Αρχείο Α.Ε. 44/96 - Λογοθέτης, Βασίλειος

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 44/96

Τίτλος

Λογοθέτης, Βασίλειος

Ημερομηνία(ες)

  • 1896-1929 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Βασίλειος Λογοθέτης ήταν τελωνειακός υπάλληλος. Συγκεκριμένα εργάστηκε στο τελωνοσταθμαρχείο Οίας (1896), και στα υποτελωνεία Ύδρας, Κέας (1902), Νάξου (1908), Μυκόνου (1918-1920) και Τήνου (1923-1929). Στη Μύκονο εκτελούσε και χρέη δικολάβου.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά του εγγονού του τον Σεπτέμβριο του 1996.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιέχει αλληλογραφία (με διευθύνσεις του υπουργείου Οικονομικών και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, με τους δικηγόρους Σύρου Πέτρο Ράλλη και Νικόλαο Βοκοτόπουλο για δικαστικές υποθέσεις, και προσωπική), πίνακες λογαριασμών, αποσπάσματα και διασαφήσεις μεταφοράς, διασαφήσεις εισαγωγής και δηλωτικών αποσπασμάτων, πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής, πιστοποιητικά, αρχιτεκτονικά σχέδια κ.ά., που αφορούν την υπηρεσία του στο τελωνειακό σώμα, την εργασία του ως δικολάβου στη Μύκονο και διάφορα προσωπικά θέματα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Διατηρήθηκε η αρχική ταξινόμηση των υπηρεσιακών του εγγράφων και έγινε ταξινόμηση της προσωπικής του αλληλογραφίας.

ΦΑΚΕΛΟΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ (1896-1929)
Υποφάκελος 1.1 Αλληλογραφία με διάφορες διευθύνσεις του υπουργείου Οικονομικών και άλλες δημόσιες υπηρεσίες (1901-1924)
Υποφάκελος 1.2 “Ενιαύσιοι λογαριασμοί τελωνείων Τήνου, Μυκόνου, Κέας, Ύδρας”
(1902-1924)
Υποφάκελος 1.3 Αποσπάσματα και διασαφήσεις μεταφοράς από υποτελωνείο Τήνου (1923- 1929)
Υποφάκελος 1.4 “Φάκελος διασαφήσεων εισαγωγής και δηλωτικών αποσπασμάτων
υποτελωνείου Τήνου” (1924)
Υποφάκελος 1.5 Προσωπικά και διάφορα υπηρεσιακά (1896-1917)
[περιλαμβάνονται πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής υποτελωνείου
Τήνου, μισθοδοτικά και ενοικιάσεις οικημάτων για έδρα του
υποτελωνείου κ.ά.]
Υποφάκελος 1.6 Έντυπες κενές φόρμες
“Δηλωτικόν εξαγωγής και εξαγοράς”, “βιβλίον των αποβιβαζομένων ήτοι
μεταφερομένων από τα εντός της επικρατείας εμπορευμάτων”.

ΦΑΚΕΛΟΣ 2 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ (1894-1924)
Υποφάκελος 2.1 Προσωπική αλληλογραφία (1894-1920)
Υποφάκελος 2.2 Αλληλογραφία του ως δικολάβου Μυκόνου (1918-1920)
Υποφάκελος 2.3 Διάφορα (1900-1924)

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Ε.Λ.Ι.Α.: Υλικό για τελωνεία υπάρχει σε διάφορα αρχεία του Ε.Λ.Ι.Α., κυρίως τα οικονομικά της εποχής της Επανάστασης και του Καποδίστρια καθώς και στο αρχείο Βούρου.

Άλλoι φορείς:

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Στον υποφάκελο 2.3 περιλαμβάνονται ανάμεσα σε άλλα και ένα ψηφοδέλτιο της αντιβενιζελικής παράταξης (πιθανότατα από τις εκλογές του 1920), το διάγγελμα του Κωνσταντίνου μετά την επάνοδό του το 1920 σε φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, ένας χάρτης της ελληνικής χερσονήσου του Θ. Αποστολόπουλου (1900) σε κλίμακα 1:1.500.000 και ένα σχέδιο “σχολικού σκοπευτηρίου”.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες