Αρχείο αρ.comp. 592 - Μηλιώρης, Νικόλαος

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET αρ.comp. 592

Τίτλος

Μηλιώρης, Νικόλαος

Ημερομηνία(ες)

  • 1923-1980 (κυρίως 1972-1980) (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος RΒ

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Εγκύκλιοι και προσκλήσεις (δφες) Ύπάτου Συμβουλίου του 33ου βαθμού, αποσπάσματα πρακτικών, ονομαστικοί κατάλογοι μελών, σημειώματα (1972-1980), Εφημερίς του Τάγματος των Ελλήνων Ελευθέρων Τεκτόνων (1975-1977). Ομιλίες και μελέτες για διάφορα θέματα τεκτονικού ενδιαφέροντος, Επετηρίς ενεργών και παρέδρων μελών του Ύπατου Συμβουλίου του 33ου της Ελλάδος 1872-1972, κανονισμοί, προσκλήσεις, ευχετήριες κάρτες, ανακοινώσεις, δίπλωμα Ν.Μηλιώρη.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Περιορισμένη πρόσβαση σύμφωνα με το νόμο περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 2472/1997.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Υπάρχουν στο ΥΠΟΓ 1 -ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ, έξι (6) φάκελοι με αποκόμματα εφημερίδων του Μηλιώρη για τη Μ.Ασία και διάφορους λογοτέχνες, όπως ο Η.Βενέζης κ.ά.

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Χριστίνα Βάρδα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

20/9/2001

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες