Αρχείο Α.Ε. 9/00 - Θεοτόκης, Νικόλαος

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 9/00

Τίτλος

Θεοτόκης, Νικόλαος

Ημερομηνία(ες)

  • 1888-1932 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Νικόλαος Θεοτόκης, γιος του Ευσταθίου και της Μαρίας Τρίβολη, ήταν αρχιτέκτονας. Αδελφή του η Αδαμαντίνη, σύζυγος H. Gyllenram, που ζούσε στο Μάλμο της Σουηδίας και γιος του ο Ευστάθιος Θεοτόκης.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Θ. Δ. Φραγκόπουλου το 1986.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Συμφωνητικά, πληρεξούσια και έγγραφα σχετικά με τη μίσθωση της οικίας Αδαμαντίνης Θεοτόκη χήρας H. Gyllenram στην Κέρκυρα, πληρεξούσιοι της οποίας ήσαν ο αδελφός της Νικόλαος Ευστ. Θεοτόκης και ο δικηγόρος Σπ. Μυλωνόπουλος, αποδείξεις πληρωμής Υδραγωγείου Κερκύρας και ασφαλιστήρια πυρός (1923-1932). Επίσης, αλληλογραφία του Νικολάου Θεοτόκη με τον γιο του Ευστάθιο και άλλους (1888-1914), έγγραφα και λογαριασμοί που αφορούν την επισκευή της οικίας Ν. Θεοτόκη, σημειωματάρια εξόδων και διάφορες σημειώσεις ιστορικές και άλλες (1902-1931).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Βρέθηκε χύδην, χωρίς αριθμό εισαγωγής.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες