Πρόγραμμα, Φάκελοι απολυθέντων, Φάκελοι απορριφθέντων/μη εγγραφέντων, Αιτήσεις προσλήψεως προσωπικού, Επαληθεύσεις τίτλων, μεταγραφές, Γραπτά επαναξετασθέντων και πτυχία μαθητών, Θέματα εξετάσεων

Δημόσια Κατωτέρα Τεχνική Σχολή Βόλου

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης

 • GRGSA-ROD ADM009.01
 • Αρχείο
 • 1982 - 2004

Γενικές εξετάσεις 1984-85-86, 2000-2001, 1990-91, 1992, 1993-94, 1998, 1998-1999, Πανελλαδικές εξετάσεις Β' Λυκείου, Γ' Λυκείου 1999-2000, μεταθέσεις - αποσπάσεις - ανακλήσεις - κενές θέσεις - μόρια, εκλογές και διορισμός αιρετών εκπρόσωπων των εκπαιδευτικών στο ΚΥΣΔΕ-ΠΥΣΔΕ, αλληλογραφία με ΥΠΕΠΘ, θέματα προσωπικού ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτερόβαθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM24.3
 • Αρχείο
 • 1940-1979

Βιβλία Αντίγραφα Ελέγχων - Μαθητολογίων: Γενικός Έλεγχος Αποτελεσμάτων Ενιαυσίων Εξετάσεων, Γενικοί Έλεγχοι Ιδιωτικών και Δημόσιων Σχολείων Δευτετροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Πιστοποιητικά Σπουδων, Μαθητολόγια [ Ιδιωτικόν Γυμνάσιον Αρρένων – Θηλέων «Ο Κοραής», Ναυτικόν Γυμνάσιον Βόλου «Ο Νηρεύς», «Λύκειον Βόλου» Ιδιωτικόν Εξατάξιον Γυμνάσιον, Ιδιωτικόν Ελληνογαλλικόν Γυμνάσιον Θηλέων Βόλου «Άγιος Ιωσήφ», Ιδιωτικόν Εξατάξιον Γυμνάσιον Καναλίων Αρρένων – Θηλέων (Αθανασίου Γκαβαρδίνα) ]

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτερόβαθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM24.5
 • Αρχείο
 • 1932-1996

Φάκελοι:
Απολυτήρια Δημοτικών Σχολείων Βόλου (1ου – 11ου, 13ου - 14ου, 18ου, 20ου), Απολυτήρια Δημοτικών Σχολείων εντός και εκτός Ν. Μαγνησίας, Εκθέσεις Πεπραγμένων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, Βεβαιώσεις Νομιμοφροσύνης για την συμμετοχή στις Εισαγωγικές Εξετάσεις, Δελτία Κινήσεως Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων, Μελέτη Χωροταξικής Κατανομής Διδακτηρίων Βόλου, Ατομικός φάκελος καθηγήτριας φιλολόγου «Καρδουλάκη Κυριακής», Απολυτήρια – Ενδεικτικά – Αποδεικτικά Μετεγγραφής – Διαβιβαστικά ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός Μαγνησίας, Φροντιστήριο Αγγλικών Ιωάννης Βοσινάκης – έγγραφα, Φιλοξενία Γυμνασιοπαίδων Δυτικής Γερμανίας, Πρακτικά απολυτηρίων εξετάσεων Σεπτεμβρίου, Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, Αιτήσεις Εκπαιδευτικών για εγγραφή στην Επετηρίδα, Διοριστήρια (έγγραφα απολύσεως προσωρινών καθηγητών στα Δημόσια Γυμνασιακά Παραρτήματα)

Βιβλία:
Κατάλογος προσωπικού Δ΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, Πράξεων (Τοπική Επιτροπή Διεξαγωγής Εξετάσεων Ακαδ. Απολυτηρίου), Εκθέσεις Επιθεωρήσεως, Πράξεων εισιτηρίων εξετάσεων Λυκείων, Πράξεων εισιτηρίων εξετάσεων Λυκείων, Επιθεωρούμενων Γυμνασιαρχών και καθηγητών Γυμνασίων, Παρουσίασης Μελών Π.Σ.Τ.Ε.Ε. ν. Μαγνησίας, Διακίνηση γραπτών – εξεταστικών κέντρων, (Ευρετήριο) Υπηρεσιακή κατάσταση εκπαιδευτικού και διοικητικού βοηθητικού προσωπικού Δ/νσης Β΄ Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτερόβαθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM24.2
 • Αρχείο
 • 2004-2005

Φάκελοι: Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Εξετάσεις Αγγλικών, Γερμανικών, Ιταλικών – Επίπεδο Β2, Θέματα Απολυτηρίων Εξετάσεων Γ΄ Λυκείου (Ημερήσιων Λυκείων), Θέματα Απολυτηρίων Εξετάσεων Δ΄ Λυκείου (Εσπερινών Λυκείων), Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Εξετάσεις Αγγλικών – Επίπεδο C1

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας

Αρχείο Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής «Δημόκριτος» Ν. Κότσιρα

 • GR GRGSA-MAG EDU91
 • Αρχείο
 • 1973-2004

Μαθητολόγιο, Βιβλίο Πράξεων Διδασκόντων, Ποινολόγιο, Βιβλίο διδασκόμενης ύλης, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Ατομικοί φάκελοι, φάκελοι απορριφθέντων/ μη εγγραφέντων, Καταστάσεις αποτελεσμάτων πτυχιακών εξετάσεων

Ιδιωτική Επαγγελματική Σχολή «Δημόκριτος» Ν. Κότσιρα

Αρχείο Ιδιωτικού Ελληνογαλλικού Γυμνασίου/Λυκείου Θηλέων Βόλου «Άγιος Ιωσήφ»

 • GR GRGSA-MAG EDU119
 • Αρχείο
 • 1939-1980

Μαθητολόγια Γυμνασίου – Λυκείου, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικοί Έλεγχοι, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Αντίγραφον Μαθητολογίου, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Επιτροπής Απολυτηρίων Εξετάσεων, Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, Ενδεικτικά, Απολυτήρια

Ιδιωτικό Ελληνογαλλικό Γυμνάσιο/Λύκειο Θηλέων Βόλου «Άγιος Ιωσήφ»

Αρχείο Ιδιωτικού Λυκείου Βόλου «Άγιος Απόστολος ο Νέος»

 • GR GRGSA-MAG EDU127
 • Αρχείο
 • 1996-2010

Φάκελοι Σχολείου, Αλληλογραφία εξερχόμενη, Γραπτά προαγωγικών εξετάσεων, Γραπτά απολυτηρίων εξετάσεων, Θέματα εξετάσεων, Φάκελοι Σχολικού Συμβούλου, Φάκελος ΚΔΑΥ

Ιδιωτικό Λύκειο Βόλου «Άγιος Απόστολος ο Νέος»

Αρχείο Ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών του Επαγγελματικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου ("Χατζηβασίλη")

 • GR GRGSA-MAG EDU93.2
 • Αρχείο
 • 1934-1983

Βοηθητικά βιβλία Ειδικού Ελέγχου, Βιβλία Κατατακτηρίων και Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού και Διδακτικού Προσωπικού, Μαθητολόγιο, Οικονομικά διάφορα (Βιβλίο εσόδων, Βιβλία Καταχωρίσεως Διπλοτύπων Εισπράξεως, Ημερολόγια Ταμείου, Ημερολόγια Εισπράξεων, έξοδα, Καταστάσεις πιστωτών, Ευρετήριο διδάκτρων,Μισθολόγια ΙΚΑ κλπ), Βιβλία Ποινών, Αιτήσεις – δηλώσεις, Γενικός Έλεγχος Πτυχιακών Εξετάσεων, Καταστάσεις μαθητών, Ημερολόγιο διαφόρων Πράξεων, Άδειες, Εκδρομές, Επισκέψεις, Ομιλίες, Διαλέξεις, Πιστοποιητικά Σπουδών, Απουσιολόγια, Βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλία Διεκπεραιώσεως, βιβλία Επιβολής κυρώσεων, Τίτλοι Σπουδών, Πράξεις Διοικητικής Επιτροπής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Γραπτά εξετάσεων, Φωτογραφικό υλικό, Κατάλογος ταινιών κινηματογράφου ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., Αλληλογραφία εισερχόμενη, Υποτροφίες, Νομοθεσία-Ειδικές Διατάξεις, Διορισμοί καθηγητών, Καταστάσεις Πρακτικών Ασκήσεων, φάκελοι Κτηρίων Σχολής και Οικοπέδων, Οργανισμοί-Αναλυτικά Προγράμματα-ΦΕΚ, Αποφάσεις Διοικητικής Επιτροπής, Κληροδότημα Ζούλια, Καρτέλες Προσωπικού, Κανονισμοί Σχολών, Δικαιολογητικά απουσιών, «Δελτίο» του Αρ. Βολιώτη, Φάκελοι σχολείου

Επαγγελματικές και Τεχνικές Σχολές του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου

Αρχείο Λυκείου Σκοπέλου

 • GR GRGSA-MAG EDU107
 • Αρχείο
 • 1976-1986

Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Πράξεις Εισιτήριων Εξετάσεων, Ημερολόγιο Συμβάντων και Γεγονότων

Λύκειο Σκοπέλου

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG EDU31
 • Αρχείο
 • 1953-1974

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Ημερήσιου Ελέγχου, Φάκελοι Τίτλων Σπουδών και Εγγραφής, Ενδεικτικών, Θεμάτων απολυτήριων εξετάσεων, Στατιστικών δελτίων

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού

Αρχείο Παιδαγωγικής Ακαδημίας

 • EDU016.01
 • Αρχείο
 • 1933 - 1992

Μητρώα σπουδαστών, δικαιολογητικά κατατακτήριων εξετάσεων, δικαιολογητικά εισαχθέντων - εγγραφέντων (αιτήσεις, απολυτήρια, αναλυτικές βαθμολογίες, υπεύθυνες δηλώσεις, αποδεικτικά απολύσεως, ατομικά δελτία επιτυχίας, αποδεικτικά μετεγγραφής, πιστοποιητικά, δελτία ατομικών στοιχείων, βεβαιώσεις επιτυχίας εξετάσεων, πίνακες, βεβαιώσεις νομιμοφροσύνης), μη προσελθόντες υποψήφιοι, μετεγγραφές σπουδαστών, αποδεικτικά αναγνώρισης πτυχίων εξωτερικού, βιβλίο πρακτικών πτυχιακών εξετάσεων, βιβλίο αποδεικτικών σπουδών, βιβλία πτυχίων, βεβαιώσεις νομιμοφροσύνης υποψηφίων - πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, υγειονομική περίθαλψη σπουδαστών, σπουδαστικά δάνεια (βεβαιωτικές καταστάσεις, βιβλίο πράξεων χορήγησης σπουδαστικών δανείων, ομόλογα, αιτήσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση σπουδαστικών δανείων), αιτήσεις και δικαιολογητικά για μετεγγραφή φοιτητών εξωτερικού, εγκύκλιοι και ΦΕΚ σχετικά με την εισαγωγή σπουδαστών, εισερχόμενη - εξερχόμενη εμπιστευτική αλληλογραφία, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ΦΕΚ, διατάγματα, εισερχόμενη - εξερχόμενη αλληλογραφία, στατιστικά δελτία, πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής υλικού, κρατικές επιχορηγήσεις, εισερχόμενη - εξερχόμενη αλληλογραφία σχετικά με το κλείσιμο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, απολογισμοί - προϋπολογισμοί, μισθωτήρια, πληρωμές μισθωμάτων, καταστάσεις εξόδων ΠΙΚΠΑ, έγγραφα και εγκύκλιοι σχετικά με τη διδακτηριακή κατάσταση, εκθέσεις λειτουργίας, απολογισμός πεπραγμένων, προγραμματισμός δραστηριοτήτων, οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων, έγγραφα και εγκύκλιοι Πρότυπων Δημοτικών Σχολείων Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης (ωρολόγια προγράμματα, αποσπάσεις και μεταθέσεις εκπαιδευτικών, πίνακες μαθητών, πίνακες αποτελεσμάτων, βαθμολογίες, αντίγραφα πράξεων ΠΥΣΔΕ και ΝΥΣΔΕ, στατιστικά στοιχεία, στατιστικά μηχανογραφικών δελτίων, πράξεις διδακτικού προσωπικού, ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών, εκθέσεις πεπραγμένων, εκθέσεις λειτουργίας), έγγραφα και εγκύκλιοι Ειδικού Σχολείου (αντίγραφα πράξεων διδακτικού προσωπικού, στατιστικοί πίνακες, καταστάσεις μαθητών και δασκάλων, ΦΕΚ, αξιολόγηση μαθητών), υπηρεσιακοί - ατομικοί φάκελοι, μισθοδοτικές καταστάσεις και μισθολογικά μητρώα προσωπικού, δασκάλων και καθηγητών, βεβαιώσεις αποδοχών, κανονικές άδειες, καταστάσεις πληρωμών έκτακτων καθηγητών, μισθολόγια ΙΚΑ, καταστάσεις ασφαλίσεως, προαγωγές, αποφάσεις Νομάρχη για προσαύξηση επιδόματος χρόνου εργασίας, δελτία κινήσεως προσωπικού, κατατάξεις και μεταθέσεις εκπαιδευτικών, υπηρεσιακές εκθέσεις, βιβλίο διδασκαλιών επικουρικών καθηγητών, βιβλία πράξεων επιτροπής υγειονομικής και πρακτικής εξέτασης υποψήφιων διδασκάλων, αντίγραφα και αποσπάσματα πράξεων ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, επιμορφωτικά προγράμματα ΝΕΛΕ, συσσίτια (εκθέσεις λειτουργίας, εισερχόμενη - εξερχόμενη αλληλογραφία, απολογισμός, ωράρια εργασίας, μισθοδοτικές καταστάσεις, βιβλία αγοράς ενσήμων, καταστάσεις ημερομισθίων και κρατήσεων, αναγγελίες πρόσληψης, καταστάσεις ασφαλίσεως, μισθολόγια ΙΚΑ, εβδομαδιαίο πρόγραμμα συσσιτίων, μητρώα συσσιτούντων μαθητών, βιβλία πράξεων επιτροπής σπουδαστικών συσσιτίων, βιβλίο αποθήκης τροφίμων, βιβλία και πίνακες εσόδων - εξόδων, οικονομικά στοιχεία, δικαιολογητικά επιδόματος συσσιτίων, ημερολόγια, πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής), υποτροφίες ΙΚΥ (δικαιολογητικά, καταστάσεις φοιτητών, προγράμματα, πράξεις, αιτήσεις, πιστοποιητικά, βιβλίο πράξεων επιτροπής ΙΚΥ, ΦΕΚ, άδειες, καταστάσεις υπαλλήλων, καταστάσεις βαθμολογιών, κανονισμοί υποτροφιών, θέματα εξετάσεων), Σχολική Εφορεία (αποφάσεις συγκρότησης, διορισμός μελών, εξερχόμενη αλληλογραφία, βιβλίο πράξεων, απολογισμός - προϋπολογισμός, ισολογισμός, βιβλία Σχολικού Ταμείου, αποφάσεις, πράξεις), ανέγερση Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών, ανέγερση Ηρώου πεσόντος εν πολέμου υπέρ πατρίδος εκπαιδευτικού λειτουργού, Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (πράξεις, αποφάσεις, ημερήσιες διατάξεις για το προσωπικό της Παιδαγωγικής Ακαδημίας), πράξεις Επιτροπής Εφηβικής Πρωτοβουλίας, Εθνικό Ίδρυμα "Ο Βασιλεύς Παύλος" (υποτροφίες), Οργανισμός Εργατικής Εστίας (χορήγηση χρηματικών βραβείων),

Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης

Αρχείο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • GR GRGSA-MAG EDU158
 • Αρχείο
 • 2019 Σεπτέμβριος

Γραπτά Δοκίμια 107 Φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο μάθημα: «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας» Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αρχείο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

 • GR GRGSA-FTH ADM042.01
 • Αρχείο
 • 2002-2014

Βιβλία-Βιβλιοθήκες, περιοδικά, δημοσιεύματα εφημερίδων, Ιδιωτική Εκπαίδευση, Κύκλοι-έτη σπουδών, ωράριο μαθητών, υποτροφίες, αριστεία, Ελληνόπαιδες του εξωτερικού, αλλοδαποί σπουδαστές, Μέθοδοι και οδηγίες τρόπου διδασκαλίας, εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, σχολική υγιεινή, γενικές εξετάσεις-παρακολούθηση ύλης-αξιολόγηση μαθημάτων, επιτροπή εμπειρογνωμόνων και έκθεση βαθμολογητών, ειδική νομοθεσία περί συνδικαλισμού, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επίταξη, επιστράτευση, βουλευτικές- δημοτικές-κοινοτικές εκλογές, νομαρχιακή επιτροπή παιδείας-πρακτικά Νομαρχιακού Συμβουλίου, αγωγή υγείας, σχολικοί σύμβουλοι Α/θμιας, σχολικοί σύμβουλοι Β/θμιας, μαθητικοί καλλιτεχνικοί αγώνες, σχολικές δραστηριότητες, προσκλήσεις.

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Αρχείο Πρακτικού Λυκείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU150
 • Αρχείο
 • 1921-1946

Ειδικοί Έλεγχοι, Βιβλία Συμπληρωματικών, Επαναληπτικών, Κατατακτηρίων και Εισιτηρίων Εξετάσεων, Μαθητολόγια, Πιστοποιητικά Σπουδών, Πρακτικά, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ευρετήριο Σχολικής Βιβλιοθήκης, Μισθοδοσία Προσωπικού, Αλληλογραφία Εισερχόμενη – Εξερχόμενη, Αιτήσεις χορήγησης ενδεικτικών - πιστοποιητικών σπουδής, Χρηματικά εντάλματα Σχολικής Επιτροπής

Πρακτικό Λύκειο Βόλου

Αρχείο Τμήματος Α' Διοίκησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

 • ADM016.01
 • Αρχείο
 • 2002 - 2010

Θέματα προσωπικού (επιμόρφωση, μισθοδοσία, μεταθέσεις, διορισμοί, οδοιπορικά, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, συνδικαλισμός, σχολικοί σύμβουλοι, συμβάσεις κλπ), Θέματα μαθητών (προγράμματα, ύλη, απουσίες, έπαινοι, εκδρομές, εορτές, εκκλησιασμός, έρανοι, αθλητικές δραστηριότητες, πανελλήνιες, παρελάσεις, καταλήψεις, δυναμολόγια κλπ), Οικονομικά θέματα (προϋπολογισμός, φορολογικές βεβαιώσεις, ΟΤΕ, δαπάνες, ΔΕΗ / ΔΕΥΑΜ, ΑΠΥΣΔΕ κλπ), Θέματα σχολείων (ολοήμερα, μουσικά, πειραματικά, ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ, εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων και γυμναστηρίων, κτηριακά, ΣΕΠ – ΚΕΣΥΠ, Γυμνάσιο Αγίου Κυρήκου, Νηπιαγωγεία Φάρκαινας και Αγίου Γεωργίου Ορφανού Χίου, ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου κλπ) κ.α.

Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, Υπηρεσία Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Τμήμα Α' Διοίκησης