Αρχείο αρ.comp. 313 - Πινιατώρου, οικογένεια

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET αρ.comp. 313

Τίτλος

Πινιατώρου, οικογένεια

Ημερομηνία(ες)

  • 1648-1856 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 φάκελοι RB

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Η οικογένεια Πινιατώρου καταγόταν από τη Σικελία. Εγκαταστάθηκε στην Κεφαλονιά γύρω στο 1500 και ενεγράφη στο Libro d΄ Oro στο διάστημα μεταξύ 1695 και 1703. Έλαβε ως φέουδο τη δεκάτη του χωριού Σπηλιά γύρω στο 1680 και το 1718 τον τίτλο ευγενείας των κομήτων με διάταγμα του Δόγη της Βενετίας για τις υπηρεσίες της κατά την πολιορκία της Κέρκυρας από τους Τούρκους. Η οικογένεια έπαιξε σημαντικό ρόλο στο νησί και μέλη της έγιναν πρωτοπαππάδες και ιστορικοί. [Πληροφορίες από M.D. Sturtza, σελ. 381.]

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά (;).

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιέχει δικαιοπρακτικά έγγραφα (διαθήκες, προικοσύμφωνα, συμβόλαια αγοραπωλησιών, αγροληψιών, ομολογίες, αποφάσεις, πιστοποιητικά) και έγγραφα δικαστικών υποθέσεων που αφορούν την οικογένεια του Ευσταθίου Πινιατώρου (Pignatorre) και σχετίζονται με τις κληρονομικές, κτηματικές και οικονομικές υποθέσεις μελών της οικογένειας καθώς και τους Φραγκίσκο και Ιωάννη Πυλλαρινό από το Ληξούρι. Επίσης δύο μικρά κατάστιχα, όπου καταγράφονται οι πιστώσεις του Πινιατώρου και το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του (σπίτια, μαγαζιά, υποστατικά, χωράφια, σταφίδες, αμπέλια, ελαιόδενδρα) στο Αργοστόλι (1648-1856).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Κατά είδος εγράφων (δικαιοπρακτικά, δικαστικές υποθέσεις) και χρονολογικά.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Η γλώσσα των εγγράφων είναι η ιταλική και η ελληνική.

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Ε.Λ.Ι.Α.-Μ.Ι.Ε.Τ: Αρχείο οικογένειας Αλαμάνου (Κέρκυρα), οικογένειας Βαλαωρίτη (Λευκάδα).

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Ενδιαφέρουσα η έντυπη σφραγίδα των Ιονίων Νήσων με γύρω γύρω τις ξεχωριστές σφραγίδες των επτά νησιών.
Μία περγαμηνή σε πολύ καλή κατάσταση (1793).

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες