Αρχείο αρ.comp. 455 - Κούππας, Γρηγόριος

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET αρ.comp. 455

Τίτλος

Κούππας, Γρηγόριος

Ημερομηνία(ες)

  • 1863-1883 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

16 τευχίδια (22Χ18 cm)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Γρηγόριος Κούππας, γιος του κεφαλονίτη Σπύρου Κούππα και της μυτιληνιάς Αικατερίνης Βασιλείου, γεννήθηκε στην πόλη της Μυτιλήνης προς τα τέλη της δεκαετίας του 1840. Φοίτησε στο εκεί γυμνάσιο και αμέσως μετά μετανάστευσε στα μεγάλα εμπορικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, όπου ήδη εργαζόταν ως εμπορικός υπάλληλος ο πατέρας του. Τις δεκαετίες 1860-1870 ήταν υπάλληλος σε ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά εμπορικά δίκτυα της εποχής, τον οίκο των αδελφών Σεβαστόπουλου. Από τις εμπορικές του δραστηριότητες συγκέντρωσε σημαντικά κεφάλαια, με τα οποία συμμετείχε, το 1882, στην ίδρυση του Μηχανουργείου Κούππα στον Πειραιά, μαζί με τους μικρότερους αδελφούς του Επαμεινώνδα και Αχιλλέα. Την ίδια περίοδο, παντρεύτηκε την Ερατώ Ιωάννου, γόνο αστικής οικογένειας της Μυτιλήνης, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Στυλιανό, μετέπειτα διευθυντή του μηχανουργείου. Σε ώριμη ηλικία, ο Γρηγόριος Κούππας επέστρεψε στη Μυτιλήνη, όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ως γαιοκτήμονας.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αντίγραφα επιστολών του Γρηγορίου Κούππα, εμπόρου σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα, προς τον πατέρα και τα αδέλφια του Παναγή, Επαμεινώνδα, Αχιλλέα Κούππα κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Άλλoι φορείς: Το αρχείο του Μηχανουργείου Κούππα, στην ίδρυση του οποίου συμμετείχε και ο Γρηγόρης Κούππας, βρίσκεται στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. στην Αθήνα όσον αφορά το προπολεμικό υλικό, στο Ιστορικό Αρχείο της Δ.Ε.Η. όσον αφορά το μεταπολεμικό. Στο πρώτο από αυτά (Γ.Α.Κ.) συμπεριλαμβάνεται και άλλο τμήμα της αλληλογραφίας της οικογένειας Κούππα για την ίδια περίοδο.

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Σημείωση δημοσίευσης

Ευγενία Κρεμμυδά, Μια ιστορία για τα ελληνικά μηχανήματα του Μηχανουργείου Κούππα, Gutenberg, Αθήνα 2016: Τα εισαγωγικά κεφάλαια του βιβλίου, όπου περιγράφεται η εμπορική δραστηριότητα των τριών αδελφών Γρηγορίου, Επαμεινώνδα και Αχιλλέα Κούππα πριν από την ίδρυση του μηχανουργείου, έχουν κατά κύριο λόγο βασιστεί στη συγκεκριμένη αρχειακή πηγή.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής ΕΛΙΑ Αθήνας (1997) με κάποιες μεταγενέστερες προσθήκες-διορθώσεις (Ε. Κρεμμυδά, Γ.Α.Κ., 29/11/2019)

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες