Αρχείο aρ.comp. 273 - Φιδέλης - Νέζης, Μιχαήλ

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET aρ.comp. 273

Τίτλος

Φιδέλης - Νέζης, Μιχαήλ

Ημερομηνία(ες)

  • 1913-1939 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος RΒ

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Μιχαήλ Φιδέλης-Νέζης ήταν έμπορος, κτηματίας και υποπρόξενος της Ιταλίας στη Μυτιλήνη. Ήταν γιος του Αλκιβιάδη Φιδέλη-Νέζη και της Ελένης Χατζηβασιλείου και αδέλφια του ήταν: η Μαρία, σύζυγος Στέλιου Γρηγορίου Κούππα, η Angele, σύζυγος Κίμωνα Ελευθεριάδη, ο Αντώνιος (Antonio Fedeli Nesi), που γεννήθηκε το 1897 και ασχολήθηκε με εισαγωγές-εξαγωγές, ασφάλειες – προμήθειες και αντιπροσωπείες), και τέλος ο Πέτρος (τραπεζικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Υόρκης) που το 1923 παραιτήθηκε των δικαιωμάτων του επί της κινητής και ακινήτου πατρικής περιουσίας. Σύζυγός του ήταν η Μυρσίνη Καψιμάλη.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά (;)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιέχει οικογενειακή αλληλογραφία του κτηματία, εμπόρου και υποπροξένου της Ιταλίας στη Μυτιλήνη, Μιχαήλ Φιδέλη-Νέζη (με τη μητέρα του Ελένη, τον αδελφό του Αντώνιο -Αntonio Fedeli Nesi-) καθώς και τα αδέλφια του Μαρία και Στέλιο Γρ. Κούππα, Πέτρο, Νατάλι, Αγγέλα και Κίμωνα Ελευθεριάδη για τη διευθέτηση οικογενειακών οικονομικών υποθέσεων (1925-1932). Αλληλογραφία με τη Μυρτώ χήρα Θ. Γιαννάρου για την οικονομική διαχείριση των κτημάτων της στη Μυτιλήνη (1913-1931), με τον μεσίτη Σταύρο Χατηϊωάννου για την πώληση ελαιολάδων (1937-1939), με το δικηγόρο Επ. Παπαχελά για την απαλλοτρίωση οικοπέδου της συζύγου του στη θέση «Καλλιθέα» στο πλαίσιο της αστικής εγκατάστασης προσφύγων (1931-1933), με διαφόρους άλλους επιστολογράφους για ποικίλα θέματα (1913-1939). Επίσης λογαριασμούς εξόδων καλλιέργειας κτημάτων Στ.Κούππα, εταιρικά συμφωνητικά, μισθωτήρια και ασφαλιστήρια συμβόλαια κτημάτων και ακινήτων και πληρεξούσια (1923-1934), καθώς και διάφορα πιστοποιητικά και αποδείξεις.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά, ιταλικά, γαλλικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Ε.Λ.Ι.Α.-Μ.Ι.Ε.Τ.: Αρχείο Γρηγορίου Κούππα (455), αρχείο Αδελφών Γούτου (25/99).

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Παλαιά εισαγωγή, χωρίς καμμία επεξεργασία.

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

20/9/20001

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Χριστίνα Βάρδα

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες