Αρχείο Μ15 - ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΠΙΣΣΙΔΙΑΣ

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Μ15

Τίτλος

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΠΙΣΣΙΔΙΑΣ

Ημερομηνία(ες)

  • 1859-1912 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

215 τεκμήρια (1 κουτί)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Αχιλλέας Διαμαντάρας γεννήθηκε στο Καστελλόριζο, σπούδασε φιλολογία και ανέλαβε θέση εκπαιδευτικού-παιδαγωγού σε διάφορα σχολεία της εποχής.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Εκ δωρεάς Αχιλλέως Διαμαντάρα

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Καισαρίου (1859-1874), Παρθενίου (1885), Βενεδίκτου (1886-1893), Γερασίμου (1894-1912), Κωνσταντίνου (1906).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Από κατάλογο: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΛΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (αναλυτικό διάγραμμα κατατάξεως)

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Ανήκει στο ΜΙΚΡΑ ΑΡΧΕΙΑ (1-21)

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες