Προεπισκόπηση εκτύπωσης Κλείσιμο

Εμφανίζει 362 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Εκπαίδευση - Κρήτη Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 18
 • Αρχείο
 • 1912-2002

Βιβλία: Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Ν.Υ.Σ.Δ.Ε., Ε.Σ.Σ.Ε., Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας Εκπαιδευτικών, Βιβλίο Τριετιών και Πολυετιών, Βιβλίο Αποφάσεων Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, Βιβλίο Διεκπεραιώσεως Αλληλογραφίας, Βιβλίο Σχολικών Απολογισμών, Πρακτικά Ε.Σ.Σ.Ε., Π.Υ.Σ.Σ.Ε., Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Υ.Σ.Σ.Ε., Ν.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Υ.Σ.Δ.Ε., Πρακτικά Εκλογής Αιρετών Μελών Εκπ/κού Συμβουλίου, Πρακτικά Καταλληλότητας Ιδιωτικών Σχολείων, Θέματα Επιθεωρητών, Μητρώα και Ευρετήρια Μητρώου εκπαιδευτικών, Βιβλία Ποιότητας Διδασκάλων-Προσωπικού, Ευρετήριο Διδασκάλων και Σχολείων, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλίο Ποινών, Μισθολογικά Μητρώα, Ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών, μαθητικά συσσίτια, μαθητικές κατασκηνώσεις, Βιβλίο Διδακτηρίων, Βιβλίο Διδακτηριακής Κατάστασης, Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων Σχολ. Ταμείων, Σχολικοί Έφοροι. Φάκελοι: Θέματα Προϊσταμένων Διευθυντών και προσωπικού, Εκθέσεις Πεπραγμένων, Στοιχεία Υπηρεσιακών Εκθέσεων Δασκάλων, Εκθέσεις λειτουργίας Κέντρου Επιμορφώσεως, Εξοπλισμός - Εποπτικά Μέσα - Εκπαιδευτική Τηλεόραση, Λαϊκή Επιμόρφωση - Αλφαβητισμός, Θεάματα, Οικονομικά, θέματα μαθητών, φάκελοι Σχολείων, Άδειες Ιδιωτικών Σχολείων, Προγράμματα, Ίδρυση/ Οργανικότητα Σχολείων, Ολοήμερα σχολεία, Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Εγκύκλιοι-Διαταγές, Αλληλογραφία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου

Αρχείο Γραφείου Σχολικών Συμβούλων

 • GR GRGSA-IRA ADM. 23
 • Αρχείο
 • 1993-2005

Eκθέσεις Σχολικών Συμβούλων, εκθέσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου (κανονικών και ειδικών σχολείων), ωρολόγια προγράμματα, απογραφικά δελτία κανονικών και ειδικών σχολείων, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, Γραφείο Σχολικών Συμβούλων

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου - 2ο γραφείο

 • GR GRGSA-IRA ADM. 24
 • Αρχείο
 • 1946-1986

Μισθολογικά Μητρώα, Μισθοδοτικές Καταστάσεις Δασκάλων και Νηπιαγωγών, Φάκελος Υπεύθυνων Δηλώσεων Δασκάλων, Καταστάσεις Πληρωμής, Καταστάσεις Προσωπικού, Υπερωρίες, Διαφορές Νέου Μισθολογίου, Βεβαιώσεις Αποδοχών Υπαλλήλων, Φάκελος Υγειονομικής Περίθαλψης, Ωρολόγια Προγράμματα, Εγκύκλιοι Αλληλογραφία, Οικονομικά, Μισθώματα

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, 2ο Γραφείο

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου - 4ο γραφείο

 • GR GRGSA-IRA ADM. 26, 26.1
 • Αρχείο
 • 1945-2011

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικά Μητρώα, Βιβλία Πράξεων Επιθεωρητού, Μητρώο Διδακτηρίων, Μητρώα Προσωπικού, Εισηγήσεις Προϊσταμένου, Πίνακες Εγγραφέντων Μαθητών ανά Σχολείο, Πίνακας Απογραφής Εκπαιδευτικών, Απογραφικές Καταστάσεις Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων, Μαθητές, Θέματα Προσωπικού, Ατομικοί Φάκελοι Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Δημοσιεύσεις Συνταξιοδοτήσεων, Μισθώματα, Εξοπλισμός Σχολείων, Φάκελοι Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, 4ο Γραφείο

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου - 3ο γραφείο Αρκαλοχωρίου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 28, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4
 • Αρχείο
 • 1980-2011

Αταξινόμητο - περιλαμβάνει φακέλους αλληλογραφίας και ατομικούς φακέλους εκπαιδευτικών.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, 3ο Γραφείο

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 30, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4
 • Αρχείο
 • 1968-2013

Πράξεις Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Ν.Υ.Σ.Δ.Ε., Ατομικοί φάκελοι αναπληρωτών & Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών, θέματα προσωπικού, Μισθολογικά, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Διορισμών δασκάλων, Βιβλίο Μεταβολών Διδασκάλων και Νηπιαγωγών, Μητρώο Δασκάλων & Νηπιαγωγών, Φάκελοι σχολείων (Δημοτικών και Νηπιαγωγείων), Διδακτιριακά, Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας – Εξοπλισμός Εργαστηρίων, Μαθητές, Εξωδιδακτικές Εκδηλώσεις, Φυσική Αγωγή, Λαϊκή Επιμόρφωση, Ειδική Νομοθεσία — Συνδικαλισμός, Εγκύκλιοι, Αλληλογραφία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - εκθέσεις επιθεωρήσεως περιφέρειας Γόρτυνας

 • GR GRGSA-IRA ADM. 36
 • Αρχείο
 • 1933-1973

Βιβλία επιθεωρήσεως Δημοτικών Σχολείων και διδασκάλων εκπαιδευτικής περιφέρειας Γόρτυνος

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου

Αρχείο Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης

 • GR GRGSA-IRA ADM. 39
 • Αρχείο
 • 1963-2010

Ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Αυτοτελής Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Αγίας Βαρβάρας

 • GR GRGSA-IRA EDU 111
 • Αρχείο
 • 1955-1957

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Ταμείου, εισερχόμενα, Τίτλοι σπουδών

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας (Ηράκλειο)

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Ροδιάς

 • GR GRGSA-IRA EDU 131
 • Αρχείο
 • 1962-1964

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, τίτλοι εγγραφής

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Ροδιάς (Ηράκλειο)

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Τυμπακίου

 • GR GRGSA-IRA EDU 135
 • Αρχείο
 • 1956-1976

Μαθητολόγιο, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, εισερχόμενα

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου

Αρχείο Ιδιωτικών Τεχνικών Σχολών Ιεράπετρας "Μίνως"

 • GR GRGSA-IRA EDU 139
 • Αρχείο
 • 1961-1979

Μαθητολόγια , Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικός Έλεγχος, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Εργαστηριακών Μαθημάτων, Τίτλοι Σπουδών, Καταστάσεις Πτυχιακών Εξετάσεων

Ιδιωτικές Τεχνικές Σχολές Ιεράπετρας "Μίνως"

Αρχείο Νηπιαγωγείου Ρογδιάς

 • GR GRGSA-IRA EDU 210
 • Αρχείο
 • 1974-1998

Βιβλία Μητρώου Νηπιαγωγείου, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία κινητής περιουσίας, Βιβλίο πράξεων συλλόγου, Βιβλίο πράξεων Δ/ντριας Νηπιαγωγείου, Βιβλία πράξεων της Σχολικής εφορείας, Βιβλίο Ημερήσιας Λειτουργίας, Βιβλίο ταμείου, Βιβλίο ύλης, Βιβλίο υλικού, Βιβλίο διεκπεραιώσεως, εισερχόμενα-εξερχόμενα, Προϋπολογισμοί-Απολογισμοί, δελτία εισαγωγής υλικού, Τίτλοι εγγραφής

Νηπιαγωγείο Ρογδιάς

Αρχείο Οικονομικού Νυκτερινού Γυμνασίου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU 26
 • Αρχείο
 • 1931-1980

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλίο Mητρώου Mαθητών, Ειδικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Αιτήσεων Εκδόσεως Αποδεικτικών Σπουδής, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων, Βιβλία Eξετάσεων, Bιβλίο Προφορικής και Γραπτής Bαθμολογίας, Aντίγραφα Γενικών Eλέγχων, Aντίγραφα Eιδικών Eλέγχων, Bοηθητικά Eιδικού Eλέγχου, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Εμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Bιβλίο Eισπράξεως Διδάκτρων, Πειθαρχικά, Διεύθυνση, Διδακτικό Προσωπικό, Kαταστάσεις καθηγητών, Mισθοδοτικά, Διαταγές, Άδεια Iδρύσεως και Λειτουργίας, Hμερολόγια-Eκθέσεις Λειτουργίας, Bιβλίο Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Tαμείου Σχολικής Eφορείας, Mαθητές, Δικαιολογητικά & Τίτλοι Eγγραφής

Νυκτερινό Οικονομικό Γυμνάσιο Ηρακλείου

Αρχείο Μουσουλμανικού Σχολειού Φορτέτσας

 • GR GRGSA-IRA EDU 4
 • Αρχείο
 • 1899-1924

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας, Bιβλίο Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας

Μουσουλμανικό Σχολείο Φορτέτσας

Αρχείο Λυκείου "Δικταίον"

 • GR GRGSA-IRA EDU 70
 • Αρχείο
 • 1958-1959

Bιβλίο Aπουσιών και Προφορικής Bαθμολογίας

Iδιωτικό Λύκειο «Δικταίον»

Αρχείο 9ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 10
 • Αρχείο
 • 1925-1983

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Διδακτιριακά, Tίτλοι Eγγραφής, Tίτλοι Σπουδών, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα Έγγραφα, Eξερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι Eπιθεωρητού, Αιτήσεις Πολιτών, Φάκελος Eρυθρού Σταυρού, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bεβαιώσεις Eμβολιασμού, Bιβλίο Δαμαλισμού, Kαταστάσεις Δαμαλισθέντων, Bιβλία Tαμείου, Φάκελοι Προϋπολογισμών-Aπολογισμών, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Aντίγραφα Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Φάκελος Kυπρίων Mαθητών, Bαθμολογικές Kαταστάσεις, Bεβαιώσεις Aπόρων Mαθητών, Mισθολόγια, Bιβλία Aγοράς Eνσήμων, Μαθητικά Συσσίτια, Λεύκωμα Φωτογραφιών

9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο Πρακτικού Λυκείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 101
 • Αρχείο
 • 1928-1950

Γενικός Έλεγχος, Eιδικός Έλεγχος, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Ημερολόγιο, Σχολική Eφορεία, Δικαιολογητικά & Tίτλοι Eγγραφής - Tίτλοι Aπορριφθέντων μαθητών

Πρακτικό Λύκειο Ηρακλείου

Αρχείο Α΄ Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 103
 • Αρχείο
 • 1969-1978

Γενικός Έλεγχος, Ημερήσιος Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Αιτήσεις Έκδοσης τίτλων σπουδών, εισερχόμενα -εξερχόμενα, Τίτλοι σπουδών

Α΄ Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Πόρου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 106
 • Αρχείο
 • 1962-1978

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Πόρου (Ηράκλειο)

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Νέων Κλαζομενών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 107
 • Αρχείο
 • 1966-1976

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Νέων Κλαζομενών

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού "Ο Απόστολος Τίτος"

 • GR GRGSA-IRA EDU. 109
 • Αρχείο
 • 1956-1972

Γενικός Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Εγκύκλιοι

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο "Ο Απόστολος Τίτος"

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Αγίου Βασιλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 112
 • Αρχείο
 • 1955-1959

Βιβλίο διδαχθείσης ύλης, εισερχόμενα-εξερχόμενα, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, σχολική εφορεία

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Αυγενικής

 • GR GRGSA-IRA EDU. 115
 • Αρχείο
 • 1953-1958

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Ημερήσιος Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Ύλης

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Αυγενικής

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Βενεράτου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 117
 • Αρχείο
 • 1955-1956

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, εισερχόμενα-εξερχόμενα, Τίτλοι σπουδών

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Βενεράτου

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 12
 • Αρχείο
 • 1899-1955

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Eιδικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Aναλήψεων-Kαταθέσεων, Στελέχη Xρηματικών Eνταλμάτων Πληρωμής

6ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Θραψανού

 • GR GRGSA-IRA EDU. 121
 • Αρχείο
 • 1955-1969

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Εφορείας, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, εισερχόμενα-εξερχόμενα

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Θραψανού

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Καρδαμιανών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 122
 • Αρχείο
 • 1962-1964

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Καρδαμιανών

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Κορφών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 124
 • Αρχείο
 • 1964-1965

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, δικαιολογητικά εγγραφής

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Κορφών

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Κρουσώνα

 • GR GRGSA-IRA EDU. 125
 • Αρχείο
 • 1955-1970

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, απολογισμοί

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Κρουσώνα

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Πεδιάδος

 • GR GRGSA-IRA EDU. 129
 • Αρχείο
 • 1969-1972

Μαθητολόγιο, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Πεδιάδος

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 13
 • Αρχείο
 • 1903-1987

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων, Bιβλίο Πράξεων Δ/ντού και Eκθέσεων Yπηρεσιακής Iκανότητας Προσωπικού, Bιβλίο Mητρώου Προσωπικού, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλία Yλικού, Bιβλίο Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Πρωτόκολλα Παράδοσης- Παραλαβής Yλικού, Διδακτιριακά, Eκθέσεις Λειτουργίας Σχολείου, Στατιστικά και Πίνακες Aποτελεσμάτων, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bιβλίο Eμβολιασμών, Bιβλίο Δαμαλισμού, Aναδαμαλισμού και λοιπών Eμβολιασμών, Bιβλία Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Aντίγραφα Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου, Bιβλίο Eπισκεπτών Γενικής Xειροτεχνικής Eκθέσεως Σχολείων Περιφερείας Γόρτυνος, Bιβλίο Mισθολογίου του 2ου Tμήματος Hρακλείου

3ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Πρινιά

 • GR GRGSA-IRA EDU. 130
 • Αρχείο
 • 1955-1957

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, εισερχόμενα

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Πρινιά

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σοκαρά

 • GR GRGSA-IRA EDU. 132
 • Αρχείο
 • 1955-1976

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, εισερχόμενα-εξερχόμενα, Τίτλοι σπουδών

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Σοκαρά

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Στερνών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 133
 • Αρχείο
 • 1969-1971

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Τίτλοι σπουδών

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Στερνών

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Τεφελίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 134
 • Αρχείο
 • 1956-1958

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Τεφελίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αβδού

 • GR GRGSA-IRA EDU. 137.1, 137.2, 137.3
 • Αρχείο
 • 1914-1984

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

Δημοτικό Σχολείο Αβδού

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου - Λυκείου Σητείας Α. Λαγουδάκη

 • GR GRGSA-IRA EDU. 138
 • Αρχείο
 • 1958-1997

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικοί Έλεγχοι, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλίο Εισαγωγικών Εξετάσεων, Bιβλία Ανεξεταστέων και Κατακτηρίων Εξετάσεων, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Μητρώο Καθηγητών, Bιβλίο Επιθεωρήσεως Καθ/των, Ημερολόγιο, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Εμπιστευτικής Αλληλογραφίας, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Άδεια Ιδρύσεως και Λειτουργίας, Ιδιοκτήτης, Διεύθυνση, Λυκειάρχης, Διδακτικό Προσωπικό, Δελτία Ποιότητος Καθηγητών, Πίνακες και Πράξεις Απολύσεως Καθηγητών, Δελτία Κίνησης Προσωπικού, Μισθοδοτικές Καταστάσεις Προσωπικού, Ατομικοί Φάκελοι Καθηγητών, Πειθαρχικά Καθηγητών, Μαθητές, Τίτλοι Εγγραφής, Εισερχόμενα- Εξερχόμενα

Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο Σητείας Α. Λαγουδάκη

Αρχείο 14ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 14
 • Αρχείο
 • 1936-1963

Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας

14ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Αγ. Γεωργίου Λασιθίου Χρ. Φαρσάρη - Δικταίον

 • GR GRGSA-IRA EDU. 140
 • Αρχείο
 • 1958-1964

Μαθητολόγιο, Αντίγραφο Μαθητολογίου, Γενικός Έλεγχος, Αντίγραφο Γενικού Ελέγχου, Ειδικός Έλεγχος, Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίον Πράξεων Δ/ντού, Ημερολόγιο, Απουσιολόγιο, Εισερχόμενα-εξερχόμενα, Διοριστήρια Έγγραφα Εκπ/κών, Καταστάσεις βαθμολογίας Διμήνων, Δικαιολογητικά Απολυτηρίων Εξετάσεων, Τίτλοι Εγγραφής - Αιτήσεις Αποδεικτικών

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Αγίου Γεωργίου Λασιθίου Χρ. Φαρσάρη - Δικταίον

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Ιεράπετρας "Αθηνά"- Μαρίας Κωτάκη-Κων/νου Ν. Κωτάκη

 • GR GRGSA-IRA EDU. 141
 • Αρχείο
 • 1957-1986

Γενικός Έλεγχος, Bιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Διεύθυνση, Λυκειάρχης, Διδακτικό Προσωπικό, Μαθητές

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Ιεράπετρας "Αθηνά" - Μαρίας Κωτάκη-Κων/νου Ν. Κωτάκη

Αρχείο Μέσης Τεχνικής Σχολής Σχεδιαστών Ιεράπετρας

 • GR GRGSA-IRA EDU. 142
 • Αρχείο
 • 1968-1989

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικός Έλεγχος, Βοηθητικοί Ειδικοί Έλεγχοι, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Εκδόσεως και Παραλαβής Πτυχίων, Βιβλία Καταχώρησης Βαθμολογίας Πτυχιακών Εξετάσεων, Βιβλία Πράξεων, Τίτλοι Σπουδών, Πρωτόκολλο Παράδοσης Ιδιωτικών Σχολών Μίνως

Μέση Τεχνική Σχολή Σχεδιαστών Ιεράπετρας

Αρχείο Κατωτέρας Επαγγελματικής Σχολής Ιεράπετρας

 • GR GRGSA-IRA EDU. 143
 • Αρχείο
 • 1976-1987

Mαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Ειδικός Έλεγχος, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Πράξεων Δ/ντού, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Μισθοδοτικές Καταστάσεις, Τίτλοι-Αιτήσεις Κηδεμόνων

Κατωτέρα Επαγγελματική Σχολή Ιεράπετρας

Αρχείο Κ.Ε.Τ.Ε. Ιεράπετρας

 • GR GRGSA-IRA EDU. 144
 • Αρχείο
 • 1982-1986

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας

Αρχείο Γ.Δ.Μ.Ε. Λασιθίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 145
 • Αρχείο
 • 1958-1985

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής Διοικητικής Επιθεωρήσεως Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Λασιθίου, Βιβλίο Πράξεων Επιτροπής Καταλληλότητας Κτιρίων, Μισθολογικό Μητρώο Διοικητικών Υπαλλήλων Μέσης Εκπαίδευσης, Πειθαρχικά Καθηγητών Δ/Ε Λασιθίου, Άδεια Ιδρύσεως Ιδιωτικού Γυμνασίου Ιεράπετρας Σουραβλή Εμμ.

Γ.Δ.Μ.Ε. Λασιθίου

Αρχείο Τεχνικής Σχολής Σητείας Γ. Ξενικάκη

 • GR GRGSA-IRA EDU. 146
 • Αρχείο
 • 1966-1984

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο βαθμολογίας, Βιβλίον Πράξεων Συλλόγου, Τίτλοι

Τεχνική Σχολή Σητείας Γ. Ξενικάκη

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουνάβων

 • GR GRGSA-IRA EDU. 147
 • Αρχείο
 • 1899-1977

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εγκύκλιοι

Δημοτικό Σχολείο Κουνάβων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κωμών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 149
 • Αρχείο
 • 1938-1955

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Δαμαλισμού

Δημοτικό Σχολείο Κωμών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πεζών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 151
 • Αρχείο
 • 1900-1960

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής

Δημοτικό Σχολείο Πεζών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεταξοχωρίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 152
 • Αρχείο
 • 1930-2000

Μαθητολόγια, Μητρώο Μαθητών, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι Έλεγχοι, Βιβλίο Πρακτικών, Βιβλίο Αποφάσεων Προσωπικού, Βιβλίο Επιθεωρήσεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Επιδόσεως Αλληλογραφίας, Βιβλία Διδαχθείσης Ύλης, Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού, Βιβλία Ακινήτου-Κινητής Περιουσίας, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Δελτία Εισαγωγής Υλικού, Βιβλίο Υλικού, Ημερολόγιο, Βιβλία Δαμαλισμού, Πρακτικά Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου, Πρακτικά Σχολικής Επιτροπής, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Φάκελος Εθνικής Διαφωτίσεως, Φάκελος Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, Διδακτιριακά, Μαθητές, Τίτλοι Εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Μεταξοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δαμανίων

 • GR GRGSA-IRA EDU. 154
 • Αρχείο
 • 1959-1999

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Επιδόσεως Μαθητών, Βαθμολογική κατάσταση μαθητών, Πιστοποιητικά σπουδής, Δελτία ατομικότητας, Τίτλοι Σπουδών, Πιστοποιητικά εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Δαμανίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αρμανωγείων

 • GR GRGSA-IRA EDU. 155
 • Αρχείο
 • 1957-1997

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βαθμολογική κατάσταση μαθητών, Βιβλίο Ταμείου, Οικονομικά Στοιχεία Σχολικού Ταμείου

Δημοτικό Σχολείο Αρμανωγείων

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 159
 • Αρχείο
 • 1975-1994

Βιβλία Μητρώου Μαθητών, Ευρετήριο Μητρώου Μαθητών, Βιβλίο Ανεξεταστέων, Πρωτόκολλο αιτήσεων, Μισθολόγια-Μισθοδοτικές καταστάσεις, Βεβαιώσεις αποδοχών, Δελτία κινήσεως προσωπικού, Σχολική Εφορεία, Τίτλοι εγγραφής

3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Αρχείο 5ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 16.1, 16.2
 • Αρχείο
 • 1926-1978

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Eπιθεωρήσεων, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλία Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Σχολικός Kλήρος, Διδακτιριακά, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Eξερχομένων Eγγράφων, Eισερχόμενα Eμπιστευτικά Eπιθεωρήσεως, Bιβλίο Δαμαλισμού, Bιβλία Tαμείου, Bιβλίο Kαταθέσεων και Aναλήψεων, Φάκελος Aπολογισμών Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά - Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας - Eισερχόμενα Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά - Bιβλία Tαμείου Συμβουλίου Mαθητικής Kοινότητας, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, Πρακτικά Eφορείας Mαθητικών Συσσιτίων, Mητρώα Συσσιτούντων Mαθητών, Bιβλία Aποθήκης Tροφίμων Mαθητικών Συσσιτίων, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Tαμείου Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο Μέσης Επαγγελματικής Σχολής Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 160
 • Αρχείο
 • 1973-1998

Mαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Ειδικός Έλεγχος, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Bιβλίο Πράξεων, Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας, Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, Βιβλίο Σχολικού Ταμείου, Ωρολόγια Προγράμματα, Μισθολογικές Καταστάσεις Καθηγητών, Σχολικό Ταμείο, Εξερχόμενα Σχολικού Ταμείου, Νομαρχιακοί Προϋπολογισμοί, Τίτλοι

Μέση Δημόσια Επαγγελματική Σχολή Ηρακλείου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγ. Βασιλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 161
 • Αρχείο
 • 1899-2005

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Διεκπεραιώσεως Αλ/γραφίας, Βιβλίο Εμβολίων, Βιβλίο Δαμαλισμού, Βιβλίο Λοιμωδών Νόσων, Βιβλία Τάξεων, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Ημερολόγια, Φάκελος Προσωπικού, Βιβλίο Γονέων και Κηδεμόνων, Δελτία Εισαγωγής Υλικού, Πιστοποιητικά Σπουδών & Τίτλοι Εγγραφής, Ατομικά Δελτία Υγείας Μαθητών, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Διδακτιριακά, Βιβλίο πράξεων Συλλόγου, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλο Αλ/φίας Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Εσόδων- Εξόδων, Απολογισμοί, Βιβλίο Ημερήσιας Λειτουργίας, Φάκελος Στοιχείων Σχολικής Επιτροπής, Περιοδικά και Βιβλία, Σφραγίδες, Σχολική Σημαία

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου (Ηράκλειο)

Αρχείο Α΄ Μέσης Επαγγελματικής Σχολής Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 162
 • Αρχείο
 • 1976-1983

Mαθητολόγια, Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο Ανεξεταστέων και Κατατακτηρίων, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

Α΄ Μέση Επαγγελματική Σχολή Ηρακλείου

Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

 • GR GRGSA-IRA EDU. 163.1, 163.2, 163.3
 • Αρχείο
 • 1954-1998

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Ειδικοί έλεγχοι, βοηθητικά ειδικού ελέγχου, Βιβλίο μητρώου μαθητών Ν.Τ., Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλία καταχωρήσεως βαθμολογίας πτυχιακών εξετάσεων, Πρακτικά - Αποφάσεις πτυχιακών εξετάσεων, Βιβλίο πράξεων διεξαγωγής πτυχιακών εξετάσεων κατωτέρων & μέσων τεχνικών σχολών Ν. Ηρακλείου, Αποτελέσματα πτυχιακών εξετάσεων, Εγκύκλιοι - Αλληλογραφία, Καταστάσεις επιχορηγήσεων επιμελών μαθητών, Απογραφή εργαστηρίων ιδιωτικών τεχνικών σχολών, Ωρολόγια προγράμματα, Βιβλίο αποτελεσμάτων σχολών παραϊατρικών επαγγελμάτων, Ειδικό μητρώο εργασίας, Ατομικοί φάκελοι σπουδαστών, Τίτλοι εγγραφών, Ατομικού Φάκελοι καθηγητών, Θέματα προσωπικού δημοσίων σχολείων Κρήτης, προσλήψεις εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολών, Εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας εκπαιδευτικών

Διεύθυνση Τεχνικής Εκπαίδευσης

Αρχείο 1ου Επαγγελματικού και Τεχνικού Λυκείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 164
 • Αρχείο
 • 1977-2002

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Βιβλία Συμπληρωματικών Εξετάσεων, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Ευρετήρια Μητρώου Μαθητών, Βιβλία Μητρώου Μαθητών, Ειδικά Μητρώα Γενικών Εξετάσεων, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ίδρυση-Οργάνωση-Λειτουργία, Νομοθεσία -Νομολογία, Προγράμματα-Μέθοδοι -Ύλη Διδασκαλίας, Έκθεση Πεπραγμένων, Εξωδιδακτικές Εκδηλώσεις -Δραστηριότητες, Σύσταση /Λύση Υπαλληλικής Σχέσης, Υπηρεσιακές Εκθέσεις, Θέματα μη Μόνιμου Προσωπικού, Επιμόρφωση-Μετεκπαίδευση, Άδειες /Υγειονομική Περίθαλψη, Συλλογικά Όργανα, Μαθητές, Φυσική Αγωγή, Οικονομικά (Μισθολογικά –Εγκύκλιοι, Αλληλογραφία), Σχολικό Ταμείο, Διδακτιριακά, Εξοπλισμός, Βιβλία /Βιβλιοθήκη, Τίτλοι, Ιδιωτική Εκπαίδευση, Πειθαρχικά/ Ποινές/Αμοιβές

1ο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ηρακλείου

Αρχείο Β΄ Μέσης Επαγγελματικής Σχολής Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 165
 • Αρχείο
 • 1976-1986

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Ειδικός Έλεγχος, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο επανεξεταστέων, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας

Β΄ Μέση Επαγγελματική Σχολή Ηρακλείου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλαμίου Βιάννου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 166
 • Αρχείο
 • 1927-1985

Ημερήσιοι Έλεγχοι, Βιβλία ύλης, Βιβλία Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Μαθητικά συσσίτια, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας εισερχόμενα-εξερχόμενα, εγκύκλιοι, Βιβλία Σχολικής Βιβλιοθήκης

Δημοτικό Σχολείο Καλαμίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δαφνών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 167
 • Αρχείο
 • 1899-1990

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλία Συσσιτίων, Βιβλίο Αποθήκης τροφίμων, Βιβλία Ταμείου, Βιβλίο Υλικού, Βιβλίο δαμαλισμού, Βιβλίο Συνελεύσεων Γονέων, Βιβλίο Διδακτιριακής επιτροπής, Βιβλία Τάξεων, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Συλλόγου, Βιβλία Αλληλογραφίας, Δελτία Εισαγωγής Υλικού, Βιβλία Αγοράς Ενσήμων του ΙΚΑ, Εγκύκλιοι, Φάκελος Διαφωτίσεως, Αλληλογραφία, Απολογισμοί Σχολικού Ταμείου, Δελτία Ατομικότητας, Τίτλοι Σπουδών & Εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Δαφνών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σίβα Μαλεβιζίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 168
 • Αρχείο
 • 1930-1993

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικού Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία Διεκπεραίωσης, Βιβλία Ύλης, Βαθμολογικές Καταστάσεις Μαθητών, Βιβλίο Δαμαλισμού, Μεταφορά Μαθητών, Βιβλίο Ημερήσιας Σχολικής Ζωής, Μαθητικά Συσσίτια, Πρωτόκολλο Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Πρακτικών και Αποφάσεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Σχολικού Ταμείου, Πρωτόκολλο Επιθεώρησης Σχολικού Ταμείου, Προϋπολογισμοί-Απολογισμοί, Βιβλίο Παρουσίασης Προσωπικού, Διδακτιριακά, Εγκύκλιοι, Αλληλογραφία, Βιβλίο Ιστορίας, Βιβλίο Κινητής Περιουσίας, Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη, Μητρώο Σχολικής Βιβλιοθήκης, Τίτλοι Σπουδών & Εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Σίβα Μαλεβιζίου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 17
 • Αρχείο
 • 1932-1982

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριών, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλία Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Tίτλοι Eγγραφής Mαθητών, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα - Eξερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι YΠEΠΘ, Eγκύκλιοι Eπιθεωρητού, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bιβλίο Eμβολιασμών, Bιβλία Δαμαλισμού, Aντιφυματικός Eμβολιασμός, Bιβλίο Tαμείου, Bιβλίο Aναλήψεων-Kαταθέσεων, Bιβλίο Eκτελέσεως Προϋπολογισμού, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά Σχολικού Συνεταιρισμού

1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 362