Ασφαλιστικά ταμεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ασφαλιστικά ταμεία

Equivalent terms

Ασφαλιστικά ταμεία

Σχετικοί όροι

Ασφαλιστικά ταμεία

104 Αρχειακή περιγραφή results for Ασφαλιστικά ταμεία

104 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Τ.Ε.Β.Ε. Βέροιας

 • GR ADM008.01
 • Αρχείο
 • 1967-1990

Το περιεχόμενο του αρχείου αφορά τα εξής : εισιτήρια νοσηλείας ετών 1980-1988, γνωματεύσεις ΑΥΕ Βέροιας ετών 1967, 1975, 1980, 1985, πράξεις ανακατατάξεως ετών 1970-1990, αιτήσεις και αντίγραφα βεβαιώσεων ετών 1975,1980, 1985 και τέσσερα (4) βιβλία πρωτοκόλλου ετών 1981-1982.

Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. Βέροιας

Αρχείο Β Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Ημαθίας (ΕΦΚΑ) (Πρώην ΟΑΕΕ Βέροιας)

 • GR ADM008.04
 • Αρχείο
 • 1980-2011

Επτά (7) βιβλία παρουσίας προσωπικού ΤΕΒΕ 2006-2011, τέσσερα (4) βιβλία πρωτοκόλλου ΤΣΑ 1980-2004, ένα βιβλίο παρουσίας υπαλλήλων ΤΣΑ 2001-2005, βιβλίο μητρώου ιδιοκτητών αυτοκινήτων Δ.Χ. υποκαταστήματος ΤΣΑ Βέροιας 1968-1980, μπλοκ (στελέχη) αποδείξεων πληρωμής θεραπευτικών μέσων και παρακλινικών εξετάσεων 2007, μπλοκ αποδείξεων εισιτηρίων νοσηλείας 2000-2001, 2004-2009, κατάσταση χρέωσης συνταγολογίων στους ασφαλισμένους 2002-2010, τρία (3) μπλοκ παραπεμπτικών για παρακλινικές εξετάσεις 2000-2008.

Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. Βέροιας

Αρχείο Β΄Τμήματος Μισθωτών Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM018.06
 • Αρχείο
 • 1995 - 2014

Έγγραφα δικαιολογητικά παροχών ασθενείας, αντίγραφα καταστάσεως και δικαιολογητικών Γενικού Νοσοκομείου και κλινικών εργαστηριακών ιδρυμάτων, στατιστικά και οικονομικά έγγραφα, καταστάσεις παραμενόντων στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, Περιφειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Σερρών

Αρχείο Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών (ΕΦΚΑ) Αλεξάνδρειας Ημαθίας (Πρώην ΙΚΑ)

 • GR ADM020.09
 • Αρχείο
 • 2004-2011

Δύο (2) βιβλία πρωτοκόλλου ΤΣΑ, τρία (3) βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, πέντε (5) βιβλία παρουσίας προσωπικού

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρειας

Αρχείο Γενικής Διεύθυνσης Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 • GRGSA-CA- ADM325.01
 • Αρχείο
 • 1931 - 1982

Το αρχείο σχετίζεται με την οικονομική διαχείριση του ΙΚΑ. Εκτός από τα υποκαταστήματα του Ιδρύματος, αφορά και Ταμεία που συγχωνεύθηκαν κατά καιρούς με το ΙΚΑ: Ταμείο Ασφαλίσεων Αρτεργατών, Μυλεργατών και Μακαρονοτεχνιτών (Τ.Α.Α.Μ.Μ.), Ταμείο Εργατών Κεραμοποιΐας, Ταμείο Ασφαλίσεως Αρτεργατών. Περιλαμβάνονται: α) Βιβλία: πρωτόκολλα αλληλογραφίας, συμφωνιών τραπεζών, γενικό καθολικό, δανείων, δαπανών διοικήσεως, εγκαταστάσεων, υπολόγων. Τα βιβλία τα σχετικά με το Τ.Α.Α.Μ.Μ. καλύπτουν την Αθήνα και την Περιφέρεια..β) Αλληλογραφία και έγγραφα : πρακτικά Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου, εκθέσεις Επιθεωρήσεων (Διοικητικής και Υγειονομικής), κ.ά.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενική Διεύθυνση Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρχείο Γενικής Διεύθυνσης Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας (Τ.Ε.Β.Ε.) Κεντρικής/Δυτικής Μακεδονίας

 • ADM094
 • Αρχείο
 • 1964 - 2002

Πρωτόκολλα εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, ονομαστικές καταστάσεις καταβαλλόντων, δικαιολογητικά-βεβαιώσεις-πιστοποιητικά, διαγραφές-επανεγγραφές, εργατικά ατυχήματα, παραπεμπτικά-συνταγολόγια-λογαριασμοί, απορριπτικές αποφάσεις για νοσηλεία στο εξωτερικό, συμβάσεις του ΤΕΒΕ με ιδιωτικές και δημόσιες κλινικές, συμβάσεις φίλτρων αιμοκάθαρσης ατομικοί φάκελοι νοσηλείας στο εξωτερικό και ευρετήριο δημοσιευμάτων (Φ.Ε.Κ.) που αφορούν τον οργανισμό του ΤΕΒΕ. Εισπρακτική κίνηση τμημάτων, διαφόρων εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Βεβαιώσεις επαγγελματικής διακοπής και συνταξιοδότησης, διαγραφές-επανεγγραφές αυτοτελών Οργανικών Μονάδων.

Τ.Ε.Β.Ε., Διεύθυνση Κεν.Δυτ. Μακεδονίας

Αρχείο Γενικής Κλινικής Κλεάρχου Σάπκα

 • GR GRGSA_LAR BLA002.01
 • Αρχείο
 • 1960 - 2003

Το αρχείο αποτελείται από αλληλογραφία (1966 - 1968), ταμειακά δικαιολογητικά (1969 -1990), δικαιολογητικά γιατρών (1985), δικαιολογητικά εξόδων (1965 - 1968), κρατήσεις και αποδοχές από ασφαλιστικά ταμεία (1985-1999), Ι.Κ.Α (1966-1992), Τ.Ε.Β.Ε (1976-1986), ημερολόγια διαφόρων πράξεων (1960-1989), βιβλία ταμείου (1960-1992), βιβλία ημερολογίου (1960-1983), βιβλία απογραφών (1960-1984), καθολικά (1960-1992), βιβλίο δημοσίων υπαλλήλων (1986-1996), βιβλία εξόδων (1968-1984), βιβλία και ευρετήρια χρεωστών πιστωτών (1960-1992), δικαιολογητικά οικονομικής εφορίας (1967-1990), μεριδολόγια ασθενών και ευρετήρια (1960-1995), μεριδολόγια παρακλινικών εξετάσεων ιατρών (1964-1996), βιβλίο αδειών προσωπικού (1977-1992), αναγγελίες πρόσληψης μισθωτών (1979-1991), βιβλία αμοιβών και δαπανών ιατρών (1960-1967), μισθοδοτικές καταστάσεις (1960-1962), βιβλίο καταγραφής ασθενών ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (1991-1997), μητρώα εισόδου-εξόδου ασθενών (1960-1996), μητρώα ασθενών (1976-1987), μητρώο χειρουργείου (1981-1990), βιβλία εγχειρήσεων (1964-1969), βιβλία γενικής περιγραφής χειρουργικών περιπτώσεων (1978-1981), βιβλίο χειρουργείου ΩΡΛ (1975-1988), βιβλίο ακτινολογικών καταστάσεων (1970-1998), βιβλίο εργαστηριακών ευρημάτων (1978-1979), ιστολογικές εξετάσεις (1960-1995), καρτέλες ασθενών (1990-1995), βιβλίο λογοδοσίας της κλινικής "Ευτύχιος Πατσίδης" (2002-2003).

Γενική Κλινική Κλεάρχου Σάπκα

Αρχείο Γραμματείας Υγειονομικών Υπηρεσιών Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Θεσσαλονίκης.

 • ADM213
 • Αρχείο
 • 1994 - 1996

Βιβλίο εξερχομένων 1994-95. Βιβλίο εξερχομένων ΟΓΑ 1996.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιφερειακό Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, Γραμματεία Υγειονομικών Υπηρεσιών

Αρχείο Γραφείου Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) Κιλκίς

 • ADM112
 • Αρχείο
 • 1969 - 1990

7 Πρωτόκολλα Εισιτήρια νοσηλείας στα νοσοκομεία Κιλκίς και Γουμένισσας. Οικονομικές καταστάσεις. Καταστάσεις κίνησης ασθενών και προσωπικού. Καταστάσεις αριθμητικών στοιχείων ασθενών, παραπεμπτικών, συνταγών δικαιούχων. Αιτήσεις προσλήψεων/παραιτήσεων γιατρών.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Γραφείο Κιλκίς (412)

Αρχείο Διεύθυνσης Περίθαλψης ΤΕΒΕ

 • Αρχείο
 • 1981 - 1988

Ευρετήρια και βιβλία κίνησης ασθενών κλινικών και νοσοκομείου, φάκελοι ασφαλισμένων, φάκελοι ιατρών, βιβλία περίθαλψης, φάκελοι αλληλογραφίας, εγκύκλιοι, γνωμοδοτήσεις.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος

Αρχείο Ιατρικού Συλλόγου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM084.01
 • Αρχείο
 • 1924 - 1996

Μητρώο Ιατρικού Συλλόγου Σερρών (1924-1952), βιβλίο Πράξεων (8/1/1928 ως 8/4/1955), βιβλία πρακτικών γενικών συνελεύσεων (3/7/1949 ως 20/3/1955), πρωτόκολλο αλληλογραφίας βιβλία προσκλήσεων Διοικητικού Συμβουλίου. Φάκελοι εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων, έγγραφα και βιβλία Πειθαρχικού Συμβουλίου, αλληλογραφία με Υγειονομικό Κέντρο Σερρών, αλληλογραφία με Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλληλογραφία Νομαρχίας Σερρών, αλληλογραφία Υπουργείου Υγείας, αλληλογραφία άλλων Αρχών, Διάφορα. Αρχείο Τ.Σ.Α.Υ. [Ταμείο Συντάξεως Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών]-αλληλογραφία (1932-1987).

Ιατρικός Σύλλογος Σερρών

Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 • GR ADM015.01
 • Αρχείο
 • 1971-1995

Το αρχείο αποτελείται από: Υγειονομική Υπηρεσία Βιβλίου Παρουσίας 20/11/1971-5/10/1987,
Στατιστική Οδοντιατρικής Περιθάλψεως Πίναξ 8 1986, Συνταγολόγιο Αγροτικών Ιατρών Ειδικών Φαρμάκων 1982-1985,Φυσιοθεραπεία από 1-11-1991 έως 16-3-1992, Βιβλίο μονόριγο ενδοκρινολογικές εξετάσεις από 1-7-1990 έως 3/8/1994, Βιβλίο ημερήσια κίνησης ασθενών και ραντεβού καρδιολογικού τμήματος 1988, Συνταγή Ιατρείων Παπούμης 7111-10111/86 (μπλοκ),
Στελέχη Συνταγών θεράπων Ιατρού κος Μποταΐτης 5/2/1988-16/3/1988 (μπλοκ), Στελέχη Συνταγών κλινικών Σαββαΐδης 3/6/1988-29/7/1988, Παραπεμπτικά για παρακλινική εξέταση και μικροβιολογικών εξετάσεων 1988, Στατιστική οδοντιατρικής περίθαλψης 16/2/1989-9/5/1999 Μαρκάκης Κων/νος (μπλοκ), Καταστάσεις παραδιδομένων παραπεμπτικών ή αποτελεσμάτων 11/3/1991-18/3/1991, Στελέχη Συνταγές θεράποντος ιατρού Παπούμης 30/3/1991-2/5/1991 (μπλοκ), Γνωματεύσεις ιατρών και εντολές πληρωμής επιδόματος 3/2/1993-13/8/1998 (μπλοκ),
Εισιτήριο έμμεσα ασφαλισμένου 23/6/1992-3/7/31992 (μπλοκ), Στελέχη συνταγών αγροτικών γιατρών 7/9/1992-22/10/1992, Συνταγή του Ν.1729/87 Παπαμάνος 5/10/1992-5/11/1992 (μπλοκ),
Παραπεμπτικά εξετάσεων ακτινολογικών 1995.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αρχείο ΙΚΑ Αλεξάνδρειας

 • GR ADM020.07
 • Αρχείο
 • 2000-2009

Πρωτόκολλο ασφαλιστικής ενημερότητας, Πρωτόκολλο, Μπλοκ είσπραξης καθ' οφειλών

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρειας

Αρχείο ΙΚΑ Αλεξάνδρειας

 • GR ADM020.06
 • Αρχείο
 • 1984-2009

Περιλαμβάνει τριανταεπτά (37) βιβλία κοινού πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1987-2003), τρία (3) παρουσιολόγια προσωπικού (1984-1999, 2002-2009), φάκελοι εσωτερικού πρωτοκόλλου (2006-2010), αιτήσεις ανέργων (2000-2009), βεβαιώσεις μη οφειλής αναπόγραφων και απογεγραμμένων εργοδοτών (2001), βεβαιώσεις δημοπρασιών δημοσίων έργων (1995), βεβαιώσεις μη απογεγραμμένων δημοσίων έργων (1989, 1995, 2006), βεβαιώσεις ιδιωτικών έργων για πολεοδομία (1995-1998), πλειστηριασμοί - κατασχετήριες εκθέσεις μη οφειλετών (1995-1996), γραμμάτια είσπραξης (2001), μπλοκ γραμματίων είσπραξης (1991), μηνύσεις εξοφλημένων πράξεων (1999-2002).

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρειας

Αρχείο ΙΚΑ Αλεξάνδρειας

 • GR ADM020.08
 • Αρχείο
 • 2006-2013

Βιβλία κοινού πρωτοκόλλου, Έγγραφα εσωτερικού πρωτοκόλλου

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρειας

Αρχείο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Βέροιας

 • GR ADM015.07
 • Αρχείο
 • 1989-1990, 1995-2010

Βιβλία υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων Ι.Κ.Α. (1986, 1990, 1995-2010).

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βέροιας

Αρχείο ΙΚΑ Καναλακίου

 • GR GRGSA-PRE ADM020.01
 • Αρχείο
 • 2002

Συνταγολόγια

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Καναλακίου

Αρχείο ΙΚΑ Νάουσας

 • GR ADM022.03
 • Αρχείο
 • 1982-2009

Περιέχει: 3 μπλοκ αδειών ασφαλισμένων, 2 μπλοκ ειδικών συνταγών ναρκωτικών, 1 φάκελος με εντολές οδοντιατρικών κατασκευών, 2 βιβλία κίνησης οδοντιατρικών κατασκευών, 2 βιβλία παρουσιών προσωπικού, 1 βιβλίο χρέωσης συνταγολογίων αγροτικών ιατρών, 1 βιβλίο ιστολογικών εργαστηρίων και test pap, 1 βιβλίο ειδικών συνταγολογίων, 1 βιβλίο χορήγησης ενέσεων, 4 βιβλία χορήγησης αντιγριπικών εμβολίων, 3 βιβλία εισαγωγών στο Γ.Ν. Νάουσας, 6 βιβλία εκτάκτων δαπανών, 5 βιβλία χρέωσης συνταγολογίων, 1 βιβλίο στατιστικής ιατρών, 18 βιβλία επισκέψεων ανοιχτής περίθαλψης, 1 βιβλίο χρέωσης οστομικών καθετήρων

'Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπική Μονάδα Υγείας Νάουσας

Αρχείο ΙΚΑ Νάουσας

 • GR ADM022.04
 • Αρχείο
 • 1956-2009

Βιβλίο μηνύσεων, Βιβλίο προστίμων εργοδοτών, Ημερολόγιο καθυστερήσεων, Ημερολόγιο χρεωπιστώσεως, Ημερολόγιο Πιστώσεων, Πρωτόκολλο δηλώσεων μισθωτών βαρέων και ανθυγιεινών, Αριθμητικά ευρετήρια:Μητρώου ασφαλισμένων και συνταξιούχων

'Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπική Μονάδα Υγείας Νάουσας

Αρχείο ΙΚΑ Πάργας

 • GR GRGSA-PRE ADM010.01
 • Αρχείο
 • 1990-1996

Συνταγολόγια

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάργας

Αρχείο ΙΚΑ Πάργας

 • GR GRGSA-PRE ADM010.02
 • Αρχείο
 • 1996-1997

Συνταγολόγια

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάργας

Αρχείο ΙΚΑ Πάργας

 • GR GRGSA-PRE ADM010.04
 • Αρχείο
 • 2002

Συνταγολόγια

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάργας

Αρχείο ΙΚΑ Πάργας

 • GR GRGSA-PRE ADM010.03
 • Αρχείο
 • 1998

Συνταγολόγια

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάργας

Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM009.01
 • Αρχείο
 • 1990-1996

Έντυπα αδειών, συνταγολόγια

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πρέβεζας

Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM009.07
 • Αρχείο
 • 2000-2005

Συνταγολόγια, μπλόκ ανικανοτήτων, ειδικών παραπεμπτικών, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, παραπεμπτικα

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πρέβεζας

Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM009.03
 • Αρχείο
 • 1998-1999

Παραπεμπτικά, συνταγολόγια

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πρέβεζας

Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM009.06
 • Αρχείο
 • 1975-1998

Ασφάλιση συνταξιούχων, άδειες ανικανοτήτων και έντυπα νοσηλείας.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πρέβεζας

Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM009.04
 • Αρχείο
 • 2000-2001

Συνταγολόγια

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πρέβεζας

Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM009.05
 • Αρχείο
 • 2002

Συνταγολόγια

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πρέβεζας

Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM009.08
 • Αρχείο
 • 1990-1996

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πρέβεζας

Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM009.02
 • Αρχείο
 • 1983-1997

Έντυπα αδειών, παραπεμπτικά, συνταγολόγια

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πρέβεζας

Αρχείο ΙΚΑ Τοπ. Υποκ/μα Αλεξάνδρειας

 • GR ADM020.04
 • Αρχείο
 • 1999-2005

Περιέχει : Συνταγολόγια γιατρών ετών 2001-2005, στελέχη συνταγών του Ν. 1429/87 (2001-2005), Γνωματεύσεις ανικανότητας (2000-2004), παραπεμπτικά ειδικών εξετάσεων (1999-2005).

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρειας

Αρχείο ΙΚΑ Τοπ. Υποκ/μα Αλεξάνδρειας

 • GR ADM020.01
 • Αρχείο
 • 1978-1995

Περιλαμβάνει: Βιβλίο ανικανοτήτων, Βιβλίο εκτάκτου περιθάλψεως, Βιβλία μετακίνησης ασθενών, αποφάσεις εκτάκτου περιθάλψεως, ειδικές συνταγές ναρκωτικών, χρέωση μελών ΑΥΕ ΟΓΑ, απορριπτικές αποφάσεις εκτάκτου περιθάλψεως, πίνακες μικροβιολογικού και ακτινολογικού υλικού, στατιστική μηνιαία υπηρεσία ιατρών, στατιστική Μικροβιολόγου, στατιστικά ΑΥΕ και ΟΓΑ, στατιστικά ακτινολόγου, στατιστικά οδοντιάτρων.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρειας

Αρχείο ΙΚΑ Τοπ. Υποκ/μα Αλεξάνδρειας

 • GR ADM020.03
 • Αρχείο
 • 1996-2000

Περιλαμβάνει : Τριάντα (30) απλά συνταγολόγια ιατρών, σαράντα (40) παραπεμπτικά ειδικών εξετάσεων, τριάντα (30) ειδικές απλές συνταγές ναρκωτικών, τριάντα (30) γνωματεύσεις ανικανότητος, δέκα (10) διατακτικές γνωματεύσεις, εικοσιτέσσερεις (24) τρίμηνες συνταγές.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρειας

Αρχείο ΙΚΑ Τοπ. Υποκ/μα Αλεξάνδρειας

 • GR ADM020.02
 • Αρχείο
 • 1994-1997

Περιλαμβάνει 79 συνταγολόγια ναρκωτικών. Πρόκειται για μπλοκ στα οποία έχει μείνει το κίτρινο στέλεχος. Παλιός τίτλος ταξινόμησης : Συνταγή του Ν.1729/87

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρειας

Αρχείο Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.)

 • GRGSA-CA- ADM375.01
 • Αρχείο
 • 1930-1981

Υπηρεσιακά βιβλία: καθολικά, υπολόγων, συγκεντρωτικό ημερολόγιο, αναλυτικά ημερολόγια εισπράξεων, αναλυτικά ημερολόγια συμψηφισμών, αναλυτικά ημερολόγια αξιών καταθέσεων, αναλυτικά καθολικά λογαριασμών, ημερήσια λογιστικών καταστάσεων, βιβλία ταχυδρόμου Πειραιώς, βιβλία ισοζυγίου δραχμών, κεφάλαια ανεργίας, κεφάλαιο ναυτικής εκπαιδεύσεως, κεφάλαιο προστασίας φυματικών ναυτικών, καταστάσεις μισθοδοσίας, βιβλία βοηθητικών λογαριασμών, χρεώσεων - πιστώσεων, μητρώα, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραιώσεως, χρηματικά εντάλματα, κ.ά. Εκτός από υπηρεσιακά βιβλία του ΝΑΤ περιλαμβάνονται και υπηρεσιακά βιβλία του Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του Ταμείου Προνοίας Κατωτέρου Προσωπικού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΤΠΚΠΕΝ).

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.)

Αρχείο ΝΜΥ - ΙΚΑ Βέροιας

 • GR ADM015.04
 • Αρχείο
 • 1999-2008

Περιέχει : πέντε (5) συνταγολόγια γιατρών, δύο (2) ειδικών φαρμάκων, δύο (2) μπλοκ παραπεμπτικών ειδικών φαρμάκων, δύο (2) μπλοκ εξιτηρίων νοσοκομείου, δύο (2) μπλοκ διατακτικών γνωματεύσεων, ένα (1) μπλοκ αδειών ασφαλισμένων και μία κατάσταση-μπλοκ εξετασθέντων

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βέροιας

Αρχείο Νομαρχ. Μον. Υγείας (Ν.Μ.Υ.) ΙΚΑ Βέροιας

 • GR ADM015.01
 • Αρχείο
 • 1974-1993

Περιλαμβάνει τα εξής: Αντίγραφα (στελέχη) ναρκωτικών συνταγών ετών 1982-1986, Αντίγραφα (στελέχη) συνταγών ειδικών φαρμάκων ετών 1986, Βιβλία αναγγελιών εκτάκτου περιθάλψεως ετών 1986-1988 και 1990-1992, Αντίγραφα (στελέχη) ιατρικών γνωματεύσεων εντολών πληρωμών επιδόματος έτους 1988, Βιβλίο παραδόσεως στελεχών συνταγών εις ιατρούς ετών 1974-1981, Βιβλίο παρουσίας ιατρών ΙΚΑ ετών 1986-1988, Βιβλίο παρουσίας προσωπικού ΙΚΑ ετών 1980-1982, Αιμοληψίες ασθενών ΙΚΑ Βέροιας έτους 1985, Αιμοληψίες ασθενών ΙΚΑ Νάουσας ετών 1985-1986, Βιβλίο εργασίας γιατρών και προσωπικού ετών 1986-1989, Βιβλίο εξωτερικών αιμοληψιών ετών 1982-1985, Βιβλίο φυσικοθεραπείας ασθενών ΙΚΑ ετών 1987-1989, Βιβλίο καρδιογραφημάτων ετών 1992-1993, Βιβλίο οδοντιατρικών τμημάτων ετών 1977-1985, Βιβλίο Νοσοκομείου (εισαγωγές ασθενών) ετών 1986-1989 και Υπηρεσιακό σημείωμα (εσωτερική αλληλογραφία) ετών 1986-1989.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βέροιας

Αρχείο Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας (Ν.Μ.Υ.) ΙΚΑ Βέροιας

 • GR ADM015.02
 • Αρχείο
 • 1979-2000

Περιλαμβάνει : Βιβλίο εισιτηρίων - εξιτηρίων εισαγομένων ασθενών στο Γ.Ν.Ν. Βέροιας, Βιβλίο ΑΥΕ αξονικών τομογραφιών, οστικής πυκνότητας, ακουστικών, φυσιοθεραπειών, Βιβλίο εγγραφής οδοντοστοιχιών, Βιβλίο έκτακτης περίθαλψης, Βιβλία παρουσίας προσωπικού - ιατρών, Βιβλίο καταγραφής συνταγολογίων κατά γιατρό, Βιβλίο καταγραφής επαναλαμβανομένων συνταγών, Βιβλίο καταγραφής συνταγολογίων, Βιβλίο καταγραφής μπλοκ αδειών ομματοϋαλίων - διατακτικών, βιβλίο ραντεβού μετακινήσεων ασθενών, βιβλίο καταγραφής αξονικών τομογραφιών, Αντίγραφα μπλοκ ημερησίων ραντεβού, έντυπα αδειών ασφαλισμένων, στελέχη υπηρεσιακών σημειωμάτων. στελέχη ιατρικών γνωματεύσεων αναρρωτικών αδειών υγειονομικού προσωπικού και γιατρών, στελέχη υπηρεσιακών σημειωμάτων ΑΥΕ - ΒΥΕ, Έντυπα στατιστικής οδοντοϊατρικών εργασιών.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βέροιας

Αρχείο Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας (Ν.Μ.Υ.) ΙΚΑ Βέροιας

 • GR ADM015.03
 • Αρχείο
 • 1967-2002

Περιέχει : Διαταγές Διοίκησης (1985-1992), Παραπεμπτικά για ΑΥΕ Ανικανοτήτων, Αποφάσεις Λουτροθεραπείας, Παραπεμπτικά για Λογοθεραπεία, Καρκινικοί Δείκτες, Αποφάσεις για ορμονολογικές, φυσιοθεραπείες, λογοθεραπείες, Βιβλίο καταγραφής ενεσοθεραπείας, βιβλίο εγγραφής οδοντοστοιχίων, βιβλίο εξαγωγή οδόντων, βιβλίο εγγραφής οδοντοτριατικών εργασιών, Μπλοκ στατιστικής οδοντοτριατικών εργασιών, Βιβλίο τηλεφώνων εργαστηρίων Νοσοκ. Θεσσαλονίκης, Βιβλίο ΑΥΕ σπινθηρογραφημάτων, ορμονολογικών, καρκινικοί δείκτες, Βιβλίο καταγραφής ασφαλισμένων για ΗΚΓ/ΤΑ, Βιβλίο ΑΥΕ καταγραφής Λογοθεραπείας, ΩΡΛ, Οφθαλμολογικά, Οδοντιατρικά, Σακχαρόμετρα, Ταινίες Σακχάρου, Συνταγολόγια ιατρών μηνών 2ου, 3ου, 4ου του 1999, Βιβλίο καταγραφής συρίγγων, ινσουλίνης που δόθηκαν σε ασθενείς.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βέροιας

Αρχείο Ο.Α.Ε.Ε.

 • GRGSA-ROD ADM016.01
 • Αρχείο
 • 1985 - 2009

Στατιστικά στοιχεία.

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Τμήμα Συντάξεων

Αρχείο ΟΑΕΕ Βέροιας

 • GR ADM008.03
 • Αρχείο
 • 1949-2006

Περιλαμβάνει είκοσι (20) βιβλία - πρωτόκολλα αλληλογραφίας ΤΣΑ (1967-2002), έξι (6) βιβλία - πρωτόκολλα αλληλογραφίας ΤΕΒΕ (2002-2004), τρία (3) βιβλία αποφάσεων δικαστηρίων ΤΕΒΕ (1988-1992, 1996-2000), δύο (2) βιβλία προσκλήσεων ΤΣΑ (1979-1986), βιβλίο - ευρετήριο λογισμών ασφαλισμένων ΤΣΑ (1967-1992), βιβλίο μηχανογράφησης εσόδων ΤΕΒΕ (1982), βιβλίο παρουσιών υπαλλήλων ΤΕΒΕ (2006), ειδικό βιβλίο παραγγελιών ΤΣΑ (1997-1998), πέντε (5) βιβλία - πρωτόκολλα αλληλογραφίας ΤΑΕ (1997-2006), δύο (2) βιβλία ελέγχου ΤΣΑ (1949-1951 1995-2000).

Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. Βέροιας

Αρχείο ΟΑΕΕ Νάουσας

 • GR ADM031.04
 • Αρχείο
 • 1979-2010

Περιλαμβάνει δύο (2) βιβλία παρουσίας προσωπικού, δύο (2) βιβλία διαγραφών και επανεγγραφών, βιβλίο και λυτά έγγραφα "ειδοποιήσεις μέσω ΜΥΦ" (1994-1997), βιβλίο κίνησης ελεγκτών (1985-1988), κατάσταση χρέωσης συνταγολογίων (τμήμα Έδεσσας) (2000-2002), κατάσταση θεώρησης βιβλιαρίων ασθενείας (2002), βιβλίο χρέωσης συνταγών και παραπεμπτικών (1987-2009), βιβλίο προσκλήσεων κατά δύστροπων ασφαλισμένων (1979-1987), προσκλήσεις για φορολογικούς καταλόγους ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) οικονομικών ετών 1998-1999 (2001-2002), ονομαστική κατάσταση προσκλήσεων Τ.Ε.Β.Ε (1979-1980), δώδεκα (12) βιβλία εισπρακτόρων (ανά τομέα) (1985-2003).

Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. Νάουσας

Αρχείο ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) Βέροιας

 • GR ADM008.02
 • Αρχείο
 • 1992-2004

Περιλαμβάνει : βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία παρουσίας προσωπικού, φακέλους με εκδικαζόμενες υποθέσεις (κυρίως για οφειλές στο ΤΕΒΕ) και εργατικά ατυχήματα.

Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. Βέροιας

Αρχείο ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) Νάουσας

 • GR ADM031.01
 • Αρχείο
 • 1972-1997

Περιέχει : Ποικίλα έγγραφα, 19 βιβλία με πρωτόκολλα, διάφορα δελτία (αγοράς ενσήμων, ελέγχου ενσήμων και παρουσίας προσωπικού), τραπεζικές επιταγές, αποδείξεις πληρωμών, λογαριασμοί φαρμακείων, βεβαιώσεις Ν.2084/92 και βεβαιώσεις εισφορών, εισιτήρια νοσηλείας, μηνιαίες καταστάσεις διαχειριστικών και δραστηριότητας (ΣΚΑΔΕ), βιβλία επισκέψεων επιμελητών εισπράξεων στους ασφαλισμένους, στελέχη παραπεμπτικών και συνταγών.

Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. Νάουσας

Αρχείο ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM023.01
 • Αρχείο
 • 1972-2000

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, καταστάσεις πληρωμής φαρμακείων και στατιστικά στοιχεία εκδόσεων βιβλιαρίων ασθενείας

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Πρέβεζα)

Αρχείο ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM023.02
 • Αρχείο
 • 1995-2006

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, δκαιολογητικά δαπανών, παραπεμπτικά, έκδοση συνταγολογίων, εισερχόμενα και εξερχόμενα γραφείων Προσωπικού, Ασφάλισης και Εσόδων, Αναλογιστικών Μελετών.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Πρέβεζα)

Αρχείο Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Πιερίας

 • GR ADM020.01
 • Αρχείο
 • 1966-1998

Το αρχείο αποτελείται: Πρωτόκολλα ΤΣΑ Κατερίνης ετών: 1973-1977, 1984-1995, Πρωτόκολλα ΤΕΒΕ Κατερίνης ετών: 1981-1983, 1993-1996, Εισερχόμενη Αλληλογραφία ΤΣΑ ετών 1967, 1969, 1973, 1976-1978.

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Αρχείο Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)

 • GRGSA-ROD ADM017.01
 • Αρχείο
 • 1985-2009

Στατιστικά στοιχεία, έλεγχος ενσήμων

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Τμήμα Ασφάλισης - Εσόδων.

Αρχείο Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM018.05
 • Αρχείο
 • 1987 - 2011

Καταστάσεις υπαλλήλων, αποφάσεις και δηλώσεις εργατικών ατυχημάτων, στατιστικά, βιβλίο εκδόσεως βιβλιαρίων ασθενείας και βιβλίο συντάξεων - αναγνωρίσεως προ και μετά εγγραφής προαιρετικής στρατιωτικής θητείας.

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Περιφερειακό Τμήμα Σερρών

Αρχείο Π.Ε.Δ.Υ. Αλεξάνδρειας

 • GR ADM046.01
 • Αρχείο
 • 1983-2011

Περιλαμβάνει τριάντα (30) Υπηρεσιακά βιβλία του ΙΚΑ Αλεξάνδρειας: α) τέσσερα (4) βιβλία Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής - ΟΓΑ (1984-2011), β) πέντε (5) βιβλία ανικανότητας (1989-2011), γ) τρία (3) βιβλία αναπηρίας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής - ΙΚΑ (1984-2011), δ) ένα (1) βιβλίο λουτροθεραπείας (1992-2003), ε) δύο (2) βιβλία στατιστικής ιατρών (1983-2004), στ) τρία (3) βιβλία έκτακτης περίθαλψης (1986-1993, 1996-2000, 2003-2010), ζ) τρία (3) βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (2005-2011), η) ένα (1) βιβλίο πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής υγειονομικού υλικού (1999-2000), θ) ένα (1) βιβλίο ιατρικών συνταγών, αγροτικών συνταγών, ναρκωτικών, ειδικών φαρμάκων (1984-2002), ι) ένα (1) βιβλίο συνταγολογίων ιατρών (2003-2010), ια) ένα (1) βιβλίο χρέωσης ιατρικών συνταγών (1985-1988), ιβ) ένα (1) βιβλίο συνταγολογίων Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας (2009-2010), ιγ) ένα (1) βιβλίο συνεδριάσεων ΑΜΕΑ (1999-2010), ιδ) ένα (1) βιβλίο χρέωσης αντιδραστηρίων - οδοντιατρείου (2003-2008), ιε) ένα (1) βιβλίο αδειών προσωπικού (2006-2007), ιστ) ένα (1) βιβλίο αγροτικών ιατρείων - συνταγολόγια (2002-2009).

Π.Ε.Δ.Υ. Αλεξάνδρειας

Αρχείο Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM120.01
 • Αρχείο
 • 1947 - 1988

Φάκελοι: Υπηρεσίας Εφοδιασμού Διανομών Υπουργείου Εμπορίου-μισθοδοτικές καταστάσεις (1945), εισφορών κλάδων, απογραφικών δελτίων, αποφάσεων απώλειας βιβλιαρίων ασθενείας, αποφάσεων, αποφάσεως ασφαλιστικών ταμείων, εισερχομένων και στατιστικών.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), Περιφερειακό Υποκατάστημα Σερρών

Αρχείο Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ

 • Αρχείο
 • 1973 - 1991

Πληρωμές υπολόγων διαχειριστών επαρχίας, μηχανογραφημένες καταστάσεις μητρώου συνταξιούχων, κατασκηνώσεις, χορηγηθέντα προσωπικά δάνεια, τμήμα οικονομικών υπηρεσιών, γνωματεύσεις Κεντρικής Υγειονομικής Επιτροπής, πληρωμές υπολόγων διαχειριστών επαρχίας, επιταγές συντάξεων

Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

Αρχείο Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων

 • GRGSA-CA- ADM365.01
 • Αρχείο
 • 1960-1991

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πρωτοκόλλου, αιτήσεις ασφαλισμένων, καταστάσεις μερισματούχων, μερίσματα, ισοζύγια, απολογισμούς, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία κ.ά.

Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων

Αρχείο Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας (Τ.Ε.Β.Ε.) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM018.02
 • Αρχείο
 • 1978 - 2004

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικά πειθαρχικού συμβουλίου (1978-1996), βιβλία κινήσεως ασθενών (1982-1996), συγκεντρωτικές καταστάσεις συνταξιοδότησης, φάκελος πειθαρχικού.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Τμήμα Σερρών

Αρχείο Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας (Τ.Ε.Β.Ε.) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM018.04
 • Αρχείο
 • 1967 - 2004

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας πρώην Τ.Ε.Β.Ε. (1995-2001), βιβλία τέως Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.) (1965-1996), συνήθης αλληλογραφία (2004), εκθέσεις δραστηριότητας ελεγκτού ιατρού (2000-2004).

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Τμήμα Σερρών

Αρχείο Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας (Τ.Ε.Β.Ε.) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM018.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1993

Βιβλία (1959-1979): κίνησης ασθενών, έκδοσης εισιτηρίων νοσηλείας, συνεδριάσεων υγειονομικής επιτροπής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρωτόκολλα γραφείου ασθενείας, μητρώα έκδοσης βιβλιάριων ασθενείας.
Φάκελοι: Γεν. Συν. Ελλήνων Βιοτεχνών (1962-1969), μητρώου, εσόδων προσωπικού, λογιστικού, ακίνητης περιουσίας, φάκελοι υποκαταστήματος Βόρειας Ελλάδας, διαταγών νομαρχίας, τελετών, εντύπων(1954¬), νοσηλείας, συνδικαλιστικών θεμάτων, εγγραφών - διαγραφών, επανακατατάξεων, μηνύσεων, στατιστικών στοιχείων γιατρών. Καταστάσεις: επαγγελματοβιοτεχνών Σερρών, μισθοδοτικές καταστάσεις.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Τμήμα Σερρών

Αρχείο Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) - Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • GRGSA-ROD ADM002.01
 • Αρχείο
 • 1969 - 1996

Στατιστικά στοιχεία ασφαλισμένων, γραφείου ασθενείας, θεραπόντων ιατρών, πίνακες συνταξιούχων.

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.)

Αρχείο Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • GRGSA-ROD ADM002.04
 • Αρχείο
 • 1985 - 1996

Τμήμα Οικονομικών (αρχείο αλληλογραφίας, χρηματικά εντάλματα).

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.)

Αρχείο Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • GRGSA-ROD ADM002.05
 • Αρχείο
 • 1985 - 2002

Τμήμα Περίθαλψης

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.)

Αρχείο Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • GRGSA-ROD ADM002.03
 • Αρχείο
 • 1962 - 2002

Καταστάσεις, αλληλογραφία, έντυπα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.)

Αρχείο Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • GRGSA-ROD ADM002.02
 • Αρχείο
 • 1965 - 2002

Βιβλία πρωτοκόλλου, στατιστικά δελτία διεύθυνσης, διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.)

Αρχείο Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών- Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών

 • GR GRGSA-SER ADM095.01
 • Αρχείο
 • 1957 - 1958, 1969 - 1984

Αλληλογραφία με Κεντρικό Ταμείο, μισθοδοτικές καταστάσεις διαβιβαζόμενες στο ΙΚΑ.

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών - Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών

Αρχείο Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιά

 • GRGSA-CA- ADM279.01
 • Αρχείο
 • 1898-2001

Το αρχείο περιέχει υλικό σχετικό κυρίως με την λειτουργία του κλάδου ασφάλισης / πρόνοιας του Ταμείου: βιβλία και αλληλογραφία σχετικά με: διαχείριση ενσήμων, μητρώα ασφαλισμένων, κρατήσεις ιατρών, διάφορα βιβλία υγείας, αλληλογραφία με Υπουργείο και υπηρεσίες, λογιστική υπηρεσία (προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί).

Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιά

Αρχείο Ταμείου Πρόνοιας Υπαλλήλων Αγροφυλακής

 • GRGSA-CA- ADM353.01
 • Αρχείο
 • 1920-1990

Το αρχείο περιέχει ατομικούς φακέλους υπαλλήλων, μητρώα ασφαλισμένων, βιβλία εσόδων, ημερολόγια χρηματικών ενταλμάτων κ.ά. Επίσης, περιέχονται έντυπα από τη βιβλιοθήκη του Ταμείου.

Ταμείο Πρόνοιας Υπαλλήλων Αγροφυλακής

Αρχείο Ταμείου Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.)

 • ADM111
 • Αρχείο
 • 1950 - 1972

4 βιβλία Μητρώου ιατρών 1951, 1954, 1955, 1958. 1 βιβλίο κινήσεως ιατροσήμων 1959-1960. 1 βιβλίο Ταμείου 1950. 2 βιβλία Ευρετηρίου μητρώου ιατρών ΤΣΑΥ. 1 βιβλίο εισπράξεως εισφορών 1953. 3 φάκελοι διαβίβασης δικαιολογητικών έκδοσης αδειών εξασκήσεως επαγγέλματος 1971-1972. 1 φάκελος οφειλές προς ΤΣΑΥ. 1 φάκελος ληξιαρχικών πράξεων γάμων και γεννήσεων ιατρών. 2 αντίτυπα του βιβλίου "Πλήρης νομοθεσία του ΤΣΑΥ".

Ταμείο Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών Θεσσαλονίκης

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Νάουσας

 • GR ADM012.01
 • Αρχείο
 • 1990-1991

Περιλαμβάνει : Ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ (1990-1991) Ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής ισόβιας σύνταξης ΟΓΑ (1991), Καταστάσεις πληρωμής συντάξεων ΟΓΑ (1991), Αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής επιταγών συνταξιούχων ΙΚΑ και αναδρομικών σε συνταξιούχους ΙΚΑ (1991) και Αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής συντάξεων Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων (ΤΑΕ) (1991).

Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ταχυδρομικό Γραφείο Νάουσας

Αρχείο ΤΕΒΕ Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM009.01
 • Αρχείο
 • 1976-1990

Πιστοποιητικά επαγγελματικής απασχόλησης, συνταγολόγιο, γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, δικαιολογητικά έκδοσης βιβλιαρίων ασθένειας, αποφάσεις διαγραφών και επανεγγραφών.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ), Τμήμα Καλαμάτας

Αρχείο ΤΕΒΕ Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM009.02
 • Αρχείο
 • 1971-1997

Πιστοποιητικά επαγγελματικής απασχόλησης, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ), Τμήμα Καλαμάτας

Αρχείο ΤΕΒΕ Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1986-1990

Δικαιολογητικά έκδοσης βιβλιαρίων ασθένειας, εισιτήρια νοσηλείας, συνταγολόγια κ.ά.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Τμήμα Κυπαρισσίας

Αρχείο ΤΕΒΕ Φθιώτιδας

 • GR GRGSA-FTH ADM018.01
 • Αρχείο
 • 1939-1972

Βιβλία ελέγχου, βιβλίο προαιρετικής ασφάλισης, βιβλίο καταχωρηθέντων νέων εγγραφών.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας Νομού Φθιώτιδας

Αρχείο Τ.Ε.Β.Ε. Χανίων

 • GRGSA-IAK ADM049.01
 • Αρχείο
 • 1938 - 1991

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία παρουσίας υπαλλήλων ΤΕΒΕ, ασφαλισμένων, εισπράξεων, ιατρών, κινήσεως ασθενών, μηνιαία στατιστικά στοιχεία γραφείου ασθενείας, μηνιαίες καταστάσεις κινήσεως ασθενών κατά θεράποντα ιατρό, καρτέλες κινήσεως ασθενών

Τ.Ε.Β.Ε. Χανίων

Αρχείο Τμήματος Αναλογιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

 • Αρχείο
 • 1981 - 2001

Πίνακες ατυχημάτων, νόσου, μητρότητας και κηδείας (1981-1994), Πίνακες εργατικών ατυχημάτων Υποκαταστημάτων (1981-1987), Απογραφή εργατικών ατυχημάτων (1999-2001).

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής, Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών

Αρχείο Τμήματος Διοικητικού - Μητρώου Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ευόσμου

 • ADM297
 • Αρχείο
 • 1997 - 2007

Κλασέρ με αριθμούς ειδικού ευρετηρίου (ΑΕΠ). Βιβλίο με αριθμούς ειδικού ευρετηρίου (ΑΕΠ).

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Ευόσμου, Τμήμα Διοικητικού

Αρχείο Τμήματος Διοικητικού Ε΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Μισθωτών Θεσσαλονίκης

 • ADM334
 • Αρχείο
 • 1991 - 1999

Βιβλίο Ευρετήριο Αποφάσεων Συντάξεων. Βιβλίο Συγχωνευθέντων Ταμείων. Βιβλίο Αλληλογραφίας.

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης, Τμήμα Διοικητικού

Αρχείο Τοπικoύ Υποκαταστήματος Νέας Ιωνίας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)

 • GRGSA-CA- ADM112.01
 • Αρχείο
 • 1957-1999

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ευρετήρια και μητρώα ατυχημάτων, βιβλία ενστάσεων, φάκελοι στατιστικών στοιχείων χωρών Ε.Ο.Κ.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Νέας Ιωνίας

Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας Αλεξάνδρειας ( ΙΚΑ )

 • GR ADM020.05
 • Αρχείο
 • 2005-2007

Περιέχει: Συνταγολόγια γιατρών, παραπεμπτικά ειδικών εξετάσεων, ειδικές απλές συνταγές ναρκωτικών, γνωματεύσεις ανικανότητας, γνωματεύσεις - διατακτικές, εντολές εξετάσεων.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρειας

Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας (Τ.Μ.Υ.) ΙΚΑ Νάουσας

 • GR ADM022.01
 • Αρχείο
 • 1981-2000

Περιλαμβάνει : Βιβλία επισκέψεων ιατρών, φάκελλο test-pap, Συνταγολόγια, Μπλοκ αδειών, Παραπεμπτικά ειδικών εξετάσεων, Εισιτήρια, Εξιτήρια, Γνωματεύσεις, ΑΥΕ και ΒΥΕ, Γνωματεύσεις χορήγησης οφθαλμολογικών ειδών, Παραπεμπτικά από σύριγγες ινσουλίνης, καθετήρες, ουροσυλέκτες και Η.Κ.Γ. Άγραφα δείγματα εντύπων, βιβλίο εισαγωγής ασθενών σε Νοσοκομείο, βιβλία όπου καταγράφονται τα μπλοκ συνταγών που χρεώνεται κάθε γιατρός, βιβλία καταγραφής για ιστολογικές εξετάσεις, Βιβλίο καταγραφής χορήγησης συνταγών συνεχιζόμενης θεραπείας, βιβλίο καταγραφής αναλώσιμων, εντολές κατασκευής οδοντοστοιχιών, αιτήσεις χορήγησης κανονικής αδείας, παραπεμπτικά φυσιοθεραπείας.

'Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπική Μονάδα Υγείας Νάουσας

Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 25ης Μαρτίου

 • ADM169
 • Αρχείο
 • 1977 - 1996

Α΄ και Β΄ Τμήμα Εσόδων: 8 ευρετήρια-βιβλία εργοδοτών. Τμήμα συντάξεων: 80 καταστάσεις πληρωμής συνταξιούχων ετών 1980-1982. 17 καταστάσεις παρακρατηθέντος φόρου ετών 1983-1988. Δικαιολογητικά καταβολής ΕΚΑΣ 96. Τμήμα Παροχών: Ταμειακές καταστάσεις 1993. Δηλώσεις ατυχημάτων 1977-1978. 6 φάκελοι απορριπτικών αποφάσεων έκτακτης περίθαλψης 1988-1993. 5 φάκελοι αποφάσεων έκτακτης περίθαλψης 1988-1993. Γενική αλληλογραφία 1992-1996. 400 πίνακες παροχών αποβιωσάντων ως 1993.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα 25ης Μαρτίου

Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Κιλκίς

 • ADM056
 • Αρχείο
 • 1950 - 1996

Οφθαλμιατρικές συνταγές και διατακτικές για αγορά ιατρ. υλικού 1989. Στατιστικά δελτία λήξης επιδότησης ετών 1986-1989, υπηρεσιακά σημειώματα 1985-88. Γνωματεύσεις ανικανότητας 1989. Αποδείξεις είσπραξης εισφορών εκδοροσφαγέων 1984-1990 και εργατικών δικαιωμάτων 1980-1983. Πινακίδες καθυστερημένων εισφορών εργοδοτών. Αποδείξεις είσπραξης εργοδοτικής εισφοράς 1983-1989 και εργατικών φορτοεκφορτωτικών 1980-1988. 55 βιβλία πρωτοκόλλου 1950-1984. Πρακτικά ΤΔΕ 1965-1976. Στατιστικά παροχών 1991-1992. Αλληλογραφία διεθνών σχέσεων 1989-1991. Δαπάνες ΑΥΕ-ΟΓΑ 1984-1990. Γνωματεύσεις ανικανότητας1990-1992, λουτροθεραπείας 1988-1989, ανικανότητας ασφαλισμένων Γερμανικού Φορέα 1984-1987. Πίνακες αρχαιότητας γιατρών 1991. Φάκελος αγροτικών γιατρών 1978-1982. Αποφάσεις λουτροθεραπείας 1988. Μπλοκ οφθαλμιάτρων 1990-1991. Εισιτήρια νοσοκομείου, παραπεμπτικά εξετάσεων 1990-1992. Οικοδομικές εργασίες, αποδείξεις είσπραξης εργατικών εισφορών, νοσοκομειακά εισιτήρια-εξιτήρια, εντολές-εντάλματα-γραμμάτια. Συνταγολόγια και μπλοκ αποδείξεων. Από το Τμήμα Εσόδων: 16 βιβλία καταχώρησης ΠΕΠΤΠΕΕ, παρακολούθησης εισπράξεων, ελέγχου εργοδοτών, διάθεσης ενσήμων μέσω τραπεζών, ατομ.ειδοποιήσεων (1951-1981). Από το Τμήμα Παροχών/Γραφείο Μητρώου: 6 ντοσιέ αποφάσεων αλλαγής επωνύμου, ευρετήρια ασφαλισμένων, καταστάσεις ξένων ταμείων και 2 φάκελοι εντύπων GR15/3β, αλληλογραφίας Γερμανικού Φορέα (1978-1994). Από το Γρ.προσ/κού: 3 βιβλία γενικού πρωτοκόλλου, αποφάσεις πρακτικών ΤΔΕ, 6 μπλόκ πινάκων γιατρών (1986-1993). Από την Υγειονομική υπηρεσία: 9 ντοσιέ γνωματεύσεων ΑΥΕ ανικανοτήτων, λουτροθεραπείας και 1 βιβλίο προέδρου ΑΥΕ ανικανοτήτων (1990-91), 7 βιβλία Γενικού πρωτοκόλλου (1987-1988), 3 κλασέρ εγγράφων Γρ. Προσωπικού (199519-96), 2 κλασέρ εγγράφων Νομαρχίας Κιλκίς (1995-1996), 2 βιβλία Τ.Δ.Ε. (1987-1988), 1 βιβλίο ταχυδρομείου (1994), 7 φάκελοι Γρ. Συντάξεων (1992-1994), 2 μπλοκ συνταγολογίων ναρκωτικών (1994-1995), 137 μπλοκ αποφάσεων ανικανοτήτων (1994-95), 25 φάκελοι αρχείου νοσοκομείου (1996-1997), 4 ντοσιέ πρακτικών παραλαβής υλικού και αντιδραστηρίων (1987-1996), 2 φάκελοι κωδικών γιατρών-νόσων, 1 φάκελος στατιστική νοσοκομείων (1983-1996), 1 ντοσιέ αντίγραφα γνωματεύσεων Γερμανικού φορέα (1991), 1 βιβλίο Προέδρου/συνεδριάσεις Ανικανότητος, καταστάσεις δαπανών περίθαλψης.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Κιλκίς

Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Νεάπολης

 • ADM179
 • Αρχείο
 • 1988 - 1997

Βεβαιώσεις Ο.Ε.Κ. ετών 1988-1995, ένα κλασέρ κατ' έτος. Αιτήσεις για έκδοση β' οικογενειακού βιβλιαρίου 1988. Λεξικογραφικά-μητρώα. Έντυπα Ε111, Ε104, Ε125, Ε127, με όλες τις συνημμένες αιτήσεις και αυτές της Αυστρίας, 1997.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Νεάπολης

Αρχείο του πρώην Κλάδου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΑΔΚΥ) Νομού Αχαΐας

 • GR ADM038.01
 • Αρχείο
 • 1965-1985

Γραμμάτια είσπραξης και δικαιολογητικά εισφορών, βιβλία εισφορών ασφαλισμένων (1966-1971, 1971-1977), βιβλία πρακτικών υγειονομικών επιτροπών, εγκύκλιοι, αλληλογραφία, βιβλία πρωτοκόλλου (1971-1972, 1974-1976).

Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)

Αρχείο ΤΣΑ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM030.01
 • Αρχείο
 • 1980-1988

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας και εντάλματα προπληρωμής.

Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών (Πρέβεζα)

Αρχείο ΤΣΑ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM030.02
 • Αρχείο
 • 1985-2006

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι μισθοδοσίας, ειδοποιήσεις για οφειλές

Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών (Πρέβεζα)

Αρχείο Υποδιεύθυνσης Μητρώου Ασφαλισμένων Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.) Θεσσαλονίκης

 • ADM318
 • Αρχείο
 • 1970 - 2010

Βιβλία-ευρετήρια καταγραφής και διαχείρισης αιτήσεων ασφαλισμένων. Δικαιολογητικά ασφαλιστικής ικανότητας. Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και αντίγραφα βεβαιώσεων.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιφερειακό Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, Υποδιεύθυνση Μητρώου Ασφαλισμένων

Αρχείο Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.) Θεσσαλονίκης

 • ADM319
 • Αρχείο
 • 1984

Βιβλία πρωτοκόλλου και απολογισμών παρελθόντων ετών.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιφερειακό Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, Υποδιεύθυνση Οικονομικού,

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 104