Εκπαίδευση - Δράμα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εκπαίδευση - Δράμα

Αντίστοιχοι όροι

Εκπαίδευση - Δράμα

Σχετικοί όροι

Εκπαίδευση - Δράμα

168 Αρχειακή περιγραφή results for Εκπαίδευση - Δράμα

168 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU112.02
 • Αρχείο
 • 1937-1993

Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Μαθητολόγια, Μητρώα, Βιβλία Πιστοποιητικά Σπουδών, Ειδικοί Έλεγχοι, Ειδικά Μητρώα Εξετάσεων

1ο Γενικό Λύκειο Δράμας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU112.01
 • Αρχείο

Τίτλοι Σπουδών (Απολυτήρια Δημοτικού-Γυμνασίου), Βιβλία Υλικού, Βιβλία Πράξεων

1ο Γενικό Λύκειο Δράμας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Νευροκοπίου

 • GRGSA-DRA EDU113.01
 • Αρχείο
 • 1940-2015

Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Μητρώα, Πρωτόκολλα, βιβλία υλικού, βιβλίο μεταβολών. βιβλίο διεκπεραιώσεων εμπιστευτικών εγγράφων, αλληλογραφία προσωπικού, βιβλίο εσόδων-εξόδων, βιβλίο εποπτικών μέσων Α' και Β' τάξεων, βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Σχολική Εφορεία, Σχολική Επιτροπή, Βιβλίο Πράξεων Επιθεωρητή, Βιβλίο Πράξεων Δ/ντη.

1ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Νευροκοπίου (Δράμα)

Αρχείο 20ού Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU116.02
 • Αρχείο
 • 1986-2012

Συμβάσεις Καθαρίστριας, Δικαιολογητικά Εγγραφών Νηπίων, Πιστοποιητικά Γέννησης, Βιβλίο Μητρώου Νηπίων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

20ό Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 20ού Νηπιαγωγείου Ν. Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU116.01
 • Αρχείο
 • 1985-2012

Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Πιστοποιητικά Νηπίων, Δικαιολογητικά Εγγραφών, Στατιστικά Στοιχεία, Πειθαρχικά, Ποινές, Αμοιβές, Μισθοδοσία, Οικονομικά, Επιμόρφωση, Μετεκπαίδευση, Ίδρυση, Οργάνωση, Λειτουργία

20ό Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 23ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU097.01
 • Αρχείο
 • 1988-2006

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Μητρώου Νηπίων, Βιβλίο Πρωτοκόλλου

23ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 23ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU097.02
 • Αρχείο
 • 1994-2006

Βιβλίο Κινητής Περιουσίας, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Πράξεων, Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

23ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU117.01
 • Αρχείο
 • 1961-2007

Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Νομολογία, Ίδρυση, Οργάνωση, Λειτουργία, Κτιριολογικά Θέματα, Εξοπλισμός Βιβλία Βιβλιοθήκης, Στατιστικά Στοιχεία, Άδειες, Πειθαρχικά, Ποινές, Μισθοδοσία, Οικονομικά, Βιβλίο Πρακτικών, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Μαθητολόγιο

2ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU117.02
 • Αρχείο
 • 1969-2007

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Σχολικής Εφορίας, Πιστοποιητικά Γεννήσεως, Τιμολόγια, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων

2ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 7ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1966-1972

Απολογιστικά Στοιχεία Οικονομικών Ετών, Φάκελοι Διαταγών και Επιθεωρητών

7ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο Γυμνασίου Αρρένων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU149.01
 • Αρχείο
 • 1964-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Πρακτικό Εξετάσεων

Γυμνάσιο Αρρένων Δράμας

Αρχείο Γυμνασίου Δοξάτου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU135.01
 • Αρχείο
 • 1964-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Πράξεις Συλλόγου Διδασκόντων

Γυμνάσιο Δοξάτου (Δράμα)

Αρχείο Γυμνασίου Θηλέων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU151.01
 • Αρχείο
 • 1964-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Αντίγραφα Πράξεων Εκδόσεων Αποτελεσμάτων, Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων

Γυμνάσιο Θηλέων Δράμας

Αρχείο Γυμνασίου Προσοτσάνης Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU133.01
 • Αρχείο
 • 1964-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Πράξεις Συλλόγου Διδασκόντων

Γυμνάσιο Προσοτσάνης (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείο Πολύσυκου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU078.01
 • Αρχείο
 • 1951-1979

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Πολύσυκου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγοράς Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU043.01
 • Αρχείο
 • 1946-1990

Βιβλίο Μητρώο Προόδου, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Μαθητολόγιο, Βιβλία Πιστοποιητικά Σπουδών, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλία Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Βιβλία Πρωτοκόλλου Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Υλικού

Δημοτικό Σχολείο Αγοράς (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αιγείρου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU048.01
 • Αρχείο
 • 1952-1978

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Σχολικής Εφορείας

Δημοτικό Σχολείο Αιγείρου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων

 • GRGSA-DRA EDU020.03
 • Αρχείο
 • 1967-2004

Βιβλίο Διεκπεραίωσης, Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Πρωτόκολλο, Πρωτόκολλο Σχολικού Ταμείου, Βιβλίο Παρουσίας, Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, Σχολική Εφορία

Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU020.02
 • Αρχείο
 • 1945-2005

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Μαθητολόγια, Βιβλίο Πρωτοκόλλου, Βιβλία Πιστοποιητικά Σπουδών, Βιβλία Πρωτοκόλλου, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Επιτροπής.

Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU020.01
 • Αρχείο
 • 1958

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικό Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αχλαδιάς Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU090.01
 • Αρχείο
 • 1945-2003

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Αχλαδιάς (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βαθυλάκκου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU098.01
 • Αρχείο
 • 1945-1990

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Υλικού, Βιβλιοθήκης, Πρακτικών Διευθυντή, Πρωτοκόλλου, Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Ταμείου Σχολικής Εφορείας.

Δημοτικό Σχολείο Βαθυλάκκου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βαθυτόπου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU121.01
 • Αρχείο
 • 1945-2018

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Μαθητολόγια, Μαθητολογια 2/ξιου Νυχτερινού Σχολείου, Γενικού Ελέγχου, Γενικού Ελέγχου Νυχτερινού Σχολείου, Βιβλία Προόδου Μαθητών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας

Δημοτικό Σχολείο Βαθυτόπου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βαθυχωρίου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU038.01
 • Αρχείο
 • 1939

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικό Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Βαθυχωρίου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βαθύσπηλου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU037.01
 • Αρχείο
 • 1944

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικό Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Βαθύσπηλου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γρανίτη Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU108.01
 • Αρχείο
 • 1994-2004

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πρωτοκόλλου, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή

Δημοτικό Σχολείο Γρανίτη (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δέλτα Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU106.01
 • Αρχείο
 • 1956-1969

Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Περιουσίας

Δημοτικό Σχολείο Δέλτα (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Εξοχής Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU093.01
 • Αρχείο
 • 1945-1992

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Εξοχής (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ευρυπέδου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU039.01
 • Αρχείο
 • 1945

Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικό Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Ευρυπέδου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Θόλου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU060.01
 • Αρχείο
 • 1945-1980

Μαθητολόγια, Βιβλίο Μητρώο Προόδου, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών.

Δημοτικό Σχολείο Θόλου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Βροντούς Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU120.01
 • Αρχείο
 • 1957-2019

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Μαθητολόγια, Μητρώα Μαθητών, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Πρακτικά, Τίτλοι Εγγραφής, Φύλλα Ελέγχων

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Βροντούς (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU030.01
 • Αρχείο
 • 1945

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου,Βιβλίο Πιστοποιητικό Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καρποφόρου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU061.01
 • Αρχείο
 • 1954-1983

Βιβλίο Μητρώο Προόδου Μαθητών, Μαθητολόγια, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Καρποφόρου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καταφύτου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU036.01
 • Αρχείο
 • 1953

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικό Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Καταφύτου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κρήνης Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU080.01
 • Αρχείο
 • 1946-1977

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Κρήνης (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λευκογείων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU111.02
 • Αρχείο
 • 1955-2013

2 πρωτόκολλα, Βιβλίο Σχολικού Συμβουλίου, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Τετράδιο βιβλιοθήκης, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας (2 βιβλία), Βιβλίο Μητρώου προσωπικού, Βιβλία Μητρώου, Βιβλίο Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πράξεων Προϊσταμένου, Βιβλίο Πράξεων Προσωπικού, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας.

Δημοτικό Σχολείο Λευκογείων (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεγαλοκάμπου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU059.01
 • Αρχείο
 • 1945-2004

Μαθητολόγια, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Προόδου Μαθητών, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Επιτροπής.

Δημοτικό Σχολείο Μεγαλοκάμπου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεσοχωρίου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU077.01
 • Αρχείο
 • 1941-1971

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών.

Δημοτικό Σχολείο Μεσοχωρίου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μικροκάμπου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU057.01
 • Αρχείο
 • 1945-2003

Βιβλίο Μητρώο Προόδου, Μαθητολόγια, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Βιβλία Πρωτοκόλλου Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Σχολείου, Βιβλίο Υλικού-Περιουσίας

Δημοτικό Σχολείο Μικροκάμπου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νικοτσάρα Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU051.01
 • Αρχείο
 • 1945-2005

Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Μαθητολόγια, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλία Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Βιβλία Πρωτοκόλλου Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Κινητής-Ακίνητης Περιουσίας

Δημοτικό Σχολείο Νικοτσάρα (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Οχυρού Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU103.01
 • Αρχείο
 • 1944-2007

3 βιβλία γενικού ελέγχου, 7 βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, βιβλίο μητρώου, βιβλίο πρακτικών διδακτικού προσωπικού, 6 μαθητολόγια, Πρωτόκολλο διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, 2 πρωτόκολλα εμπιστευτικά, βιβλίο μητρώου προσωπικού, βιβλίο απουσίας και αδειών, βιβλίο εσόδων - εξόδων, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, 3 βιβλία μητρώου, Ενδεικτικά, πιστοποιητικά εγγραφών και δικαιολογητικά, 2 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, 4 βιβλία γενικού ελέγχου,

Δημοτικό Σχολείο Οχυρού (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παγονερίου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU095.01
 • Αρχείο
 • 1949-2000

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Παγονερίου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU035.01
 • Αρχείο
 • 1945

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικό Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Περιχώρας Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU055.01
 • Αρχείο
 • 1946-1996

Μαθητολόγια, Βιβλίο Μητρώο Προόδου, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικά Σπουδών, Βιβλίο Πράξεων, Βιβλίο Πρακτικών Προσωπικού, Βιβλίο Ημερήσιου Ελέγχου

Δημοτικό Σχολείο Περιχώρας (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πηγαδιών Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU040.01
 • Αρχείο
 • 1945-1995

Μαθητολόγια, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικά Σπουδών, Βιβλίο Πρωτοκόλλου, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Κινητής-Ακίνητης Περιουσίας.

Δημοτικό Σχολείο Πηγαδιών (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλατανιάς Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU102.01
 • Αρχείο
 • 1945-2011

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλία Μητρώου Μαθητών, Βιβλίο Ακίνητης Περιουσίας, Βιβλίο Κινητής Περιουσίας.

Δημοτικό Σχολείο Πλατανιάς (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ποταμών Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU109.01
 • Αρχείο
 • 1945-2005

Βιβλίο Μητρώου και Προόδου, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μαθητολογίου, Πρωτόκολλο, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Προσποιητικών Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Ποταμών (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πρινολόφου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU026.01
 • Αρχείο
 • 1946

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικό Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Πρινολόφου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πτελέας Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU029.01
 • Αρχείο
 • 1925

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικό Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Πτελέας (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πύργων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1945-2001

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλίο Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικό Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Πύργων (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ταξιαρχών Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU009.01
 • Αρχείο
 • 1950

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικό Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Ταξιαρχών (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU006.01
 • Αρχείο
 • 1950

Βιβλίο Μαθητολογίου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου Μαθητών, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Τερψιθέας (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τραχειάς Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU044.01
 • Αρχείο
 • 1956-1973

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Μαθητολόγιο, Βιβλίο Υλικού, Βιβλίο Εποπτικών Μέσων, Βιβλίο Υλικού και Βιβλιοθήκης

Δημοτικό Σχολείο Τραχειάς (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Υψηλού Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU042.01
 • Αρχείο
 • 1955-1988

Βιβλίο Μητρώου -Προόδου, Μαθητολόγιο, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Πρακτικό, Βιβλίο Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Υλικού

Δημοτικό Σχολείο Υψηλού (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Χαμοκέρασων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU007.01
 • Αρχείο
 • 1950

Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Υλικού, Βιβλίο Πρωτοκόλλου

Δημοτικό Σχολείο Χαμοκέρασων (Δράμα)

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 168