Συλλογή COL184.01 - Συλλογή Rene Puaux (Κ63)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- COL184.01

Τίτλος

Συλλογή Rene Puaux (Κ63)

Ημερομηνία(ες)

  • 1802-1856 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Συλλογή

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Α': 73 έγγραφα και 6 έντυπα, εκ των οποίων 5 μουσικά τεμάχια και 1 έντυπος πίνακας
Β': 33 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1878-1937)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Γάλλος φιλέλληνας και δημοσιογράφος, ανταποκριτής της γαλλικής εφημερίδας Le Temps.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 42002/415 από 24-06-50 Διαταγής Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας. Μεταγενέστερη προσθήκη αποτελούν τα υπ' αριθμ. 68-94 έγγραφα. Το 1987 η Αγγελική Amandry παρέδωσε στα ΓΑΚ 27 έγγραφα κατ΄εντολή της κόρης του Rene Puaux, Lise Puaux, στη μνήμη του πατέρα της.
Ημερομηνία δωρεάς: 27/8/1952 και 1987
ΑΒΕ: 422

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Έγγραφα της συλλογής Rene Puaux που περιλαμβάνει επιστολές σημαινόντων προσώπων της Γαλλίας σχετικά με την Επανάσταση 1821, μουσικά τεμάχια κ.ά.
A': έξι (6) έγγραφα α - στ' (χωρίς αρίθμηση των ετών 1807-1809, 1813) και τα υπ' αριθμ. 1-67 έγγραφα (1802, 1825-1829, 1831-1832, 1835-1838, 1840, 1845-1847, 1850).
Β': τα υπ' αριθμ. 68-94 έγγραφα [18 επιστολές του αρχείου του Γαλλικού Φιλελληνικού Κομιτάτου, επιστολές, βιογραφικά σημειώματα, μία (1) παρτιτούρα και μια (1) μετάφραση δημοσιευμένης επιστολής].

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
  • Ιταλικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ 13, σελ. 804-805
Α': Διαθέσιμος ηλεκτρονικά ο συνημμένος κατάλογος των ιστορικών εγγράφων της συλλογής Rene Puaux παραδοθέντων στα ΓΑΚ κατόπιν της υπ' αριθμ. 81008 από 27 Αυγούστου 1952 διαταγής του Υπουργείου Παιδείας.
Β': Διαθέσιμος ηλεκτρονικά κατάλογος συνοπτικότερος του δημοσιευμένου καταλόγου της A. Amandry, Η συλλογή Rene Puaux, Δελτίο Ιστορικής & Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τ. 31 (1988), σελ. 275-287.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Για την Α' ενότητα βλ. Α. Αmandry, Η συλλογή Rene Puaux, Δελτίο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τ. 22 (1979), σελ. 280-328.
Για τη Β' ενότητα βλ. A. Amandry, Η συλλογή Rene Puaux, Δελτίο Ιστορικής & Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τ. 31 (1988), σελ. 275-287.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Α. Στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου 1950 οι Φ. Σταυρόπουλος, Έφορος Αρχαιοτήτων, Γ. Κατσαρός, Έφορος του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και Βλαδίμηρος Θεοδώρου Κολοκοτρώνης, Γραμματέας του ιδίου Μουσείου, συνέλθοντες στο επί της οδού Φειδίου και Χαρ. Τρικούπη, τέως Γερμανικό Ινστιτούτο, όπου διαφυλάσσονται είδη του Μουσείου, παρέλαβαν εκ του πρώτου των ως άνω αναφερομένων είδη της συλλογής Rene Puaux, τα οποία και παρέδωσαν στους Εμ. Πρωτοψάλτη και Κ. Διαμάντη, σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 42002/415 από 24-06-50 Διαταγής Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας.
Β. Μεταγενέστερη προσθήκη αποτελούν τα υπ' αριθμ. 68-94 έγγραφα. Το 1987 η Αγγελική Amandry παρέδωσε στα ΓΑΚ 27 έγγραφα κατ΄εντολή της κόρης του Rene Puaux, Lise Puaux, στη μνήμη του πατέρα της.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες