Αρχείο ADM015.06 - ΙΚΑ ΕΤΑΜ Βέροιας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ADM015.06

Τίτλος

ΙΚΑ ΕΤΑΜ Βέροιας

Ημερομηνία(ες)

  • 1983-2003 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

4 κιβώτια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: Ι.Κ.Α., Ε.Τ.Α.Μ. Βέροιας
Ημερομηνία εισαγωγής: 2011-12-27
ΑΒΕ: 293

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιέχει: Βεβαιώσεις μη οφειλής (1999-2008), εκθέσεις ελέγχου τέως ΤΕΑΜΚ (1988-2000), Προσκλήσεις σε εργοδότες (2002-2003), Στατιστικά στοιχεία Τμήματος Εσόδων (1987-1997), Αποφάσεις Διαγραφών Πρόσθετων Τελών, Προσκλήσεις - ατομικές ειδοποιήσεις προς οφειλέτες (1991, 2000), Αλληλογραφία τμήματος εσόδων (1998-2003), μηνυτήριες αναφορές (1983-2001).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Αρ. Δελτίων: 10, Αρ. Κουτιών: 20, Αρ. Φακέλων: 9

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες