Αρχείο - Αρχείο Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής

Ημερομηνία(ες)

  • 1947 - 2006 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 κιβώτιο (27 βιβλία)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αποστέλλουσα Αρχή: ΕΛΑΣ, Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, Α.Τ. Αναβύσοου, Καλυβίων και Κρωπίας, 29/11/2019
ΑΒΕ 2219

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Βιβλία των Αστυνομικών Τμημάτων Αναβύσσου, Καλυβίων και Κρωπίας: Βιβλία Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας, Βιβλία Φυγόδικων-Φυγόποινων Λιποτακτών-Ανυπότακτων, Βιβλίο Αστυκτηνιατρικών Επιθεωρήσεων, Βιβλίο Ληστών [Ευρετήριον Ονομαστικό Επικηρυγμένων Ληστών], βιβλίο Ενσήμων προσωπικού Χωροφυλακής, Βιβλία Δικογραφιών, Βιβλία Κλοπών, Βιβλίο Ανεξιχνίαστων Κακουργημάτων και Πλημμελημάτων, Βιβλίο Αποφάσεων Διοικητικών Ποινών και Εκτέλεσης αυτών, Βιβλίο Συλλόγων και Σωματείου, βιβλίο Καταχωρίσεως των εκδιδομένων ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως των οφειλετών προς το Δημόσιων, Βιβλίο Επισκέψεων Επιθεωρήσεων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης