Αρχείο - Αρχείο του Α’ Στρατιωτικού Συμβουλίου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA-

Τίτλος

Αρχείο του Α’ Στρατιωτικού Συμβουλίου

Ημερομηνία(ες)

  • 1833 - 1862 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

6 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Πρόκειται για έγγραφα τα οποία συγκέντρωνε και διατηρούσε το Α’ διαρκές Στρατιωτικό Συμβούλιο (το οποίο αργότερα μετονομάστηκε Στρατοδικείο) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως δικαστήριο των υπόδικων στρατιωτικών. Στους φακέλους περιέχονται οι δικογραφίες των στρατιωτικών που παραπέμπονται σε δίκη. Οι φάκελοι δικογραφίας περιλαμβάνουν τα διατάγματα/επιστολές του Υπουργείου Στρατιωτικών προς τον εισηγητή/αντιεισηγητή του Συμβουλίου, την αλληλογραφία των στρατιωτικών αρχών με τον εισηγητή/αντιεισηγητή για θέματα που αφορούν στην κατηγορία, τη σύλληψη και τη φυλάκιση του υποδίκου, τα φύλλα μητρώου, την εξέταση του κατηγορουμένου και τις καταθέσεις μαρτύρων, τα πρακτικά συνεδριάσεως, την έκθεση/εισήγηση του εισηγητή προς το Στρατιωτικό Συμβούλιο, την απόφαση του Συμβουλίου και σε κάποιες περιπτώσεις και το διάταγμα χάριτος. Το μεγαλύτερο μέρος των υποθέσεων αφορά περιπτώσεις λιποταξίας από το στράτευμα, καθώς και υποθέσεις κλοπής άλλων στρατιωτών ή πολιτών, απείθειας, βιασμού κ.α. Επίσης, έγγραφα που αναφέρονται στο προσωπικό των στρατοδικείων καθώς και έγγραφα για ζητήματα διοίκησης.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Διαθέσιμο ευρετήριο

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Δεν είναι ψηφιοποιημένο

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες