Αρχείο PAA003.00 - Αρχείο Αντικυβερνητικής Επιτροπής (περιόδου Αγώνα)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PAA003.00

Τίτλος

Αρχείο Αντικυβερνητικής Επιτροπής (περιόδου Αγώνα)

Ημερομηνία(ες)

  • 1827-1828 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

33 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

H Αντικυβερνητική Επιτροπή αποτέλεσε τριμελές ανώτατο διοικητικό όργανο, το οποίο συστάθηκε στις 2 Απριλίου 1827 από την Γ ́ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας με σκοπό να αναλάβει τη διακυβέρνηση της επαναστατημένης χώρας μέχρι την άφιξη του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια.
Μέλη της επιτροπής εξελέγησαν οι Γεώργιος Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μηλαΐτης και Ιωάννης Νάκος. Ο τρόπος με τον οποίο θα ασκούσε η Αντικυβερνητική Επιτροπή την εκτελεστική εξουσία καθορίστηκε με το οργανωτικό Ψήφισμα της 1ης Μαΐου 1827, βάσει του οποίου αποτελούσε συλλογικό όργανο χωρίς κανένα από τα μέλη της να αναγνωρίζεται ως πρόεδρος. Οι αποφάσεις της λαμβάνονταν κατά πλειοψηφία και τα μέλη της υποχρεούνταν να υπογράφουν από κοινού τα έγγραφα. Η αναπλήρωση των μελών της, για λόγους ανωτέρας βίας, γινόταν μόνο με απόφαση της Βουλής.
Γενικός Γραμματέας της Αντικυβερνητικής Επιτροπής ήταν μέχρι την τοποθέτησή του στη θέση του γραμματέα Εξωτερικών ο Γεώργιος Γλαράκης, ο οποίος εκτελούσε τα ίδια καθήκοντα και στο κυβερνητικό όργανο που διαδέχθηκε η επιτροπή, τη Διοικητική Επιτροπή, κατά το τελευταίο διάστημα της λειτουργίας της.
Συγκριτικά με τη Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος, το νέο σώμα είχε σαφώς λιγότερες αρμοδιότητες, καθώς με το σύνταγμα που ψήφισε η Γ ́ Εθνοσυνέλευση είχε ανασυσταθεί η Βουλή με πλήρη νομοθετική εξουσία, ενώ το ψήφισμα ΙΣΤ ́ προέβλεπε επιπλέον την ανάγκη συναίνεσης της Βουλής για τους διορισμούς προσώπων σε διάφορες νευραλγικές θέσεις από την Αντικυβερνητική Επιτροπή. Τέλος, από τον έλεγχο της Διοίκησης είχε ουσιαστικά αφαιρεθεί η διοίκηση του στρατού και του στόλου, που είχε ανατεθεί στους άγγλους Richard Church και George Cochrane αντίστοιχα.
Έδρα της Αντικυβερνητικής Επιτροπής αρχικά, έως τις 14 Ιουνίου, ήταν ο Πόρος και κατόπιν το Ναύπλιο, το οποίο είχε επισήμως προσδιοριστεί ως τόπος εγκατάστασης της ελληνικής κυβέρνησης από την Γ ́ Εθνοσυνέλευση. Ωστόσο σχεδόν αμέσως μετά την άφιξη της επιτροπής στο Ναύπλιο, ξέσπασε εμφύλια σύρραξη στην πόλη ανάμεσα αφενός στον πολιτάρχη Σταύρο Γρίβα και τον φρούραρχο του Παλαμηδίου Θεόδωρο Γρίβα και αφετέρου στον φρούραρχο της Ακροναυπλίας Νάσο Φωτομάρα και τον Ιωάννη Στράτο, με αποτέλεσμα τα δύο από τα τρία μέλη της επιτροπής στις 30 Ιουνίου να διαφύγουν μαζί με κάποιους
βουλευτές στο Μπούρτζι, όπου ύστερα από λίγες ημέρες μετέβη και το τρίτο μέλος της επιτροπής, καθώς και ο πρόεδρος της Βουλής Νικόλαος Ρενιέρης με το σύνολο του σώματος. Τελικά στις 17 Αυγούστου η Αντικυβερνητική Επιτροπή και η Βουλή εγκαταστάθηκαν στην Αίγινα, που ορίστηκε ως νέα πρωτεύουσα.
Ο Ιωάννης Καποδίστριας αποδέχθηκε τον διορισμό του ως Κυβερνήτη της Ελλάδος στις 14 Αυγούστου 1827, ενώ αφίχθη στην Ελλάδα μόλις στις αρχές του επόμενου χρόνου –στο Ναύπλιο στις 6 Ιανουαρίου 1828 και στην Αίγινα στις 11 Ιανουαρίου 1828, οπότε και έπαυσε η λειτουργία της Αντικυβερνητικής Επιτροπής.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιέχει επίσημη αλληλογραφία, επιστολές, διακηρύξεις, διατάγματα, καταλόγους, καταστάσεις λογαριασμών, δηλώσεις και άλλα έγγραφα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 11, σ. 130-139.

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Το αρχείο είναι ψηφιοποιημένο και τα ψηφιακά αντίγραφα διαθέσιμα στον Αρχειομνήμονα: http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=482210

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Ψηφιακό Αρχείο 1821" του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Κ.Ε.Α.Ε.), πραγματοποιήθηκε η περιγραφή του αρχείου σε επίπεδο φακέλου.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες