Αρχείο αρ.comp. 485 - Σβορώνος, Ιωάννης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET αρ.comp. 485

Τίτλος

Σβορώνος, Ιωάννης

Ημερομηνία(ες)

  • 1885-1920 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 ντοσιέ (46 έγγραφα)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1863-1922)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Ιωάννης Σβορώνος γεννήθηκε στη Μύκονο το 1863. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές γράφτηκε στη Νομική, την οποία όμως εγκατέλειψε για να επιδοθεί στη νομισματολογία. Στάλθηκε ως υπότροφος της κυβέρνησης στην Ευρώπη (Βερολίνο, Παρίσι, Λονδίνο) το διάστημα 1885-1889, όπου παρακουλούθησε διάσημους δασκάλους και εξασκήθηκε στα κυριότερα νομισματολογικά μουσεία και κυρίως στο Βρεττανικό Μουσείο. Στη διάρκεια των σπουδών του στην Ευρώπη έγραψε το “Numismatique de la Crete ancienne”, έργο που βραβεύθηκε από τη Γαλλική Ακαδημία, και προσελήφθη ως βοηθός του Imhoof-Blummer στη σύνταξη του Corpus Numorum. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1899, διορίστηκε διευθυντής του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών και το 1918 εξελέγη καθηγητής Νομισματολογίας στο Πανεπιστήμιο. Πέθανε στην Αθήνα το 1922.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά ή αγορά (;).

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Οικογενειακή αλληλογραφία: 1) επιστολές της μητέρας του Μαρίας, της αδελφής του Χαρίκλειας και των αδελφών του Αντώνη, Δημήτρη, Ζαννή προς τον Ιωάννη το διάστημα των σπουδών του στο εξωτερικό (1885-1889), 2) επιστολές Ιωάννη Σβορώνου προς τη γυναίκα του Καλλιόπη και τα παιδιά του Φρόσω και Νικόλαο (1913).
-Επιστολές των Γρ.Μακρυγιάννη, Α.Ποστολάκκα, Jean Loubier, Α.Σεφερλή, B.V.Head, Δ.Κακλαμάνου, Ν.Γ.Πολίτη, Π.Σ.Φωτιάδη προς τον Ι.Σβορώνο (1886-1920).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Οι επιστολές των Head και Πολίτη είναι φωτογραφικές αναπαραγωγές των πρωτοτύπων που βρίσκονται στο Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου στη Μύκονο.

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες