Αρχείο αρ.comp. 554 - Καραπάνος, Πύρρος

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET αρ.comp. 554

Τίτλος

Καραπάνος, Πύρρος

Ημερομηνία(ες)

  • 1916-1933 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Πύρρος Καραπάνος, γιος του Κωστή Καραπάνου και της Μαρίας Χρηστάκη Ζωγράφου, ήταν έμπορος, στέλεχος του κόμματος των Φιλελευθέρων και γερουσιαστής το 1933. Η καταγωγή του ήταν από την περιοχή της Άρτας.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά από τον Π. Βέργο το 1993.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο αποτελείται από αλληλογραφία με διάφορα στελέχη του κόμματος των Φιλελευθέρων σχετικά με χρηματική ενίσχυση του κόμματος, αποδείξεις εισφορών του στο κόμμα (1933) αλληλογραφία με διαφόρους για εξυπηρετήσεις (1916-1933) και εμπορική με τους Αλεξ. Χωρέμη, Δημ. Ψάθη, με την Iovική Τράπεζα και την Societé Générale de Crédit Industriel et Commercial (1917-1926), διάφορα τιμολόγια ελληνικών και ξένων εταιριών (1926-1931).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Η ταξινόμηση είναι θεματική.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Ενδιαφέρον παρουσιάζει μία επιστολή του Βενιζέλου στην οποία τον καλεί να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου με την παρουσία του ίδιου και άλλων στελεχών του κόμματος να αποτρέψουν τη χρήση μεθόδων νόθευσης των εκλογικών αποτελεσμάτων από την κυβερνητική παράταξη στις επαναληπτικές εκλογές στην πόλη (15/6/1933).
Ενδιαφέροντα είναι επίσης τα entête των τιμολογίων.

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες