Αρχείο COL044.02 - Ιδιωτική Συλλογή Παύλου και Δημητρίου Πυρινού

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR COL044.02

Τίτλος

Ιδιωτική Συλλογή Παύλου και Δημητρίου Πυρινού

Ημερομηνία(ες)

  • 1804-1994 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

34 βιβλία, 4 φωτογραφίες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Φορέας Παράδοσης: Πυρινός, Παύλος Δ.
Ημερομηνία εισαγωγής: 2006-04-06
ΑΒΕ: 131

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιέχει τριάντα τέσσερα (34) βιβλία με α/α 504-537 και τέσσερις (4) φωτογραφίες που απεικονίζουν α) τη Φιλόπτωχο αδελφότητα κυριών Βέροιας, β) Εκδρομείς της Φιλοπτώχου αδελφότητος κυριών Βέροιας, γ) Σάλι Αλιάκμονα με έντεκα (11) άνδρες, δ) Σάλι Αλιάκμονα με εννιά (9) κοπέλες και επτά (7) άνδρες.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες