Αρχείο αρ.com 531,546,572, 599, Α.Ε. 33/97 - Φρέρη, οικογένεια

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET αρ.com 531,546,572, 599, Α.Ε. 33/97

Τίτλος

Φρέρη, οικογένεια

Ημερομηνία(ες)

  • 1897-1951 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

3 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Νικόλαος Φρέρης (Ερμούπολη, 1913 - Αθήνα, 1951). Νομικός, ανταποκριτής της “Ακροπόλεως” στη Σύρο την περίοδο 1937-1940. Από το 1942 μέχρι το θάνατό του υπηρέτησε σε διάφορα σωφρονιστικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα υπήρξε διαχειριστής και υποδιευθυντής των φυλακών της Αίγινας (1942-1947) και διευθυντής των φυλακών Αργοστολίου και των αγροτικών φυλακών του Βίδου στην Κέρκυρα.
Βελισάριος Φρέρης (Ερμούπολη, 1900 - Αθήνα, 1968). Θεατρικός συγγραφέας και διηγηματογράφος. Εργάστηκε στο γραφείο τύπου της Ηλεκτρικής Εταιρείας Αθηνών Πειραιώς (Η.Ε.Α.Π.), όπου έγραφε και μετέφραζε διαφημιστικά φυλλάδια και επιμόρφωνε το προσωπικό σε θέματα διαφήμισης (1937-1939).
Λεονάρδος Φρέρης. Πατέρας των δύο προηγουμένων, εμποροράπτης στη Σύρο.
Ελένη Βουρδουμπάκη, το γένος Ανεμογιαννάκη. Μητέρα της Μαρίκας Φρέρη, συζύγου του Βελισάριου.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το αρχείο της οικογένειας Φρέρη δωρήθηκε στο Ε.Λ.Ι.Α. από την σύζυγο του Βελισάριου, Μαρίκα Φρέρη και τον γιο τους Ανδρέα. Η δωρεά πραγματοποιήθηκε κατά τμήματα. Συγκεκριμένα το τμήμα του αρχείου που αφορά τον Βελισάριο, τον Λεονάρδο και την Ελένη Βουρδουμπάκη δωρήθηκε το 1993 σε δύο δόσεις. Το υλικό που αφορά τον Νικόλαο δωρήθηκε το 1992 και τον Αύγουστο του 1997.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την κατάσταση στις φυλακές κατά την περίοδο 1942-1951, το μάρκετιγκ της Η.Ε.Α.Π. (1937-1938), τον πόλεμο του ’40, την οικιακή εκπαίδευση τον προηγούμενο αιώνα, τον εμποροραπτικό οίκο Φρέρη στην Σύρο, την κοινωνική ζωή στη Σύρο κ.ά. Αποτελείται από αναφορές, αλληλογραφία, αποδείξεις, προπαγανδιστικά δελτάρια Ιταλών και γράμματα ιταλών στρατιωτών, χαρτόσημα και χαρτονομίσματα της κατοχικής περιόδου, ένα ημερολόγιο πολεμικών επιχειρήσεων, αποκόμματα εφημερίδων, μαθητικά τετράδια, ένα βιβλίο αντιγραφής επιστολών, διαφημιστικά κείμενα κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Είναι πιθανές νέες προσθήκες.

Σύστημα Ταξινόμησης

Το αρχείο είναι ταξινομημένο κατά πρόσωπα. Η αρχική ταξινόμηση της Μαρίκας Φρέρη είχε διαταραχτεί.
Διάγραμμα ταξινόμησης
Φάκελος 1 Νικόλαος Φρέρης (1937-1951)
Φάκελος 2 Βελισάριος Φρέρης (1937-1949)
Φάκελος 3 Άλλα μέλη της οικογένειας (1897-1927)

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτική περιγραφή φακέλου/υποφακέλου σε ηλεκτρονική μορφή.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Ένας φάκελος από το αρχείο του Βελισάριου Φρέρη με χειρόγραφα των Πάνου Ταγκόπουλου, Απόστολου Μαγγανάρη, Γ.Κ Κατσίμπαλη, Γιάννη Κορδάτου, Αντώνη Γιαλούρη έχει ενταχθεί στην ενότητα των λογοτεχνικών αρχείων του Ε.Λ.Ι.Α (αρ.comp.599).

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες