Αρχείο - Αρχείο Χαρτών & Σκαριφημάτων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Χαρτών & Σκαριφημάτων

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

200 σκαριφήματα και χάρτες, έντυποι χάρτες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1935 -)

Διοικητική ιστορία

Η Χαρτογραφική Υπηρεσία του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών συστάθηκε το 1935 από τη Μέλπω Μερλιέ, με τη συμμετοχή ειδικού επιστημονικού προσωπικού από την Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Η γεωγραφία στάθηκε το βασικό εργαλείο για τη μελέτη της Μικράς Ασίας από την εποχή της ίδρυσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Η Χαρτογραφική Υπηρεσία του Κέντρου που συστάθηκε το 1935 από την ίδια την Μέλπω Μερλιέ με την συμμετοχή ειδικού επιστημονικού προσωπικού, σχεδίασε και αρχειοθέτησε τους χάρτες ανά περιοχές.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

200 ανέκδοτα χειρόγραφα σκαριφήματα και χάρτες, που σχεδιάστηκαν από την Υπηρεσία κατά παραγγελία του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών για τη μελέτη του μικρασιατικού χώρου ως βασικό εργαλείο για τον ακριβή προσδιορισμό των θέσεων των οικισμών των ελληνικών κοινοτήτων.
Επιπλέον υπάρχει στο Αρχείο σημαντικός αριθμός έντυπων χαρτών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι χάρτες ταξινομήθηκαν κατά περιοχές.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες