Αρχείο αρ. comp. 385, Α.Ε. 18/97, 13/99 - Ταζεδάκης, Νικόλαος

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET αρ. comp. 385, Α.Ε. 18/97, 13/99

Τίτλος

Ταζεδάκης, Νικόλαος

Ημερομηνία(ες)

  • 1839-1951 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

4 φάκελοι και 6 κλασέρ

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Το αρχείο δωρίθηκε στο Ε.Λ.Ι.Α. κατά τμήματα. Το πρώτο και το δεύτερο τμήμα (το 1995 και τον Απρίλιο του 1997 αντίστοιχα) δωρίθηκαν από τον γιο του Παναγιώτη Ταζεδάκη, και το τρίτο τον Απρίλιο του 1999, από τη γυναίκα του Παναγιώτη, Μαρία Σταϊκίδου.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Τμήμα πρώτο: Έγγραφα και μovόφυλλα από τoυς αγώvες για τηv ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Περιλαμβάνονται αυτοκρατορικά φιρμάνια, (ανάμεσά τους το Χατίι Χουμαγιούν του 1856), διατάγματα των Γενικών Διοικητών Κρήτης, επιστολές των Γενικών Συνελεύσεων Κρητών προς τους Γενικούς Διοικητές, επιστολές χριστιανών και μουσουλμάνων πληρεξουσίων προς προξένους Μεγάλων Δυνάμεων, φύλλα και παραρτήματα κρητικών εφημερίδων κ.ά. (1839-1916) (βλ. αναλυτική καταγραφή) (2 φάκελοι).
Τμήμα δεύτερο: Αποκόμματα και φύλλα εφημερίδων (Ελλάς, Ελευθερία, Δημοκρατία, Μάχη, Καθημερινά Νέα, Ριζοσπάστης, Δράσις, Ελληνικόν Αίμα, Ηνωμένος Τύπος, Ριζοσπαστική Οργάνωσις), καθώς και προκηρύ-ξεις που αφορούν τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, την Κατοχή, την Απελευθέρωση και τα Δεκεμβριανά (6 κλασσέρ + 1 ντοσιέ).
Τμήμα τρίτο: Ημερολόγιο Μέσης Ανατολής 14/1/1943-13/11/1944 και φωτογραφικό λεύκωμα από το Μακεδονικό μέτωπο (1917-1918) του Νικολάου Ταζεδάκη, «Βιβλιάριον Μαθητευόμενου Ναυτικού» (1951) του Πάνου Ταζεδάκη (1 φάκελος)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Η ταξινόμηση είναι χρονολογική και θεματική.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτική περιγραφή των τεκμηρίων σε ηλεκτρονική μορφή.

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Ε.Λ.Ι.Α-Μ.Ι.Ε.Τ: Φύλλα παράνομου τύπου της Κατοχής υπάρχουν στο αρχείο της οικογένειας Τριανταφυλλάκου και στη συλλογή του παράνομου τύπου της Κατοχής.
Άλλοι φορείς: Υλικό για τις κρητικές επαναστάσεις υπάρχει στα αρχεία Παναγιώτου-Παπουτσάκη (Επανάσταση του 1821), Εμμανουήλ Βιβιλάκη, Στέφανου Σκουλούδη (επανάσταση 1866-1869) Αλέξανδρου Σκουζέ, Ελευθερίου Βενιζέλου (επανάσταση Θερίσου) και Αριστοτέλη Βαλαωρίτη (επαναστάσεις 1866, 1878). Στο αρχείο Παπαρρόδου υπάρχει ημερολόγιο για την υπηρεσία του στην ελληνική δύναμη Μέσης Ανατολής.

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

1) Να ενταχθούν τα φύλλα των εφημερίδων στις αντίστοιχες σειρές του ΕΛΙΑ.
Οι προκηρύξεις έχουν συγκεντρωθεί και βρίσκονται σ΄ ένα ντοσιέ (Μ.Χ.)
Οι φωτογραφίες έχουν ενταχθεί στο Φωτογραφικό Αρχείο του Ε.Λ.Ι.Α.

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες