Αρχείο EDU079.01 - Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λιτσάρδας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-IAK EDU079.01

Τίτλος

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λιτσάρδας

Ημερομηνία(ες)

  • 1923 - 1988 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

36 βιβλία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: Δημοτικό Σχολείο Βάμου
Ημερομηνία εισαγωγής: 2001-01-30
ΑΒΕ: 171

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο προσωπικού, βιβλία ταμείου, βιβλίο αναλήψεων - καταθέσεων, βιβλία πράξεων

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Έγιναν δύο εισαγωγές για το συγκεκριμένο αρχείο. Το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής της πρώτης εισαγωγής δεν έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία (Ι.Α.Κ.). Για τη δεύτερη εισαγωγή δεν εντοπίστηκε πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής παρά μια πρόχειρη κατάσταση του παραδιδόμενου υλικού όπου αναφέρεται ότι το αρχείο παραδόθηκε στην Υπηρεσία το 2007. Το υλικό της 2ης παραλαβής (3 βιβλία) ενσωματώθηκε στο αρχείο 171α

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες