Αρχείο - Αρχείο Άγγελου Παπακώστα

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Άγγελου Παπακώστα

Ημερομηνία(ες)

  • c. 1766-1962 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

63 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1903-1981)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Άγγελος Παπακώστας γεννήθηκε στην Αρίστη Ζαγορίου το 1903. Αφού ολοκλήρωσε το Γυμνάσιο στην Αθήνα, σπούδασε Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Διορίστηκε Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης και υπηρέτησε στην Πρέβεζα, στην Κόνιτσα, στην Ιερατική Σχολή Κορίνθου, στην Εμπορική Σχολή Πειραιώς, σε Γυμνάσια της Αθήνας και, μεταπολεμικά, ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών. Υπήρξε βοηθός του ιστοριοδίφη και λογοτέχνη Γιάννη Βλαχογιάννη κατά τα τελευταία έτη της ζωής του (1941-1945). Πέθανε στην Αθήνα το 1981.
Έχει δημοσιεύσει τα ακόλουθα άρθρα και μελέτες:
• Η παρά την Αρίστην Ιερά Μονή Παναγίας της Σπηλαιωτίσσης, 1936
• Το εις Γεράνια Μοναστήρι του Οσίου Παταπίου, 1939
• Γνωστά και άγνωστα χειρόγραφα του Βηλαρά, 1941
• Αγώνες και θυσίες Βορειοηπειρωτών στο Είκοσι Ένα, 1945
• Σύντομος Χρονογραφία της Ηπείρου, 1945
• Οι Παναγίες του Παπαδιαμάντη, 1947 (αυτοτελής έκδοση)
• Γιάννης Βλαχογιάννης, Νέα Εστία, 1948
• Το έργο του Κοσμά του Αιτωλού στη Β. Ήπειρο, 1949
• Άνθη Ευλαβείας εις την μετάστασιν της Θεομήτορος Μαρίας (επιμέλεια, σημειώσεις), 1950 (αυτοτελής έκδοση)
• Η Αλύτρωτος Ήπειρος, 1951
• Εκλογή από την προσωπική αλληλογραφία του Γιάννη Βλαχογιάννη, Νέα Εστία, 1955
• 28 Οκτωβρίου 1940, 1960
• Ο Κοσμάς ο Αιτωλός στο Ζαγόρι, 1962
• Ιστορίας της πολιορκίας των Ιωαννίνων εξ ανεκδότου χειρογράφου Ψαλίδα αποκειμένου εις τα ιστορικά αρχεία Βλαχογιάννη, 1962 (αυτοτελής έκδοση)
• Η συμβολή της Ηπείρου εις την επανάστασιν του Εικοσιένα (Ζαγόρι), 1966
• Ιστορική ανθολογία Ηπείρου (ανέκδοτα Σουλιωτών αγωνιστών του Εικοσιένα), 1973
• Απομνημονεύματα Σουλιώτου αγωνιστού του Εικοσιένα Σ. Τζίπη γραμμένα στην Κέρκυρα από τον Κουμπάρο του Ιω. Δουσμάνη, 1979 (αυτοτελής έκδοση)
• Στρατηγού Μακρυγιάννη «Οράματα και Θάματα» (μεταγραφή, εισαγωγή, σημειώσεις), Αθήνα 1983 (post mortem αυτοτελής έκδοση)

[Πηγή βιογραφικού: https://izagori.gr, με δικές μας διορθώσεις και προσθήκες]

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγοράστηκε το 1982 από τη χήρα του Α. Παπακώστα, μαζί με τη βιβλιοθήκη του, αποτελούμενη από περίπου 16.000 τίτλους βιβλίων. (Σχετικά με τη βιβλιοθήκη Παπακώστα, βλ.: https://www.lib.uoc.gr/info/absrv/rare/ab/ag/extra-1182332023-462607-3701.tkl)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο Άγγελου Παπακώστα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων :
1) Προσωπική αλληλογραφία Γιάννη Βλαχογιάννη,
2) Υλικό μελετών του Άγγελου Παπακώστα: για την έκδοση Άνθη Ευλαβείας, τις Παναγίες του Παπαδιαμάντη, την Ιστορία της πολιορκίας των Ιωαννίνων, τα Πολιτικά Απομνημονεύματα του Κωλέτη εξ ανεκδότου χειρογράφου Ψαλίδα αποκειμένου εις τα ιστορικα αρχεία Βλαχογιάννη. Επίσης, υπάρχει διάσπαρτο υλικό που αφορά στην ιστορία της Ηπείρου.
3) Ποικίλο υλικό που προέρχεται από τη Συλλογή Βλαχογιάννη. Ενδεικτικά, αντίτυπο της έκδοσης Άνθη Ευλαβείας (1708, ανατύπωση Λειψίας 1766), τα πρωτότυπα χειρόγραφα Ψαλίδα, Βηλαρά και Φιλητά, αντίτυπα της Ομήρου Βατραχομυομαχίας του 1864, της Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως υπό Θωμά Γόρδωνος του 1849, υλικό για τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, καθώς και σπαράγματα από το προσωπικό αρχείο του Ανδρέα Καρκαβίτσα, το οποίο είχε περιέλθει στον Γιάννη Βλαχογιάννη.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Δεν είναι γνωστές προσθήκες υλικού μετά την εισαγωγή του αρχείου το 1982.

Σύστημα Ταξινόμησης

Το αρχείο είναι αταξινόμητο και οι φάκελοι φέρουν τους παλαιούς ταξινομικούς κωδικούς.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

«Έκθεση εργασιών της κ. Ξένης Μπαλωτή με θέμα την έρευνα και μελέτη του Αρχείου Άγγελου Παπακώστα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπου συμπεριλαμβάνεται γενική περιγραφή του υλικού και καταγραφή των περιεχομένων των φακέλων (δακτυλόγραφο, 19 σελίδες, 30/7/1990).

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Η Βιβλιοθήκη του Άγγελου Παπακώστα, η οποία βρίσκεται επίσης στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, έχει ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Κρήτης «Ανέμη» (βλ. σχετικά πιο πάνω, «διαδικασία πρόσκτησης»).
Τμήμα του υλικού του αρχείου προέρχεται από τη Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη, το κύριο σώμα της οποίας φυλάσσεται στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
Η Βιβλιοθήκη του Γιάννη Βλαχογιάννη βρίσκεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου, ενώ σημαντικό τμήμα της με σπάνιες εκδόσεις εντοπίζεται και εντός της προαναφερθείσας Βιβλιοθήκης Παπακώστα στο Ρέθυμνο (βλ. σχετικά εδώ: https://www.lib.uoc.gr/info/absrv/rare/ab/ag/extra-1182349319-910574-3705.tkl
και εδώ: https://www.lib.uoc.gr/photoshows/vlach/index.tkl).

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση (αυτοψία προσωπικού των ΓΑΚ - ΚΥ)

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες