Αρχείο ADM021.01 - Έγγραφα Καταστήματος Σερρών της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-SER ADM021.01

Τίτλος

Έγγραφα Καταστήματος Σερρών της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

Ημερομηνία(ες)

  • 1928 - 1930 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

3 έγγραφα.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή
Φορέας παράδοσης: Κατάστημα ΕΤΕ Σερρών
Ημερομηνία εισαγωγής: 12/10/1996
ΑΒΕ: 179

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

2 επιστολές και πιστοποιητικό καταβολής αμοιβής για εργασίες επισκευών στην Τράπεζα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες