Αρχείο Μ5 - Επιστολές Παλαιών Πατρών Γερμανού

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Μ5

Τίτλος

Επιστολές Παλαιών Πατρών Γερμανού

Ημερομηνία(ες)

  • 1822-1826 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος (51 χειρόγραφα φύλλα ή δίφυλλα)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1771-1826)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Κληρικός από τη Δημητσάνα και δεσπότης της Πάτρας από το 1806. Πρωτοστάτησε στην έναρξη του Αγώνα στην Αχαΐα και το 1822 στάλθηκε στην Ιταλία, αναζητώντας πολιτική και χρηματική υποστήριξη. Στον εμφύλιο του 1824 καταδιώχτηκε και τελικά αρρώστησε και πέθανε στο Ναύπλιο.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά από Κ. Δρακόπουλο, 1905

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ιδιόχειρα σχέδια της αλληλογραφίας του Γερμανού από την Αγκώνα και άλλα μέρη της Ιταλίας (Δεκ. 1822 - Ιούνιος 1824) και μια επιστολή του προς τους Δημητσανίτες (15/5/1826).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Σημείωση δημοσίευσης

Δ. Καμπούρογλου, Μελέτη περί του βίου και της δράσεως του Παλαιών Πατρών Γερμανού, Αθήνα 1916

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Περιέχονται συνολικά πάνω από 200 σχέδια επιστολών

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

02/08/2019

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres