Αρχείο Τ 4 (πρώην Τ 116-141) - Τουρκικά έγγραφα Νάξου (συλλογή Β')

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τ 4 (πρώην Τ 116-141)

Τίτλος

Τουρκικά έγγραφα Νάξου (συλλογή Β')

Ημερομηνία(ες)

  • 1700 - 1831 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος (26 έγγραφα)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία. Ίσως αγοράστηκαν από το Μ. Κωστάλα, μαζί με τη συλλογή Ξ/IV (1910)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Φιρμάνια, αρζουχάλια, τεσκερέδες κι άλλα έγγραφα για διάφορες υποθέσεις, σχετικές συνήθως με τη Νάξο ή με Ναξιώτες· μεταξύ τους ένα φιρμάνι του 1811 προς τις αρχές της Φολεγάνδρου με οδηγίες για τη διακίνηση ξένων, δίγλωσσο μπουγιουρντί του Καπετάν πασά προς το Μιχ. Μαρκοπολίτη (1820), προσωπικοί τεσκερέδες του κεχαγιά του Καπετάν πασά που χρησίμευαν ως εσωτερικά διαβατήρια και έγγραφα για τους Ναξιώτες βουτσάδες αδελφούς Χριστοδούλου στην Κωνσταντινούπολη (1812-1831).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Χρονολογικό, αλλά τα 9 έγγραφα Χριστοδούλου σχημάτισαν χωριστό υποφάκελο

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Τουρκικά (Οθωμανική γραφή), Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Το φιρμάνι του 1811 είναι σκισμένο και πολύ ευαίσθητο (υπάρχει ψηφιοποίηση)

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτικός κατάλογος σε MS/EXCEL(2019)

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

31/7/2020

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Μιχάλης Κοκολάκης

Πεδίο Πρόσκτησης