Αρχείο BLA003.01 - Αρχείο Τυροκομείου Αποστόλου Γ. Αθανασίου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA_LAR BLA003.01

Τίτλος

Αρχείο Τυροκομείου Αποστόλου Γ. Αθανασίου

Ημερομηνία(ες)

  • 1905 - 1991 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

9 σάκοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Φορέας παράδοσης: Πράπας, Ιωάννης
ΑΒΕ 166

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο αποτελείται από σχέδια τυροκομείου, βιβλίο αντιγραφής επιστολών και αντιγράφων κοστολογίων (1984 -1991), εισερχόμενη-εξερχόμενη αλληλογραφία (1965-1989), βιβλίο ταμείου Απ. Αθανασίου (1983-1984), φάκελο με αποδείξεις (1965-1991), φακέλους Δημοσίου Ταμείου (1972-1979), 16 μπλοκ αποδείξεων πληρωμής γαλακτοπαραγωγών (1976-1984), δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (1972-1983), σημειώματα υπολογισμού και εκκαθάρισης φόρου (1977-1983), βιβλίο μισθοδοσίας Απ. Αθανασίου (1977-1985), βιβλίο καταγραφής εισφορών ΙΚΑ (1980-1982), βιβλίο εσόδων (1968-1972), βιβλία αγορών (1953-1967), βιβλίο καταγραφής εισαγωγών εξαγωγών (1984), τίτλους αποθήκευσης γάλακτος (1977-1983), ημερολόγια μεταφοράς γάλακτος και δελτία αποστολής εμπορευμάτων (1978), μεριδολόγια γάλακτος Απ. Αθανασίου (1963-1990), βιβλίο καταγραφής κτηνιατρικών ελέγχων (1986), μισθολόγια ΙΚΑ Ν. Αθανασίου (1977-1980), βιβλία αγορών Ν. Αθανασίου (1956-1981), μεριδολόγια Ν. Αθανασίου (1964-1981), βιβλίο ταμείου αποθήκης καπνού Αθ. Δ. Καψάλη (1905-1907).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης