Αρχείο 0005.09.036.304 - Συντονιστική Επιτροπή Εργαζοµένων Νέων Ελλάδας (ΣΕΕΝΕ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASKI- 0005.09.036.304

Τίτλος

Συντονιστική Επιτροπή Εργαζοµένων Νέων Ελλάδας (ΣΕΕΝΕ)

Ημερομηνία(ες)

  • 1962-1967 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 κουτί

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1962 - ;)

Διοικητική ιστορία

H Συντονιστική Επιτροπή Εργαζοµένων Νέων Ελλάδας (ΣΕΕΝΕ) συγκροτήθηκε το 1962 µε βασικό αίτηµα την προάσπιση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζόµενων νέων: την κοινωνική ασφάλιση, την αύξηση των ηµεροµισθίων, την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων, την µείωση των ωρών εργασίας, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, το δικαίωµα στη µόρφωση. Η ΣΕΕΝΕ οργάνωσε δύο πανελλήνιες συναντήσεις εργαζόµενων νέων καθώς και την «Εβδοµάδα εργατικού ατυχήµατος», ενώ παράλληλα συµµετείχε στις µεγάλες κινητοποιήσεις της νεολαίας στη δεκαετία του ’60.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το αρχείο αποκαταστάθηκε από τα σύµµεικτα αρχειακά υλικά που στο σύνολο τους συγκροτούν, σήµερα, το Αρχείο ΕΔΑ.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  • Ανακοινώσεις, υποµνήµατα, διαµαρτυρίες
  • Τεκµήρια από τις Πανελλήνιες Συναντήσεις Εργαζόµενων Νέων
  • Οµιλίες και ψηφίσµατα
  • Άρθρα και στοιχεία για την εργαζόµενη νεολαία

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βλ. καταγραφή των περιεχοµένων του Αρχείου στον τόµο που επιµελήθηκε η Ιωάννα Παπαθανασίου (µε τη συνεργασία της Άντας Κάπολα και του Γιάννη Παπαθεοδώρου), Ενιαία Δηµοκρατική Αριστερά , 1951-1967. Το αρχείο της, έκδοση ΑΣΚΙ -ΕΚΚΕ - Θεµέλιο, Αθήνα 2001

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Το αρχείο της ΣΕΕΝΕ έχει ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των ΑΣΚΙ και βρίσκεται στις αρχειακές ψηφιακές συλλογές στο πρόγραµµα «Πολιτικές Νεολαίες» (Ε.Π. Κ.τ.Π.).

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τµήµα του αρχείου ΕΔΑ

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες