Αρχείο αρ.comp. 660 - Σωτηριάδη-Σέτζουϊκ, Ρωξάνη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET αρ.comp. 660

Τίτλος

Σωτηριάδη-Σέτζουϊκ, Ρωξάνη

Ημερομηνία(ες)

  • 1914-1986 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Η Ρωξάνη Σωτηριάδη Σέτζουϊκ (1902-1996) ήταν κόρη του αρχαιολόγου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Σωτηριάδη και της Μαρίας Μαυρογορδάτου. Το 1935 παντρεύτηκε τον ανταποκριτή των New York Times στην Ελλάδα Alexander Sedgwick. Σπούδασε νομικά και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Παρίσι. Υπηρέτησε ως εθελόντρια στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό το διάστημα 1940-1952. Διατηρούσε στενές επαφές με βασιλικούς και κυβερνητικούς κύκλους και, λόγω της ιδιότητας του άντρα της, με ξένους πολιτικούς και πνευματικούς άνδρες. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των γνωριμιών αυτών έκανε περιοδείες στις Η.Π.Α., το 1945 και το 1947, για να επιτύχει την υποστήριξη της αμερικανικής κοινής γνώμης στις ελληνικές κυβερνήσεις.
Ο Γεώργιoς Σωτηριάδης διενήργησε αvασκαφές στo Δίo Μακεδovίας τις οποίες συvεχίζει o Δημήτριoς Παvτερμαvλής, επιστoλή τoυ oπoίoυ βρίσκεται στo αρχείo.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά της ίδιας με την ευγενική φροντίδα της Αγγέλας Φωκά τον Μάρτιο του 1996.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιλαμβάνει προσωπικά έγγραφα της Ρωξάνης (πιστοποιητικά σπoυδών, βεβαιώσεις γάμου και μη χορήγησης της αμερικανικής ιθαγένειας, κ.ά., 1914-1952), αλληλογραφία της με τον λόρδο Clark (British Council, 1973) και το 4ο κανάλι της αγγλικής τηλεόρασης (1986) σχετικά με ντοκυμαντέρ με θέμα την δικτατορία του Παπαδόπουλου και τον εμφύλιο πόλεμο, προσκλήσεις σε βασιλικές εκδηλώσεις, έγγραφα από την υπηρεσία της στον Ερυθρό Σταυρό, σχέδια ομιλιών που εκφώνησε στη διάρκεια των περιοδειών της στις Η.Π.Α. (1945, 1947), λίγες επιστολές προς τον πατέρα της, Γεώργιο Σωτηριάδη, φωτογραφίες αρχαιολογικών ευρημάτων από ανασκαφές στην Ακρόπολη καθώς και αλληλογραφία του άνδρα της (περιλαμβάνεται και επιστολή του Ronald Scobie).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σχέδια και κείμενα ομιλιών που εκφώνησε στην Αμερική, καθώς και ένα φυλλάδιο για τις δραστηριότητες της Βασιλικής Πρόνοιας (1947-1965).

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες