Εμφανίζει 4 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Ωδείο Αθηνών
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Θεόδωρου Βαβαγιάννη
Αρχείο Θεόδωρου Βαβαγιάννη
Αρχείο Τζίνας Μπαχάουερ
Αρχείο Τζίνας Μπαχάουερ
Σύμμεικτα (1827, 1894, 1937)
Σύμμεικτα (1827, 1894, 1937)
Ιατρίδη και Μπουστίντουι, οικογένειες
Ιατρίδη και Μπουστίντουι, οικογένειες