Αρχείο EDU170.01 - Αρχείο Ελληνικού σχολείου Λογγάς

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-MES EDU170.01

Τίτλος

Αρχείο Ελληνικού σχολείου Λογγάς

Ημερομηνία(ες)

  • 1903-1928 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

β.4 σε χαρτί

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: Λύκειο Κορώνης
Ημερομηνία εισαγωγής: 1998-02-25
ΑΒΕ: 160

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

γενικός έλεγχος, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο επίπλων και οργάνων, βιβλίο μισθοδοσίας προσωπικού.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Μέρος του αρχειακού υλικού του Ελληνικού σχολείου Λογγάς βρίσκεται στο αρχείο του Ημιγυμνασίου Λογγάς.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες