Εμφανίζει 11 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Ιστορικό Αρχείο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Έντυπα

 • Αρχείο
 • 1837-1986

Δημοσιεύματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα: Πρυτανικοί Λόγοι, Επετηρίδες, Εκατονταετηρίδες, Ποιητικοί Αγώνες, Βιβλία.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρχείο Γραμματείας (Πρωτοκόλλου) Συγκλήτου

 • Α1
 • Αρχείο
 • 1837-1983

Πρακτικά Συνεδριάσεων της Συγκλήτου: τόμοι 1-79Β, έτη 1842-1968
Πρακτικά Συνεδριάσεων της Συγκλήτου: έτη 1968-1982
Πρακτικά Συγκλητικής Επιτροπής: έτη 1970-1977
Ευρετήρια Πρακτικών Συγκλήτου: τόμοι 1-67, έτη 1897-1962
Ευρετήρια Πρακτικών Συγκλήτου: έτη 1962-1983 (η σειρά δεν είναι πλήρης)
Ακίνητα Πανεπιστημίου Αθηνών
Οργανόγραμμα Πανεπιστημιακής Λέσχης
Τοπογραφικά Πανεπιστημίου Αθηνών
Κτηματολόγιο Πανεπιστημίου Αθηνών
Επίτιμοι καθηγητές
Βιβλίο Αρχαιρεσιών: τόμοι 1-5, έτη 1837-1959

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σύγκλητος, Γραμματεία

Αρχείο Διεύθυνσης των Σχολών

 • Α.3
 • Αρχείο
 • 1875-1935

Γενικά Μητρώα ανανεώσεων Εγγραφών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διεύθυνση Σχολών

Αρχείο Θεολογικής Σχολής

 • Α.4
 • Αρχείο

Πρακτικά Συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής, 1857-1967
Πρακτικά Εκλογής Καθηγητών, 1965
Υποβολή υποψηφιοτήτων για διδακτικές θέσεις, έτη 1957-1969
Διδακτορικές Διατριβές
Εξετάσεις, έτη 1893-1958
Μητρώα Φοιτητών, έτη 1922-1953
Αρχείο Γραμματείας, έτη 1924-1965
Σχέδια Πτυχίων, 1950-1964
Βιβλιάρια Σπουδών, 1922-1968
Πρωτότυπα Πτυχίων – Καθομολογήσεις

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεολογική Σχολή

Αρχείο Ιατρικής Σχολής

 • Α.6
 • Αρχείο
 • 1851-1982

Πρακτικά Συνεδριών Ιατρικής Σχολής, τόμοι 1- 44, έτη 1851-1962
Πρακτικά Συνεδριών Ιατρικής Σχολής, έτη 1965-1982
Ποικίλα
Διδακτορικές διατριβές (το μεγαλύτερο μέρος έχει κατατεθεί στο ΕΚΤ)
Πτυχιακές Εξετάσεις- Πτυχία, έτη 1877-1960

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή

Αρχείο Νομικής Σχολής

 • Α.7
 • Αρχείο
 • 1858-1970

Πρακτικά Συνεδριάσεων Νομικής Σχολής , έτη 1866-1970
Ευρετήριο Πρακτικών Συνεδριών της Νομικής Σχολής, έτη 1911-1967
Εξετάσεις γραπτές, προφορικές, τμηματικές, πτυχιακές, έτη 1858-1967
Μητρώα Φοιτητών, έτη 1927-1963
Δελτία Φοιτητών, 1937-1964
Ποικίλα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή

Αρχείο Πρωτοκόλλου

 • Α.2
 • Αρχείο
 • 1837-1953
 1. Αλληλογραφία
 2. Διάφορα (εισερχόμενα-εξερχόμενα)
 3. Εκπαιδευτικά - Οικονομικά - Δικαστικά - Διάφορα [Οικονομική διαχείριση, Δαπάνες Πανεπιστημίου, Προϋπολογισμός, Σχολές, Επιστημονικές Συλλογές, Παραρτήματα, Προγράμματα Διδαχθέντων Μαθημάτων, Εκπαίδευση, Εξεταστική Επιτροπή για Αλλοδαπούς, Δικαστικά, Συνδρομές προς Έκδοση Συγγραμμάτων, Αγορές-Δωρεές Βιβλίων Καλλιτεχνία, Ευρετήρια, Διάφορα]

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρωτόκολλο

Αρχείο Φαρμακευτικής Σχολής

 • Α.6./β
 • 1851-1892

Πρακτικά Συνεδριάσεων Φαρμακευτικής Σχολής.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φαρμακευτική Σχολή

Αρχείο Φιλοσοφικής Σχολής

 • Α6
 • Αρχείο
 • 1852-1967

Πρακτικά Συνεδριών Φιλοσοφικής Σχολής, έτη 1867-1964
Αρχείον, έτη 1894-1953
Εξετάσεις, 1852-1964
Εισιτήριοι διαγωνισμοί, έτη 1955-1964
Απολυτήρια, έτη 1934-1964
Διδακτορικές διατριβές, έτη 1942-1963
Εισηγητικές εκθέσεις, έτη 1955-1967
Μητρώον Φοιτητών, 1912-1960
Γενικό Μητρώο Φιλοσοφικής Σχολής, έτη 1922-1959
Ποικίλα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή

Αρχείο Φυσικομαθηματικής Σχολής

 • Α.8
 • Αρχείο
 • 1896-1983

Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής, έτη 1896-1980
Πτυχιακές Εξετάσεις, έτη 1921-1983

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φυσικομαθηματική Σχολή

Αρχείο Φωτογραφιών

 • Αρχείο
 • 1961-1996

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων