Επιχειρήσεις - Τυροκομεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Επιχειρήσεις - Τυροκομεία

Equivalent terms

Επιχειρήσεις - Τυροκομεία

Σχετικοί όροι

Επιχειρήσεις - Τυροκομεία

2 Αρχειακή περιγραφή results for Επιχειρήσεις - Τυροκομεία

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Τυροκομείου Αποστόλου Γ. Αθανασίου

  • GRGSA_LAR BLA003.01
  • Αρχείο
  • 1905 - 1991

Το αρχείο αποτελείται από σχέδια τυροκομείου, βιβλίο αντιγραφής επιστολών και αντιγράφων κοστολογίων (1984 -1991), εισερχόμενη-εξερχόμενη αλληλογραφία (1965-1989), βιβλίο ταμείου Απ. Αθανασίου (1983-1984), φάκελο με αποδείξεις (1965-1991), φακέλους Δημοσίου Ταμείου (1972-1979), 16 μπλοκ αποδείξεων πληρωμής γαλακτοπαραγωγών (1976-1984), δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (1972-1983), σημειώματα υπολογισμού και εκκαθάρισης φόρου (1977-1983), βιβλίο μισθοδοσίας Απ. Αθανασίου (1977-1985), βιβλίο καταγραφής εισφορών ΙΚΑ (1980-1982), βιβλίο εσόδων (1968-1972), βιβλία αγορών (1953-1967), βιβλίο καταγραφής εισαγωγών εξαγωγών (1984), τίτλους αποθήκευσης γάλακτος (1977-1983), ημερολόγια μεταφοράς γάλακτος και δελτία αποστολής εμπορευμάτων (1978), μεριδολόγια γάλακτος Απ. Αθανασίου (1963-1990), βιβλίο καταγραφής κτηνιατρικών ελέγχων (1986), μισθολόγια ΙΚΑ Ν. Αθανασίου (1977-1980), βιβλία αγορών Ν. Αθανασίου (1956-1981), μεριδολόγια Ν. Αθανασίου (1964-1981), βιβλίο ταμείου αποθήκης καπνού Αθ. Δ. Καψάλη (1905-1907).

Τυροκομείο Αποστόλου Γ. Αθανασίου

Προσωπικό αρχείο Κωνσταντίνου Στεργίου

  • GRGSA_LAR PRI001.01
  • Αρχείο
  • 1927 - 1974

Το αρχείο περιλαμβάνει προσωπικά έγγραφα του ιατρού Κωνσταντίνου Στεργίου, φωτογραφίες, ομιλίες, σημειώσεις, δημοσιεύματα εφημερίδων, διαφημιστικά έντυπα φαρμάκων. Μέρος του αρχείου αφορά την εργασία του ως ιατρού στο Κοινοτικό Ιατρείο Κοιλάδας Λάρισας με ιατρικές εκθέσεις, γνωματεύσεις ασθενών, παραπεμπτικά, δελτία ζυγίσεων, εντολές εισπράξεων. Τέλος, στο αρχείο συμπεριλαμβάνεται υλικό από το τυροκομείο Κοιλάδας Λάρισας: βιβλία του τυροκομείου, κατάστιχα, χειρόγραφα τετράδια με σημειώσεις και οικονομικά στοιχεία.

Κωνσταντίνος Στεργίου