Αρχείο αρ.comp. 604,634 - Μαυρομιχάλη, οικογένεια

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET αρ.comp. 604,634

Τίτλος

Μαυρομιχάλη, οικογένεια

Ημερομηνία(ες)

  • 1843 – 1969 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Πολυπρόσωπη και πολύκλαδη, η οικογένεια Μαυρομιχάλη ήταν μία από τις παλαιότερες και ισχυρότερες στη Μάνη, με μέλη πολιτικούς και στρατιωτικούς που έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στα προεπαναστατικά γεγονότα και είχαν σημαντική δράση στα χρόνια της Επανάστασης, αλλά και στην πολιτική ζωή του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο αρχείο του ΕΛΙΑ Αθήνας υπάρχουν έγγραφα που αναφέρονται σε μέλη μεταγενέστερων γενεών.

Ο Πέτρος Μαυρομιχάλης, γιός του Κυριακούλη, ακολούθησε το στρατιωτικό επάγγελμα. Όντας ανθυπασπιστής, πήρε μέρος στην επανάσταση του 1843. Τα επόμενα χρόνια (1844-1847), κλήθηκε να καταστείλει διάφορες στάσεις στην περιοχή της Λακωνίας, και υπήρξε αρχηγός του Λακωνικού σώματος στην Εύβοια το 1848. Από το 1847 εκλεγόταν βουλευτής Οιτύλου.

Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης (Αθήνα, 1850 - 1916) ήταν γιος του Πέτρου. Πρωτοεκλέχτηκε βουλευτής Οιτύλου το 1879. Υπουργός Εσωτερικών (1895 - 1897, 1902 - 1903, 1905), Στρατιωτικών (1904 - 1905), μετά τη δολοφονία του Δεληγιάννη έγινε αρχηγός του “Εθνικού Κόμματος" (τμήματος του παλιού δεληγιαννικού) και ύστερα από την επανάσταση στο Γουδί ορκίστηκε πρωθυπουργός (Αύγουστος 1909). Παραιτήθηκε τον Ιανουάριο του 1910 διαφωνώντας με τους στρατιωτικούς.

Ο Πέτρος Κυριακούλη Μαυρομιχάλης υπήρξε πολιτικός και το 1946 ήταν υπουργός Στρατιωτικών.

Υλικό υπάρχει και για άλλα πρόσωπα όπως για: τον Πετρόμπεη και Λεωνίδα Μαυρομιχάλη, την Λίνα Μαυρομιχάλη (σύζυγο του πρωθυπουργού Κυριακούλη), τον Πέτρο Αντωνίου Μαυρομιχάλη (βουλευτή), την Ασπασία Μαυρομιχάλη (σύζυγο Ιωάννου Ράλλη, πρωθυπουργού επί Κατοχής) και τον γιο τους Δημήτριο Ιωάννου Ράλλη.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Το αρχείο ήρθε στο Ε.Λ.Ι.Α. σε τρεις δόσεις (μέσω του κ.Δ.Πόρτολου). Το 1994 ήρθε το μεγαλύτερο μέρος από το υπάρχον στο Ε.Λ.Ι.Α. αρχείο του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη.To 1995 προστέθηκε το αρχείο των Κωνσταντίνου και Πέτρου Μαυρομιχάλη και το 1996 το υπόλοιπο αρχείο [δηλ. Πέτρου Α. Μαυρομιχάλη, Δημητρίου Ράλλη κα.].

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Πέτρος Κυριακούλη Μαυρομιχάλης: στρατιωτικές διαταγές, προσκλήσεις από τοπικές αρχές της Λακωνίας και της Εύβοιας για καταστολή κινημάτων και επιβολή της τάξης, έγγραφα που αφορούν την πολιτική του σταδιοδρομία. Επίσης επιστολές του Παναγιώτη Σούτσου (1843 - 1850).

Κυριακούλης Πέτρου Μαυρομιχάλης: αναφορές προς τον πρωθυπουργό Κυριακούλη Μαυρομιχάλη τον Σεπτέμβριο του 1909, από τις ελληνικές πρεσβείες στη Βουλγαρία και την Κωνσταντινούπολη, τα γενικά προξενεία Θεσσαλονίκης, Σαράντα Εκκλησιών, Σκοπίων, και αλληλογραφία (1895 - 1909).

Πέτρος Κυριακούλη Μαυρομιχάλης: τηλεγραφήματα, καταστάσεις, επιστολές και αιτήσεις προσλήψεων κυρίως την εποχή που ήταν υπουργός Στρατιωτικών (1926 - 1946).

Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης: αλληλογραφία στα γαλλικά κυρίως με τον Pierre Ranc (1935 - 1940).

Δημήτριος Ιωάννου Ράλλης: ποικίλο υλικό, κυρίως έγγραφα που αφορούν την Ελληνική Εταιρία Φωταερίου, της οποίας ήταν δικηγόρος και αλληλογραφία με τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη (1967 - 1969).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι υποφάκελοι ταξινομήθηκαν σύμφωνα με τα μέλη της οικογένειας.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Το ημερολόγιο της Ασπασίας Μαυρομιχάλη-Ράλλη που βρίσκεται στο αρχείο έχει δημοσιευθεί στο: Ημερολόγια και Γράμματα από το Μέτωπο. Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913. Εισαγωγή-Επιμέλεια Λύντια Τρίχα. Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα, 1993.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Τμήματα του αρχείου της οικογένειας υπάρχουν επίσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (“Οικογένεια Μαυρομιχάλη”) και στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος (“Μαυρομιχάλης, Π. και Α.” (1822 - 1919).

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες