Εμφανίζει 43 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Κέρκυρα (Επτάνησα)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
"Έκθεσις της ενδίκου καταστάσεως της εν Κερκύρα εγγείου ιδιοκτησίας" (Χφ9)
"Έκθεσις της ενδίκου καταστάσεως της εν Κερκύρα εγγείου ιδιοκτησίας" (Χφ9)
"Περί της αιφνιδιαστικής καταλήψεως της νήσου Κερκύρας και του βομβαρδισμού της πόλεως υπό των Ιταλών" (Κ79ια)
"Περί της αιφνιδιαστικής καταλήψεως της νήσου Κερκύρας και του βομβαρδισμού της πόλεως υπό των Ιταλών" (Κ79ια)
Blakeney, Κονεμένου, οικογένειες
Blakeney, Κονεμένου, οικογένειες
Αλαμάνου, οικογένεια
Αλαμάνου, οικογένεια
Αλεξάκη, οικογένεια (Κ86β)
Αλεξάκη, οικογένεια (Κ86β)
Αλεξάκος, Παναγιώτης
Αλεξάκος, Παναγιώτης
Αρχείο Ιονίου Γερουσίας. Εκκλησιαστικά-Εκπαιδευτικά
Αρχείο Ιονίου Γερουσίας. Εκκλησιαστικά-Εκπαιδευτικά
Βιβλίο αλληλογραφίας του Γενικού Εφόρου της Κέρκυρας (Χφ38)
Βιβλίο αλληλογραφίας του Γενικού Εφόρου της Κέρκυρας (Χφ38)
Βρυσηνιώτης, Λεονάρδος (Κ35η)
Βρυσηνιώτης, Λεονάρδος (Κ35η)
Γρηγοριάδης, Βασίλειος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ114στ)
Γρηγοριάδης, Βασίλειος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ114στ)
Ειρηνοδικεία Νομού Κέρκυρας και Κιλκίς (συλλογή) (Κ67β)
Ειρηνοδικεία Νομού Κέρκυρας και Κιλκίς (συλλογή) (Κ67β)
Επιτροπής Ταμείου Συντάξεων Κέρκυρας, Πρακτικά (Κ17γ_1)
Επιτροπής Ταμείου Συντάξεων Κέρκυρας, Πρακτικά (Κ17γ_1)
Θεοτόκης, Νικόλαος
Θεοτόκης, Νικόλαος
Θεοτόκης, Σπυρίδων
Θεοτόκης, Σπυρίδων
Ιγνάτιος, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας (αρχείο) (Κ91)
Ιγνάτιος, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας (αρχείο) (Κ91)
Ιονίου Πολιτείας, έγγραφο (Κ58γ)
Ιονίου Πολιτείας, έγγραφο (Κ58γ)
Κέρκυρα (Συλλογή εγγράφων)
Κέρκυρα (Συλλογή εγγράφων)
Κέρκυρας, οικογένειες (Κ72α)
Κέρκυρας, οικογένειες (Κ72α)
Καψοκαβάδη, οικογένεια (συλλογή) (Κ64στ')
Καψοκαβάδη, οικογένεια (συλλογή) (Κ64στ')
Κερκυραϊκό Αρχείο
Κερκυραϊκό Αρχείο
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ72γ)
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ72γ)
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ72στ)
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ72στ)
Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος (Κ83α)
Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος (Κ83α)
Μακρή-Ηλιοπούλου, Κατίνα
Μακρή-Ηλιοπούλου, Κατίνα
Μονόφυλλα Κατοχής Πέτρου Ανδρεάδη
Μονόφυλλα Κατοχής Πέτρου Ανδρεάδη
Μόστρας, Δημήτριος (συλλογή) (Κ125)
Μόστρας, Δημήτριος (συλλογή) (Κ125)
Παπαηλιόπουλος, Ηλίας (αρχείο) (Κ98)
Παπαηλιόπουλος, Ηλίας (αρχείο) (Κ98)
Παππά, Κατίνα
Παππά, Κατίνα
Πιέρη και Πατρικίου, οικογένειες
Πιέρη και Πατρικίου, οικογένειες
Σαλβάνος, Σπυρίδων
Σαλβάνος, Σπυρίδων
Σκαραμαγκά, Μαίρη
Σκαραμαγκά, Μαίρη
Σπάδα & Κογεβίνα, οικογένειες (αρχείο) (Κ100α)
Σπάδα & Κογεβίνα, οικογένειες (αρχείο) (Κ100α)
Σπάδα & Κογεβίνα, οικογένειες (αρχείο) (Κ100β)
Σπάδα & Κογεβίνα, οικογένειες (αρχείο) (Κ100β)
Σπάδα & Κογεβίνα, οικογένειες (αρχείο) (Κ100γ)
Σπάδα & Κογεβίνα, οικογένειες (αρχείο) (Κ100γ)
Σπάδα & Κογεβίνα, οικογένειες (αρχείο) (Κ100δ)
Σπάδα & Κογεβίνα, οικογένειες (αρχείο) (Κ100δ)
Σπάδα & Κογεβίνα, οικογένειες (αρχείο) (Κ100ε)
Σπάδα & Κογεβίνα, οικογένειες (αρχείο) (Κ100ε)
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ133)
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ133)
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ134)
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ134)
Συλλογή Χριστόδουλου Ιερωνυμίδη (Κ48ιε)
Συλλογή Χριστόδουλου Ιερωνυμίδη (Κ48ιε)
Σύμμεικτα (1791, 1823, 1825, 1828, 1832)
Σύμμεικτα (1791, 1823, 1825, 1828, 1832)
Σύμμεικτα (1820, 1826, 1827, 1828, 1830, 1838, 1839, 1841, 1842, 1862)
Σύμμεικτα (1820, 1826, 1827, 1828, 1830, 1838, 1839, 1841, 1842, 1862)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ139γ)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ139γ)
Φωκά, Ν. (συλλογή) (Κ130)
Φωκά, Ν. (συλλογή) (Κ130)