Αρχείο ADM246.03 - Αρχείo Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΔΠΘΠ) Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- ADM246.03

Τίτλος

Αρχείo Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΔΠΘΠ) Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1986-1994 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

11 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Ποιότητας Υπηρεσιών
Ημερομηνία εισαγωγής: 2000-01-31
ΑΒΕ: 1150

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Τμήμα 1 Θαλάσσιας ρύπανσης Πρόστιμα έως 1982. Πίνακες επιβληθέντων προστίμων μέχρι 1990. 2) Τμήμα 2 Μελετών και Προγραμματισμού Λύματα πλοίων. Έλεγχος πηγών ξηράς. Διαμαρτυρίες συλλόγων-πολιτών. Ερωτήσεις, αναφορές Βουλής. Στερεά απόβλητα. Προστατευόμενες περιοχές. 3) Τμήμα 4 Εξοπλισμού Απογραφή μέσων και υλικών. Τακτικός προϋπολογισμός. Επικίνδυνες χημικές ουσίες που μεταφέρονται χύδην ή συσκευασμένα. Τα Τμήματα σύμφωνα με τον οργανισμό του 1988 του Υ.Ε.Ν.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Η περιγραφή αφορά την εισαγωγή.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες