Αρχείο ADM221.01 - Αρχείο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών και της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- ADM221.01

Τίτλος

Αρχείο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών και της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1963-2013 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

132 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Κλάδος Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Προσωπικού, Τμήμα Ε' (Οργάνωσης και Σχεδιασμού)
Ημερομηνία εισαγωγής: 2016-07-28
ΑΒΕ: 2047

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Φύλλα ελέγχου προσόντων και ατομικοί φάκελοι ναυτικών ειδικοτήτων όπως: αρχιμάγειροι, ατμομηχανικοί , ατμομηχανικοί Α΄ τάξεως , ατμομηχανικοί Β΄τάξεως, Ατμομηχανικοί Γ΄ τάξεως, εφαρμοστές μηχανών εσωτερικής καύσης Β΄ και Γ΄ τάξεως, θαλαμηπόλοι, αρχιθαλαμηπόλοι, θερμαστές, λιπαντές, μάγειροι Α΄ τάξεως, Μάγειροι Β΄ τάξεως, μηχανικοί δόκιμοι, ναύτες, πλοίαρχοι (Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών Δ΄), φάκελοι Δορυφορικού Συστήματος Παρακολούθησης EMSA (European Maritime Safety Agency - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας), φάκελοι σχετικά με ασκήσεις καταπολέμησης της ρύπανσης με συνημμένο φωτογραφικό ή/και οπτικοακουστικό υλικό, φάκελοι γενικού αρχείου (Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών Γ΄) με την πρωτότυπη αλληλογραφία της υπηρεσίας.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Η ταξινόμηση των φακέλων με αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας έγινε με βάση τη σύνθεση πληρώματος όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι φάκελοι αλληλογραφίας του Τμήματος Γ’ της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών, οι φάκελοι αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΔΠΘΠ) σχετικά με το Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαιοκηλίδων EMSA (European Maritime Safety Agency - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας) και τις ασκήσεις καταπολέμησης ρύπανσης. Στις επιμέρους ενότητες οι φάκελοι ταξινομήθηκαν και χρονολογικά.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Οι όροι πρόσβασης διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού του Αναγνωστηρίου των Γ.Α.Κ.

Όροι αναπαραγωγής

Οι όροι αναπαραγωγής διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού του Αναγνωστηρίου των Γ.Α.Κ.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Αγγλικά
  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Η κατάσταση του υλικού είναι καλή

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτικό ευρετήριο σε ΔΙΠΑΠ

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

ΑΒΕ 870 - Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων
ΑΒΕ 1098 - Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
ΑΒΕ 1149 - Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
ΑΒΕ 1150 - Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
ΑΒΕ 1266 - Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
ΑΒΕ 1779 - Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, Δ΄ Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας: Φύλλο προσόντων Νικολάου Καββαδία

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης