Αρχείο Μ5 - Επιστολές Παλαιών Πατρών Γερμανού

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

Μ5

Τίτλος

Επιστολές Παλαιών Πατρών Γερμανού

Χρονολογία(ες)

  • 1822-1826 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

1 φάκελος (51 χειρόγραφα φύλλα ή δίφυλλα)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(1771-1826)

Βιογραφικό σημείωμα

Κληρικός από τη Δημητσάνα και δεσπότης της Πάτρας από το 1806. Πρωτοστάτησε στην έναρξη του Αγώνα στην Αχαΐα και το 1822 στάλθηκε στην Ιταλία, αναζητώντας πολιτική και χρηματική υποστήριξη. Στον εμφύλιο του 1824 καταδιώχτηκε και τελικά αρρώστησε και πέθανε στο Ναύπλιο.

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Αγορά από Κ. Δρακόπουλο, 1905

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Ιδιόχειρα σχέδια της αλληλογραφίας του Γερμανού από την Αγκώνα και άλλα μέρη της Ιταλίας (Δεκ. 1822 - Ιούνιος 1824) και μια επιστολή του προς τους Δημητσανίτες (15/5/1826).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Σημείωση δημοσίευσης

Δ. Καμπούρογλου, Μελέτη περί του βίου και της δράσεως του Παλαιών Πατρών Γερμανού, Αθήνα 1916

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Περιέχονται συνολικά πάνω από 200 σχέδια επιστολών

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

02/08/2019

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη