Εμφανίζει 811 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Μαγνησίας
Σύνθετη Αναζήτηση
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 12ου Δημοτικού Σχολείου Γλαφυρών - Νέας Ιωνίας

 • GR GRGSA-MAG EDU141
 • Αρχείο
 • 1939-2012

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Γενικοί Έλεγχοι, Πιστοποιητικά Σπουδών, Μητρώα, Μαθητολόγια, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Περιουσίας, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, Καταθέσεις – Αναλήψεις, Ιστορία Σχολείου, Φάκελοι Σχολείου.

12ο Δημοτικό Σχολείο Γλαφυρών - Νέας Ιωνίας

Αρχείο 13ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU60.1
 • Αρχείο
 • 1931-1988

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώο Μελών Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι σχολείου (Εγκύκλιοι, Αλληλογραφία, Τίτλοι Εγγραφής, Δελτία Ατομικότητος, Μαθητικές εργασίες κ.ά.)

13ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 13ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU60.2
 • Αρχείο
 • 1929-1992

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Φάκελοι σχολείου, Σχολικού Ταμείου-Σχολικής Εφορείας

13ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 15ου Νηπιαγωγείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU136
 • Αρχείο
 • 1986-2006

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Εξερχόμενα έγγραφα, Οικονομικοί Απολογισμοί, Τιμολόγια – Αποδείξεις 5ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 15ου και 43ου Νηπιαγωγείου Βόλου

15ο Νηπιαγωγείο Βόλου

Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU110.2
 • Αρχείο
 • 1934-1978

Βιβλία Συνεδριάσεων Προσωπικού (Πρακτικών), Βιβλιοθήκης, Υγιεινής Καταστάσεως, Ταμείου, Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Κινητής Περιουσίας, Περιουσίας Σχολικού Ταμείου, Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλο, Φάκελοι με Δελτία Διδακτηρίου, Στατιστικά Στοιχεία, Εκθέσεις, Εξερχόμενα, Σχολική Εφορεία, Απολογισμό Σχολικού Ταμείου, Οικονομικά – Στατιστικά Στοιχεία, Εγκυλίους Επιθεωρήσεως Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Β΄ Περιφέρειας Μαγνησίας, Καρτέλες με εκπαιδευτικό υλικό, Έντυπο με αρχιτεκτονικό πρόπλασμα & έγχρωμη αναπαράσταση του Παρθενώνα (Εκδοτική Αθηνών 1980), Αφίσα «Ελευθερία ή Θάνατος»

16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU110.3
 • Αρχείο
 • 1918-1980

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα Μαθητών, Πιστοποιητικά Σπουδών, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Εμβολιασμοί, Τίτλοι Σπουδών, Αποδεικτικά Μετεγγραφής, Φάκελοι με Διαταγές Επιθεωρητού, Αναφορές, Εκθέσεις λειτουργίας, χειρόγραφες σημειώσεις, διαιτολόγιο μαθητών κ.λπ.

16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU110.1
 • Αρχείο
 • 1925-2007

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Μητρώα μαθητών, Πιστοποιητικά Σπουδών, Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων, Πρακτικά Σχολικής Επιτροπής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ιστορικά στοιχεία σχολείου, Εμβολιασμοί, Ταμείο Σχολικής Εφορείας, Μητρώο Προσωπικού, Φάκελοι Σχολείου, Φάκελοι Συλλόγου Γονέων/Διδασκάλων, Ατομικά Δελτία Υγείας, Τίτλοι Σπουδών, Αποδεικτικά Μετεγγραφής, Πρακτικά Παράδοσης – Παραλαβής Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας Σχολείου – Δικαστικές Αποφάσεις, Φύλλα Ελέγχου, Πιστοποιητικά Ά Εγγραφής, Φωτογραφίες ασπρόμαυρες, Σφραγίδες, Μηχανή προβολής Super 8

16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 19ου (πρώην 38ου) Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU113.2
 • Αρχείο
 • 1980-2002

Βιβλια Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι Τίτλων Εγγραφής – Αποδεικτικών Μετεγγραφής, Σ.Μ.Ε.Α. – Ειδικής Αγωγής (προγράμματα, σεμινάρια κ.λπ), Στοιχεία Ειδικής τάξης σχολείου, Στατιστικών στοιχείων σχολείου, Διάφορα (Κατάλογος επιλεγμένων βιβλίων, διδακτικές επισκέψεις, πρόγραμμα διδασκαλιών φοιτητών Παιδαγωγικού τμήματος Παν/μίου Θεσσαλίας, Πρόσκληση ΓΑΚ)

19ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 19ου Νηπιαγωγείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU129
 • Αρχείο
 • 1973-2008

Βιβλίο της ιστορίας του 19ου Νηπιαγωγείου Βόλου, Πράξεις συνεδριάσεων ΔΣ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Μητρώο Προσωπικού, Βιβλία Ταμείου, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Σχολικής Εφορείας, Πρακτικά Σχολικής Εφορείας, Αιτήσεις εγγραφής νηπίων – προνηπίων, Υγειονομικός έλεγχος νηπιαγωγείου, Εξερχόμενα έγγραφα, Απολογισμοί, Σχολικό Ταμείο – χρηματικά εντάλματα, Δελτίο εισαγωγής υλικού, Στοιχεία διάφορα (στατιστικά, ωρολόγια προγράμματα κ.λπ.)

19ο Νηπιαγωγείο Βόλου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU2.2
 • Αρχείο
 • 1947-1989

Φάκελοι Εγκυκλίων Επιθεωρητού, Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Αλληλογραφίας, Απολογισμών, Προϋπολογισμών, Τίτλων σπουδών.

1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU2.3
 • Αρχείο
 • 1932-1992

Βιβλία και Φάκελοι Σχολείου: Υλικού, Περιουσίας, Σχολικής Ζωής, Διεκπεραιώσεως εγγράφων, Σχολικής Εφορείας, Σχολικού Ταμείου

1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG EDU25
 • Αρχείο
 • 1908-1985

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Φάκελοι: Αλληλογραφίας, Ανέγερσης νέου διδακτηρίου, Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου

1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Αλμυρού

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αγχιάλου ("Ευγένειο")

 • GR GRGSA-MAG EDU143.2
 • Αρχείο
 • 1937-1997

Καταστάσεις Κοινότητας Ν. Αγχιάλου, Μαθητικού συσσιτίου, Δελτία εξαγωγής τροφίμων Δικαιολογητικά διανομής τροφίμων - Μαθητικά συσσίτια και καταστάσεις συσσιτούντων μαθητών, Αποδεικτικά μετεγγραφής, Πιστοποιητικά, Πρακτικά Διάφορα, Στατιστικά Στοιχεία, Εξωσχολικές Δραστηριότητες, Γραπτά Προαγωγικών και Απολυτηρίων Εξετάσεων

Ευγένειο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αγχιάλου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αγχιάλου ("Ευγένειο")

 • GR GRGSA-MAG EDU143.1
 • Αρχείο
 • 1943-2002

Ενδεικτικά, Αποδεικτικά σπουδών, Βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά, Αλληλογραφία Εισερχόμενη – Εξερχόμενη, Εγκύκλιοι, Παρουσιολόγια Προσωπικού, Κατηχητικά Σχολεία, Δικαιολογητικά Απόρων, Ατομικοί Φάκελοι Εκπαιδευτικών, Οικονομικά διάφορα

Ευγένειο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αγχιάλου

Αρχείο 1ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG EDU30
 • Αρχείο
 • 1939-1957

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας

1ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού

Αρχείο 1ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU2.1
 • Αρχείο
 • 1929-1981

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμβολιασμών, Νοσηρότητας, Ιστορίας Σχολείου, Υλικού, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλία και Φάκελοι Εφορείας Μαθητικών Συσσιτίων, Φάκελοι Εγκυκλίων Επιθεωρητού, Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Αλληλογραφίας

1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 1ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Μακρινίτσας

 • GR GRGSA-MAG EDU96
 • Αρχείο
 • 1899-1987

Γενικός Έλεγχος, Μαθητολόγιο, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Παρουσιολόγιο προσωπικού, Πράξεις συλλόγου διδασκόντων, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Ημερολόγιο μαθητικού Συσσιτίου, εμβολιασμοί, απολογισμοί, οικονομικά διάφορα (εντάλματα πληρωμών Σχολικής Εφορείας, Ταμείο Σχολικής Εφορείας, Ταμείο Εφορείας μαθητικού συσσιτίου, Δελτία Εισαγωγής/Εξαγωγής Τροφίμων κλπ.), διδαχθείσα ύλη, αποθήκη, Μητρώο συσσιτούντων μαθητών, εγκύκλιοι και διαταγές Επιθεωρητή, Βιβλιάριο Λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας Της Ελλάδος 1947-1950

1ο Δημοτικό Σχολείο Μακρινίτσας

Αρχείο 26ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου (Αγ. Γεωργίου Ιωλκού)

 • GR GRGSA-MAG EDU49
 • Αρχείο
 • 1932-1983

Βιβλίο Πράξεων Διδασκόντων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι Εγκυκλίων, Διαταγών Επιθεωρητή, Αλληλογραφίας, Εγγράφων Σχολικής Εφορείας, Μαθητικής Εφημερίδας

26ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 29ου Νηπιαγωγείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU109
 • Αρχείο
 • 1981-2006

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Φάκελοι Εισερχόμενων (από ΥΠΕΠΘ, ΝΑΜ, Δήμο Βόλου, Δήμο Νέας Ιωνίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Αιτήσεις Εγγραφής και Πιστοποιητικά

29ο Νηπιαγωγείο Βόλου

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Αρρένων Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU111.1
 • Αρχείο
 • 1976-1979

Εισερχόμενα Νομαρχίας Μαγνησίας – Εξερχόμενα σχολείου, Γενικός Έλεγχος (τμήμα του βιβλίου)

2ο Γυμνάσιο Αρρένων Βόλου

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Αρρένων Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU111.2
 • Αρχείο
 • 1953-1979

Εισερχόμενα Νομαρχίας Μαγνησίας – Εξερχόμενα σχολείου, Γενικός Έλεγχος (τμήμα του βιβλίου)

2ο Γυμνάσιο Αρρένων Βόλου

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Αρρένων Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU111.3
 • Αρχείο
 • 1939-1976

Μαθητολόγιο και Βιβλίο Παρακολουθήσεως Εκπαιδευτικών Τελών, Ειδικός Έλεγχος, Γενικός Έλεγχος, Πιστοποιητικά Σπουδών, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Κατάλογος Βιβλίων Σχολικής Βιβλιοθήκης, Μισθολόγιο Προσωπικού, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας, Μισθολόγια Ι.Κ.Α., Ταμείο για την ανέγερση διδακτηρίου (Παραρτήματος Κασσαβέτη), Βιβλία Καταθέσεων και Αναλήψεων, Αναλυτικά Προγράμματα, Εγκύκλιοι, Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων, Ωρολόγια προγράμματα, Αλληλογραφία Εισερχόμενη που αφορά επιλογή, προμήθεια, κριτική βιβλίων και περιοδικών

2ο Γυμνάσιο Αρρένων Βόλου

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU115
 • Αρχείο
 • 1979-1997

Βιβλία αγοράς ενσήμων ΙΚΑ, Φάκελοι Εισερχόμενα Διάφορα, εξερχόμενα, Εισιτήριες Εξετάσεις Λυκείου, Φάκελοι Σχολείου

2ο Γυμνάσιο Βόλου

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG EDU27
 • Αρχείο
 • 1913-1936

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρωτόκολο Αλληλογραφίας Σχολικής Επιτροπής

2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Αλμυρού

Αρχείο 2ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG EDU26
 • Αρχείο
 • 1915-1960

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Φάκελος με φωτογραφίες

2ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού

Αρχείο 2ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Μακρινίτσας (Αγ.Γεωργίου - Αγ.Αθανασίου)

 • GR GRGSA-MAG EDU98
 • Αρχείο
 • 1901-1955

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πράξεις προσωπικού, Βιβλίο γονέων, Ταμείο, Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας, 2 θεατρικά έργα χειρόγραφα

2ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Μακρινίτσας

Αρχείο 2ου Σ.Ε.Κ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG EDU125
 • Αρχείο
 • 1974-1986

Βιβλία Κινητής περιουσίας, Αποθήκης, Οργάνων Φυσικής και Χημείας, Υλικού (Αυτοκινήτων, Ψυκτικού, Ηλεκτρονικού, Μηχανολογικού, Δομικού, Ηλεκτρολογικού), Εργαστηρίων (Χημείας, Τεχνιτών, Δομικών, Ηλεκτρονικών), Μονίμου υλικού Εργαστηρίου Τεχνιτών αυτοκινήτων και Επαγγελματικής Σχολής, Εισερχομένου μονίμου υλικού, Μονίμου υλικού Μηχανολογικού Εργαστηρίου Τεχνικού Λυκείου Βόλου

2ο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

Αρχείο 32ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU23.2
 • Αρχείο
 • 1973-2000

Φάκελοι Σχολείου, Σχολικής Εφορείας, Απολογισμών, Καθαριστριών, Σφραγίδες

32ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 32ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU23.3
 • Αρχείο
 • 1973-2004

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Σχολικού Συμβουλίου, Σχολικής Εφορείας, Σχολικής Επιτροπής, Φάκελοι Σχολείου

32ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU79
 • Αρχείο
 • 1965-1967

Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι έγκρισης απολογισμών

3ο Γυμνάσιο Βόλου

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU89.1
 • Αρχείο
 • 1936-2004

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Μητρώου μαθητών, Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Επιθεωρήσεων, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, Εμβολιασμού, Σχολιάτρου, Νοσηρότητας, Υλικού, Περιουσίας σχολείου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι σχολείου

3ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 3ου Ελληνικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU80.1
 • Αρχείο
 • 1914-1929

Ειδικός Έλεγχος, Μαθητολόγιο, Βιβλίο Πράξεων Διδασκόντων, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας

3ο Ελληνικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 3ου Ελληνικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU80.2
 • Αρχείο
 • 1914-1929

Ειδικός Έλεγχος, Μαθητολόγιο, Βιβλίο Πράξεων Διδασκόντων, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας

3ο Ελληνικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 3ου Λυκείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU108
 • Αρχείο
 • 1981–2003

Φάκελοι Εγγραφών Μαθητών - Απολυτήρια Γυμνασίων:
1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο Βόλου, Εσπερινό, Μουσικό, Ιδιωτ. «Άγ.Απόστολος ο Νέος» Βόλου. 2ο Αλμυρού, Αγριάς, Αργαλαστής, Αρμενίου, Βελεστίνου, Γλώσσας, Ζαγοράς, Ερέτριας, Ιωλκού, Καναλίων, Σκιάθου, Στεφανοβικείου. 1ο, 2ο, 3ο, 1ο & 3ο ΤΕΕ Νέας Ιωνίας

3ο Λύκειο Βόλου

Αρχείο 3ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG EDU28
 • Αρχείο
 • 1913-1936

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Σχολικής Επιτροπής

3ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού

Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU63.1
 • Αρχείο
 • 1929-1979

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Επιτροπής, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Υλικού, Φάκελοι σχολείου (Εγκύκλιοι, Στατιστικά στοιχεία, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων κ.ά.)

4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU63.2
 • Αρχείο
 • 1929-1979

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Επιτροπής, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Υλικού, Φάκελοι σχολείου (Εγκύκλιοι, Στατιστικά στοιχεία, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων κ.ά.)

4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 5ου Γυμνασίου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU32
 • Αρχείο
 • 1976-1983

Φάκελοι Σχολείου, Έντυπα Υπουργείου Παιδείας

5ο Γυμνάσιο Βόλου

Αρχείο 6ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU48.3
 • Αρχείο
 • 1984-2006

Φάκελοι Τίτλων Εγγραφής, Εγγραφών-Μετεγγραφών, Αλληλογραφίας, Εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, Εξοπλισμού, Κτηριολογικών θεμάτων

6ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 6ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU48.1
 • Αρχείο
 • 1929-1984

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγιο, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι Τίτλων Εγγραφής, Αλληλογραφίας, Προσωπικού, Προϋπολογισμών

6ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 6ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU48.2
 • Αρχείο
 • 1951-2001

Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου μαθητών, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Ημερήσιου Ελέγχου, Πράξεων Διευθυντή, Πράξεων Διδασκόντων, Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώο Προσωπικού, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Υλικού, Φάκελοι σχολείου

6ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 6ου Νηπιαγωγείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU24.1
 • Αρχείο
 • 1961-1990

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Ταμείου, Φάκελοι Σχολείου

6ο Νηπιαγωγείο Βόλου

Αρχείο 7ου (πρώην 38ου) Νηπιαγωγείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU114
 • Αρχείο
 • 1986-1999

Εισερχόμενα από Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης, Εισερχόμενα άλλων Αρχών (ΥΠΕΠΘ, Σχολ. Συμβούλων κ.ά.), Εξερχόμενα

7ο Νηπιαγωγείο Βόλου

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου (μετ. 1ου Ν. Ιωνίας Βόλου)

 • GR GRGSA-MAG EDU140
 • Αρχείο
 • 1929-2005

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Πιστοποιητικά Σπουδών, Βιβλία Διεκπεραιώσεως Αλληλογραφίας, Αποθήκης τροφίμων μαθητικών συσσιτίων, Πρακτικά Εφορείας μαθητικών συσσιτίων, Μητρώο συσσιτούντων μαθητών και προσωπικού, Διάφορα οικονομικά, Πράξεις Διδακτικού Προσωπικού, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Εμβολιασμοί, Ιστορία Σχολείου, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Απολογισμοί, Ενδεικτικά, Αποδεικτικά εγγραφής – μετεγγραφής, Ανεπίδοτοι τίτλοι σπουδών

1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 811