Αρχείο αρ. comp. 582 - Παπαδόπουλος, Σάββας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET αρ. comp. 582

Τίτλος

Παπαδόπουλος, Σάββας

Ημερομηνία(ες)

  • 1941-1944 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Σάββας Παπαδόπουλος ήταν «νομάρχης παρά τω πρωθυπουργώ» στη διάρκεια τη Κατοχής.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το υλικό του αρχείου αποτελείται κυρίως από υπηρεσιακή αλληλογραφία του Παπαδόπουλου με διάφορα υπουργεία και νομαρχίες, τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας κ.ά. που αφορά κυρίως την αναδιοργάνωση νομαρχιών και τον επισιτισμό της χώρας. Συγκεκριμένα η αλληλογραφία αναφέρεται στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων νομαρχών σε επάρχους, την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του νομού Έβρου (ίδρυση επαρχείων σε Ορεστιάδα και Φέρρες και κατάργηση της έδρας της νομαρχίας στο Διδυμότειχο), το «Συνέδριον νομαρχών και εφοδιασμού Νομαρχιών δια καυσίμου» (εξοικονόμηση και διανομή καυσίμων για αγροτική χρήση) (1942), τη γεωργική παραγωγή, τον τρόπο καταβολής των φόρων των αγροτών, και τις αγροτικές αποζημιώσεις στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Κιλκίς, Λάρισας, Ηλίας, Αργολίδας και Κορινθίας, τις υπουργικές αποφάσεις σε εφαρμογή του νόμου 183/1943 «περί δαπανών δι’ εκτάκτους ανάγκας Δημοσίας Ασφαλείας» (Ιούνιος 1943-Οκτώβριος 1944), τον επισιτισμό της Χίου, την πώληση μη βρώσιμου ελαίου από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου προς τους υπαλλήλους του γραφείου του πρωθυπουργού. Περιλαμβάνονται επίσης ένα υπόμνημα του Παπαδόπουλου προς τον πρωθυπουργό για την απαξίωση του νομίσματος (Ιούνιος 1942), αλληλογραφία για οικονομικά και διοικητικά του γραφείου του πρωθυπουργού και ημερολογιακές σημειώσεις Κατοχής του Παπαδόπουλου.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνική.

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

15/6/2000

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Γιώργος Χαρωνίτης

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες