Αρχείο Α.Ε. 3/14 - Καμπάς, Ανδρέας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 3/14

Τίτλος

Καμπάς, Ανδρέας

Ημερομηνία(ες)

  • 1940-1965 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

4 αρχειακά κουτιά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1919-1965)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Ανδρέας Καμπάς γεννήθηκε το 1919. Πολέμησε στη μάχη της Κρήτης. Έφυγε στο Παρίσι το 1945 με την αποστολή του πλοίου Ματαρόα. Έζησε στο Λονδίνο και στο Μόντε Κάρλο εργαζόμενος σε εφοπλιστικές εταιρείες. Πέθανε στο Μόντε Κάρλο το 1965. Ποιήματα και πεζά του δημοσιεύθηκαν σε λογοτεχνικά περιοδικά (Τα νέα γράμματα, Καλλιτεχνικά νέα, Τετράδιο, Νέα Εστία). Ο Καμπάς ήταν μέλος της εκδοτικής ομάδας του περιοδικού Τετράδιο (1944-1945). Μετά τον θάνατό του κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ίκαρος η συλλογή ποιημάτων του Δέκα ποιήματα (1966).

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά της αδελφής του Ελένης Ζαΐμη και των ανιψιών του Παύλου και Ανδρέα Καλλιγά, Απρίλιος 2014.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Χειρόγραφα σχεδιάσματα ημιτελών, κυρίως, και σπανίως ολοκληρωμένων ποιημάτων, πεζών, κάποιων θεατρικών και άρθρων του Ανδρέα Καμπά. Δακτυλόγραφα των ίδιων κειμένων και αντίγραφα (καρμπόν γραφομηχανής) των δακτυλογράφων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγιναν εκκαθαρίσεις

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται προσθήκες

Σύστημα Ταξινόμησης

Θεματική και χρονολογική

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτική περιγραφή φακέλου/υποφακέλου σε ηλεκτρονική μορφή

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Το αρχείο αποτελείται από τρία είδη τεκμηρίων: τα χειρόγραφα, τα δακτυλόγραφα, και τα πολλαπλά αντίγραφα των δακτυλογράφων. Όλα αυτά ήταν ασύνδετα μεταξύ τους και ταυτίστηκαν ώστε να ταξινομηθεί και περιγραφεί το υλικό. Δηλαδή τα σκόρπια δακτυλόγραφα και τα πολλαπλά αντίγραφά τους αναγνωρίστηκαν και επανασυνδέθηκαν μεταξύ τους και με το χειρόγραφο στο οποίο αντιστοιχούν. Πολλές φορές τα σχεδιάσματα είχαν διασπαστεί και εσωτερικά, οπότε είχαν δακτυλογραφηθεί ως ανεξάρτητα αποσπάσματα ενώ αποτελούσαν συνέχεια κάποιου κειμένου. Έγινε μεγάλη προσπάθεια για την αποκατάσταση της συνάφειας των σχεδιασμάτων. Παραμένει ασαφές εάν η δακτυλογράφηση των κειμένων έγινε από τον ίδιο τον Α. Καμπά. Στα δακτυλόγραφα πάντως υπάρχουν μεταγενέστερες χφες παρεμβάσεις προσώπων που ασχολήθηκαν με το αρχείο του.
Τα κείμενα παρουσιάζουν πολλά ορθογραφικά και συντακτικά λάθη. Στην περιγραφή που ακολουθεί διορθώνονται σιωπηρά κάποια από αυτά κατά τη μεταγραφή των πρώτων στίχων. Στα δακτυλόγραφα παρατηρούνται παραναγνώσεις γι’ αυτό είναι απαραίτητη η αντιβολή με το πρωτότυπο σε περίπτωση δημοσίευσης υλικού από το αρχείο.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2015

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Σοφία Μπόρα

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες