Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Βιβλιοθήκη

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Τοποθεσία

Ρέθυμνο

Περιοχή

Κρήτη

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

74100

Τηλέφωνο

28310-77810, 28310-77800

Fax

28310-77850

Email

URL

Σημείωση

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, Βούτες

Τοποθεσία

Ηράκλειο

Περιοχή

Κρήτη

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

70013

Τηλέφωνο

2810-393256, 2810-394313

Fax

2810-393234

Email

URL

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελείται από την Κεντρική Βιβιλιοθήκη στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου-που υποστηρίζει τις Ανθρωπιστικές, τις Κοιινωνικές και τις Επιστήμες Αγωγής-και τη Βιβλιοθήκη Ηρακλείου στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου-που υποστηρίζει τη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (ΣΘΤΕ) & την Ιατρική.

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Συλλογές

Η κύρια συλλογή της κάθε μονάδας της Βιβλιοθήκης αποτελείται από μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις, πληροφοριακά βιβλία, κλπ. Στις Κλειστές Συλλογές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο φυλάσσονται έντυπα, αρχεία και φωτογραφίες, υλικό που λόγω της σπανιότητας, της ιστορικήε είτε (και) της καλλιτεχνικής του σημασίας, απαιτεί ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας.

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Επισήμανση από ιστοσελίδα (06/05/19).

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
Ρέθυμνο, Κρήτη 74100