Αρχείο Α.Ε. 38/97 - Γερμανός, μητροπολίτης Ηλείας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 38/97

Τίτλος

Γερμανός, μητροπολίτης Ηλείας

Ημερομηνία(ες)

  • 1885-1975 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

5 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Γιος του Παναγή Γκούμα, εμπόρου καυσοξύλων στον Πειραιά. Διετέλεσε μητροπολίτης Ναυπακτίας-Ευρυτανίας (1939-1945) και Ηλείας (1945-1968;). Υπήρξε μέλος της Ιεράς Συνόδου και του Κεντρικού Συμβουλίου της Αποστολικής Διακονίας (κατά το διάστημα 1948-1949 ήταν διευθυντής της Σχολής της Αποστολικής Διακονίας στην Αθήνα). Ήταν επίσης πρόεδρος του παραρτήματος Ηλείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση πολλών εκκλησιαστικών σχολών, ορφανοτροφείου, νηπιαγωγείου, παιδικού σταθμού και φιλόπτωχων ταμείων. Έγραψε τα φυλλάδια “Σταγόνες αγάπης” (1956) και “Χριστιανική οικογένεια” (1959).

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Γαμπρός του Γερμανού, δικηγόρος πριν τον πόλεμο, μετέπειτα καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Το 1962 έγραψε το βιβλίο: “Η στασιμότης της ελληνικής υπαίθρου και το πρόβλημα της οικονομικής αναπτύξεως”.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Το αρχείο αγοράστηκε από το Ε.Λ.Ι.Α. τον Σεπτέμβριο του 1997.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το τμήμα του αρχείου που αφορά τον Γερμανό περιέχει υπηρεσιακή και προσωπική αλληλογραφία, υπηρεσιακά έγγραφα, δημοσιεύματα κ.ά. σχετικά με το ποιμαντικό και συγγραφικό έργο του.
Ειδικότερα το αρχείο περιλαμβάνει:
i) Δικαστικά και συμβολαιογραφικά έγγραφα για την εκμετάλλευση δασικής περιοχής και εγκυκλίους από την περίοδο που ήταν μητροπολίτης Ναυπακτίας - Ευρυτανίας (1914-1944).
ii) Υπηρεσιακή αλληλογραφία με δημόσιους φορείς ως μητροπολίτης Ηλείας (υπουργεία, νομαρχία Ηλείας, δήμους, στρατιωτικές αρχές, μητροπόλεις κ.ά.) και προσωπική με ιεράρχες, καθηγητές της Θεολογικής Σχολής κ.ά.(1946-1967).
iii) Εσωτερικές λειτουργίες της μητρόπολης Ηλείας: αναφορές και εκθέσεις ιερωμένων, και εγκύκλιοι προς αυτούς, αναθέσεις πνευματικής πατρότητας, ανακρίσεις κατά ιερωμένων, αιτήσεις εγγραφής στον Εθνικό Λούρδειο Παιδικό Σταθμό (στον Πύργο), έγγραφα που αφορούν τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το κατώτερο εκκλησιαστικό φροντιστήριο της Σκαφιδιάς, προγράμματα εκκλησιασμών και κατηχήσεων κ.ά. (1894-1967).
iv) Προσωπική αλληλογραφία με ιερωμένους για τις “Σταγόνες αγάπης" και με ομογενείς της Αμερικής για την προώθηση του φυλλαδίου του “Χριστιανική οικογένεια" (1956-1960).
v) Χειρόγραφα κειμένων, εορταστικών μηνυμάτων και λόγων που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες (1945-1966).
vi) Ποικίλα προσωπικά (1936-1975).
vii) Aλληλογραφία Ιεράς Συνόδου με τη μητρόπολη Ηλείας, που αφορά τις μεταξύ τους σχέσεις, την “Αποστολική Διακονία", την “Επιτροπή αλληλοβοηθείας και σχέσεων μετά ξένων εκκλησιών", την “Επιτροπή μεταρρυθμίσεως καταστατικού χάρτου εκκλησίας" (1945-1964).
viii) Φύλλα εφημερίδων Αθήνας, Ηλείας, Ζακύνθου και Αμερικής που αφορούν τον Γερμανό και τον Κωνσταντακόπουλο (1946-1948).
Το τμήμα που αφορά την οικογένεια Γκούμα περιλαμβάνει κυρίως δικογραφίες του Παναγή Γκούμα (1885-1948). Μικρό μέρος του υλικού (αποδείξεις και συμβολαιογραφικά έγγραφα) αφορά άλλα μέλη της οικογένειας.
Το τμήμα που αφορά τον Κωνσταντακόπουλο περιέχει δικογραφίες, “δικαιολογητικά απολογισμού διαθέσεως" του συγγράμματός του, προσωπική αλληλογραφία καθώς και φοιτητικά τετράδια του γιού του Κωνσταντίνου (1927-1962).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Η ταξινόμηση έγινε με βάση τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο αρχείο και είναι θεματική στις επιμέρους ενότητες.
Διάγραμμα ταξινόμησης:
ΦΑΚΕΛΟΣ 1 Μητροπολιτικά-Προσωπικά (1894-1975)
Υποφάκελος 1.1 Μητροπολίτης Ναυπακτίας - Ευρυτανίας (1914-1944)
Υποφάκελος 1.2 Μητροπολίτης Ηλείας, αλληλογραφία (1946-1967)
Υποφάκελος 1.3 Εσωτερικές λειτουργίες Μητρόπολης (1894-1967)
Υποφάκελος 1.4 Επιστολές για το βιβλίο του “Σταγόνες αγάπης" (1956)
Υποφάκελος 1.5 Επιστολές από ομογενείς της Αμερικής για το βιβλίο του “Χριστιανική οικογένεια" (1959-1960)
Υποφάκελος 1.6 Χειρόγραφα δημοσιευμένων κειμένων, εορταστικών μηνυμάτων και λόγων (1945-1966)
Υποφάκελος 1.7 Ποικίλα προσωπικά (1936-1975)
ΦΑΚΕΛΟΣ 2 Ιερά Σύνοδος (1945-1964)
Υποφάκελος 2.1 Αλληλογραφία (1945-1964)
Υποφάκελος 2.2 Επιτροπή μεταρρυθμίσεως καταστατικού χάρτου Εκκλησίας (1962)
ΦΑΚΕΛΟΣ 3 Φύλλα εφημερίδων (1946-1948)
ΦΑΚΕΛΟΣ 4 Οικογένεια Γκούμα (1885-1948)
Υποφάκελος 4.1 Παναγής Γκούμας-δικαστικές υποθέσεις (1905-1914)
Υποφάκελος 4.2 Παναγής Γκούμας-διάφορα (1900-1948)
Υποφάκελος 4.3 Διάφορα μέλη οικογένειας Γκούμα (1885-1918)
ΦΑΚΕΛΟΣ 5 Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος (1927-1962)
Υποφάκελοι 5.1-5.4 Δικαστικά (1927-1942)
Υποφάκελος 5.5 Προσωπική αλληλογραφία (1946-1948)
Υποφάκελος 5.6 Δικαιολογητικά απολογισμού διαθέσεως συγγράμματος Κωνσταντακόπουλου (1962)
Υποφάκελος 5.7 Κωνσταντίνος Γ. Κωνσταντακόπουλος (1955)

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες